Hushållen väljer spara framför slösaHushållen blir alltmer optimistiska till den egna ekonomin, visar Skandias Plånboksindex för andra kvartalet. På frågan om man tror att man kommer att ha mer eller mindre pengar att röra sig med de kommande 12 månaderna jämfört med idag, är det drygt 16 procent fler som svarar mer pengar än mindre. Det är den högsta andelen sedan mätningarna började 2013.

Ökad optimism - och sparvilja
Normalt sett brukar en förväntan på mer pengar i plånboken gå hand i hand med en ökad vilja att konsumera, men så har det inte sett ut det senaste året då både optimismen och viljan att spara har ökat. Det går stick i stäv med vad Riksbanken försöker åstadkomma med minusräntan. Frågan är vad det beror på - och troligtvis finns det inte en förklarande faktor, utan flera. Dels kan Riksbankens extrema penningpolitik signalera att något inte står rätt till, och på så sätt avskräcka snarare än locka till konsumtion. Dessutom har många hushåll fått betydligt mer i plånboken under många år tack vare såväl låga boräntor som skattesänkningar (som ännu bara naggats i kanten av den nya regeringens skattehöjningar) och god reallöneutveckling. Möjligen har det extra utrymmet i plånboken blivit så stort att det inte längre är mer konsumtion som lockar mest, utan sparande inför framtiden.

Nya regelverk på bostadsmarknaden ställer högre krav på sparande Även nya regelverk på bostadsmarknaden kan ha bidragit till att öka hushållens sparvilja. Kravet på 15 procent kontantinsats i kombination med högre amorteringskrav gör att det både krävs ett större startkapital och kostar mer varje månad för den som köper en bostad idag. Samtidigt har bostadspriserna fortsatt uppåt vilket innebär allt högre kontantinsatser, större lån och mer i amortering varje månad. Förr eller senare lär dessutom boräntorna börja röra sig uppåt och för den som köpt en bostad i någon av storstäderna de senaste åren riskerar det att bli kännbart.

När räntorna stiger är det bra att ha en buffert. Vid någon punkt kommer vi också att få en ny lågkonjunktur med högre arbetslöshet till följd och även då är det bra om hushållen har reserver att ta av för att kunna betala räntor och räkningar.

Sett ur det perspektivet är det inte så dumt att hushållen väljer spara framför slösa när de får mer pengar över, trots Riksbankens enträgna försök att uppmuntra det motsatta.

Om du vill läsa hela rapporten kan du ladda ner den här.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @marialandeborn


Tillbaka till bloggen


Mer Skandia hittar du på: