Höga värderingar - men bättre förutsättningarI mars är det åtta år sedan aktiemarknaderna bottnade efter finanskrisen. De gångna åren har skapat hög avkastning för sparare. Med en ljusning i konjunkturen och vändning upp för vinsterna finns förutsättningar för stigande börser även 2017. Men höga värderingar, växande osäkerhet kring penningpolitiken och politiska risker är potentiella krokben för uppgången. 

 Läs mer i mars månads marknadsbrev (pdf) och se filmen:

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparandeSKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

13Hela 42 miljarder under 2015 och 13 miljarder 2016, så många kronor har fördelats till kundernas traditionellt förvaltade försäkringar de senaste två åren. Och den fina avkastningen fortsätter.


Trogna läsare av bloggen och kunder som valt traditionell förvaltning för sitt långsiktiga sparande minns kanske att 2015 var ett rekord för fördelning av överskott under ett enskilt år. Tack vare flera år av bra avkastning på de placeringar som gjorts för kundernas räkning kunde totalt 42 miljarder fördelas ut på kundernas försäkringar, varav 18 miljarder av dessa som en engångsåtgärd under december månad. När nu 2016 summeras kan vi konstatera att avkastningen återigen varit mycket bra och att miljardregnet fortsätter. 

Fördelningen för 2016 innebär 13 miljarder till kundernas försäkringar och motsvarar en genomsnittlig återbäringsränta på 4,2 procent före skatt och avgifter. Det som avgör hur hög återbäringsräntan ska vara är två saker; dels hur stor den gemensamma bufferten mätt i konsolideringsgrad är och dels en uppfattning om förväntad avkastning den närmaste framtiden. Syftet med att jämna ut avkastningen på det här sättet är att de tillfälliga svängningarna på kapitalmarknaden ska bli mindre kännbara för dig som kund och därmed blir också exempelvis pensionsutbetalningarna jämnare.

Det som gör den här tekniken till en pedagogisk utmaning är att vi gärna vill att du som kund ska kunna följa utvecklingen på placeringsportföljen samtidigt som vi jämnar ut den avkastningen med hjälp av återbäringsräntan. Det innebär att du kan följa två olika "avkastningar": den faktiska utvecklingen på placeringsportföljen som vi kallar totalavkastning och den aktuella återbäringsräntan. Över tid så skiljer sig inte dessa åt men på bilden nedan kan du se hur de skiljer sig under enskilda år och du kan också se att återbäringsräntan hittills aldrig varit negativ. Som med allt sparande så finns risken att värdet på ditt kapital minskar men hittills har Skandia aldrig behövt ta tillbaka något fördelat överskott och på så sätt minskat kundernas försäkringskapital. Utjämningen har med andra ord fungerat på ett bra sätt både genom kriser och förbi lyckorus på kapitalmarknaden.

Totalavkastning på placeringstillgångar och återbäringsränta

 

Hur gick det då med totalavkastningen på placeringsportföljen under 2016? Jo, den uppgick till 8,2 procent och som en följd av den goda avkastningen så kunde återbäringsräntan återigen höjas vid årsskiftet. Den uppgår för närvarande till 7 procent före skatt och avgifter.

Mattias Munter
Pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

PS. Vi har börjat skicka ut årsbeskeden för 2016. För att se ditt årsbesked loggar du in på skandia.se med ditt BankID. Du kan också läsa mer om återbäringen och om när årsbeskeden landar.Bosse|2017-02-21 11:55:45

Wow, från en glad och tacksam kund sedan 1979!
Anmäl


Kulvinder Singh|2017-02-22 16:36:44

Hej Mattias, Is this 13 mdr kronor over and above återbärings ränta amount ?
Anmäl


SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Hej ägare i Skandia!Idag, 15/2, drar årets fullmäktigeval igång. Vem tycker du skapar de bästa förutsättningarna för ditt Skandia? Nu har du, och 1,2 miljoner andra kunder i Skandias livbolag, din formella möjlighet att påverka Skandias verksamhet och framtida inriktning. Det gör du genom att rösta fram de representanter som du tycker bäst företräder dina intressen.

Kolla in kandidaterna på skandia.se/rosta.

 

Det är enkelt att rösta och samtidigt skänker din röst 10 kronor till Skandias stiftelse Idéer för livets viktiga verksamhet. Idéer för livet har i 30 år arbetat med förebyggande insatser för barn och unga.

Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
Twitter:
@kajsanordborgSKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Marknaderna bortser från riskernaStarten på det nya året har varit betydligt ljusare än inledningen på 2016. Börserna är på gott humör och konjunkturen vädrar morgonluft. Vi räknar med att de senaste årens trend med avtagande global tillväxt och låg inflation bryts i år. Samtidigt tillkommer politiska utmaningar som på olika sätt kan ändra spelplanen. Och det tycks som att marknaderna har prisat in en lite väl positiv framtidsbild och bortsett från riskerna.

Läs mer i januari månads marknadsbrev (pdf) och se filmen:

 

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
En apa som liknar digI slutet av förra året utsågs världens bästa institutionella investerare i form av en lista med hundra Chief Investment Officers. Vinnaren jobbar för Yale University och heter för andra året i rad David F. Swensen. Han är av naturliga skäl inte så känd för allmänheten men hans sätt att se på långsiktiga investeringar kan ge nyttiga perspektiv på hur vi ska se på vårt eget långsiktiga sparande och då främst för vårt pensionssparande. Det sparande som vi får allt större eget ansvar för att förvalta. Med den investeringsstrategi som han använder går att hitta tydliga paralleller till hur Skandia arbetar, särskilt vad gäller vår traditionella förvaltning.  

Investeringsgurun med det svenskklingande namnet (David är norskättling) har varit ansvarig för förvaltningen hos det anrika universitetet ända sedan 1985 och hans framgångsrika filosofi och investeringsstrategi kallas kort och gott för Yale-modellen. Placeringsportföljen uppgår till cirka 25,4 miljarder dollar (motsvarande 235 miljarder kronor) och vad som främst sticker ut är att en stor del är placerat i illikvida tillgångar, dvs. sådant som inte handlas och prissätts dagligen på en öppen marknad, typ den svenska börsen.

I stort så finns tre grundläggande huvudingredienser i investeringsstrategin som David och hans team på Yale använder:

  1. Diversifiering och allokering – sprid dina risker. Ett alltför stort fokus på en enskild aktie, ett enskilt tillgångslag eller en enskild marknad ger en onödigt hög risk. Du kan enligt modern portföljteori uppnå samma eller till och med högre förväntad avkastning till lägre risk genom diversifiering.

    Den strategiska fördelningen mellan olika tillgångsslag kommer samtidigt att förklara 90 procent av avkastningen över tid. Det är med andra ord där det viktigaste beslutet av alla ligger för den långsiktige investeraren.

  2. Rebalansering – håll dig till din strategiska portfölj. Om något tillgångsslag utvecklats mycket bättre än ett annat så blir risken också en annan i portföljen. Att på ett strukturerat sätt rebalansera sin portfölj med jämna mellanrum ökar sannolikheten att sälja något som blivit dyrt och istället köpa något som i stunden är billigare eller har en annan riskprofil.

    Det här är kanske den svåraste övningen eftersom det kan kännas fel att minska innehavet i något som för tillfället går väldigt bra. Men ju mer man försöker haka på trender med en stor del av sitt kapital, desto större risk är det att man bränner sig. Just den typen av strategi är mer att betrakta som spekulation och kan förstås vara roligt att göra för en mindre del av sina sparpengar, men knappast för allt pensionssparande eller annat långsiktigt sparande.

  3. Illikvida tillgångar – likvida marknader är mer genomlysta och blir enkelt uttryckt svårare att fynda på. Det tydligaste exemplet är marknaden för statsobligationer men gäller även i hög utsträckning för många aktiemarknader där nästan obegränsat med information finns att tillgå och där alla också har tillgång till den. I en sådan miljö blir marknaden svår att slå. Möjligheten att köpa och sälja på sekunden gör också att den förväntade avkastningen blir lägre. Tillgängligheten kostar.  Kan man däremot tänka sig att binda kapital över en längre tid så kan man också förvänta sig högre avkastning av den anledningen. Det finns alltid ett förhållande mellan vilken risk man är villig att ta och vilken avkastning man kan vänta sig och kan man inte enkelt sälja sina tillgångar så ökar också risken.


Att ha pengar på ett bankkonto är närmast riskfritt och pengarna är alltid tillgängliga. Därmed är också avkastningen på kontopengar begränsad. Men i takt med att du höjer risken genom att placera i andra alternativ så ökar också den förväntade avkastningen. Aktier har hög risk och därmed hög förväntad avkastning och begränsas möjligheten att köpa och sälja bör avkastningen alltså bli högre av den anledningen. Yale-portföljen består just nu till stor del av onoterade aktiebolag men omfattar även stora arealer med skog som man investerat i.

Resultatet för Yale-modellen? Över en 30-årsperiod har avkastningen uppgått till knappt 13 procent i genomsnitt per år. Skandias traditionella portfölj har jämförelsevis under samma period avkastat cirka 9 procent per år i genomsnitt.

Jämförelsen mellan traditionell förvaltning i Skandia och David Swensens Yale är inte så avlägsen. Det närmaste du kan komma en Yale-portfölj för ditt långsiktiga sparande på enkelt sätt i Sverige är faktiskt Skandias traditionella förvaltning.

I princip alla traditionella livbolag äger en stor andel svenska fastigheter i sin portfölj, men i övrigt varierar det hur mycket man valt att satsa på alternativa, mer illikvida, investeringar. För Skandias del är det här ett fokusområde sedan många år och idag är investeringarna i onoterade bolag exempelvis större än i svenska noterade aktier. Utöver det finns bland annat fastigheter, infrastrukturinvesteringar, krediter, lån och råvaror.  

 

Vilken strategi använder du själv för ditt pensionssparande? Sätter du ihop din egen fondportfölj, köper skogsfastigheter eller väljer du traditionell förvaltning?

Mattias Munter
Pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

PS. Vill du läsa mer om David Swensens investeringsstrategi rekommenderar jag hans bok ”Pioneering Portfolio Management” DS.

 kommentar|2017-01-22 22:38:55

stänger ni ner möjligheten att kommentera ett blogginlägg efter en viss tid? för det gick ej att kommentera i föregående blogginlägg trots att det var det senaste (tills detta kom). synd för den som inte är inne så jätteofta men ändå ville tipsa
AnmälVi har gjort om översiktenTack alla ni som hört av er med synpunkter om vår nya layout av översikten som visas när du är inloggad hos oss.

Nya översiktssidan bygger på samma designprinciper som vi använder på skandia.se - den ska fungera i olika enheter (mobiler, surfplattor, datorer) och skärmstorlekar och samtidigt vara tillgängligt för en så stor del av befolkningen som möjligt.

Vi lanserade en första version i november och den vidareutvecklas nu stegvis, bland annat utifrån er användares återkoppling. Ett önskemål som framkommit är ett mer komprimerat innehåll i översikten, för att se så mycket som möjligt på skärmen utan att behöva scrolla (navigera nedåt på sidan).

Utifrån er feedback har vi nu arbetat fram en lösning som ger en något ”tajtare” översikt, som samtidigt fungerar i olika enheter och uppfyller de tillgänglighetsprinciper vi följer. Du kommer även fortsättningsvis att behöva scrolla om du har flera konton, men med mindre mellanrum och tydligare uppdelning mellan olika kontotyper. Förändringen kommer du se i början på det nya året.

Vi är tacksamma för alla förslag vi får, och försöker inkludera så många som möjligt av dem i vårt arbete framåt.

Återigen tack för bra dialog!

Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
Twitter: @kajsanordborg

Daniel|2017-01-02 10:39:07

Bra att ni lyssnar. För nu är det ju ingen ÖVERSIKT när det är mer luft än innehåll samt att alla konton har två rader och vissa försäkringar tre. Avtalsnummer och egna namnet bryts också upp på flera rader. Rubrikerna är dessutom onödigt stora och extremt mycket yta/luft kring sig. Som sagt, finns oerhört mycket att göra för att kunna kalla det en ÖVERSIKTSsida. Men bra att ni lyssnar och kommer åtgärda det
Anmäl


åke lindahl|2017-01-04 12:11:44

idag, den 4 jan, så kommer vi inte in på hemsidan..igen, detta återkommande stök innebär att aktieförsäljning och köp inte fungerar, betala räkningar, att invänta när man jobbar på dagen, allt detta ger ett minskat förtroende för eran bank, jag och en del andra funderar nog på ett bättre och mer stabilt system på någon annan bank
AnmälI topp när svenskarna googlar…Google sammanställer varje år vilka ord och fenomen som ligger i topp i svenskarnas sökningar på internet. För 2016 är Hållbar utveckling på den absoluta topp-listan för våra googlingar på temat ”Vad är…”. Det är bara årets stora mediehändelser Brexit och Trump som ligger högre rankat än hållbarhet.

Det säger något om att vi är många i Sverige och världen som tillsammans vill förändra världen till något bättre där vi använder de begränsade resurserna klokt. För den som undrar vad hållbarhet är för oss som bolag så är det något som vi jobbar med som en del i vår affärsverksamhet. En viktig del är hur Skandia tar hänsyn till hållbarhet utifrån de cirka 600 miljarder kronor som vi har under förvaltning. Vi har ett uppdrag att maximera värdet för våra kunders investeringar samtidigt som vi tar hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vår koncernchef Frans Lindelöw skrev om detta i en debattartikel i Dagens industri tillsammans med andra stora investerare där verksamheten i bolagen anpassas efter FNs Globala Hållbarhetsmål.

Vi bidrar också till en hållbar utveckling i samhället på andra vis. Skandias verksamhet ”Idéer för livet” har i nästan 30 år arbetat för ett tryggare och mer välmående samhälle. Det gör vi genom att stötta forskning, utveckling och stöd till lokala ideella projekt som arbetar förebyggande för barn och unga. På så sätt kan vi vara en katalysator för socialt hållbara lösningar till de utmaningar som Sverige står inför, som psykisk ohälsa, ungdomsarbetslöshet, sjukskrivningar samt missbruksproblem.

Hållbar utveckling handlar om just detta att vi tillsammans kan göra en bestående samhällsförändring och detta känns ännu mer aktuellt så här i juletider och när vi ska sammafatta året som gått.

God Jul och Gott Nytt år!

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok
Räkna med ett turbulent börsår 2017Under de gångna åren har vi vant oss vid att det skakar till på världens börser med jämna mellanrum. Under senhösten i år har det dock varit förhållandevis lugnt. Faktum är att även sådant som vi trodde skulle utlösa nedgångar snarare har mötts med optimism. I kulisserna finns dock gott om utmaningar. Vi räknar därför med att oron åter gör sig påmind nästa år.

I årets sista marknadsbrev blickar vi in i 2017. Det ett år med politiska utmaningar och penningpolitisk osäkerhet som står för dörren. Osäkerhet har dock varit något av ett normaltillstånd för världsekonomin under åren efter finanskrisen. Och medan nya orosmoln tillkommer har samtidigt andra risker minskat eller försvunnit. Vi räknar med att de största fallgroparna undviks även nästa år och att konjunkturen stärks på marginalen. Men oron kommer finnas med under hela året och det är politiken som blir 2017 års tema.

Läs mer i december månads marknadsbrev (pdf) och se filmen:

 

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparandeFörebygga ohälsa ger dubbel avkastningSkandia anordnar varje år ett hälsoforum för att visa värdet av att undvika ohälsa och sjukdom. Syftet är att samla och dela kunskap från politik, myndigheter, företag och Skandias egen verksamhet. Skandias aktiva arbete med att tidigt förebygga ohälsa och sjukdom har sänkt sjukskrivningarna bland Skandias sjukförsäkringskunder med 56 procent mellan 2006 och 2015. Detta är förstås en stor framgång, inte minst i tider där ohälsan ökar.

Att både kunna skapa kundnytta och samtidigt avlasta de offentliga välfärdsystemen är därmed bra för våra kunder, våra ägare men också för samhället i övrigt. För oss är det logiskt att det alltid lönar sig att förebygga. När Skandia grundades handlade det om att förebygga bränder, nu handlar det om att förebygga bland annat utbrändhet. Det är både mänskligt och ekonomiskt lönsamt att satsa förebyggande.

Det finns ett stort intresse från politik och andra samhällsaktörer att veta mer om hur vi jobbar utifrån denna försäkringslogik och vårt förebyggande arbete. Därför har vi skapat Skandias Hälsoforum. I år deltog socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Företagarnas vd Günther Mårder och flera forskare inom hälsoekonomi. Vi diskuterade bland annat stillasittande som den nya stora hälsoutmaningen med professor Mai-Lis Hellénius från Karolinska Institutet.

Skandias forskarsamarbete med Uppsala universitet presenterades också med hur många fall av allvarliga sjukdomstillstånd som stroke, diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar som kan undvikas genom att minska riskfyllda levnadsvanor som övervikt, rökning, stillasittande och riskbruk av alkohol. Du ser mer om värdet av förebyggande hälsoinsatser i Skandias Friskvårdskalkylator eller i Idéer för livet-modellen som vi nu har börjat utbilda kommuner i.

För Skandia är frågor som rör förebyggande arbete en viktig grund i verksamheten och vi har som ett kundägt bolag en särskild möjlighet att skapa långsiktig samhällsnytta. Det är därför roligt för oss att se att det finns ett så stort engagemang bland andra avgörande aktörer, för att tillsammans minska ohälsan i hela Sverige.

Flera av gästerna skrev om dagen på olika sociala forum och AP-7 publicerade ett blogginlägg om deras närvaro.
 
Hela sändningen och alla presentationer som visades under dagen går att se i efterhand via den här länken.
 
Det stora intresset och de viktiga frågor som kom fram under dagen skapar ännu mer energi och vilja att fortsätta att arbeta för att sänka sjukskrivningarna hos våra kunder och att bidra med dessa kunskaper till resten av samhället. Det ger en dubbel avkastning med både mänskliga och ekonomiska värden.

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

Amorteringskravet påverkar konsumtionen hos hushållenSjunkande räntor och starkare konjunktur har drivit sparviljan nedåt senaste fyra åren. I maj 2016 vände dock utvecklingen och i fjärde kvartalet konstaterar vi att sparviljan stabiliserats på en hög nivå hos de svenska hushållen. 

Analysen pekar tydligt på att konsekvenserna av amorteringskraven är vad som driver utvecklingen. Sparviljan ökar mest bland de grupper som berörs mest. Storstadsbor, höginkomsttagare, yngre par utan barn och småbarnsfamiljer – grupper med stora bolån eller som står inför att skaffa sin första bostad på en mycket högt värderad bostadsmarknad.

Under hösten var optimismen fortsatt hög även i ovan nämnda grupper, men i kvartal fyra ser vi att samma grupper fått en mer pessimistisk syn på ekonomiska situationen som de nya spelreglerna har skapat. Att optimismen kring egna ekonomin sjunker pekar på att hushållen inte bara förstått att förutsättningarna förändrats, utan nu även planerar för att göra verkliga förändringar i den egna ekonomin.

Om du vill läsa hela rapporten kan du ladda ner den här.

Maria Landeborn, sparekonom
Twitter: @marialandeborn


 
Mer Skandia hittar du på: