Kunden i centrumSom ansvarig för kundinflytande vill jag vara kundens röst i Skandia. Jag har själv en daglig dialog med våra kunder men träffar också andra kollegor som har kundkontakt.

I veckan var jag i Linköping tillsammans med kollegor från alla Skandias kundenheter runt om i landet för att utbyta erfarenheter och för att diskutera hur vi kan förbättra och tillvarata tips och förbättringsförslag.

Under dagen hittade vi frågor som är gemensamma för hur vi jobbar med våra kunder och hur vi dessutom kan bli mer effektiva.

Varje gång jag är på någon av våra kundenheter slås jag av det stora engagemang som finns bland mina kollegor som har förmånen att prata med kunderna varje dag. Det borde alla på Skandia få göra! 
 
Det jag tog med mig från dagen var:

  • Inspirerande arbetsklimat – vem vill inte bli nominerad till ”årets kollega”?
  • Att vi har gemensamma kundönskemål/frågeställningar oavsett vad vi jobbar med i Skandia (bank, pension och hälsa).
  • Samarbetsvilja och engagemang!    Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
    Twitter: @kajsanordborg?|2016-12-07 15:00:51

?
Anmäl


SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Skandias värdeindikator guidar till långsiktig potentialI senaste numret av Placeringsutsikter (november 2016) pratar vi om att stimulansfesten nått sin kulmen och att det kan vara läge att våga ta hem delar av årets vinst och behålla korta räntor som krockkudde. Stigande börser och försvagad krona har gett god avkastning på aktier i år. Men de underliggande förutsättningarna har inte förbättrats i samma utsträckning. När kronan väl börjar stärkas igen kommer dessutom utländska aktiefonder drabbas negativt.

För att få en uppfattning om den långsiktiga potentialen på olika aktiemarknader använder vi oss av Skandias Värdeindikator. Modellen som ligger till grund för indikatorn bygger på de tre faktorer som vi anser har störst betydelse för långsiktig avkastningspotential – aktievärderingar, vinsttillväxt och faktisk börsutveckling.

Det finns dock gott om andra aspekter att ta hänsyn till. Till exempel behöver en låg värdering inte automatiskt innebära en fördel. Vissa aktiemarknader är ständigt lågt värderade. Det kan bero på allt ifrån förhöjd politisk risk till ineffektiv bolagsstyrning. I ett sådant fall vill vi veta om den aktuella ”värderingsrabatten” är större eller mindre än historiskt.

För att få en så rättvis bild som möjligt av avkastningspotentialen analyserar vi därför de tre faktorerna i såväl absoluta som relativa termer på både kort och lång sikt. Resultatet blir en objektiv ranking av sju aktieregionerna där högst ranking antyder högst långsiktig avkastningspotential och vice versa. Det är dock viktigt att komma ihåg att det handlar om lång sikt. Indikatorn säger alltså ingenting om vilken marknad som förväntas gå bäst nästa månad eller ens nästa år.


Återigen är det regionen Japan och Pacific som rankas högst. Den främsta förklaringen är värderingarna. Av de sju aktieregioner som ingår i indikatorn är det endast Japan som värderas lägre än det långsiktiga genomsnittet. Under större delen av 2000-talet har Japan och Pacific värderats högre än snittet av de globala aktiemarknaderna, men i dagsläget ser vi det omvända. Låga värderingar är särskilt välkommet i rådande miljö där aktievärderingarna börjar se ansträngda ut på många håll.

En begränsning med modellen är förstås att det finns många faktorer som den inte fångar upp. Det kan till exempel finnas viktiga orsaker till att en region är billig. I andra fall kan en börsuppgång bygga på förväntningar som vi inte bedömer som rimliga, vilket ökar risken för bakslag. Det kan även handla om regionspecifika risker eller förutsättningar som vi anser motiverar en högre eller lägre ranking än vad indikatorn visar.

Som alltid kompletterar vi därför värdeindikatorns ranking av de olika marknaderna med våra egna bedömningar av andra viktiga faktorer. I fallet Japan ser vi t ex en trög inhemsk konjunktur, som har visat sig vara svår att väcka liv i, och som dämpar potentialen. Även valutan är en viktig faktor att väga in eftersom den har stor påverkan både på den faktiska börsutvecklingen och på avkastningen i svenska kronor.

Här kan du läsa senaste numret av Placeringsutsikter.

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparandeSKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Hur mäts värdet av social hållbarhet?

Taggar: Lena


Efter ett år där Skandia placerat sig på prestigefyllda Fortune Magazines Change the World List fortsätter hållbarhetsarbetet med stor intensitet.

En drivkraft för oss är att lyfta vikten av att förebygga ohälsa och få fler med oss i detta. Det är ett viktigt fokusområde – inte minst med tanke på att ca 200 000 våra kunder har en hälsoförsäkring hos oss. Självklart finns det dessutom mycket att vinna både mänskligt och samhällsekonomiskt på att vi bidrar till att fler arbetsgivare och aktörer inom de offentliga försäkringssystemen satsar än mer på att förebygga ohälsa.

I veckan släppte vi boken Så mäts socialt hållbart värdeskapande, skriven av mig tillsammans med hållbarhetsexperterna Gordon Hahn och Erik Jannesson. Bokens syfte är att erbjuda ett verktyg för att mäta och följa upp effekter av social hållbarhet. Där är hälsa ett viktigt område. 

Hur hänger mänskligt och ekonomiskt värdeskapande ihop?
Skandias stiftelse Idéer för livet har länge arbetat med att förebygga ohälsa, men även räkna på vad insatser ger för effekt. De flesta organisationer i Sverige arbetar dagligen med sociala och miljömässiga hållbarhetsinsatser. Men många saknar i dagsläget konkreta verktyg för att mäta effektivitet och ekonomiska värdet. Argumentet ”vi har inte råd” med förebyggande insatser håller inte utan leder endast till kortsiktiga beslut som i stället innebär att det blir både mänskligt och ekonomiskt dyrt på lång sikt. Vetskapen om vad olika insatser ger för resultat leder till bättre beslut och resurseffektivitet.

Om en persons resa mot ohälsa eller utanförskap har fortgått under längre tid är det som regel betydligt svårare att skapa positiva förändringar jämfört med när resan inleds. Med forskning och verktyg för att mäta social hållbarhet kan vi generera långsiktiga satsningar och undvika stora framtida kostnader. Hittills har var tredje svensk kommun använt sig av stiftelsens forskning och verktyg för att bättre förstå värdet av att förebygga och motverka ohälsa eller utanförskap.

Är hållbarhet nästa disruptiva kraft för företag?
Dessa frågor skapar ett stort intresse. Fler företag ser att hållbarhet är viktig för affärsverksamheten. PM Nilsson skriver i ledaren på Dagens Industri att hållbarhet är på väg att bli en affärsförutsättning med samma disruptiva kraft som digitaliseringen som har vänt upp och ner på både affärsmodeller och hela branscher. Redan idag ställs hållbarhetskrav i upphandlingar och nästa år är det krav på hållbarhetsredovisning för alla bolag utöver viss storlek. Då gäller det för företagsledare att ha gedigen kunskap om effekt och ekonomiskt värde av hållbarhetsinsatserna för att hålla koll på resultatet. Jag hoppas att vår metodbok bidrar på den resan.

Du kan se presentation och samtal från boklanseringen på Idéer för livets Facebooksida.

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok


Stimulansfesten mot sitt slutEfter åtta år med ständigt mer expansiv penningpolitik räknar vi nu med att stimulansfesten har nått sin kulmen. Det innebär ökad risk för börsturbulens.

Som svenska sparare har vi fått bra avkastning i år - tack vare stigande börser och försvagad krona. För den som vill vara aktiv i sitt sparande kan det nu vara ett bra tillfälle att ta hem delar av årets vinst.

I Placeringsutsikter rankar vi potentialen på sju aktiemarknader där Japan och Asien hamnar i topp. Samtidigt fortsätter korta räntor vara bästa krockkudden i portföljen.
 
Se mer om rapporten i filmklippet nedan och ladda ner hela rapporten här. 


Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparandeMagnus|2016-11-19 08:43:33

Hej, Rätt länk för att läsa hela rapporten är https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/marknadsbrev/placeringsutsikter_2016_november.pdf Hälsningar Magnus
AnmälStaten och kapitaletNär köpte du senast en extra hemförsäkring för att den var så billig jämfört med ett Netflix-abonnemang? Hur ofta har du valt att teckna dig för ett större livförsäkringsskydd än du behöver bara för att du har råd, och när spontanköpte du en extra tjänstepensionsförsäkring istället för en semesterresa? Svaret är ganska givet – ingen konsumerar finansiella tjänster och försäkringar på det sättet. Ändå är det regeringens utgångspunkt när de nu föreslår en särskild skatt på bolag som tillhandahåller finansiella tjänster.

Regeringen med finansminister Magdalena Andersson i spetsen behöver fylla på ladorna med mer skatteintäkter. Där har regeringen redan höjt skatten på kapitalförsäkringar och investeringssparkonton – de vanligaste alternativen för privat pensionssparande sedan man kortsiktigt sparade drygt tre miljarder på att slopa avdragsrätten. Idag presenterade man nästa hårda paket för kunder som sparar och tecknar försäkringar för sin egen trygghet, nämligen en finansskatt som i praktiken gör arbetsgivaravgiften högre för alla anställda in finansbranschen. Förslaget innebär en särskild skatt på 15 procent av lönesumman.

Bakgrunden till den nya skatten är att finansiella tjänster som till exempel tjänstepensioner, livförsäkringar och hemförsäkringar är befriade från moms. Regeringen har av outgrundlig anledning bedömt att momsbefrielsen leder till en överkonsumtion i jämförelse med andra varor och tjänster. Det finns inget stöd alls för den utgångspunkten – därför är också hela förslaget om ny beskattning feltänkt.

De strejkhot för högre pensioner som avtalsrörelsen präglats av under våren indikerar i alla fall inte att det finns en överkonsumtion av tjänstepensioner. Med tanke på det allmänna pensionssystemets minskande roll i pensionspyramiden borde regeringen inte straffa ut tjänstepensioner med högre beskattning utan snarare underlätta eller åtminstone behålla nuvarande skattebefrielse för att inte försämra framtida pensioner ytterligare.  

Lösningen som regeringen kopierar finns redan i Danmark. Den innebär en förhöjd arbetsgivaravgift för bolag som tillhandahåller finansiella tjänster. I dessa inkluderas även försäkrings- och pensionsbolag. I praktiken skulle det alltså innebära moms på pensioner, och kostnaden för detta kommer till stor del att behöva tas av kunderna i försäkrings- och pensionsbolag. I Sverige drivs många försäkrings- och pensionsbolag inklusive Skandia nämligen ömsesidigt. Det innebär att ägarna är de arbetstagare som har en tjänstepension i ett ömsesidigt bolag. Därmed saknas aktieägare som kan vara med och ta den ökade kostnaden och kunderna riskerar att få stå för alltihop. Förslaget kommer alltså att innebära att pensionerna i framtiden blir lägre än förväntat. 

Regeringens utredning om en finansskatt må vara sprungen ur en debatt kring storbankernas jättevinster och utdelningar kombinerat med en statlig garanti, men riskerar istället att träffa vanliga löntagare genom lägre pensioner. Med tanke på de utmaningar som finns kring nivåer i det allmänna pensionssystemet är det direkt fel att straffa vanliga pensionssparare med ännu lägre pension. Det hela är en samhällsekonomisk tankevurpa som finansminister Magdalena Andersson måste korrigera snarast möjligt!

Mattias Munter
Pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter
En dagIdag är det Världsspardagen (World Savings Day), en dag som instiftades redan 1924 vid ett internationellt bankmöte i Milano. Syftet med dagen är inte att vi ska spara mer än vi gör någon annan dag utan mer att vi ska tänka till kring hur vi faktiskt förvaltar våra pengar. När dagen uppmärksammades i svenska tidningar på 30-talet slog man fast att snålhet och girighet är sparsamhetens värsta fiender.

Det jag själv funderar på en dag som denna är de två stora utmaningarna som rör våra pensioner – nämligen avkastning och demografi. Med negativa räntor och en värld som inte växer lika snabbt som tidigare så blir avkastningen på allt sparande framöver lägre än vad vi vant oss vid. Du kanske är nöjd för att bolånekostnaderna hålls låga men effekterna på sparandet kan bli långt mer kännbara.

Lägg därtill att medellivslängden ökar med ungefär 3,5 timme per dygn eller ett år vart sjunde år i Sverige. Ska pensionspengarna räcka under fler antal år blir månadsbeloppet också lägre. Sverige har Europas, om inte världens, friskaste pensionärer. Enligt forskare på Göteborgs universitet motsvarar en 70-årings hälsa idag en 50-årings på 70-talet. 70 är det nya 50 alltså. Det här är i grunden något väldigt positivt men det ställer samtidigt krav på en högre och jämnare pension under längre tid. Och ska pensionen bli högre måste antingen sparandet, avkastningen eller antalet arbetade timmar öka.  

Tjänstepensionen är avgörande för en bra pension i framtiden men om du vill skapa dig extra frihet och sätta guldkant på tillvaron som pensionär behövs ett eget sparande som komplement.

Spara mer eller jobba längre, det är alternativen. Troligen behöver de flesta av oss göra både och.

Mattias Munter
Pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

PS. Har du inte kommit igång med ett långsiktigt sparande till pensionen ännu så kan du få en känsla för hur mycket du behöver spara här
Riksbanken borde passa på att backa

Taggar: Riksbanken Johan


Vi ska förbereda oss på att räntan ligger kvar på -0,50 procent ända in i 2018 och blir positiv först någon gång 2019. Och med stor sannolikhet förlängs även köpen av obligationer efter årsskiftet. Det var beskedet från Riksbanken när de släppte sitt räntebesked i morse. Anledningen till dessa, mer duvaktiga, signaler är dels den fortsatt tröga inflationen, och dels osäkerhet hur andra centralbanker kommer agera senare i vinter. Läs: Om ECB går vidare med nya åtgärder i december, så hakar Riksbanken på. Om ECB väljer att vara passiv, så ska vi förvänta oss detsamma även av Riksbanken.

Att räntan nu avses hållas under noll bortåt två år till samtidigt som köpen av obligationer med stor sannolikhet också förlängs är inte problemfritt, som vi har skrivit om många gånger tidigare (läs t ex fördjupning i förra upplagan av Placeringsutsikter). Gällande köpen av obligationer börjar de dessutom bli allt mer kännbara på marknaderna. Vid årsskiftet beräknas Riksbanken äga omkring 40 procent av den utestående stocken av obligationer, och den nivån är man alltså beredd att öka. Dessutom ser det ut som att Riksgälden kommer ge ut färre statsobligationer framöver, till följd av ökade skatteintäkter och minskade migrationskostnader. Det riskerar att leda till regelrätt obligationsbrist som sätter marknadskrafterna ur spel och urholkar värdet på svenskarnas sparande.

”Men inflationen ligger ju fortfarande under målet och den senaste siffran var ju dessutom ett bakslag”, kanske någon invänder. Och det stämmer. Men vi är skeptiska till att det är ytterligare obligationsköp och längre tid med minusränta som ska ändra den bilden. För efter omkring åtta år av penningpolitiskt experimenterande med noll- och minusräntor samt massiva köp av obligationer från centralbankerna i USA, euroområdet, Japan, Storbritannien och Sverige med flera, fortsätter inflation att vara en bristvara i större delen av, för att inte säga hela, västvärlden. Jag säger inte att penningpolitiken inte har haft effekt – för det har den – men den har inte lyckats lösa problemet med utebliven inflation. Och i och med biverkningarna som insatserna för med sig är följden att riskerna och kostnaderna för att skapa inflation blir allt högre ju mer expansiv politiken blir och ju längre den bedrivs. 

Faktum är även att nu är ett bra tillfälle att ta ett första, försiktigt kliv tillbaka. Arbetsmarknaden är stark, kronan är svag och Konjunkturinstitutets senaste barometer visar att tillväxten är starkare än normalt. Att i ett första steg välja att inte göra mer – dvs. att inte förlänga obligationsköpsprogrammet eller åtminstone trappa ned det under ett par månaders tid kunde vara lämpligt. Att därefter ta sig ur den situation som man sitter i kommer dock bli svårt och ta lång tid, och kommer förmodligen även kräva att andra centralbanker börjar backa samtidigt. Där är vi inte än. Men så småningom kommer vi att komma dit, och jag tror att det vore bra om vi förbereder oss redan nu. 

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Kundernas önskemål driver oss framåt

Taggar: Kajsa


Vi vill att alla kunder hos oss ska kunna ha inflytande på funktioner vi tillhandahåller och vad vi kan bli bättre på. Det är kundernas önskemål som driver oss framåt och vårt mål är självklart att uppfylla önskemålen i möjligaste mån.
 
Dagligen får mina kollegor på kundenheterna i Linköping, Göteborg och Sundsvall in synpunkter och tips till vår Tipsbank. De tar även hand om goda idéer från till exempel social medier, Tyck-till i mobilappen och kundundersökningar. Sen sammanställer vi alla synpunkter och tips på förbättringar och prioriterar utifrån det antal kunder som tyckt om ett önskemål, vilken effektivisering förslaget skulle kunna ge och vilken kundnytta det skapar. Om allt klaffar då genomför vi förändringar!

Så tack alla ni som lämnat önskemål om förbättring till oss. Vi är glada att här kunna ge er ett litet axplock av genomförda förbättringar tack vare tips vi fått via Tipsbanken:

• Talsvar på engelska
• Sök- och utskriftsfunktion på kontoutdraget
• Göra överföringar till och från depåer i mobilappen
• Se mottagarkonto på en utförd överföring i internetbanken
• Köpbevakning på extrakort
• ”Min doktor”, tillgång till läkarbesök online via privatvårdsförsäkring
• Webbaserad skadeanmälan för privatvård i en modern design som fungerar lika bra i dator, läsplatta eller smartphone

Har du något förslag på förbättring? Gå in i Tyck-till i mobilappen

PS – innan året är slut hoppas vi också att vi har en app och Swish för omyndiga för det är något vi vet många av våra kunder efterfrågar.

Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
Twitter:
@kajsanordborgBrian|2016-10-26 22:21:23

Fler och fler företag är öppna med vilka förslag som kommit in, och låter kunder inte bara lägga in förslag, men även läsa vad andra föreslagit och rösta på dem man gillar. Exempelvis, Spotify: https://community.spotify.com/t5/Ideas/ct-p/newideas Google Apps For work (Åkomst endast för betalande kunder): https://connect.googleforwork.com/community/customers/gsuite/feature-ideas IBM: https://www.ibm.com/developerworks/rfe/ Tycker det vore en bra ide om Skandia hade något liknande.
Anmäl


Kajsa Nordborg|

Hej Brian! Det låter som ett jättebra förslag! Tack för tipset. Vi ska fundera på om och i så fall hur vi kan genomföra något liknande. Hälsningar, Kajsa 

Anmäl


Magnus|2016-11-02 10:52:29

Ni skriver att kunderna har inflytande... Inte vad jag och flera på ert "forum" har fått erfara! Under två års tid har det lagts in önskemål/förslag eller vad ni kallar det på att visa SALDO och inte disponibelt belopp.. Ni har skött detta med intetsägande kommentarer. När jag ringde till er "kundtjänst" förra veckan fick jag veta att ni har tagit beslut om att inte införa detta... Varför skriver du inte om detta i din "blogg"...?
AnmälVem vill du se i Skandias fullmäktige?

Taggar: Kajsa


Nu startar årets nomineringsperiod till Skandias fullmäktige. Fram till 17 november 2016 har du som kund och ägare i Skandias livbolag möjlighet att föreslå en kandidat som du vill ska representera dig i fullmäktige.

Men vad innebär arbetet i fullmäktige? Och varför ska du engagera dig? Ja, detta är några av frågorna jag ställt till fullmäktigeledamoten Karin Eliasson. Hela intervjun ser du nedan.

Varje år väljer Skandias kunder 7 ledamöter till fullmäktige. Ledamöterna väljs för en treårsperiod. Nu startar en ny nomineringsperiod och det innebär att du nu har möjlighet att föreslå kandidater till fullmäktige, antingen någon ny person eller någon av dem som valdes in år 2014 vars treårsperiod tar slut under nästa år. På vår hemsida hittar du en presentation av alla fullmäktigeledamöter.

Är du den vi söker, eller känner du någon som har kunskap, erfarenheter och personliga egenskaper i övrigt som bidrar till att stärka Skandias fullmäktige? Nominera direkt här via vår hemsida.

På hemsidan hittar du också mer om vilka egenskaper en nominerad kandidat bör ha och även mer om valberedningens arbete och vilka de är.Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande

Twitter: @kajsanordborg
Gör som Alicia Vikander – bidra till svensk cancerforskning

Taggar: Lena


I år är det Oscarsbelönade världsstjärnan Alicia Vikander som designat Cancerfondens rosa band. Bandet har hela svenska folket möjlighet att köpa för att bidra till cancerforskningen. Det rosa bandet symboliserar hopp, hopp om att det är möjligt att bli frisk.  ”Att köpa det rosa bandet kan kännas som en droppe i havet. Men många små droppar blir tillsammans en kraftfull våg”, säger Alicia Vikander när hon berättar om tankarna bakom bandet och designen.
 
Alicias resonemang kring dropparna i havet som bildar en kraftfull våg väcker tankar hos mig. Jag ser tydliga paralleller till vår egen verksamhet, inte minst Skandias sparfond Skandia Cancerfonden. Ju fler som väljer att spara i fonden, desto större blir bidraget till den livsviktiga cancerforskningen. Sedan starten av sparfonden år 1988 har vi tillsammans bidragit till att samla in över 130 miljoner kronor till Cancerfonden. Utan spararna i Skandia Cancerfonden hade denna imponerande siffra inte varit möjlig. Jag vill därför rikta ett STORT tack till er.
 
Vårt stöd och engagemang – viktigare än någonsin
Varje år drabbas cirka 60 000 personer i Sverige av ett cancerbesked. En färsk prognos från Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden visar dystra siffror - nästan dubbelt så många kommer att drabbas av cancer år 2040. Det är här som vi kan göra skillnad. Det gäller att tänka längre och agera idag för att bidra till att forskningen och cancervården får medel för att kunna gå framåt. Som försäkringsbolag kan vi också sprida kunskap om hur var och en genom hälsosamma levnadsvanor kan minska sin risk att drabbas av cancer. Enligt WHO kan en tredjedel av all cancer förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Forskning ger hopp
De senaste 25 åren har överlevnaden i bröstcancer ökat med 15 procentenheter. I dag blir 8 av 10 kvinnor friska. Cancerfondens vision är att besegra cancer och här har vi som huvudparter en viktig roll att spela. Vi har musklerna som krävs för att bidra till att ännu mer pengar samlas in till forskningen och vi har engagemanget och tron på att det vi bidrar med leder till att färre drabbas och fler överlever cancer. Varje droppe är viktig och så även du.
 
Allt gott,

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

 PHN|2016-10-06 17:16:12

Den dagen då nuvarande resursfördelningen till cancerrelaterade program och forskning är balanserad mellan könen kan jag möjligen tänka mig att skänka - fram tills dess blir det inte en krona. Sen kanske ni borde radera ert program pga dess sexistiskt natur. Ta inspiration från er egen notering om 'bloggvett' det är en bra start.
AnmälMer Skandia hittar du på: