Utnyttja låga räntor smartSenaste räntebeskedet innehöll inga överraskningar. Reporäntan lämnades oförändrad på -0,5 procent och obligationsköpen fortsätter som planerat. Även räntebanan lämnades oförändrad och den första räntehöjningen väntas komma i mitten av 2018. Riksbanken meddelade att sannolikheten för en ytterligare räntesänkning har minskat något, men den finns fortfarande.

Man grundar beslutet på en stabilare konjunktur i omvärlden och minskade risker för bakslag. Riksbanken konstaterar även att det är viktigt att det inte sker någon snabb kronförstärkning, vilket skulle kunna bli fallet om ”Riksbankens penningpolitik avviker väsentligt från omvärldens”. I praktiken innebär det att Riksbanken knappast kommer att höja räntan innan den europeiska centralbanken, ECB, börjar strama åt.

Fortsatt låga räntor och höga bopriser
Reporäntan påverkar framför allt korta räntor och därmed räntan på våra sparkonton och större delen av våra bolån, eftersom svenska folket gärna väljer korta bindningstider. Räntan på de flesta sparkonton är noll eller strax däröver, och snitträntorna på bolån har legat förhållandevis stilla länge. Lägre boräntor är knappast att vänta framöver heller, även om Riksbanken skulle komma på idén att sänka reporäntan igen. Stigande räntor – åtminstone korta räntor – är heller inte att vänta förrän ECB börjar strama åt eftersom Riksbanken knappast kommer att agera först.   
 
När det gäller obligationsköpet har Riksbanken i dagsläget köpt 40 procent av alla svenska statsobligationer och det bidrar till att även pressa ner den långa räntan. Detta i en ekonomi som redan går som tåget. BNP väntas växa mellan 2 och 3 procent de närmsta åren, det byggs allt fler bostäder och vi betalar rekordhöga priser för de bostäder vi köper. Månadskostnaden är dock inte rekordhög eftersom räntorna är så låga. Den som binder bolånet i fem år och förhandlar om räntan kan få betala under 2 procent för kalaset, minus ränteavdrag. Det är inte mycket.

Så utnyttjar du låga räntor smart
Den som köpt en bostad senaste åren och är högt belånad bör utnyttja de låga räntorna till att amortera och spara. Dels är det bra att ha kapital att ta av den dag boräntorna blir högre därför att om man har ett lån på flera miljoner så kommer det att bli kännbart.

Allt fler kommer även att omfattas av amorteringskrav, antingen därför att man flyttar och tar upp nya lån, eller därför att kravet utvidgas till att även gälla befintliga lån. Även om amortering är ett sparande så är det något som kommer att påverka hur mycket pengar hushållet har att röra sig med varje månad. Även då är det bra att ha reserver att ta av.

Slutligen finns det en risk att bopriserna går ner, exempelvis på grund av stigande räntor eller lågkonjunktur. Är man då högt belånad kan marknadsvärdet på bostaden bli mindre än lånet och i ett läge där man måste sälja, blir man sittande med lån kvar. Det är raka motsatsen till ett drömläge.

Alltså – vi kan säkert få njuta av låga räntor ett tag till, men använd det extra utrymmet i ekonomin på ett smart sätt.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @marialandeborn


Tillbaka till bloggen


Mer Skandia hittar du på: