Dagens investering = framtidens hälsovinst

Taggar: Lena Cancerfonden


De senaste decennierna har medellivslängden i Sverige stigit med cirka tio år. Samtidigt ökar sjukligheten och fler och fler människor lever med ohälsa. En anledning är att så kallade icke smittsamma sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, KOL och cancer ökar. Sjukdomar som till stor del är en konsekvens av vår livsstil.

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar. Ändå röker i dag var fjärde gymnasieelev och hela tio procent av Sveriges befolkning. Konsekvenserna är stora för den enskilde men även för hela samhället.

År 2004 gjorde Statens folkhälsoinstitut en beräkning av vad rökningen kostade samhället. Mycket har hänt sedan dess, inte minst har rökningen minskat. Samtidigt har kunskapen om tobaksrökning och dess skadeverkningar ökat.

Cancerfonden och Skandia såg därför ett behov av att göra en uppdaterad beräkning av samhällskostnaden för rökningsrelaterade sjukdomar i Sverige. På ett gemensamt initiativ har vi låtit Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) genomföra nya beräkningar om vad rökning kostar samhället, den siffra de kom fram till var 31,5 miljarder kronor 2015.

Med rapporten vill vi framförallt peka på de stora vinsterna som kraftfulla satsningar för minskat rökande innebär. Tillsammans representerar vi två sektorer som både kan och vill göra mer för att färre ska börja och fler ska sluta röka i Sverige. För egen räkning har Skandia sedan många år tillbaka valt att exkludera investeringar i tobaksbolag. Det är med glädje vi har sett att flera andra investerare under åren har anslutit till denna linje.

Cancerfondens och Skandia delar engagemanget att skapa åtgärder för en förbättrad hälsa i samhället. Större krafttag behöver tas inom förebyggande åtgärder från både politiker, arbetsgivare, företag och forskning. Tillsammans tror vi det är möjligt att göra skillnad.

Vår förhoppning är att rapporten ska bidra med både kunskap och inspiration till fortsatt arbete och ökade satsningar för att nå målet om ett rökfritt Sverige. Det vore en hälsovinst på många plan, först och främst för enskilda människor som får behålla hälsan men även en hälsovinst i rent ekonomiska termer för arbetsgivare och samhällsekonomin. Ett rikare liv ur flera parametrar helt enkelt. 

Läs mer om Cancerfonden, vårt engagemang och ladda ner hela rapporten.
Investera mot cancer

Taggar: Lena Cancerfonden


Cancer är något som drabbar både individen och närstående. Tack vare forskning har nya behandlingar tillkommit och långt fler liv kan därmed räddas idag. Vi har även bättre koll på vilka faktorer som minskar och ökar risken. Som att en hälsosam livsstil kan förebygga en tredjedel av cancerfallen enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Vi vet också att rökning är den enskilt största orsaken till cancer. Det känns galet onödigt att spela rysk roulett med hjälp av en cigarett. Det är inte bara min egna åsikt - Skandia försäkrar människors liv och hälsa och för oss som ser den skada tobak gör är det en logisk konsekvens att vi avstår helt och hållet från att investera i tobaksbolag. Faktum är att inte en nickel av våra 460 miljarder investeras i tobak. Det är ett starkt ställningstagande. 

Lika starkt som alla de av våra kunder som väljer att spara i fonden Skandia Cancerfonden och bidrar med 2 procent årligen av fondvärdet till cancerforskning. Tillsammans är Skandias kunder en av Cancerfondens största bidragsgivare som under årens lopp bidragit med 116 miljoner till cancerforskning. Samtidigt som deras sparande har ökat med 520 procent för dem som sparat i fonden sedan starten för 26 år sedan.

En klok investering för ett rikare liv – i både mänskliga och ekonomiska termer.

Måndagen den 13 oktober tar vi på Skandia tillsammans med Cancerfonden ett steg mot en hälsosammare livsstil – vi ordnar en lunchpromenad för anställda och kunder som Magdalena Forsberg leder. Kl. 11:30 föreläser Magdalena och 12.05 startar promenaden från Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Välkommen du också, läs mer och anmäl dig på Facebook eller via ideerforlivet(a)skandia.se.

Lena Hök, hållbarhetschef SkandiaBorg|2014-10-10 22:53:08

Finns den som ppm fond?
Anmäl


Lena Hök|

Hej Borg! Fonden finns tyvärr inte på Pensionsmyndigheten, de tillåter inte gåvofonder. /Lena

AnmälMer Skandia hittar du på: