Vem vill du se i Skandias fullmäktige?

Taggar: Kajsa


Nu startar årets nomineringsperiod till Skandias fullmäktige. Fram till 17 november 2016 har du som kund och ägare i Skandias livbolag möjlighet att föreslå en kandidat som du vill ska representera dig i fullmäktige.

Men vad innebär arbetet i fullmäktige? Och varför ska du engagera dig? Ja, detta är några av frågorna jag ställt till fullmäktigeledamoten Karin Eliasson. Hela intervjun ser du nedan.

Varje år väljer Skandias kunder 7 ledamöter till fullmäktige. Ledamöterna väljs för en treårsperiod. Nu startar en ny nomineringsperiod och det innebär att du nu har möjlighet att föreslå kandidater till fullmäktige, antingen någon ny person eller någon av dem som valdes in år 2014 vars treårsperiod tar slut under nästa år. På vår hemsida hittar du en presentation av alla fullmäktigeledamöter.

Är du den vi söker, eller känner du någon som har kunskap, erfarenheter och personliga egenskaper i övrigt som bidrar till att stärka Skandias fullmäktige? Nominera direkt här via vår hemsida.

På hemsidan hittar du också mer om vilka egenskaper en nominerad kandidat bör ha och även mer om valberedningens arbete och vilka de är.Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande

Twitter: @kajsanordborgSKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Gör som Alicia Vikander – bidra till svensk cancerforskning

Taggar: Lena


I år är det Oscarsbelönade världsstjärnan Alicia Vikander som designat Cancerfondens rosa band. Bandet har hela svenska folket möjlighet att köpa för att bidra till cancerforskningen. Det rosa bandet symboliserar hopp, hopp om att det är möjligt att bli frisk.  ”Att köpa det rosa bandet kan kännas som en droppe i havet. Men många små droppar blir tillsammans en kraftfull våg”, säger Alicia Vikander när hon berättar om tankarna bakom bandet och designen.
 
Alicias resonemang kring dropparna i havet som bildar en kraftfull våg väcker tankar hos mig. Jag ser tydliga paralleller till vår egen verksamhet, inte minst Skandias sparfond Skandia Cancerfonden. Ju fler som väljer att spara i fonden, desto större blir bidraget till den livsviktiga cancerforskningen. Sedan starten av sparfonden år 1988 har vi tillsammans bidragit till att samla in över 130 miljoner kronor till Cancerfonden. Utan spararna i Skandia Cancerfonden hade denna imponerande siffra inte varit möjlig. Jag vill därför rikta ett STORT tack till er.
 
Vårt stöd och engagemang – viktigare än någonsin
Varje år drabbas cirka 60 000 personer i Sverige av ett cancerbesked. En färsk prognos från Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden visar dystra siffror - nästan dubbelt så många kommer att drabbas av cancer år 2040. Det är här som vi kan göra skillnad. Det gäller att tänka längre och agera idag för att bidra till att forskningen och cancervården får medel för att kunna gå framåt. Som försäkringsbolag kan vi också sprida kunskap om hur var och en genom hälsosamma levnadsvanor kan minska sin risk att drabbas av cancer. Enligt WHO kan en tredjedel av all cancer förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Forskning ger hopp
De senaste 25 åren har överlevnaden i bröstcancer ökat med 15 procentenheter. I dag blir 8 av 10 kvinnor friska. Cancerfondens vision är att besegra cancer och här har vi som huvudparter en viktig roll att spela. Vi har musklerna som krävs för att bidra till att ännu mer pengar samlas in till forskningen och vi har engagemanget och tron på att det vi bidrar med leder till att färre drabbas och fler överlever cancer. Varje droppe är viktig och så även du.
 
Allt gott,

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

 PHN|2016-10-06 17:16:12

Den dagen då nuvarande resursfördelningen till cancerrelaterade program och forskning är balanserad mellan könen kan jag möjligen tänka mig att skänka - fram tills dess blir det inte en krona. Sen kanske ni borde radera ert program pga dess sexistiskt natur. Ta inspiration från er egen notering om 'bloggvett' det är en bra start.
AnmälHögre vinster behövs för fortsatt uppgångEfter den turbulenta inledningen på året har vi haft en kontinuerlig återhämtning på de globala aktiemarknaderna. Varken Brexit eller fortsatt trög konjunktur har lyckats stoppa börserna annat än tillfälligt, och i september nåddes nya årshögstanivåer. Blickar vi framåt, så fortsätter vi dock att räkna med en osäker höst. För uppgången i år går knappast att koppla till ljusare framtidsutsikter. Istället är det värderingarna som har stigit. Och den enda följden av höga värderingar är att om de inte följs av växande bolagsvinster, så framstår de efter hand som dyra. Därför kommer bolagens delårsrapporter för det tredje kvartalet, som trillar in under oktober, att hårdgranskas.

I månadens marknadsbrev granskar vi förutsättningarna för bolagsvinsterna. Prognoserna pekar på att globala företagsvinster är på väg att bottna ur mot slutet av året efter omkring två år med sjunkande vinster. Det borde dock helt eller till största del vara inprisad i nuvarande aktiekurser. Vi räknar därför med att det krävs positiva överraskningar för att vinsterna ska kunna driva aktiekurserna vidare. Blickar vi in i nästa år tror vi dessutom att prognoserna är för höga. Till exempel förväntas amerikanska bolagsvinster att växa med cirka 13 procent under 2017. Mer troligt är förmodligen en tillväxttakt i närheten av, säg, hälften av det. För mot bakgrund av fortsatt trög global tillväxt och dämpad inflation är det svårt för företagen att få till ökade försäljningsvolymer samtidigt som möjligheterna att höja priserna är små. 

Men även om vinsttillväxten blir trög, så är det positivt att de börjar växa igen efter de senaste årens nedgångar. För det innebär att bolagsvinsterna tar igen förlorad mark och gör att värderingsläget blir mindre ansträngt. Dessutom är förmodligen acceptansen för en möjlig amerikansk räntehöjning i december större om bolagsvinsterna växer än om de krymper. Men vi kommer behöva se tecken på att vändningen är på väg redan nu i höst för att prognoserna ska stå sig.

Läs hela oktober månads marknadsbrev (pdf) och hör Johan berätta mer om månadens marknadsbrev i filmklippet nedan. Medverkar i filmen gör även Cecilia Sköld, portföljförvaltare och fondanalytiker på Skandia.  


Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Imorgon är en annan dag

Taggar: Mattias


Var sak har som bekant sin dag och idag den 27 september är det Tjänstepensionens dag. Och det är viktigt att uppmärksamma tjänstepensionen. Utan den blir nämligen livet som pensionär inte något att hurra för. Tjänstepensionen kan komma att utgöra mer än 20 procent av totala pensionen för dig i framtiden och för dig med höga inkomster kan halva pensionen bestå av tjänstepension. Det är med andra ord stora pengar det handlar om, kanske ditt livs största affär.

Vi i branschen som står bakom firandet av den här dagen och brukar låta TNS Sifo fråga vilken löneförmån man tycker är viktigast att få från sin arbetsgivare. Tidigare år har friskvårdsbidraget varit populärast bland yngre, men i år är det genomgående i alla grupper så att man anger tjänstepensionen som den viktigaste löneförmånen. Det är glädjande att se den utvecklingen och de sju åren som Tjänstepensionens dag firats har nog bidragit på sitt sätt till detta. 

För dig med en månadslön på 28 000 kr så avsätts i de vanligaste kollektivavtalen cirka 15 000 per år. Utanför kollektivavtalen kan det vara både mer och mindre än så.

Fira Tjänstepensionens dag genom att ta reda på hur mycket pengar som sätts av varje månad för din framtid som pensionär och hur de placeras. Fråga sen fem kompisar om de har samma koll på sin tjänstepension!

Mattias Munter
Pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

PS. Du vet väl att du kan se hela din pension på Minpension

Marknaderna på tåIkväll meddelar den amerikanska centralbanken, Fed, sitt räntebesked. Få saker skapar så stor uppmärksamhet på de finansiella marknaderna som amerikanska räntebesked. Och även om de flesta bedömare räknar med att Fed låter räntan ligga still och prissättningen på marknaderna indikerar låg sannolikhet för höjning, så går det inte att komma ifrån att marknaderna kommer vara på helspänn ikväll. För även det som på förhand kan ses som osannolikt, inträffar ju trots allt med jämna mellanrum.

Men oavsett om Fed överraskar eller inte ikväll – är en räntehöjning verkligen ett så stort hot? Att det kommer bli oroligt inför eller i samband med nästa höjning är nog ofrånkomligt, men blickar vi bortom den kortsiktiga bilden så kanske en snar amerikansk räntehöjning till och med precis är det som marknaderna skulle behöva. En försiktig åtstramning redan nu skulle knappast knäcka konjunkturen, men kan motverka tidiga inflationssignaler och göra att inflationen stiger i långsammare takt, med följden att framtida räntehöjningar också kan ske långsamt. Därmed förlängs den ekonomiska cykeln, vilket skapar mer tid för företagen att få fart på sina vinster i lågräntemiljö (för jo, det krävs ytterligare ett par höjningar innan vi har lämnat lågränteterritoriet).

Den motsatta strategin skulle vara att lägga allt vad räntehöjningar heter på hyllan tills inflationen har tagit sig över, säg, 3 procent, och därmed tillåta en overshoot. Och nog skulle man kunna låta inflationen vara lite högre ett tag när den nu har legat under målet under en längre tid. Men risken med en sådan strategi är att det kan bli svårt att kontrollera inflationen när den väl fått ordentligt fäste utan att samtidigt knäcka konjunkturen. Tänk på hur svårt det har varit att skapa inflation under de senaste åren. Vad är det då som säger att det kommer bli enklare att bekämpa inflationen när den väl tar fart – återigen utan att samtidigt knäcka konjunkturen? Och i en ekonomi som är i full sysselsättning och där tidigare desinflationistiska impulser från energipriser och valutan nu avtar, går det inte att utesluta att inflationen tar fart tidigare än vad de flesta av oss tror idag.

Dags för centralbankerna att frigöra sig
Ytterligare en fördel med att höja räntan i USA, och avstå ytterligare stimulanser i Japan, euroområdet och Sverige, är att centralbankerna sparar på det lilla krut som återstår i arsenalen inför framtiden. Dessutom vore en självrannsakan önskvärd – vissa stimulanser har varit både nödvändiga och effektiva, andra är betydligt mer tveksamma. De tveksamma åtgärderna har dock fyllt ett annat syfte – att hålla marknaderna vid gott mod. Det kan vara befogat med jämna mellanrum, men på senare tid har detta gått så långt att man kan argumentera för att det är marknaderna som styr penningpolitiken. Gång på gång har vi sett hur börsoro har fått centralbankerna att backa från tidigare retorik. Det är inte sunt. I förlängningen hotar denna beroendeställning det grundläggande förtroendet för penningpolitikens utövning. Centralbankerna måste därför påbörja ett arbete med att skicka marknaderna på stimulans-avvänjning. För som det är nu är det marknaderna som sitter i förarsätet och det är inte hållbart.

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande

Hushållen prioriterar sparandeSkandias Plånboksindex för tredje kvartalet visar på ett trendbrott. Efter en lång tid av sjunkande sparvilja har hushållen nu tänkt om och prioriterar i högre grad sparande, framför allt handlar det om buffertsparande och amorteringar. En orsak till den ökade sparviljan är sannolikt det nya amorteringskravet och de effekter det får på privatekonomin för den som ska köpa en bostad. Det blir tydligt när man tittar på i vilka grupper sparviljan har ökar mest.

Två grupper där sparviljan ökar är storstadsbor och höginkomsttagare som ofta har stora bolån. En annan är yngre par utan barn som sannolikt står inför ett köp av en större bostad framöver och då behöver ha mer kapital. Slutligen handlar det om småbarnsfamiljer, en grupp med en ekonomi som redan är ansträngd på grund av högre utgifter, ofta kombinerat med lägre inkomst till följd av föräldraledighet, vab och deltidsarbete.

Samtidigt som amorteringskravet trätt i kraft och boprisrallyt saktat in, diskuteras ränteavdragets framtid frekvent i media. Även ett skuldkvotstak som främst skulle drabba förstagångsköpare är en populär tänkbar åtgärd för att kyla av bostadsmarknaden. Som lök på laxen tycks Riksbanken nu ha nått räntebotten och detsamma har boräntorna gjort.

Hushållens optimism minskar något men är fortfarande hög i ett historiskt perspektiv. Man ser positivt på framtiden och den egna ekonomin.

Om du vill läsa hela rapporten kan du ladda ner den här.

Maria Landeborn, sparekonom
Twitter: @marialandeborn

JPG image, 545 x 335Svenska bankmarknaden|2016-09-20 15:00:27

Totalskyddad. Nämn en regering som tillåtit eller kommer tillåta fastighetspris fall!
Anmäl


Svenska bankmarknaden|2016-09-20 15:14:41

Med den globala befolkningstillväxten kan inte fastighetspriser sjunka. BNP tillväxt mäter aldrig livskvalité eller vilka varor och tjänster som ingår. Därav kan BNP aldrig sjunka. Inflationsberäkningarna utgår från en höginkomsttagares varu samt tjänstekorg ränteköp är en betydande del. Lågräntan är en skam för det politiska landskapet och gynnar den som tar störst risk eller i praktiken ej. Fastighetsköp är ingen risk i den nya ekonomiska landskapet, i synnerhet inte i Sverige. Ekonomi är ingen vetenskap utan styrs utifrån trender som politiker fastställer.
AnmälRiksbanken nästan färdigDet blev som förväntat inga förändringar av penningpolitiken när Riksbanken släppte sitt räntebesked i förmiddags. Reporäntan blir kvar på -0,5 procent och tillgångsköpen fortsätter i samma takt som förut och ska löpa året ut. Frågan som många ställer sig nu är om det kommer komma något mer från Riksbanken. Vår bedömning är att Riksbanken är nästintill färdig vid det här laget, men att de kommer behöva förlänga sina åtgärder ytterligare ett tag. Anledningen till det är inte att ekonomin behöver mera stimulanser utan att europeiska centralbanken, ECB, kommer göra mer.

Frågan är dock hur mycket mer ECB faktiskt kan göra. Det pågående europeiska programmet för köp av obligationer ska löpa till mars 2017. Men eftersom vare sig inflation, konjunktur eller förtroendemätningar har förbättrats sedan ECB sjösatte sitt program i fjol, får vi anta att det förlängs. Besked om det kan komma redan imorgon. Här börjar dock ett problem att uppenbara sig (vid sidan av den uteblivna effekten). Och det är att det börjar bli brist på obligationer att köpa. För allt fler obligationer handlas i dagsläget till nivåer under centralbankens inlåningsränta om -0,40 procent, vilket förhindrar ECB från att köpa dem. Och eftersom köpen måste fördelas mellan de olika medlemsländerna går det inte att fortsätta att köpa t ex italienska obligationer om de tyska inte går att köpa. Även på företagsobligationsmarknaden är tillgången begränsad. Det krävs alltså att ECB ändrar på regelverket för att kunna förlänga obligationsköpen. Det lär inte bli friktionsfritt, men är knappast omöjligt.

Men om inflationen eller konjunkturen i euroområdet stöter på nya bakslag, så kommer ECB inte att nöja sig med att förlänga befintligt program. Då handlar det istället om att åtgärderna trappas upp. Och i och med obligationsbristen betyder det sannolikt än mer okonventionella metoder.  Här går det att spekulera i allt från direkta köp av aktier till den berömda helikoptern – dvs. att på ett eller annat sätt förmedla reda pengar direkt till hushållen. Men då börjar vi komma in på finanspolitiskt territorium. Och det leder till implikationen att penningpolitiken nu i praktiken är framme vid vägs ände. 

Om vi återvänder till Sverige, så får vi konstatera att Riksbankens sits är betydligt bättre än ECB:s. Den svenska inflationen är högre än i euroområdet och konjunktur och arbetsmarknad är också starkare. Än mer okonventionella åtgärder i likhet med de som nämns ovan är därför uteslutna för svensk del. Åtminstone i frånvaro av en påtaglig försämring. Och även i Sverige börjar det bli obligationsbrist. Hittills har utländska investerare sålt stora mängder räntepapper, men på senare tid har detta minskat. Detta märks inte minst på de branta räntefallen på svenska marknaden sedan i våras. Förvisso finns andra typer av obligationer att köpa – bostadsobligationer t ex. Men att elda på bostadsmarknaden ytterligare i det här skedet vill Riksbanken knappast bidra till.

Det vi landar i är att Riksbanken nu ”nästan” är klar för den här gången. Det som återstår är förmodligen att det befintliga programmet för obligationsköp förlängs ytterligare några månader för att förhindra kronförstärkning efter att ECB har gjort detsamma. Men därefter får vi anta att Riksbanken har stimulerat färdigt – inte minst mot bakgrund av den begränsade tillgången på obligationer och en förmodad ovilja att vidta mer okonventionella åtgärder. Men när Riksbanken väl är klar dyker den verkligt svåra frågan upp – hur tar man sig ur den situation man har skapat? Det är det nog ingen som vet i dagsläget. 

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Vem i hela världen kan man lita på?Imorgon är det återigen dags för Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen att komma med ett nytt räntebesked. Det kommer inte vara någon dramatik med det den här gången heller; räntan kommer lämnas oförändrad på rekordlåga minus 0,5 procent och obligationsköpen fortsätter enligt plan. Riksbanken kommer avvakta de internationella centralbankernas agerande under hösten och kommer det ytterligare stimulans därifrån så kan vi förvänta oss att Riksbanken följer efter.

I våras skrev jag här på bloggen om de potentiella riskerna med låga räntor; en ökad skuldsättning hos hushållen och ett högre risktagande bland annat. De låga räntorna är ett gigantiskt experiment som ingen kan veta de långsiktiga konsekvenserna av. Men här och nu innebär negativa räntor definitivt en sorts straffskatt på sparande. Med låga räntor så blir avkastningen lägre och den som vill försöka upprepa den avkastning man fått på sparande de senaste 20 åren måste sannolikt acceptera en mycket högre risk. Alternativet för att nå sina sparmål blir då att acceptera lägre avkastning och istället spara mer.

En annan utmaning med centralbankernas lågräntepolitik och gigantiska stödköp av obligationer är att räntemarknaden blir översvämmad med kapital och fungerar mycket sämre. Det går helt enkelt inte att lita på räntan som ett rättvist marknadspris. Och eftersom alla tillgångar värderas med hjälp av den opålitliga räntan blir det även svårt att värdera aktier.

Samtidigt ska vi komma ihåg att den låga räntan inte bara är ett resultat av centralbankernas stimulanser utan en konsekvens av att världen inte växer i samma takt som tidigare. De två stora utmanande krafterna för global tillväxt är demografi och att skuldsättningen i stora delar av världen är mycket hög. Vi blir inte fler människor på jorden och framförallt i västvärlden blir vi allt äldre.

Det är troligt att vi kommer att ha svag global tillväxt under lång tid och därför kan också lågränteläget hålla i sig inom överskådlig tid. Men som sagt så har världen aldrig sett en penningpolitisk utveckling likt den som nu pågår och ingen kan veta vilka effekter den kommer att ha på sikt. Just nu är det tillräckligt svårt att lita på att saker verkligen är värda så mycket som priset visar.

Mattias Munter
Pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter
Hur vi bidrar till bättre klimatAtt bromsa växthuseffekten blir mer och mer angeläget. Skandia har som målsättning att minska vår verksamhets ekologiska fotavtryck. Klimatfrågan är en av de viktiga hållbarhetsfrågorna som vi jobbar med och innebär att vi så långt det går i de länder vi verkar bara köper grön el, ersätter resande med videomöten och har en mängd andra initiativ för att minska utsläppen från vår verksamhet. För de koldioxidutsläpp som kontorsverksamheten trots det skapar ser vi till att klimatkompensera fullt ut.  Vi har nu i fyra år till 100 procent klimatkompenserat för våra utsläpp.

Klimatavtalet i Paris i december och FN:s hållbarhetsmål visar tydligt att både stater och företag behöver bidra till att minska koldioxidutsläppen. Hur ska vi då få fler företag att dra sitt strå till stacken? Att klimatkompensera är ett sätt som både vi och andra bolag väljer, däribland familjeägda hamburgerkedjan Max. De har även prövat möjligheten att som företag få skatteavdrag för sin klimatkompensation (liknande möjligheten att göra skatteavdrag om man köper utsläppsrätter). Frågan har varit uppe i Förvaltningsrätten som i somras fattade beslut att neka skatteavdrag för klimatkompensation. Frågan kommer eventuellt att prövas i Kammarrätten.

Hur detta går är en viktig fråga för oss alla att hålla koll på. I nuläget finns ett antal engagerade bolag som, helt frivilligt, väljer att ta ett samhällsansvar genom att klimatkompensera. Både familjeägda Max och Skandia som kundägt är bolag med tydliga direktiv från ägarna om att ha en hög nivå på hållbarhetsarbetet. Men klimatproblematiken är så omfattande att det krävs att få långt fler bolag att agera.

Jag undrar hur många fler företag som skulle välja samma väg om det fanns starkare incitament, som t.ex. möjlighet till skatteavdrag. Tanken svindlar och jag kommer följa utvecklingen med spänning. 

Allt gott,

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

P.S. Är du nyfiken på hur Skandia klimatkompenserar? Vår klimatkompensation går till ett kvalitetscertifierat projekt (med Gold standard) som bidrar till att fler hushåll i Ghana kan använda en energieffektiv spis för matlagning. Den minskar behovet av att hugga ner träd och skogen kan därmed fortsätta ”andas in” koldioxid från luften och bidra som kolsänka.  Utöver att spisen är en klimatvinst så är det även en hälsovinst då den skapar mindre rök än matlagning över vanlig vedeldad spis. Detta är ett exempel på hur vi som företag kan vara med och bidra till lösningar enligt FN:s hållbarhetsmål.

Mer om klimatkompensation och hamburgerkedjan Max på deras hemsida.

Brexit gav skjuts till marknadernaDet har varit en stark sommar för världens börser. De flesta aktiemarknader har passerat nivåerna från före Brexit och mer därtill. Inräknat utdelningar befinner sig flertalet börser på årshögsta nivåer. Det är dock inte det faktum att britterna ska lämna EU som har gett marknaderna glädjefnatt. Istället handlar det om förväntningar på, och resultatet av, att centralbanker möter Brexit-oron med utökade eller förlängda stimulanser, vilket har pressat ned obligationsräntor världen över ytterligare. Marknadsutvecklingen har även stöttats av den ekonomiska statistiken som har visat på en ljusning under sommaren. Det rör sig inte om drastiska förbättringar, men sammantaget gör det att vi ser förutsättningar för något högre tillväxt framöver. Och att ekonomisk förbättring sker samtidigt som räntorna sjunker får beskrivas som jackpott för marknaderna.

Framöver finns dock skäl att anta att riskaptiten utmanas. Värderingarna har stigit och stimulanser kan inte stötta marknaderna i all evighet. Även det faktum att amerikanska Fed går på tvärs med nära nog alla andra centralbanker och närmar sig en räntehöjning har potential att skapa oro längs vägen. 

I månadens marknadsbrev går vi igenom förutsättningarna för aktiemarknaderna och konjunkturen. Vi tittar även lite extra på den amerikanska börsen som är inne i den näst längsta uppgångsfasen någonsin. Vi konstaterar att värderingarna är höga, men att risken för recession och medföljande börsfall är begränsad. Och nyckeln till nya uppgångar är vinsttillväxten som måste ta fart.

Se mer i filmklippet nedan och läs hela september månads marknadsbrev (pdf)

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
 
Mer Skandia hittar du på: