Vi har gjort om översiktenTack alla ni som hört av er med synpunkter om vår nya layout av översikten som visas när du är inloggad hos oss.

Nya översiktssidan bygger på samma designprinciper som vi använder på skandia.se - den ska fungera i olika enheter (mobiler, surfplattor, datorer) och skärmstorlekar och samtidigt vara tillgängligt för en så stor del av befolkningen som möjligt.

Vi lanserade en första version i november och den vidareutvecklas nu stegvis, bland annat utifrån er användares återkoppling. Ett önskemål som framkommit är ett mer komprimerat innehåll i översikten, för att se så mycket som möjligt på skärmen utan att behöva scrolla (navigera nedåt på sidan).

Utifrån er feedback har vi nu arbetat fram en lösning som ger en något ”tajtare” översikt, som samtidigt fungerar i olika enheter och uppfyller de tillgänglighetsprinciper vi följer. Du kommer även fortsättningsvis att behöva scrolla om du har flera konton, men med mindre mellanrum och tydligare uppdelning mellan olika kontotyper. Förändringen kommer du se i början på det nya året.

Vi är tacksamma för alla förslag vi får, och försöker inkludera så många som möjligt av dem i vårt arbete framåt.

Återigen tack för bra dialog!

Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
Twitter: @kajsanordborg

Daniel|2017-01-02 10:39:07

Bra att ni lyssnar. För nu är det ju ingen ÖVERSIKT när det är mer luft än innehåll samt att alla konton har två rader och vissa försäkringar tre. Avtalsnummer och egna namnet bryts också upp på flera rader. Rubrikerna är dessutom onödigt stora och extremt mycket yta/luft kring sig. Som sagt, finns oerhört mycket att göra för att kunna kalla det en ÖVERSIKTSsida. Men bra att ni lyssnar och kommer åtgärda det
Anmäl


åke lindahl|2017-01-04 12:11:44

idag, den 4 jan, så kommer vi inte in på hemsidan..igen, detta återkommande stök innebär att aktieförsäljning och köp inte fungerar, betala räkningar, att invänta när man jobbar på dagen, allt detta ger ett minskat förtroende för eran bank, jag och en del andra funderar nog på ett bättre och mer stabilt system på någon annan bank
AnmälI topp när svenskarna googlar…Google sammanställer varje år vilka ord och fenomen som ligger i topp i svenskarnas sökningar på internet. För 2016 är Hållbar utveckling på den absoluta topp-listan för våra googlingar på temat ”Vad är…”. Det är bara årets stora mediehändelser Brexit och Trump som ligger högre rankat än hållbarhet.

Det säger något om att vi är många i Sverige och världen som tillsammans vill förändra världen till något bättre där vi använder de begränsade resurserna klokt. För den som undrar vad hållbarhet är för oss som bolag så är det något som vi jobbar med som en del i vår affärsverksamhet. En viktig del är hur Skandia tar hänsyn till hållbarhet utifrån de cirka 600 miljarder kronor som vi har under förvaltning. Vi har ett uppdrag att maximera värdet för våra kunders investeringar samtidigt som vi tar hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vår koncernchef Frans Lindelöw skrev om detta i en debattartikel i Dagens industri tillsammans med andra stora investerare där verksamheten i bolagen anpassas efter FNs Globala Hållbarhetsmål.

Vi bidrar också till en hållbar utveckling i samhället på andra vis. Skandias verksamhet ”Idéer för livet” har i nästan 30 år arbetat för ett tryggare och mer välmående samhälle. Det gör vi genom att stötta forskning, utveckling och stöd till lokala ideella projekt som arbetar förebyggande för barn och unga. På så sätt kan vi vara en katalysator för socialt hållbara lösningar till de utmaningar som Sverige står inför, som psykisk ohälsa, ungdomsarbetslöshet, sjukskrivningar samt missbruksproblem.

Hållbar utveckling handlar om just detta att vi tillsammans kan göra en bestående samhällsförändring och detta känns ännu mer aktuellt så här i juletider och när vi ska sammafatta året som gått.

God Jul och Gott Nytt år!

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok
Räkna med ett turbulent börsår 2017Under de gångna åren har vi vant oss vid att det skakar till på världens börser med jämna mellanrum. Under senhösten i år har det dock varit förhållandevis lugnt. Faktum är att även sådant som vi trodde skulle utlösa nedgångar snarare har mötts med optimism. I kulisserna finns dock gott om utmaningar. Vi räknar därför med att oron åter gör sig påmind nästa år.

I årets sista marknadsbrev blickar vi in i 2017. Det ett år med politiska utmaningar och penningpolitisk osäkerhet som står för dörren. Osäkerhet har dock varit något av ett normaltillstånd för världsekonomin under åren efter finanskrisen. Och medan nya orosmoln tillkommer har samtidigt andra risker minskat eller försvunnit. Vi räknar med att de största fallgroparna undviks även nästa år och att konjunkturen stärks på marginalen. Men oron kommer finnas med under hela året och det är politiken som blir 2017 års tema.

Läs mer i december månads marknadsbrev (pdf) och se filmen:

 

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparandeFörebygga ohälsa ger dubbel avkastningSkandia anordnar varje år ett hälsoforum för att visa värdet av att undvika ohälsa och sjukdom. Syftet är att samla och dela kunskap från politik, myndigheter, företag och Skandias egen verksamhet. Skandias aktiva arbete med att tidigt förebygga ohälsa och sjukdom har sänkt sjukskrivningarna bland Skandias sjukförsäkringskunder med 56 procent mellan 2006 och 2015. Detta är förstås en stor framgång, inte minst i tider där ohälsan ökar.

Att både kunna skapa kundnytta och samtidigt avlasta de offentliga välfärdsystemen är därmed bra för våra kunder, våra ägare men också för samhället i övrigt. För oss är det logiskt att det alltid lönar sig att förebygga. När Skandia grundades handlade det om att förebygga bränder, nu handlar det om att förebygga bland annat utbrändhet. Det är både mänskligt och ekonomiskt lönsamt att satsa förebyggande.

Det finns ett stort intresse från politik och andra samhällsaktörer att veta mer om hur vi jobbar utifrån denna försäkringslogik och vårt förebyggande arbete. Därför har vi skapat Skandias Hälsoforum. I år deltog socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Företagarnas vd Günther Mårder och flera forskare inom hälsoekonomi. Vi diskuterade bland annat stillasittande som den nya stora hälsoutmaningen med professor Mai-Lis Hellénius från Karolinska Institutet.

Skandias forskarsamarbete med Uppsala universitet presenterades också med hur många fall av allvarliga sjukdomstillstånd som stroke, diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar som kan undvikas genom att minska riskfyllda levnadsvanor som övervikt, rökning, stillasittande och riskbruk av alkohol. Du ser mer om värdet av förebyggande hälsoinsatser i Skandias Friskvårdskalkylator eller i Idéer för livet-modellen som vi nu har börjat utbilda kommuner i.

För Skandia är frågor som rör förebyggande arbete en viktig grund i verksamheten och vi har som ett kundägt bolag en särskild möjlighet att skapa långsiktig samhällsnytta. Det är därför roligt för oss att se att det finns ett så stort engagemang bland andra avgörande aktörer, för att tillsammans minska ohälsan i hela Sverige.

Flera av gästerna skrev om dagen på olika sociala forum och AP-7 publicerade ett blogginlägg om deras närvaro.
 
Hela sändningen och alla presentationer som visades under dagen går att se i efterhand via den här länken.
 
Det stora intresset och de viktiga frågor som kom fram under dagen skapar ännu mer energi och vilja att fortsätta att arbeta för att sänka sjukskrivningarna hos våra kunder och att bidra med dessa kunskaper till resten av samhället. Det ger en dubbel avkastning med både mänskliga och ekonomiska värden.

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

Amorteringskravet påverkar konsumtionen hos hushållenSjunkande räntor och starkare konjunktur har drivit sparviljan nedåt senaste fyra åren. I maj 2016 vände dock utvecklingen och i fjärde kvartalet konstaterar vi att sparviljan stabiliserats på en hög nivå hos de svenska hushållen. 

Analysen pekar tydligt på att konsekvenserna av amorteringskraven är vad som driver utvecklingen. Sparviljan ökar mest bland de grupper som berörs mest. Storstadsbor, höginkomsttagare, yngre par utan barn och småbarnsfamiljer – grupper med stora bolån eller som står inför att skaffa sin första bostad på en mycket högt värderad bostadsmarknad.

Under hösten var optimismen fortsatt hög även i ovan nämnda grupper, men i kvartal fyra ser vi att samma grupper fått en mer pessimistisk syn på ekonomiska situationen som de nya spelreglerna har skapat. Att optimismen kring egna ekonomin sjunker pekar på att hushållen inte bara förstått att förutsättningarna förändrats, utan nu även planerar för att göra verkliga förändringar i den egna ekonomin.

Om du vill läsa hela rapporten kan du ladda ner den här.

Maria Landeborn, sparekonom
Twitter: @marialandeborn


 
Skandia Ung - en tidig julklapp

Taggar: barn ungdomar Kajsa


Jag är så glad att vi nu äntligen kan erbjuda våra yngsta kunder att få bättre koll på sina pengar med Skandia Ung. Vår nya app med begränsad funktionalitet och möjlighet att swisha kompletterar nu Electronkortet för barn över 9 år.  

För min egen del kommer jag ”slippa” ett antal samtal och sms i veckan från min dotter som undrar om saldot på hennes konto. Jag hoppas att hon, ni och era barn gillar de nya tjänsterna.

Om ditt barn både får skicka och ta emot pengar via Swish eller hur stort belopp det bestämmer du som förälder tillsammans med ditt barn. Läs mer om hur det funkar.

Tack alla ni som har hört av er och önskat dessa tjänster. Jag räknar med er feedback på Skandia ung och våra övriga tjänster.

Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
Twitter: @kajsanordborg
Per J|2016-12-20 17:00:30

Bra att ni äntligen ändrar den förmyndarmentalitet ni haft, när ni inte tillåtit unga att ha t.ex. Swish. Eller rättare sagt, när ni har fråntagit föräldrarna bestämmanderätten över sina omyndiga barns ekonomi. Jag har påpekat detta för er kundtjänst ett flertal gånger. Det måste vara föräldrarna, inte banken, som bestämmer över sina omyndiga barn och deras pengar. Bättre sent än aldrig, antar jag. Mina tre barn har ni dock förlorat som kunder. De bytte till SEB, som otroligt nog hade mindre gammelbankstänk än Skandia.
AnmälSkandias värdeindikator guidar till långsiktig potentialI senaste numret av Placeringsutsikter (november 2016) pratar vi om att stimulansfesten nått sin kulmen och att det kan vara läge att våga ta hem delar av årets vinst och behålla korta räntor som krockkudde. Stigande börser och försvagad krona har gett god avkastning på aktier i år. Men de underliggande förutsättningarna har inte förbättrats i samma utsträckning. När kronan väl börjar stärkas igen kommer dessutom utländska aktiefonder drabbas negativt.

För att få en uppfattning om den långsiktiga potentialen på olika aktiemarknader använder vi oss av Skandias Värdeindikator. Modellen som ligger till grund för indikatorn bygger på de tre faktorer som vi anser har störst betydelse för långsiktig avkastningspotential – aktievärderingar, vinsttillväxt och faktisk börsutveckling.

Det finns dock gott om andra aspekter att ta hänsyn till. Till exempel behöver en låg värdering inte automatiskt innebära en fördel. Vissa aktiemarknader är ständigt lågt värderade. Det kan bero på allt ifrån förhöjd politisk risk till ineffektiv bolagsstyrning. I ett sådant fall vill vi veta om den aktuella ”värderingsrabatten” är större eller mindre än historiskt.

För att få en så rättvis bild som möjligt av avkastningspotentialen analyserar vi därför de tre faktorerna i såväl absoluta som relativa termer på både kort och lång sikt. Resultatet blir en objektiv ranking av sju aktieregionerna där högst ranking antyder högst långsiktig avkastningspotential och vice versa. Det är dock viktigt att komma ihåg att det handlar om lång sikt. Indikatorn säger alltså ingenting om vilken marknad som förväntas gå bäst nästa månad eller ens nästa år.


Återigen är det regionen Japan och Pacific som rankas högst. Den främsta förklaringen är värderingarna. Av de sju aktieregioner som ingår i indikatorn är det endast Japan som värderas lägre än det långsiktiga genomsnittet. Under större delen av 2000-talet har Japan och Pacific värderats högre än snittet av de globala aktiemarknaderna, men i dagsläget ser vi det omvända. Låga värderingar är särskilt välkommet i rådande miljö där aktievärderingarna börjar se ansträngda ut på många håll.

En begränsning med modellen är förstås att det finns många faktorer som den inte fångar upp. Det kan till exempel finnas viktiga orsaker till att en region är billig. I andra fall kan en börsuppgång bygga på förväntningar som vi inte bedömer som rimliga, vilket ökar risken för bakslag. Det kan även handla om regionspecifika risker eller förutsättningar som vi anser motiverar en högre eller lägre ranking än vad indikatorn visar.

Som alltid kompletterar vi därför värdeindikatorns ranking av de olika marknaderna med våra egna bedömningar av andra viktiga faktorer. I fallet Japan ser vi t ex en trög inhemsk konjunktur, som har visat sig vara svår att väcka liv i, och som dämpar potentialen. Även valutan är en viktig faktor att väga in eftersom den har stor påverkan både på den faktiska börsutvecklingen och på avkastningen i svenska kronor.

Här kan du läsa senaste numret av Placeringsutsikter.

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Kunden i centrumSom ansvarig för kundinflytande vill jag vara kundens röst i Skandia. Jag har själv en daglig dialog med våra kunder men träffar också andra kollegor som har kundkontakt.

I veckan var jag i Linköping tillsammans med kollegor från alla Skandias kundenheter runt om i landet för att utbyta erfarenheter och för att diskutera hur vi kan förbättra och tillvarata tips och förbättringsförslag.

Under dagen hittade vi frågor som är gemensamma för hur vi jobbar med våra kunder och hur vi dessutom kan bli mer effektiva.

Varje gång jag är på någon av våra kundenheter slås jag av det stora engagemang som finns bland mina kollegor som har förmånen att prata med kunderna varje dag. Det borde alla på Skandia få göra! 
 
Det jag tog med mig från dagen var:

  • Inspirerande arbetsklimat – vem vill inte bli nominerad till ”årets kollega”?
  • Att vi har gemensamma kundönskemål/frågeställningar oavsett vad vi jobbar med i Skandia (bank, pension och hälsa).
  • Samarbetsvilja och engagemang!    Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
    Twitter: @kajsanordborg?|2016-12-13 12:37:28

Innehållslöst inlägg.
Anmäl


Bosse|2016-12-14 10:13:50

Var är alla? Det ekar tomt!
AnmälHur mäts värdet av social hållbarhet?

Taggar: Lena


Efter ett år där Skandia placerat sig på prestigefyllda Fortune Magazines Change the World List fortsätter hållbarhetsarbetet med stor intensitet.

En drivkraft för oss är att lyfta vikten av att förebygga ohälsa och få fler med oss i detta. Det är ett viktigt fokusområde – inte minst med tanke på att ca 200 000 våra kunder har en hälsoförsäkring hos oss. Självklart finns det dessutom mycket att vinna både mänskligt och samhällsekonomiskt på att vi bidrar till att fler arbetsgivare och aktörer inom de offentliga försäkringssystemen satsar än mer på att förebygga ohälsa.

I veckan släppte vi boken Så mäts socialt hållbart värdeskapande, skriven av mig tillsammans med hållbarhetsexperterna Gordon Hahn och Erik Jannesson. Bokens syfte är att erbjuda ett verktyg för att mäta och följa upp effekter av social hållbarhet. Där är hälsa ett viktigt område. 

Hur hänger mänskligt och ekonomiskt värdeskapande ihop?
Skandias stiftelse Idéer för livet har länge arbetat med att förebygga ohälsa, men även räkna på vad insatser ger för effekt. De flesta organisationer i Sverige arbetar dagligen med sociala och miljömässiga hållbarhetsinsatser. Men många saknar i dagsläget konkreta verktyg för att mäta effektivitet och ekonomiska värdet. Argumentet ”vi har inte råd” med förebyggande insatser håller inte utan leder endast till kortsiktiga beslut som i stället innebär att det blir både mänskligt och ekonomiskt dyrt på lång sikt. Vetskapen om vad olika insatser ger för resultat leder till bättre beslut och resurseffektivitet.

Om en persons resa mot ohälsa eller utanförskap har fortgått under längre tid är det som regel betydligt svårare att skapa positiva förändringar jämfört med när resan inleds. Med forskning och verktyg för att mäta social hållbarhet kan vi generera långsiktiga satsningar och undvika stora framtida kostnader. Hittills har var tredje svensk kommun använt sig av stiftelsens forskning och verktyg för att bättre förstå värdet av att förebygga och motverka ohälsa eller utanförskap.

Är hållbarhet nästa disruptiva kraft för företag?
Dessa frågor skapar ett stort intresse. Fler företag ser att hållbarhet är viktig för affärsverksamheten. PM Nilsson skriver i ledaren på Dagens Industri att hållbarhet är på väg att bli en affärsförutsättning med samma disruptiva kraft som digitaliseringen som har vänt upp och ner på både affärsmodeller och hela branscher. Redan idag ställs hållbarhetskrav i upphandlingar och nästa år är det krav på hållbarhetsredovisning för alla bolag utöver viss storlek. Då gäller det för företagsledare att ha gedigen kunskap om effekt och ekonomiskt värde av hållbarhetsinsatserna för att hålla koll på resultatet. Jag hoppas att vår metodbok bidrar på den resan.

Du kan se presentation och samtal från boklanseringen på Idéer för livets Facebooksida.

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok


Stimulansfesten mot sitt slutEfter åtta år med ständigt mer expansiv penningpolitik räknar vi nu med att stimulansfesten har nått sin kulmen. Det innebär ökad risk för börsturbulens.

Som svenska sparare har vi fått bra avkastning i år - tack vare stigande börser och försvagad krona. För den som vill vara aktiv i sitt sparande kan det nu vara ett bra tillfälle att ta hem delar av årets vinst.

I Placeringsutsikter rankar vi potentialen på sju aktiemarknader där Japan och Asien hamnar i topp. Samtidigt fortsätter korta räntor vara bästa krockkudden i portföljen.
 
Se mer om rapporten i filmklippet nedan och ladda ner hela rapporten här. 


Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparandeMagnus|2016-11-19 08:43:33

Hej, Rätt länk för att läsa hela rapporten är https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/marknadsbrev/placeringsutsikter_2016_november.pdf Hälsningar Magnus
AnmälMer Skandia hittar du på: