Höga värderingar - men bättre förutsättningarI mars är det åtta år sedan aktiemarknaderna bottnade efter finanskrisen. De gångna åren har skapat hög avkastning för sparare. Med en ljusning i konjunkturen och vändning upp för vinsterna finns förutsättningar för stigande börser även 2017. Men höga värderingar, växande osäkerhet kring penningpolitiken och politiska risker är potentiella krokben för uppgången. 

 Läs mer i mars månads marknadsbrev (pdf) och se filmen:

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande


Tillbaka till bloggen

Bosse|2017-03-01 09:36:54

Hej! Har just läst marknadsbrevet som avslutas med bif text. Ser den ibland och undrar om lite varför den finns med. Lagkrav? "Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad."
Anmäl


Johan Lundqvist|

Hej Bosse,
Tack för din fråga. Ber om ursäkt för sent svar men här kommer det. Precis som du skriver är det ett lagkrav. Anledningen till att texten finns med är att Skandia inte har tillstånd för att verka i vissa länder, inte minst USA. Därför måste vi informera kunderna om att brevet inte riktar sig till alla. Hälsningar, Johan

Anmäl


Daniel|2017-03-08 08:09:02

Svarar ni någonsin på kommentarer i bloggen eller är denna tänkt endast som envägskommunikation?
Anmäl


Bosse |2017-03-10 11:44:45

Mmm...!
AnmälMer Skandia hittar du på: