Skräckindex – något att oroa sig för?Under försommaren rapporterades det frekvent om att VIX-index, som ofta populärt kallas ”skräckindex” eller ”riskindex”, var rekordlågt. Historiskt har det hänt att extremlåga värden på VIX-index har föregått en börskrasch – men har ett lågt VIX och en förestående börskrasch verkligen ett samband? Och vad mäter VIX egentligen?

 

VIX visar helt enkelt hur stora investerarna tror att kurssvängningarna, volatiliteten, kommer att vara på den amerikanska börsen de närmsta 30 dagarna. Med andra ord signalerar ett lågt VIX-index inget annat än att investerarkollektivet förväntar sig relativt små rörelser den närmaste månaden. Detta baseras förstås delvis på förväntningar om framtiden, men framför allt bygger det på hur det har varit historiskt. När börsen har stigit under våren, världsekonomin har sett allt stabilare ut och de politiska valen i Europa har fallit väl ut ur ett börsperspektiv bedöms risken låg även den kommande
månaden och det gör att VIX faller.

Vid ett par tillfällen har ett lågt VIX-index (och ett aningslöst investerarkollektiv) föregått en större börsnedgång, men det beror snarare på slumpen. Det man kan konstatera är att börsen även i en lång uppåtgående trend då och då går ner. Vid några tillfällen är det faktiskt starten på en kraftig börsnedgång – men oftast vänder det upp igen och den långa stigande trenden är intakt.

Eftersom ingen vet i förväg om en nedgång är tillfällig eller början på ett större ras kan relativt små börsrörelser få stora effekter på VIX. I början av augusti steg exempelvis indexet från knappt 10 till 16 i samband med att tonläget mellan USA och Nordkorea trappades upp. Procentuellt är det en uppgång på 60 procent, vilket låter mycket, men i ett längre historiskt perspektiv är ett VIX-index på 16 inte något anmärkningsvärt. Det man däremot kan tycka är något märkligt är att marknaden prissätter risken som väldigt låg samtidigt som bolagsvärderingarna är höga, börsen har stigit i snart nio år och centralbankerna står i begrepp att påbörja en nedtrappning av historiens största penningpolitiska experiment.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @marialandeborn


Tillbaka till bloggen

snero|2017-08-28 18:56:25

ja förutom att olika ekonomer i bank värden varnat . och finansministern med ständiga skattehöjningar . konstaterat att underskottet skenar, man kan konstatera tt risken för fall på börsen är överhängande. vi får se i oktober det är ju konstigt man oktober tycks alltid medföra ras på börsen det är med stor spänning vi väntar in oktober
AnmälMer Skandia hittar du på: