Investering för bättre cancervård

Taggar: hållbarhet Lena


Skandia som koncern förvaltar ett kapital på ca 600 miljarder svenska kronor. Avkastningen är stark och vi har två år på raken glädjande nog blivit utsedda till årets livbolag. Många undrar vad som skiljer ett livbolag ifrån andra finanskoncerner vad gäller investeringar. Jag skulle säga att det handlar om förmågan att agera långsiktigt.

Ett exempel på vad förmågan till långsiktighet innebär är  den nya Skandionkliniken utanför Uppsala. Det är Nordens första klinik för protonstrålbehandling som startar nu i dagarna sina första behandlingar med cancerpatienter. Protonterapi är en behandlingsmetod för cancer är både effektivare och skonsammare än traditionell strålning. Metoden erbjuder avgörande fördelar när man behandlar nära strålkänsliga vävnader samt minskar risken för att friska organ skadas. Detta är särskilt viktigt för behandling av exempelvis barn och unga.

För att bekosta kliniken krävdes en finansiering på 750 miljoner kronor där Skandia har gått in som enda finansiär i en s.k. social bond (obligation). Det är ett åtagande från vår sida som löper på 20 år sikt och som vi gör i samverkan med de sju landsting som står för driften av Skandionkliniken. För att få till finansieringen av kliniken var det avgörande att finna en finansaktör som var villig att gå in långsiktig. Här är Skandia en av få aktörer som ensam klarar av sådana stora och långsiktiga finansiella åtaganden. Det matchar långsiktigheten i vår livportfölj.

Investeringar för framtiden

Investeringen i Skandionkliniken är ett exempel på vad vår investeringsfilosofi innebär i praktiken. Därtill är en hög andel alternativa investeringar i vår portfölj ett unikt uttryck för Skandias portfölj. Något som tillsammans med traditionella tillgångsslag blir till en styrka på en volatil finansmarknad. Skandias förvaltare kan luta sig mot en tydlig filosofi som inte bara ger utrymme för flexibelt och snabbt agerande när något inträffar i omvärlden utan även anger ramarna för förvaltarnas risktagande.

Skandias investeringsfilosofi handlar i korthet om långsiktighet som vägen till högre avkastning. Detsamma gäller för riskfyllda tillgångar där det dock gäller att ha en diversifierad och balanserad portfölj. Viktigt är också förmågan att kunna värdera tillgångarna själv då marknaden inte alltid har rätt. Sist men inte minst krävs aktiva strategier för hur våra investeringar skapar högsta möjliga avkastning för våra kunder på lång sikt.

Långsiktiga investeringar är en viktig del av Skandias investeringsfilosofi. Att det i fallet med Skandionkliniken handlar om en investering i en livsavgörande behandlingsmetod gör att värdeskapandet inte bara kommer kunderna till del i form av avkastning utan skapar även viktiga sociala värden för samhället, svensk sjukvård och drabbade cancerpatienter. Det om något är en investering som tänker längre genom att bidra till ett rikare liv, både mänskligt och ekonomiskt.

Allt gott!

Lena Hök, hållbarhetschef Skandia


Tillbaka till bloggen

Vän av ordning|2015-05-27 09:13:15

Ni skriver inte om att det är en kommersiellt beslut och att Skandia får en avkastning på 3,67% med 7 landsting som garant. Att jämföra med statsobligationen med 10-årig löptid som har en ränta på under 1%. Således låter det som en bra obligationsplacering för Skandia, men knappast en "social bond" att slå sig för bröstet för...
Anmäl


Jim J|2015-05-28 08:38:29

Jättebra initiativ, nu kom ju denna anläggning igång!
Anmäl


Bosse|2015-05-28 16:50:57

Helt rätt, en win/win-situation!
AnmälMer Skandia hittar du på: