Rapport från Skandias stämma i solSkandias fjärde bolagsstämma som kundägt bolag har gått av stapeln. Stämman ägde rum i Skandias lokaler på Lindhagensgatan i ett soldränkt Stockholm.

I princip är laguppställning i Skandias styranande organ (fullmäktige och styrelse) oförändrade. Till fullmäktige har det tillkommit två nya ledamöter, Anne Ludvigsson och Alexander Wong och som ny vice ordförande i fullmäktige valdes Elisabeth Nilsson. Vill ni ta del av stämmans protokoll med alla detaljer eller läsa den nya ägarinstruktionen kan ni läsa det här.

Vår vd, Frans Lindelöw höll ett informativt och inspirerade tal om hur det går för Skandia och den nya strategin som innebär att vi ska bygga på våra styrkor, fokusera på företagsaffären, utveckla distributörssamarbetena och hantera vår historiska IT-skuld.

För er som inte kunde närvara kommer vi inom kort publicera en filmupptagning av stämman.

I direkt anslutning till stämman presenterade Hans Sterte, chefen för Skandias kapitalförvaltning sin och Skandias syn på konjunkturen och de finansiella marknaderna. Jonas Nyquist, chef för Private Equity och infrastruktur, beskrev hur han hans team arbetar med onoterade investeringar och infrastruktur samt hur dessa investeringar har utvecklats och skapat pengar till oss ägare.

Tack alla ni som kom på årets stämma och på återseende nästa år!

Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
Twitter: @kajsanordborg


Tillbaka till bloggen


Mer Skandia hittar du på: