Lättnadsrally efter franskt val

Taggar: marknad börs Maria


Europas börser steg kraftigt på måndag förmiddag efter att det franska valet slutat med att mittenkandidaten Emmanuel Macron och nationalistiska Marine Le Pen gått vidare till en andra valomgång. Uppgången på den franska börsen var över 4 procent och euron stärktes mot både dollar och yen.

Lättnadsrallyt beror på att det mesta talar för att Macron kommer att vinna val nummer två som hålls söndag den 7 maj. Han är den kandidat som anses ha störst chans att slå Le Pen då majoriteten av vänsterväljarna nu väntas rösta på honom istället. Det innebär att Frankrike med största sannolikhet inte kommer att lämna eurosamarbetet och att en av de största politiska riskerna i Europa därmed är minimerad. Än så länge är det dock för tidigt att säga att den är helt eliminerad – att opinionsmätningar kan svänga vet vi, och de kan dessutom visa fel in i det sista. Det blev tydligt i USA där Donald Trumps seger kom som en överraskning. Inför det andra franska valet ser det dock ut som om Macron kommer att vinna med god marginal och att risken för överraskningar är liten. 

För börserna är det här positivt. Att de nationalistiska partierna inte segrat i varken Holland eller Frankrike visar att populismen inte fått grepp om Europa och det stärker tron på samarbetet i eurozonen. Marknaden kan andas ut och blicka framåt. Fokus flyttas för tillfället till den pågående rapportsäsongen och om den starkare konjunkturen syns i bolagsrapporterna, framför allt inom cykliska sektorer som verkstad och industri. På torsdag kommer också nya räntebesked från både Riksbanken och ECB.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @marialandebornSKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Välkommen till Skandias bolagsstämma!Torsdagen 4 maj klockan 16.00 hålls årets bolagstämma i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm.

Efter stämman bjuder vi på dryck och enklare tilltugg och så har du möjlighet att mingla med fullmäktige och Skandias representanter. Naturligtvis är våra rådgivare på plats så att du kan passa på och fråga om sparande.

Insläpp från 15.00. Vi rekommenderar att du är på plats senast 15.45.

Anmäl dig till stämman här (tänk på att anmäla dig innan 26 april)

Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
Twitter:
@kajsanordborgSKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Nytt läge för blivande pensionärerSkandias Plånboksindex visar att sparviljan hos hushållen är hög, trots högkonjunktur och ökande optimism om den egna ekonomin, fortsatt börsuppgång och rekordlåga räntor. De högre trösklarna till bostadsmarknaden får allt fler att vilja lägga pengar på hög.

2017 har hittills bjudit på fortsatt högkonjunktur, rekordlåga räntor och en börs på ny rekordnivå. Inte helt oväntat ser vi också att hushållen är fortsatt optimistiska kring den egna ekonomin. Men den höga sparviljan har ändå bitit sig fast. De som håller hårdast i plånboken är inte helt oväntat hushåll där många vill in på bostadsmarknaden; dit hör par utan barn och yngre hushåll som är mest benägna att spara. Men vi ser även att föräldrar med utflyttade barn är påtagligt sparbenägna. Tidigare har åren innan pension ofta kunnat erbjuda lite välförtjänt guldkant. Dagens höga trösklar in på bostadsmarknaden gör sannolikt att allt fler vill kunna hjälpa barnen med finansieringen av den första egna bostaden. Samtidigt gör reavinsten det oattraktivt att sälja sitt eget boende för att byta till något mindre. Alternativet blir att spara mer istället.

Om du vill läsa hela rapporten kan du ladda ner den här.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @marialandeborn
Daniel|2017-04-20 09:35:58

Vad händer med översiktssidan? skulle inte den åtgärdas i början av året?
AnmälHöjda vinstprognoser driver börsenI månadens marknadsbrev har vi tema Sverige. Du kan läsa en intervju med Stephanie Gabrielsson, portföljförvaltare på Skandia, som berättar om utsikterna för Stockholmsbörsen. Det är inte bara förväntningar på Donald Trump som göder börshumöret. Även höjda vinstprognoser driver på uppgången. Vi går också igenom förutsättningarna för den svenska konjunkturen. Efter två starka år mattas tillväxttalen av något framöver. Men så länge den internationella konjunkturen håller ångan uppe, fortsätter det att gå bra för Sverige. Men trots högkonjunktur och att inflationen, rensat för ränteutgifter, faktiskt har kommit upp i den efterlängtade nivån 2 procent, så ligger minusräntan kvar året ut. 

Läs mer i april månads marknadsbrev och se filmen:

Johan Lundqvist
Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1
Vi har ett resultat!Tack alla ni som röstade i Skandias fullmäktigeval.

Nu är 2017 års val till fullmäktige avslutat. Tack alla ni som engagerade er och röstade - ni samlade in 130 000 kr till Skandia Idéer för livet!

Genom er röst har följande personer valts in som nya fullmäktigeledamöter:
• Alexander Wong, Göteborg (nyval)
• Anne Ludvigsson, Kinna (nyval)
• Elisabeth Nilsson, Linköping (omval)
• Karin Eliasson, Stockholm (omval)
• Leif Victorin, Stockholm (omval)
• Nils Bacos, Lund (omval)
• Sophie Nachemson-Ekwall, Stockholm (omval)

De sju fullmäktigeledamöter som varje år väljs av Skandias kunder, väljs för en treårsperiod och omval av en ledamot är möjligt. I samband med årets röstningsperiod och val har fem tidigare invalda fullmäktigeledamöter ställt upp för omval och alla dessa blev valda. Fullmäktige består sammanlagt av 21 ledamöter.
De nya ledamöterna tillträder i samband med bolagsstämman den 4 maj i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Anmälan till stämman görs från den 27 mars till den 26 april på skandia.se/stamma.
Sista chansen!Snart stänger röstningen till Skandias fullmäktigeval. Missa inte chansen att påverka. Vem tycker du skapar de bästa förutsättningarna för ditt Skandia?

Du kan rösta på upp till 7 av de 14 föreslagna personerna. På skandia.se/rosta kan du se kandidaterna presentera sig på film.

För varje röst skänker Skandia 10 kronor till Idéer för livet. Skandias stiftelse Idéer för livet satsar på förebyggande insatser för barn och unga.
                            
Sista chansen - Rösta nu!

Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
Twitter: @kajsanordborgDaniel|2017-03-24 12:05:15

Hur blev utfallet?
AnmälHöga värderingar - men bättre förutsättningarI mars är det åtta år sedan aktiemarknaderna bottnade efter finanskrisen. De gångna åren har skapat hög avkastning för sparare. Med en ljusning i konjunkturen och vändning upp för vinsterna finns förutsättningar för stigande börser även 2017. Men höga värderingar, växande osäkerhet kring penningpolitiken och politiska risker är potentiella krokben för uppgången. 

 Läs mer i mars månads marknadsbrev (pdf) och se filmen:

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparandeBosse|2017-03-01 09:36:54

Hej! Har just läst marknadsbrevet som avslutas med bif text. Ser den ibland och undrar om lite varför den finns med. Lagkrav? "Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad."
Anmäl


Johan Lundqvist|

Hej Bosse,
Tack för din fråga. Ber om ursäkt för sent svar men här kommer det. Precis som du skriver är det ett lagkrav. Anledningen till att texten finns med är att Skandia inte har tillstånd för att verka i vissa länder, inte minst USA. Därför måste vi informera kunderna om att brevet inte riktar sig till alla. Hälsningar, Johan

Anmäl


Daniel|2017-03-08 08:09:02

Svarar ni någonsin på kommentarer i bloggen eller är denna tänkt endast som envägskommunikation?
Anmäl


Bosse |2017-03-10 11:44:45

Mmm...!
AnmälTrettonHela 42 miljarder under 2015 och 13 miljarder 2016, så många kronor har fördelats till kundernas traditionellt förvaltade försäkringar de senaste två åren. Och den fina avkastningen fortsätter.


Trogna läsare av bloggen och kunder som valt traditionell förvaltning för sitt långsiktiga sparande minns kanske att 2015 var ett rekord för fördelning av överskott under ett enskilt år. Tack vare flera år av bra avkastning på de placeringar som gjorts för kundernas räkning kunde totalt 42 miljarder fördelas ut på kundernas försäkringar, varav 18 miljarder av dessa som en engångsåtgärd under december månad. När nu 2016 summeras kan vi konstatera att avkastningen återigen varit mycket bra och att miljardregnet fortsätter. 

Fördelningen för 2016 innebär 13 miljarder till kundernas försäkringar och motsvarar en genomsnittlig återbäringsränta på 4,2 procent före skatt och avgifter. Det som avgör hur hög återbäringsräntan ska vara är två saker; dels hur stor den gemensamma bufferten mätt i konsolideringsgrad är och dels en uppfattning om förväntad avkastning den närmaste framtiden. Syftet med att jämna ut avkastningen på det här sättet är att de tillfälliga svängningarna på kapitalmarknaden ska bli mindre kännbara för dig som kund och därmed blir också exempelvis pensionsutbetalningarna jämnare.

Det som gör den här tekniken till en pedagogisk utmaning är att vi gärna vill att du som kund ska kunna följa utvecklingen på placeringsportföljen samtidigt som vi jämnar ut den avkastningen med hjälp av återbäringsräntan. Det innebär att du kan följa två olika "avkastningar": den faktiska utvecklingen på placeringsportföljen som vi kallar totalavkastning och den aktuella återbäringsräntan. Över tid så skiljer sig inte dessa åt men på bilden nedan kan du se hur de skiljer sig under enskilda år och du kan också se att återbäringsräntan hittills aldrig varit negativ. Som med allt sparande så finns risken att värdet på ditt kapital minskar men hittills har Skandia aldrig behövt ta tillbaka något fördelat överskott och på så sätt minskat kundernas försäkringskapital. Utjämningen har med andra ord fungerat på ett bra sätt både genom kriser och förbi lyckorus på kapitalmarknaden.

Totalavkastning på placeringstillgångar och återbäringsränta

 

Hur gick det då med totalavkastningen på placeringsportföljen under 2016? Jo, den uppgick till 8,2 procent och som en följd av den goda avkastningen så kunde återbäringsräntan återigen höjas vid årsskiftet. Den uppgår för närvarande till 7 procent före skatt och avgifter.

Mattias Munter
Pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

PS. Vi har börjat skicka ut årsbeskeden för 2016. För att se ditt årsbesked loggar du in på skandia.se med ditt BankID. Du kan också läsa mer om återbäringen och om när årsbeskeden landar.Bosse|2017-02-21 11:55:45

Wow, från en glad och tacksam kund sedan 1979!
Anmäl


Kulvinder Singh|2017-02-22 16:36:44

Hej Mattias, Is this 13 mdr kronor over and above återbärings ränta amount ?
AnmälHej ägare i Skandia!Idag, 15/2, drar årets fullmäktigeval igång. Vem tycker du skapar de bästa förutsättningarna för ditt Skandia? Nu har du, och 1,2 miljoner andra kunder i Skandias livbolag, din formella möjlighet att påverka Skandias verksamhet och framtida inriktning. Det gör du genom att rösta fram de representanter som du tycker bäst företräder dina intressen.

Kolla in kandidaterna på skandia.se/rosta.

 

Det är enkelt att rösta och samtidigt skänker din röst 10 kronor till Skandias stiftelse Idéer för livets viktiga verksamhet. Idéer för livet har i 30 år arbetat med förebyggande insatser för barn och unga.

Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
Twitter:
@kajsanordborg
Marknaderna bortser från riskernaStarten på det nya året har varit betydligt ljusare än inledningen på 2016. Börserna är på gott humör och konjunkturen vädrar morgonluft. Vi räknar med att de senaste årens trend med avtagande global tillväxt och låg inflation bryts i år. Samtidigt tillkommer politiska utmaningar som på olika sätt kan ändra spelplanen. Och det tycks som att marknaderna har prisat in en lite väl positiv framtidsbild och bortsett från riskerna.

Läs mer i januari månads marknadsbrev (pdf) och se filmen:

 

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Mer Skandia hittar du på: