Världsekonomin växlar upp

Taggar: Johan


Sommarmånadernas ekonomiska statistik har visat på ihållande styrka, och bekräftar bilden av det pågående uppsvinget för den globala konjunkturen. I USA accelererade tillväxten på bred front under vår- och sommarmånaderna. Industrins orderingång och investeringsplaner ökade i likhet med hushållens konsumtion. Förbättringen sammanfaller visserligen med att Donald Trump har funnit sig tillrätta i Vita Huset, men är knappast hans förtjänst. Istället handlar det om en rekyl efter svackan i början av året.

Även i euroområdet fortsatte den ekonomiska återhämtningen och tillväxten är nu den starkaste sedan 2011. Den kanske främsta överraskningen dök dock upp i Sverige när SCB meddelade att den svenska ekonomin växte med hela 4 procent i årstakt under andra kvartalet. Det är omkring dubbelt så mycket som i USA, euroområdet och Storbritannien.

Att konjunkturerna i både USA och Europa skulle förbättras var dock väntat. För Kinas del förväntades däremot de mycket starka siffrorna som visades upp i början av året visa tecken på försiktig avmattning. Men tillväxten visade sig ligga kvar strax under 7 procent även under årets andra kvartal. Framöver kvarstår bedömningen att ekonomin kommer sakta in något, men fortsätta växa i hög takt. Det är välkommet och kan liknas vid en bil som sänker hastigheten ett snäpp för att undvika en hastigare inbromsning längre fram.

Parallellt med de ljusare konjunktursignalerna ser vi nu hur den amerikanska centralbanken Fed skiftar från gaspedalen till bromsen, medan ECB och Riksbanken ser ut att göra sig redo för att lätta på gasen lite längre fram.

Centralbankerna har doppat tårna – vågar de hoppa i?

Läs mer i senaste Marknadsbrevet.


Tillbaka till bloggen


Mer Skandia hittar du på: