Sista chansen!Snart stänger röstningen till Skandias fullmäktigeval. Missa inte chansen att påverka. Vem tycker du skapar de bästa förutsättningarna för ditt Skandia?

Du kan rösta på upp till 7 av de 14 föreslagna personerna. På skandia.se/rosta kan du se kandidaterna presentera sig på film.

För varje röst skänker Skandia 10 kronor till Idéer för livet. Skandias stiftelse Idéer för livet satsar på förebyggande insatser för barn och unga.
                            
Sista chansen - Rösta nu!

Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
Twitter: @kajsanordborgDaniel|2017-03-24 12:05:15

Hur blev utfallet?
AnmälHej ägare i Skandia!Idag, 15/2, drar årets fullmäktigeval igång. Vem tycker du skapar de bästa förutsättningarna för ditt Skandia? Nu har du, och 1,2 miljoner andra kunder i Skandias livbolag, din formella möjlighet att påverka Skandias verksamhet och framtida inriktning. Det gör du genom att rösta fram de representanter som du tycker bäst företräder dina intressen.

Kolla in kandidaterna på skandia.se/rosta.

 

Det är enkelt att rösta och samtidigt skänker din röst 10 kronor till Skandias stiftelse Idéer för livets viktiga verksamhet. Idéer för livet har i 30 år arbetat med förebyggande insatser för barn och unga.

Kajsa Nordborg, ansvarig Kundinflytande
Twitter:
@kajsanordborg
I topp när svenskarna googlar…Google sammanställer varje år vilka ord och fenomen som ligger i topp i svenskarnas sökningar på internet. För 2016 är Hållbar utveckling på den absoluta topp-listan för våra googlingar på temat ”Vad är…”. Det är bara årets stora mediehändelser Brexit och Trump som ligger högre rankat än hållbarhet.

Det säger något om att vi är många i Sverige och världen som tillsammans vill förändra världen till något bättre där vi använder de begränsade resurserna klokt. För den som undrar vad hållbarhet är för oss som bolag så är det något som vi jobbar med som en del i vår affärsverksamhet. En viktig del är hur Skandia tar hänsyn till hållbarhet utifrån de cirka 600 miljarder kronor som vi har under förvaltning. Vi har ett uppdrag att maximera värdet för våra kunders investeringar samtidigt som vi tar hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vår koncernchef Frans Lindelöw skrev om detta i en debattartikel i Dagens industri tillsammans med andra stora investerare där verksamheten i bolagen anpassas efter FNs Globala Hållbarhetsmål.

Vi bidrar också till en hållbar utveckling i samhället på andra vis. Skandias verksamhet ”Idéer för livet” har i nästan 30 år arbetat för ett tryggare och mer välmående samhälle. Det gör vi genom att stötta forskning, utveckling och stöd till lokala ideella projekt som arbetar förebyggande för barn och unga. På så sätt kan vi vara en katalysator för socialt hållbara lösningar till de utmaningar som Sverige står inför, som psykisk ohälsa, ungdomsarbetslöshet, sjukskrivningar samt missbruksproblem.

Hållbar utveckling handlar om just detta att vi tillsammans kan göra en bestående samhällsförändring och detta känns ännu mer aktuellt så här i juletider och när vi ska sammafatta året som gått.

God Jul och Gott Nytt år!

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok
Världsrekord i matematikIgår slogs ett officiellt världsrekord i matematik i Gavlerinken i Gävle. Över 4 000 elever i årskurs 3-6 deltog nämligen i världens största mattelektion. Det slagna rekordet på 2 905 elever i Indonesien stod sig inte mer än ett halvår. Initiativtagare till lektionen är den ideella föreningen Mattecentrum som Skandia stöttar genom stiftelsen Idéer för livet.

Mattecentrum är en ideell förening som varje månad hjälper massor av barn och ungdomar med matematik, helt gratis. Bland annat erbjuds räknestugor där volontärer ger individuell hjälp med matematikstudier till barn och unga. Idag finns över hundra räknestugor i 28 städer. En av räknestugorna i Stockholm står Skandia som värd för. 

Rekordlektionen igår hölls bara dagar innan Barnkonventionens dag. Och det är ingen slump. FN:s barnkonvention om barns rättigheter innehåller bland annat rätten till utbildning och det är precis vad dagens lektion i Mattecentrums regi också syftar till att uppmärksamma. 

Mattecentrum har under hösten beviljats ytterligare stöd till sin verksamhet från Skandias stiftelse Idéer för livet. Detta för att kunna nå ännu fler barn och unga, både i räknestugor och via nätet. Från mitt perspektiv som pensionsekonom är matematiska färdigheter särskilt viktigt att få med sig från grundskola och gymnasium. Det ger grunden till en finansiell förmåga som innebär att man lättare kan hantera sin vardagsekonomi och sitt sparande.

Att satsa på matematik är verkligen en idé för livet och med ett färskt världsrekord ser framtiden ljus ut för svenska mattekunskaper – tack Mattecentrum för det!

Mattias Munter, pensionsekonom Skandia
Twitter: @mattiasmunter

 Maggan|2015-11-19 08:51:21

Så underbart att läsa om! Jag var aldrig särskilt duktig i matematik (svenska och engelska var min grej), men det värmer i denna trista vardag att höra om sådant fint engagemang!
AnmälLönsamma sociala investeringarI en valrörelse vill politiker från höger till vänster övertyga oss väljare om bästa sätt att möta social och ekonomisk marginalisering. Men nästan allt fokus ligger på att hantera ohälsa och utanförskap när det väl har uppstått. Det är hög tid att tänka nytt och börja satsa på förebyggande insatser. Det handlar om att bättre ta tillvara på samhällets resurser, både de mänskliga och ekonomiska. 

I veckan lanserades boken Utanförskapets pris – en bok om förebyggande sociala investeringar, skriven av nationalekonomen Ingvar Nilsson, forskaren Nima Sanandaji och mig själv i egenskap av hållbarhetschef på Skandia med ansvar för stiftelsen Skandia Idéer för livet. Med boken belyser vi hur mycket samhället förlorar på varje medborgare som hamnar utanför i form av sjukskrivning, psykisk ohälsa, missbruk eller arbetslöshet. Kostnaden för marginalisering är skyhög – både i form av livskvalitet men också omfattande kostnader för samhället. Försiktigt räknat handlar det om tolv miljoner kronor per individ med ett livslångt utanförskap. Vid sidan av detta finns självklart omfattande mänskliga förluster, som är svåra att sätta pris på.

Boken hoppas jag inspirerar fler sociala entreprenörer, kommuner, landsting, ideella organisationer eller bolag att satsa på förebyggande insatser med bevisad effekt. Att förordet till boken skrivs av politiker som Miljöpartiets Gustav Fridolin och moderaten Anna König Jerlmyr pekar på att det finns en logik som går bortom partigränser.

Som pensions- och försäkringsbolag har vi produkter som är ett viktigt komplement till det som de offentliga systemen erbjuder, i alltifrån sjukförsäkringar till pension. Vi vet att det är lönsamt att satsa inte bara på rehab utan också på tidiga insatser i form av ”prehab”, åtgärder som sätts in INNAN det gått så långt som sjukskrivning eller psykisk ohälsa. Ju fler kunder som använder sig av prehab i ett tidigt skede, desto fler får tidig hjälp och kan slippa sjukskrivning. På så vis har sjukskrivning bland våra försäkringskunder kraftigt gått ner, i en tid då sjukskrivningarna har gått upp. Att satsa långsiktigt på tidiga insatser är med andra ord direkt lönsam, både för kunden och Skandia.

Ohälsa och utanförskap är tufft och något ingen av oss vill hamna i. Ändå gör folk just det. Just därför gäller det att få ut bäst effekt i alla insatser som syftar till att motverka utanförskap och ohälsa. Här har både näringslivet, offentlig sektor och ideell viktiga roller att spela. Hittills har var tredje kommun utbildats i den metodik som vi beskriver i boken Utanförskapets pris. Om några veckor har vi en utbildning för ideella organisationer och sociala entreprenörer. I nästa vecka lanserar vi metodiken i Danmark tillsammans med ett danskt forskningsteam. Vi vill bidra till utveckling, kunskap och stötta alla de som arbetar förebyggande med sociala investeringar.

Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia med ansvar för stiftelsen Skandia Idéer för livet

PS. Missa inte Tove Lifvendals krönika i Svenska Dagbladet om vår bok och sociala investeringar som en god affär!
Matematik en idé för livetUnder Almedalsveckan passade jag på att dela ut ett stipendium till Mattecentrum från Skandias stiftelse Idéer för livet.

Mattecentrum är en ideell förening som varje månad hjälper massor av barn och ungdomar med matematik, helt gratis. Bland annat erbjuder man räknestugor där volontärer ger individuell hjälp med matematikstudier till barn och unga. Idag finns ett sjuttiotal räknestugor i 25 städer. Till Skandias stiftelse vände man sig för stöd i samband med att man vill etablera två nya räknestugor i mångfaldsområden. Det var ett enkelt beslut att fatta och stipendiepengarna kommer att räcka till ett helt års matematikstudier för 500 barn.

Verksamhetsansvarig Rasmus Ornstein Fredlund och Hannah Pettersson, generalsekreterare för Mattecentrum tillsammans med undertecknad i Skandias trädgård i Almedalen, Visby.

Från mitt perspektiv som pensionsekonom är matematiska färdigheter särskilt viktigt att få med sig från grundskola och gymnasium. Idag visar flera undersökningar stora brister i såväl matematiska som finansiella färdigheter. Att exempelvis förstå procent och procentenheter ger förutsättningar att blanda mycket annat förstå och genomskåda dåliga kredit- och lånevillkor som annars kan leda till stora ekonomiska bekymmer. Det i sin tur gör att man inte kommer att ha samma möjligheter till något långsiktigt sparande som syftar till pension.

Tyvärr ser vi idag allt fler unga som hamnar i just skuldfällan och det är inte orimligt att dra paralleller till bristande grundläggande kunskaper i matematik. Att investera i mattekunskaper känns därför verkligen som en idé för livet.

Skandias stiftelse Idéer för livet startades redan 1987 som en motreaktion på dåtidens ökande ungdomvåld som kulminerat med kravallerna i Kungsträdgården i Stockholm. Det behövdes en motvikt för att bidra till att minska utanförskapet och stärka barn och ungdomars självkänsla. Även om stiftelsen även stöttar ett antal större projekt i samarbete med bland annat Rädda Barnen och BRIS, så ligger fokus på att stötta många och mindre projekt. Sedan starten har omkring 3500 projekt stöttats runt om i landet; en del av dessa har sedan dess ” vuxit upp” och blivit större ideella organisationer.

Har du själv en idé eller känner någon eldsjäl som behöver stöd till sitt projekt för barn och unga? Tveka inte att söka stipendium på Idéer för livets webbplats www.ideerforlivet.se. Där kan du även söka efter projekt som fått stöd på just din ort. Kanske blir det hos dig jag dyker upp med en stor check nästa gång.

Med detta inlägg vill jag passa på att önska er alla en riktigt skön sommar!

Hälsningar
Mattias Munter, pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter
Slopade ledningsbonusar...… och mycket mer finns att läsa i Skandias nya hållbarhetsredovisning som du hittar här. Som kundstyrt bolag är det viktigt att agera ansvarsfullt och att vi även öppet och transparent redovisar hur vi arbetar.

Exempelvis att vi infört helt transparenta bolåneräntor och varför vi vill att alla i branschen, såsom vi gjorde i förra veckan, avskaffar upfront-provisioner för försäkringar med löpande inbetalningar (ersättningar som betalas ut direkt efter försäljningstillfället). Slopade ledningsbonusar på Skandia, ansvarsfulla investeringar och att vårt fastighetsbolag är först i Norden med att lyckas få en hel stadsdel miljöcertifierad (i Malmö) beskrivs också i redovisningen.

Du kan även läsa om hur vi som försäkringsbolag ser konsekvenserna av och samhällets kostnader för utanförskap (sjukskrivning, arbetslöshet, psykisk ohälsa och missbruk) och varför vi utbildat var tredje svensk kommun i att satsa på förebyggande sociala insatser för att motverka utanförskap.

Att Skandia har blivit en ömsesidig koncern, med det traditionella livbolagets kunder som ägare innebär också att vi utvecklat en styrmodell som bygger på verkligt kundinflytande. Och nu har kunderna röstat fram vilka kunder som sitter i Skandias fullmäktige och ytterst ska styra inriktningen för bolaget! Målet är att skapa en modern infrastruktur för dialog och kommunikation, så att alla kunder ska kunna påverka Skandias verksamhet i frågor som är viktiga för dem.

En del förändringar har vi redan gjort, annat återstår att göra. Tack vare dialogen med kunder och andra externa intressenter så kan vi bli mer hållbara på sikt. Kundinflytandet blir därmed en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Så just därför vill jag välkomna dig att läsa hållbarhetsredovisningen och höra av dig här så vi får höra dina förväntningar på oss som bolag.

Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschefAnders I|2014-05-31 13:15:12

Varför får jag ingen arvsvinst på min tjänstepension KAP-KL ? I andra tjänstepensioner ,ITP-K, SAF-LO, PA03 hos andra bolag får jag arvsvinster. Stjäl Skandia de från mig eller varför redovisas de inte ? Vad får jag för årsavgiften 90 kr och den %-avgiften ni tar ut månadsvis från min KAP-KL ?
Anmäl


Mattias Munter|

Hej Anders I!
Tack för dina frågor. Om du inte får arvsvinster beror det på att du har återbetalningsskydd till förmån för din familj kopplat till din försäkring. Har du inte behov av det så tar du bort skyddet genom att kontakta vår kundtjänst på 020-55 55 00. KAP-KL är den enda valcentral där du inte kan välja detta samtidigt som du väljer bolag och därför har de flesta valbara bolag valt att ha återbetalningsskydd som förval. Avgiften som tas ut ska täcka de kostnader som vi har för administration och förvaltning för just din grupp av försäkringar. //Mattias

Anmäl


NEJ TILL BONUSAR|2014-06-02 12:33:08

Slopade ledningsbonusar: TACK till Skandia och VD Fagerman som tagit beslutet att ta bort de osunda bonusarna till ledningen!!! Denna fråga initierades 2008 av finansminister Anders Borg redan innan Lehman-konkursen, men storbankerna ville inte lyssna..... (undantag som vanligt för rättrådiga Handelsbanken tror jag). En av de största svenska bankerna motiverar sina bonusar med att "bonus premierar sunda och långsiktigt utvecklande beteenden". Sunda beteenden - Haha! Bevis emotses! Den bankens VD avstod visserligen från 7 miljoner i bonus ett år, men kompenserade då sig själv via många ytterligare miljoner i lön! I bankbranschen är det ju räntenettot (alltså kundernas höga låneräntor) som skapar utrymme för HÖGA BONUSAR! Vi vanliga lånekunder får alltså slita för bankdirektörernas miljonbonusar!!! Nej, bonusar är ett otyg som tillkommit på senare år - det finns ingen forskning som tyder på att bonusar någonsin gjort något gott (annat än fyllt vissa giriga chefers plånböcker). Ledningsbonusarna triggar tyvärr till jämförelser, inte minst med USA. Och USA har väl tydligt nog visat åt vilket håll det landets ekonomiska utveckling går - nu är det dags att Sverige visar att det finns annat än pengar som MOTIVERAR till ett bra jobb! Därför kan nu Skandiabanken sänka sina låneräntor till en vettig nivå. - hoppas nu att övriga banker får sig en tankeställare!!! Tack för att ni är f FÖREGÅNGARE i Skandia! Som kund blir man stolt. (Och jag utgår från att det inte bara är Skandia utan även Skandiabanken som avses när det gäller borttagna bonusar) ?
Anmäl


En transparent värld...NOT|2014-06-02 15:37:49

Det finns ju en annan sida av myntet. Kan det vara så att man höjer samtidigt löner för dessa chefer och ökar på pensionsavsättningarna. Dessa kommer man kalla pensions/lönekostnader och ingen i ett ömsesidigt bolag kommer att märka skillnaden då dessa redovisas som en klump då i ett ömsesidigt bolag behöver man inte ha kostnadskontroll. Avgiften är så att säga inte särskild transparent .... Det svensson inte vet, det har inte svensson ont av. Nej du, tacka vet aktieägare och AB.
Anmäl


Anders Neander|2014-06-04 16:28:20

Det hedrar Skandias företagsledning att man tagit beslut om att slopa bonus- utdelningar. Bonusar har blivit som en epidemi som spritt sig bland företagsledningar och styrelser som förutom lön eller arvode kräver höga bonusersättningar bara för att de anser vara så särskilt skickliga att leda sina företag. Det är ju rena in- billningen. Se bara på Vattenfall och Handelsbankens fifflande direktörer. Det finns en mångfald av exempel att ta fram i detta sammanhang. Strongt Skandia. Jag är glad åt att Skandiabanken är min huvudbank.
Anmäl


NEJ TILL BONUSAR igen|2014-06-04 16:36:04

Bonus-exemplet har inget med Skandiabanken att göra, tvärtom!!! Skandia (och därmed -banken) belönar uppenbarligen inte cheferna med bonusar längre. Det är en svensk storbank som har policyn "bonus premierar sunda och långsiktigt utvecklande beteenden", som jag tycker är ett hån mot oss småsparare och lånekunder. Det är ju vi som får betala för de miljonbonusar som höga direktörer i vissa banker tar ut. Pensionsavsättningar kan givetvis vara ett annat sätt att gynna de redan lyckligt lottade..... Med en Skandia-styrelse som röstats fram av oss kunder har vi nu möjlighet att se till att styrelsen utgörs av personer med hög integritet från olika delar av samhället. Ett kundstyrt Skandia borde bli bra mycket bättre än det förra sydafrikanska Old Mutual!
Anmäl


BONUSAR - fråga till AN?|2014-06-04 16:45:23

Jag trodde Handelsbanken var den enda storbank som är prickfri, som INTE delar ut bonusar och som framför allt ALDRIG legat samhället och skattebetalarna till last. När SEB, Nordea och Swedbank 2008/9 hade miljardförluster bl a i Baltikum så behövde inte Handelsbanken ta emot något stöd. Eller...? AN kanske vet mer om detta?
Anmäl


Johan|2014-06-05 10:34:05

Börja inte med svåger politik bara som de andra ömsesidiga bolagen som tex LF.
Anmäl


NEJ TILL BONUSAR|2014-06-05 13:14:10

Kanske bäst att ställa en rak FRÅGA TILL SKANDIA: Gäller borttagandet av ledningsbonusar SAMTLIGA bolag i koncernen; inkl. SKANDIABANKEN???
Anmäl


Lena Hök|

Hej! Vi har tagit bort bonusar för samtliga ledningsgrupper inom både Skandias koncernledning och även för Skandias dottersbolags ledningsgrupper, inklusive Skandiabanken. //Lena

Anmäl


Johan|2014-06-05 19:06:40

När kan jag se eurobonusen? Reggade mig i maj för detta! Och kan ni höja till 10p per 100 lapp!? Det har ni väl råd med:)
Anmäl


Skandia|

Hej Johan! När du handlar med vårt betal- och kreditkort utan årsavgift får du dubbla poäng (10 poäng/100 kr) på dina köp.

När du som Skandiakund är ansluten till SAS EuroBonus kan du tjäna poäng på olika sätt – transaktionspoäng för kort och engagemangspoäng beroende på vilka produkter du har i Skandia. För alla kortköp som görs med bankkortet eller kreditkortet så får du som kund EuroBonus-poäng. För bankkort 5 poäng/100 kr och för betal- och kreditkort 10 poäng/100kr. Poängen delas ut till ditt poängkonto den 6:e eller 7:e varje månad och de delas ut i efterhand, d.v.s. poäng som du tjänat in i maj kommer alltså i juni. Dina poäng för sparande, försäkringar och bolån börjar du att samla från och med juli, och där sker poängutdelningen kvartalsvis istället. De första poängen för sparande, pensionsförsäkring och bolån kommer delas ut i början av 2015, men är då summerat från 2014. Du kan se alla dina poäng när du loggat in under ”min anslutning till EuroBonus”. Om tjänsten avsluts mitt i månaden så tilldelas inga poäng för den månaden. Hur mycket poäng som du kan tjäna är beroende på hur mycket som spenderas på kortet. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Johan|2014-06-05 19:08:02

Ömsesidigt betyder det att jag som kund får ta del av överskottet? Tex gratis visa kort?
Anmäl


Skandia|

Hej Johan! Ömsesidighet betyder att våra kunder är ägare och delar på vinster (och förluster) i företaget. Tyvärr kostar det fortfarande pengar att producera tex kort och därför kan de inte bli gratis. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Sven|2014-06-06 10:47:33

Betyder det att ni nu istället höjt deras löner till skyarna? Kan du redovisa vad ledningsgruppen, VD, HR Chef, mm har för månadslöner + andra förmåner? Eftersom ni nu är helt transparenta. Tack. "Hej! Vi har tagit bort bonusar för samtliga ledningsgrupper inom både Skandias koncernledning och även för Skandias dottersbolags ledningsgrupper, inklusive Skandiabanken. //Lena"
Anmäl


Skandia|

Hej Sven! Här kan du läsa mer om alla våra ersättningsformer i banken: http://www.skandiabanken.se/hem/Upload/pdf/IR/Ers%c3%a4ttningsrapport%202013.pdf //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Gun|2014-06-08 12:01:00

Ni är en internetbank, ni har inga kontor och därmed lägre kostnader, är det inte läge då att ta bort valutapåslaget vid köp med ert betalkort utomlands? Det har ni väl råd med? http://www.di.se/artiklar/2014/6/5/basta-kortet-for-semestern/
Anmäl


Skandia|

Hej Gun! Vi arbetar ständigt med att se över våra produktvillkor men har i dagsläget inga planer på att ta bort valutapåslaget. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Lön och BOSTADSBIDRAG|2014-06-12 10:41:19

@Sven Googla istället för att läsa länken, då får du veta att Skandiabankens VD har en lön i nivå med VD-arna i de största svenska bankerna! Han har dessutom ett "bostadsbidrag" på 93.000 kr per månad för att han inte längre bor utomlands (eller kanske har dubbla boenden?). Som kund kan man kanske få tycka "No more bostadsbidrag" !!! om han ska sitta som VD i Sverige i en bank utan kontor och med lägre kostnader, som Gun skriver. Han skulle kunna skänka dessa pengar till Idéer för Livet istället! Att jobba i bank är faktiskt inte så märkvärdigt att det motiverar MÅNGMILJONLÖN och DESSUTOM BOSTADSBIDRAG! (Tänk på Skandias historia!)
Anmäl


Skandia|

Skandias bankchef flyttade från Norge till Sverige, och under första perioden i Sverige fick han bostadsbidrag medan han hade kvar sitt boende i Norge och försökte komma in på den svenska bostadsmarknaden. Han har nu skaffat eget boende och bostadsbidraget är borttaget. Ingen höjning av grundlönen skedde när vi tog bort den extra ersättningen.

Lönejämförelsen med storbankerna tycks inte stämma. När jag snabbt tittade på årsredovisningarna för två av storbankerna fick deras koncernchefer ersättningar inklusive pension på ungefär 20 miljoner kronor, respektive 3 miljoner euro. Jag vill inte recensera lönenivåerna, och som ett konkurrensutsatt bolag behöver Skandia betala marknadsmässiga löner, men jag kan konstatera att de bankernas vd-ersättningar är mångdubbelt så stora som ersättningen till Skandias bankchef. //Anna, bloggredaktör

Anmäl6,6 miljoner till cancerforskningenTack är ett ord som rymmer stort som smått. Som att tacka för en komplimang, för maten eller för att någon håller upp en dörr. Nog så trevligt. Men ibland rymmer ett tack en hel värld. Det är ett sådant tack som jag vill ge nu och rikta till alla sparare i Skandia Cancerfonden.

I förra veckan utbetalades den årliga utdelningen från Skandia Cancerfonden och tack vare alla sparare får Cancerfonden drygt 6,6 miljoner kronor. De sparare som har varit med från starten för 26 år sedan har under åren tillsammans bidragit med 115 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Dessutom har de haft en värdetillväxt på över 520% på sitt egna sparande.

Skandias fond är en viktig insamlingskanal för Cancerfonden och vi kommer fortsatt att samarbeta med Cancerfonden för att lyfta vikten av förebyggande åtgärder. Tack vare forskning vet vi idag att upp till en tredjedel av alla cancerfall kan förhindras genom en hälsosam livsstil. Som försäkringsbolag ser vi vad som händer när människor som drabbas av cancer blir sjukskrivna. Det är ett tufft besked att få både för den som drabbas och de anhöriga. Jag vet själv hur svårt det var när min pappa fick sitt cancerbesked för snart tio år sedan. Vad det väckte i form av frågor, rädslor och även förhoppningar på behandlingar.

Den absolut bästa försäkringen skulle självkart vara den som förhindrar att människor överhuvudtaget blir drabbade. Den finns tyvärr inte ännu. Men genom att stötta Cancerfondens viktiga arbete med både forskning och förebyggande åtgärder så kan vi förhoppningsvis bidra till att minska antalet cancerfall.

Ett liv rymmer en hel värld, så kändes det i varje fall för mig som anhörig när vi efter många år började tro på att behandlingarna fungerade mot cancern. Tack vare forskning, och tack vare utveckling av metoder och kunskap så kan fler liv räddas. Det är ett sådant tack – som rymmer en hel värld – som jag vill ge till spararna i Skandia Cancerfonden. Tack!

Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschef
När livet ställs på sin spetsDet finns tillfällen då själva livet ställs på sin spets. För elva år sedan fick min pappa besked om prostatacancer. Det är ett sådant tillfälle då en hel familj får en klump i halsen och magen drar ihop sig. Då oron sätter sig i kroppen och alla besked granskas och analyseras till det yttersta, av oss nära och kära, som egentligen inte förstår behandlingsmetoder och annat men definitivt förstår att livet är skört. Så mycket skörare än vi tar för givet i vår vardag.

Just därför är det så oerhört viktigt att det finns en stark drivkraft som säkerställer att forskning och metodutveckling går framåt. Där har Cancerfonden inom många år varit en viktig kraft i att bidra till cancerforskning. Det är därför det är så viktigt att underlätta för människor som vill stötta detta arbete. Skandia Cancerfonden är ett bra exempel på hur man på ett enkelt sätt kan kombinera ideella bidrag och sparande. Fondandelsägarna som var med från starten för 25 år sedan har förutom att de bidragit med 109 miljoner kronor till cancerforskningen också haft en värdetillväxt på över 500 procent.

Fonden har en bred inriktning och placerar främst i bolag på Stockholmsbörsen men avstår investeringar i företag vars verksamhet strider mot Cancerfondens riktlinjer, och Skandia har en daglig etisk screening för att säkerställa detta. I år har fonden delat ut nästan 6 miljoner kronor till Cancerfonden.

I takt med att vi får mer kunskap och bättre metoder om cancer finns också möjligheten att rädda fler liv. De år som jag gick med klump i magen inför varje provsvar för att få veta mer om hur behandlingen och kontrollerna gick för min pappa var riktigt tuffa. För mig har klumpen i magen sedan länge försvunnit. Idag är han cancerfri sedan flera år tillbaka och jobbar, 69 år fyllda, för fullt inom sin egen firma - med inriktning just på att etablera cancercenter internationellt.  Cirkeln känns sluten.

Och jag kan konstatera att jag är oändligt tacksam för de landvinningar som cancerforskningen har gjort, för den fantastiska behandling min pappa fick och många med honom. Samtidigt är uppdraget fortfarande stort. Det har jag enorm respekt för. Här är alla goda krafter som stöttar Rosa bandet kampanjen en viktig kraft. Jag vill dessutom särskilt tacka var och en av våra kunder som sparar i Skandia Cancerfonden och bidrar både till sin egen ekonomiska framtid och allas vår hälsa. Stort TACK!

Allt gott,
Lena Hök, Skandia Idéer för livetJättebra!|2013-10-11 00:49:29

Finns den som ppm fond? I så fall vill jag spara i den!
AnmälOrosmoln och ljusglimtar i framtida SverigeJust nu pustar jag ut en stund i Visby, efter att ha deltagit i flera paneldebatter om sociala investeringar, utanförskapets pris och hur vi bygger ett hållbart samhälle. Viktiga debatter där bland andra Anna König Jerlmyr (moderat socialborgarråd Sthlm), Gustav Fridolin (språkrör MP), Elisabeth Dahlin (GS Rädda Barnen), Anna Nilsson (hållbarhetsanalytiker Swedbank) m.fl. varit med.

Morgonen inledde vi med att dessutom släppa Ungdomsrapporten 2013, som bjuder på både hopp och förtvivlan om hur Sveriges unga ser på tillvaron. I korthet vill jag bjuda på några av orosmolnen (hela rapporten hittar du här).

Moln ett: Har vi en utbredd intolerans och social utsatthet?
Fyra av tio svenska ungdomar har utsatts för mobbning, kränkning, hot eller våld. Främst tjejer och unga med invandrarbakgrund. Totalt oacceptabelt. Dessutom kostsam om det leder till ytterligare utsatthet. Vi vet genom vårt mångåriga socioekonomiska arbete att fler än 13 procent av alla unga som vuxna hamnar i utanförskap som psykisk ohälsa, sjukskrivning, arbetslöshet eller missbruk. Utanförskapets pris för detta är 210 miljarder kronor per årskull.

Moln två: Har vi en söndercurlad generation?
45 procent av Sveriges unga tycker att de har för stort ansvar för sin egen framtid. Frågan är, vem har då det ansvaret? Är de söndercurlade eller har vi misslyckats med att rusta våra unga med självförtroende nog att sitta i förarsätet i sina egna liv? (den här aspekten tog Expressen upp i morse, läs gärna på sida 14!)

Moln tre: Vad innebär tidiga elitsatsningar på ungas idrott?
Härligt att åtta av tio unga idrottar för att må bra. Samtidigt slås jag av kontrasten till verkligheten, där idrotten ofta blir alltmer prestationsinriktad ju äldre man blir. Ungdomsrapporten visar att endast 6% av de unga idrottar för att bli bäst. Om toppning och elitsatsning på barn leder till att många unga killar och tjejer lägger av så är det ett folkhälsoproblem. Att röra på sig är en del i en hälsosam livsstil och om den grunden läggs tidigt tjänar både individen och samhället på det långsiktigt.

Det finns också en hel del ljusglimtar i rapporten. En överväldigande majoritet av Sveriges unga trivs bra med tillvaron. Och nästan 40 procent av gymnasieungdomarna upplever att de kan påverka samhället, vilket är avsevärt fler än för 20 år sedan. Det ger hopp om hur vi bygger ett hållbart samhälle framåt!

Allt gott
Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet

PS. Undrar du varför Skandia engagerar sig i detta?

Eftersom var femte svensk är kund hos oss och vi jobbar med att skapa framtida välfärd så drabbas också våra kunder av utanförskapets pris eller ett otryggt samhälle. För även om en trygg ekonomi är en del av ett rikt liv, så är faktorer som arbete, social gemenskap och ett hållbart samhälle också viktiga parametrar. Människor i utanförskap har dessutom svårt att planera för framtiden eller spara för sin pension. Därför är det viktigt att fånga upp tidiga varningssignaler. Det är det Ungdomsrapporten handlar om.

Du hittar mer info om hur vi motverkar utanförskap med offentlig sektor och ideell på utanforskapetspris.se och ideerforlivet.se.
Är barns idrott trygg, rolig och schysst?Jag tror att jag inte är ensam om att ha haft en lätt idyllisk bild av idrottande barn. Att det handlar om att lira boll,  vara en del i laget och glädjen att springa ut på plan. Och i de flesta fall är det just så roligt och schysst som ungas idrott är. Den främjar hälsa och bryggar över sociala barriärer. Goda vanor som kan vara en positiv kraft för att förhindra framtida ohälsa. Inte minst som försäkringsbolag ser vi vikten av att främja tidiga insatser som ökar hälsan och minskar framtida utanförskap.

Samtidigt finns det också en annan verklighet runt barns idrott. En Sifo-undersökning som Rädda Barnen och vi skriver om idag i  Aftonbladet visar att kränkningar är vanliga inom idrotten. Var fjärde förälder har vid flera tillfällen sett en ledare hetsa, skälla eller ge kränkande kommentarer till barn i samband med idrottande. En tredjedel har vid flera tillfällen även sett en annan förälder bete sig lika illa.

Med gormande och hetsiga vuxna bredvid plan, vad händer då med den trygga, roliga och schyssta idrotten? En varningsklocka ringer i mitt huvud när jag ser att en stor andel föräldrar uppger att deras barn slutar innan 11 års ålder med sin idrott på grund av att de inte ansågs vara tillräckligt bra (41% uppger detta som anledning). Är det då konstigt att två av tre föräldrar är negativa till toppning och elitsatsningar på barn under 12 år? Nånting känns snett. För huvudsyftet med barns idrott är väl ändå inte att vaska fram OS-guld till nationen. En stor del av syftet måste vara att det handlar om barns glädje att idrotta, hälsa och gemenskap. Sånt som bygger det framtida samhälle vi alla är en del av.

Då måste vi vuxna runt omkring, i egenskap av ledare, idrottsföreningar och även kommuner som ger bidrag till idrotten ställa frågan hur vi främjar en idrott för alla? Tillsammans med Rädda Barnen har vi tagit fram ett stöd och handlingsplaner till idrottsföreningar som vill motverka diskriminering och skapa en idrott för alla, High five. Att ta tag också i problemsidorna av barns idrott kräver att man vågar se bortom den idylliska bilden. För dig som har idrottande barn kan det vara bra att ställa frågan om  hur förberedd idrottsföreningen är på att skapa en trygg, rolig och schysst idrott för alla barn? Helt enkelt, har de en handlingsplan för hur de hanterar en spricka i idyllen?

Allt gott
Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet   
Sverige har inte rådVarje dag marginaliseras mänskliga resurser till ett utanförskap runt om i vårt land. Vi vet att mer än var tionde barn går mot ett framtida utanförskap som vuxen. Varningssignaler om att man är i riskzonen börjar många gånger redan i unga år. Vi har därför tagit fram Ungdomsrapporten för att synliggöra hur unga i Sverige ser på tillvaron.

I vissa delar är det hoppfull läsning. Som att 90 procent tycker att Sverige är ett bra land att leva i och 3 av 4 är rätt nöjda med tillvaron. I andra delar är det svårare – som att 2 av 5 är stressade över de förväntningar de har på sig själva och att så mycket som hälften av tjejerna är stressade på grund av utseende/kropp/vikt. 
 
Visst är ungdomen en svår tid för flera av oss då man kan ha sina dippar. Å andra sidan är detta också en signal på att något är fel och att många unga upplever att de inte passar in i mallen.
 
De flesta skulle nog skriva under på vikten av att våra barn och unga får en stabil självkänsla som kan orientera dem rätt på livets väg. Självklart vill vi att nästa generation ska slippa psykisk ohälsa, sjukskrivning, missbruk eller andra former av utanförskap. Då är det viktigt att agera just på tidiga signaler.

Det är genom att agera förebyggande vi kan rusta våra barn och unga för ett aktivt arbetsliv och på så vis säkerställa kommande generationers välfärd. För att bygga ett socialt hållbart samhälle måste vi tänka längre och lyssna på de röster som tar vid imorgon. Det hoppas vi att Ungdomsrapporten bidrar till.
 
Allt gott
Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet 

P.S. vill du veta hur vi jobbar med att stärka barns och ungas självkänsla? Du hittar alltifrån de filmer och handledningsmaterial som används av skola, fritidspersonal och idrottsledare på www.ideerforlivet.se . Där ser du även vilka Eldsjälar och ideella projekt vi stöttat genom åren. På www.utanforskapetspris.se hittar du de metoder och verktyg som hjälper kommuner och landsting att se värdet av förebyggande insatser och även hur hiskeligt dyrt det är att ignorera tidiga signaler om barn i riskzonen.
Livsviktig debattUtanförskap är tufft, skrämmande och något ingen av oss vill hamna i. Ändå gör folk just det. Mer än vart tionde barn som i år börjar skolan kommer som vuxen att hamna i någon form av utanförskap som missbruk, kriminalitet, sjukskrivning, psykisk ohälsa eller arbetslöshet. Många av dem kommer redan i unga år att skicka signaler om att de behöver extra hjälp i form av skolkuratorer, resurslärare, anti-mobbningsinitiativ med mera.

Den här formen av förebyggande insatser för barn och unga ses ofta som kostnader istället för långsiktiga investeringar. Kommuner som inte tror sig ha råd att tänka långsiktigt skär ner på skolan och på resurspersoner för de som behöver det som mest. Det kan få förödande konsekvenser. Kriminalvården presenterade igår en studie av kriminella mäns psykiska hälsa. Två tredjedelar hade redan i barndomen tecken på ADHD och hade tidigt i livet haft behov av extra stöd för att bygga en stabil grund.

Skandia har sedan 2007 jobbat hårt för att visa värdet av det förebyggande arbetet. Här har vi tillsammans med två nationalekonomer tagit fram en metodik, verktyg och utbildat ett 60-tal kommuner. Men det räcker inte. Även om mycket förebyggande arbete faller på kommunen, så är de inte ensamma ansvariga för att hantera problemet. Här måste vi få fler krafter att sluta upp. Att få till debatt är livsviktigt.

Det är dags att göra upp med kortsiktigheten. Hjälp oss sprida budskapet om värdet av tidiga insatser och få fler att engagera sig för att motverka utanförskap. Bli en del i kampen om ett bättre samhälle där vi tänker längre.

Allt gott,
Lena Hök, Skandia Idéer för livet
 
 
Ps. Hur detta hänger ihop med att vi till vardags sysslar med sparande, bank, försäkring och hälsa? Som bolag vet vi värdet av att räkna hem en investering långsiktigt och även veta priset på en risk. Helt enkelt en insikt om att förutse och förebygga så att en skada inte ens uppstår är lönsamt, i både ekonomiska och mänskliga termer.
Så mycket kostar våldetVisste du att gatuvåldet kan kosta en medelstor svensk kommun 200 miljoner årligen?  Eller att ett enda personrån med begränsade fysiska skador kan kosta samhället 225 000 kronor? Även skolan är en våldsarena där skolvåldet kan kosta samhället 160 miljoner årligen. Genom att sätta siffror på våldets kostnader kan vi visa att våld har ett svidande högt pris, inte bara mänskligt utan även krasst ekonomiskt.

Som försäkringsbolag ser vi behovet av att tänka längre vad gäller insatser och investeringar i människor. Vi har tillsammans med två nationalekonomer räknat på våldets kostnader och presenterat det i en rapport. Det gör vi för att synliggöra utanförskapets pris, och därmed, förebyggande insatsers värde.

Gemensamt för allt våld är att det skadar, söndrar, förstör och, inte minst, medför kostnader. Inte bara i försämrad livskvalitet. Våldet genererar även enorma samhällskostnader oavsett om det är skolvåld, rasistiskt våld, gängkriminalitet eller våld vid idrottsevenemang.

Trots det verkar det sällan finnas resurser för att förebygga våld och fånga upp unga människor innan de blivit våldsverkare. Förebyggande insatser som görs av skolkuratorer, extralärare, fritidsgårdar och fältassistenter är resurser som ständigt tycks ligga under luppen för kostnadsbesparingar. Som vi ser det kan till exempel skolkuratorer vara goda investeringar för samhället - om man jämför med den skyhöga framtida prislappen för de barn som är i riskzonen.

Rapporten har vi tagit fram tillsammans med Akta Huvudet som hjälper skolor att arbeta förebyggande mot våld. De gör ett viktigt arbete, både mänskligt och för samhällsekonomin. Ett våldsoffer som invalidiseras av sina skador får inte bara sitt liv förstört utan kan under resten av sin livstid kosta samhället upp mot 50 miljoner kronor.

Så nästa gång du hör hur en skola, kommun eller landsting inte tycker sig ha råd med viktiga insatser och förebyggande arbete. Be dem fundera ett varv till. Med vår rapport visar vi att det är ett märkligt sätt att spara kostnader – både kortsiktigt och dyrt.

Allt gott

Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet 

Ps. Läs vad media skriver om rapporten:
DN - Så mycket kostar gatuvåldet
TV4 - Våld dyrt för samhället
GP - Miljarder skäl att förebygga våld
Knakar knäna?Vissa saker är lättare att fixa om man agerar i tid. Så enkelt är det. Jag har tidigare bloggat om hur vi engagerar oss i att förebygga utanförskap. Det handlar om att vi som företag är delaktiga i att bygga det samhälle som vi och våra kunder ska leva i många år framåt. Det handlar också om enkel försäkringslogik.

Det är lättare att fånga upp barn i en riskzon om man agerar på de första signalerna som skolk, mobbning och självskadebeteende. Som bank vet vi också att det är lättare att spara om man har koll på kostnader, risker och sin ekonomi. Och kan ni tänka, det är också bättre att satsa på tidiga insatser och prehab istället för att vänta tills en skada blivit riktigt illa och man bara har rehab att ta till. Därför har vi en modell, Hälsokedjan, som ger oss möjlighet att fånga upp folk, innan det behöver gå så långt som till sjukskrivning.

Just för att vi försäkrar människors hälsa så finns en stark drivkraft (både hos oss och kunden) att se till att man håller sig frisk. Det är helt enkelt lönsamt, både för livskvaliteten och ekonomin. Jag blev påmind om det när jag såg den här bloggen.

På sistone har flera medier lyft fram det Skandia gör för att få kommuner att jobba förebyggande mot utanförskap (bland annat Veckans Affärer). Det finns dem som här inte ser kopplingen till vår verksamhet. Den är ju solklar. Det handlar om försäkringslogik och vikten av att förutse och förebygga. Oavsett om det gäller våra kunders hälsa eller, som vi gör inom Idéer för livet, tänker längre och applicerar försäkringslogiken på samhället runt omkring oss.

Allt gott,
Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet 
Ögonöppnare i morgonrusningenMitt under morgonrusningen i tunnelbanan kom en riktig ögonöppnare. En man med trassligt yttre stiger in i vagnen och ropar ut till alla och envar: ”Vem vill köpa Situation Stockholm å stötta en hemlös stackare?”. I det vakuum av tystnad som uppstod hörs en trygg mörk stämma. ”Hej Anders, hur har du det nu för tiden?”

Vi som satt i vagnen fick höra svaret på frågan. Det visar sig att Anders har ett förflutet som narkoman. Under flera år lyckades han bli fri från sitt beroende med hjälp av metadonbehandling.  Ordnade upp sitt liv och träffade en tjej. För en tid sedan fick han återfall. Nu var han tillbaka på droger och väntade på att få komma in på behandling. Den här gången gäller det inte bara honom själv. Han ska bli pappa om några månader. Det gick inte att ta miste på hur starkt han önskade att hamna på rätt köl igen.

Jag hoppas att det kommer att ordna sig för Anders och att han kan bli den pappa han vill vara. Att familjen får det stöd de behöver, både från det offentliga och från det civila samhället runt omkring. Vem som hamnar på glid, i utanförskap, är nyckfullt. Men vi vet redan idag hur viktigt det är att agera på tidiga signaler om problem i familjen. Vi vet mycket om vikten av det förebyggande arbetet och att fokus bör ligga på att agera tidigt. Fånga upp barn och unga i tid. Redan när de är på väg in i en riskzon.

Jag tror att alla vi som satt i vagnen och hörde om Anders livsöde fick en riktig ögonöppnare. Livet är skört. Sverige har ett system inom den offentliga sektorn som stöttar upp. Gott så. Men civilsamhället och det mänskliga engagemanget spelar också en viktig roll.

Människor som tar av sin tid för att stödja andra. Ordnar en trygg hamn för dem som har ett stormigt liv. Jag möter många Eldsjälar som vi stödjer genom stiftelsen Skandia Idéer för livet, som ”Projekt Förort”. De fångar  upp barn och unga som har det tufft. Här kan du höra hur en av killarna inom projektet beskriver vad det inneburit för honom.

Kanske är du en av de Eldsjälar som engagerar dig för andra? I så fall är du varmt välkommen att söka till vår stiftelse. 

Allt gott,
Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet Ja visst är det tragiskt|2012-08-14 01:15:51

Men det är inte företags uppgift att lösa de problemen. Ja, jo jag hör nog hur i tar sats och tänker säga att företag minsann ska ta en och vara en aktiv del av samhället. En "god" samhällsmedborgare. Men faktum är att inget kan vara mer fel. Ett företags ända syfte är förmera de pengar som ägarna till företaget investerar. Det innebär att ett företag aldrig kan spendera pengar utan att få tillbaka dem med ränta. Antingen direkt eller indirekt. Företag kräver alltid något i retur. "there is no such thing as a free lunch". det innebär att vi vore blåögda om vi tillät privata, lönsamhetsdrivande företag att stoppa fingrarna i syltburken bara för att de ska uppfattas som snällare. Det slutar bara illa (för skattebetalare och individer). Skandia vill t e x att du investerar i deras idéer för livet fond som skänker två procent av kapitalet till stiftelsen ideer för livet som deras organisation idéer för livet styr och kontrollerar. Alltså vill de att du betalar för att de ska kunna stärka sitt varumärke som "god samhällsmedborgare". Bah humbug säger jag!
Anmäl


Ojdå...|2012-08-15 15:47:24

@Ja visst är det tragiskt: Det var ord och inga visor det... Det skulle vara intressant att höra Skandias resonemang. Idéer för Livet fonden är ju en fond som historiskt gått ganska bra. Men Skandia tar ju redan ut 1,4% i förvaltningsavgift. Menar du att det tar ut ytterligare 2,0% i avgift som de använder till marknadsföring/skänker til sin egen stiftelse?
Anmäl


Skandia|

Hej,

Skandia är som försäkringsbolag en del av det samlade svenska trygghetssystemet. I dagens samhälle blir det allt viktigare att våga lyfta blicken, se bortom det dagsaktuella och ta ett bredare samhällsansvar. Det gäller för företag, politiken och människor i stort. För oss på Skandia är detta centralt eftersom vi har fått ansvaret att förvalta människors framtida pensioner. Med 2,2 miljoner kunder i Norden är det som ger samhällsnytta också en kundnytta – något som ett långsiktigt lönsamt bolag bör värna om.

Som försäkringsbolag har vi lärt oss vikten av att jobba förebyggande. Denna kunskap använder vi oss av när vi försäkrar människors hälsa – då vill vi förstås att de håller sig friska. Förebyggande insatser är på så vis en del av vår affär och skapar en lönsamhet för företaget, som kommer tillbaka till våra kunder då vi är ett bolag som ägs av våra kunder.

Med stiftelsen Idéer för livet vill vi bidra till ett hållbarare och tryggare samhälle och där ges våra kunder möjlighet att bidra. 2 % av Idéer för livet-fonden går till stiftelsen som använder pengarna till att stötta barn- och ungdomsprojekt. Stiftelsen har inga kostnader för hemsidan, personal etc eftersom stiftelsens pengar ska gå direkt till de barn- och ungdomsprojekt som vi stödjer. Dessa kostnader tar därför Skandia. Beslut om vilka projekt som stödjs tas utifrån stiftelsestadgarna av stiftelsens styrelse som består av oberoende representanter. Allt gott, Lena Hök

Anmäl


Hmm|2012-08-15 23:59:26

@Lena Hök Det är väl snällt av er att ni ger oss möjligheten att skänka pengar till ER stiftelse som NI styr och fördelar pengar från OCH vars utdelade bidrag NI tar äran för genom marknadsföring och PR. Mao vi kunder betalar för att ni ska kunna leka "god samhällsmedborgare". I mitt tycke borde ni städa upp er egna verksamhet innan ni försöker påstå att ni är samhällsförbättrare. Dessutom är det väl allmänt känt hur det dribblas med kostnader i Skandalia, eller hur! Lite kul är det också att du menar att stiftelsens styrelse är oberoende. Jag är inte säker på att det argumentet skulle hålla vid en närmare granskning på t ex samma sätt som Tillväxtverket utsatts för.
Anmäl10 väl investerade miljonerIbland får jag frågan om vi bryr oss på riktigt om utanförskapet och de samhällsutmaningar som vi står inför i Sverige. Jag tror att det handlar om att lyfta blicken och se längre än jakten på kortsiktiga vinningar.

Att minska utanförskapet är en stor och komplex utmaning. Det är inget vi kan förvänta oss att en enskild aktör ska hantera på egen hand. Vi kan inte heller tro att staten eller kommunen själva ska rå på utanförskapet, även om de via skolan, Försäkringskassan, Landstinget etc. är nyckelaktörer för att påverka.

Här kan också andra aktörer såsom civilsamhället och också näringslivet spela en viktig roll. Som försäkringsbolag är vi en del av de svenska trygghetssystemen. Det gör att vi har kunskap om en del av situationer och långsiktiga konsekvenser som är förknippade med att människor hamnar i ett utanförskap, såsom psykisk ohälsa, långtidssjukskrivningar, alkoholism m.m. Vi vet att ett livslångt utanförskap kostar samhället mellan 10 och 14 miljoner. Vad det kostar i livskvalitet kan vi inte mäta utan bara konstatera att det är betydande. Tänk om de 10 miljonerna istället investerades förebyggande, för att fånga upp en människa som är på väg in i utanförskapet, det vore en bra investering.

Vi har sedan slutet av åttiotalet arbetat genom stiftelsen Idéer för livet för att ta fram förebyggande metoder som lyfter barn och unga ur en riskzon till utanförskap. För fem år sedan upplevde vi i detta arbete en frustration just för att vi såg att kortsiktiga besparingar drabbade människor i riskzon till utanförskap.

Det innebar att vi, tillsammans med två nationalekonomer, tog fram metoder och verktyg där vi kan konkret visa på vikten av förebyggande investeringar, både i mänskliga och ekonomiska termer. Dessa metoder och beräkningsverktyg används idag av de kommuner som vi har utbildat och bidrar till en större helhetssyn och långsiktighet vad gäller satsningar på människor. T.ex. att skolkuratorer till 40 000 skolbarn motsvarar kostnaden för ett livslångt drogmissbruk får en att fundera över hur pengarna investeras, proaktivt eller reaktivt?

Allt gott,
Lena Hök, chef för Skandia Ideer för livet

Ps Om du vill se mer om våra beräkningar så kan du gå in på vår sajt som vi har tagit fram för att underlätta för de kommuner som använder vår metodik kring socioekonomi med syfte att satsa förebyggande på människor i en riskzon. 

 
Utanförskapets pris?Vad är samhället  redo att betala för att rädda människor från utanförskap? Och vad kostar det att låta bli?

Sverige är ett ekonomiskt välmående välfärdssamhälle. Ändå hamnar fler än 12 % i varje årskull utanför samhället. Det medför inte bara mänskligt lidande, utan även enorma kostnader.

Tidiga förebyggande insatser är avgörande för att unga som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det. Dessutom är priset för sociala åtgärder betydligt lägre än utanförskapets slutgiltiga pris. Trots det avstår kommuner många gånger från sociala investeringar. Det tycker vi är märkligt eftersom vi vet att det är en kostnadsbesparing som långsiktigt blir dyr, både i mänskliga och ekonomiska termer.

Det går självklart inte att värdera mänskligt lidande i pengar. Men det är möjligt att visa att förebyggande projekt mot utanförskap lönar sig. Inom Idéer för livet jobbar vi just med det förebyggande arbetet för att fånga upp barn och unga ur en riskzon. Det gör vi genom att stötta eldsjälar, kommuner och skolor med metoder och verktyg.

Nu har vi tagit fram en metod som visar hur stort utanförskapet är per kommun och årskull. Och hur dyrt det är att låta det fortsätta. Detta gör vi för att slå hål på myten om att man inte har råd med förebyggande insatser. Som försäkringsbolag vet vi att det är bättre att i ett tidigt stadium upptäcka signaler på att en individ mår dåligt och gå in med en insats innan det blir värre.

Genom att lyfta fram utanförskapets pris vill vi få fler att se vikten av de förebyggande insatser som görs av skolkuratorer, fritidspersonal, lärare, psykologer, eldsjälar, resursstöd och polisen. Hittills har vi utbildat 40 kommuner att använda vår modell för att främja förebyggande insatser för barn och unga. Om du vill se hur utanförskapet ser ut i din kommun kan du gå in på www.ideerforlivet.se/utanforskapetspris

Hälsningar
Lena Hök, chef för Skandia Ideer för livet 
 Trött |2012-05-03 11:12:39

Den här sortens verksamhet är en anledning till att vi i Sverige utsätts för en av världens högsta skattetryck. Låt oss slippa att betala för samma sorts kostsamma menlösheter i den privata sektorn. Ägna tiden åt att förse kunderna med efterfrågade produkter och låt det allmänna sköta sitt, det har de mer än väl pengar till. Återinför allt i ett-kontot med bra ränta i stället för det onödiga och irriterande kontouppdelningen som införts under den Old´s tid.
Anmäl


Bosse|2012-05-04 10:37:23

"Låt det allmänna sköta sitt"....?? Är inte vi alla "det allmänna" som får betala genom våra skatter. Alltså borde det ligga i allas intresse att hjälpas åt att hålla nere samhällets kostnader på alla sätt! Stöd Idéer för livet!!
Anmäl


Ewa|2012-05-07 21:53:33

Instämmer, vi måste alla ta ett ansvar för kommande generationer. Jag uppskattar var människa som gör så även om det är märkligt att dessa sanningar inte lyfts fram av politiker. Vi som arbetar i skolans värld har länge känt till denna fakta. Jag har sett det dagligen och är förundrad över hur ett välfärdsland kan låta så många barn falla mellan stolarna.
AnmälKungligt besök på SkandiaI fredags hade vi besök av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel här på Skandia. De ville veta mer om den verksamhet vi driver inom ramen för Idéer för Livet och vårt samhällsengagemang. För ett sådant tillfälle så var det klart att vi ville ge en inblick i alla de bitar vi jobbar med och även visa varför vi tycker att det är viktigt att bolag vågar agera och ta ett samhällsansvar. Därför bjöd vi in några (av de 280) Eldsjälar som vi stödjer att berätta om sin verksamhet. Projektet ”Jag kan” inspirerade genom att visa hur de jobbar för att få unga kriminella att vända sin drivkraft till mer konstruktiva (och legala) projekt. Helt enkelt – att se sig som sociala entreprenörer! Projektet ”Väsby mot Våld” berättade om sin vision att få 40 000 medlemmar – dvs alla i kommunen med i föreningen för att hindra framtida våldsdåd. Sånt engagemang och handlingskraft tror jag inspirerar och imponerar och faktum är att det finns en hel del Eldsjälar.

Stiftelsen Idéer för livet får 900 ansökningar varje år från Eldsjälar som har idéer för hur de vill stötta barn och unga. Ibland handlar det om anti-skolkprojekt, andra gånger om nattvandring, föräldrastödskurser eller musikprojekt. Den som tror att föreningslivet och lusten att engagera sig i samhället tillhör forna tider borde kolla in alla eldsjälar på vår hemsida för att få ny syn på saken. Vi har ett stort antal medarbetare som är ambassadörer och skänker två timmar av sin arbetstid per månad (och en hel del fritid) åt att stötta ideella projekt och Eldsjälar inom ramen för Idéer för livet. Det gäller alltifrån läxläsning, Bris-jouren eller hjälpa Min stora dag att förverkliga svårt sjuka barns drömmar.

Oavsett vad våra medarbetare gör som ambassadörer så är det en viktig påminnelse om att vi är en del av samhället runt omkring oss – och vi ska finnas där, inte bara som ett försäkringsbolag att täcka upp ekonomiskt och trygghetsmässigt när man får en hård törn i livet. Vi kan också finnas där med vårt engagemang för att förebygga svåra lägen. Många av de Eldsjälar och organisationerna som vi jobbar med är just en viktig funktion för att fånga upp barn och unga när de mår dåligt, är vilsna och behöver stöd – utöver vad familjen, vänner eller nära omgivningen har förmått att ge. I sådana lägen kan en föräldratelefon via Rädda Barnen, Bris-jouren, ”Jag Kan”-projektet eller en Storasyster på Tjejzonen vara oumbärliga.

Sedan berättade vi självklart för Kronprinsessparet även om en hel del om andra delar av vårt samhällsengagemang. Hur vi jobbar med etisk policy i våra investeringar. Att vi tar fram metoder och verktyg som används inom offentlig sektor för att stärka barns självkänsla, stötta föräldraskap och även för kommuner att än mer satsa på förebyggande insatser. Allt det där är stora satsningar som innebär en direkt samhällspåverkan men jag tror ändå att det är det mänskliga engagemanget som får de flesta att tänka till och undra: Vad är det för samhälle jag vill att vi lever i framåt? Och hur är jag med och bidrar?

Om du är en av alla de kunder som bidrar genom att investera i den etiska fonden Idéer för livet för att på så vis stötta lokala Eldsjälar så vill jag ge ett rungande TACK. Och om du är en blivande Eldsjäl som har en idé (för livet) så är du varmt välkommen att kontakta oss via vår sajt för att söka stöd via vår stiftelse. Jag hoppas vi hörs!

Allt gott,
Lena Hök 
85 nya eldsjälarHar du träffat en riktig eldsjäl någon gång? Säkert har du det. En person som brinner för att hjälpa utsatta ungdomar, förhindra maktlekar, göra skolgården roligare eller förnya politiken lokalt. Någon som ser ett samhällsproblem och har gett sig tusan på att vara med och förändra. Helt enkelt, drivs av en stark vilja att göra världen bättre och har en idé om hur man kan starta här och nu.

Rent konkret kan det handla om att skapa en skulpturpark i Rosengård som mötesplats och rum för lek, driva ett dagkollo i Hättevik, läxhjälp för barn som inte får den hjälpen hemifrån, dra igång ett familjeläger, stötta barn till ensamma mammor, bilda killgrupper eller Tjejzoner för att hjälpa unga som behöver extra stöd. Faktum är att alla dessa projekt finns redan idag och drivs av riktiga eldsjälar. De är några av alla de 85 eldsjälar som fick stöd i senaste omgången av Skandias stiftelse Idéer för livet. Vill du se alla projekt och eldsjälar som vi stöttade i höstas så kan du titta här

För dig som är nyfiken att hitta eldsjälarna som finns nära dig så kan du kolla upp vilka projekt vi har stöttat de senaste åren på din ort om du går in på vår Sverigekarta. Och självklart - är du själv en eldsjäl och har en idé som du vill förverkliga för att skapa ett tryggare samhälle för barn och unga att växa upp i så är du också välkommen att kontakta oss via hemsidan www.ideerforlivet.se.

Hälsningar
Lena Hök, chef för Skandia Ideer för livet XYZ|2011-12-23 11:32:29

Kommentarerna till Bengt-Åke Fagermans info tycks nu vara stängda, därför vill jag via denna blogg GRATULERA OSS KUNDER till att det finns eldsjälar som Bengt-Åke Fagerman, VD för Skandia Liv och Leif Wiktorin. Skandia-info kom till oss kunder idag, så jag utgår från att affären är i hamn. Vilken julklapp till oss kunder! Det här känns bra! Skandia och Skandiabanken är alltså nu SVENSKA företag som vi kan vara stolta över. Härligt att företagsvinsterna nu ska tillfalla oss kunder istf Old Mutual, ett sydafrikanskt företag. Old Mutual som "Stenen i skon" var en utmärkt liknelse i BÅFs blogg och JA, visst vill jag fortsätta att springa med Skandiabanken; jag har varit kund sedan starten. Jag är övertygad om att den nya ledningen inte kommer att tillåta några nya skandalaffärer inkl. bonusar för risktagande. I den bästa av världar hoppas jag nu att Skandiabanken går i spetsen för de banker som ser över sina bonussystem! BONUSAR för risktagande är självklart osunt och har som vi vet varit källan till de stora kollapserna i världsekonomin. Vår finansminister Anders Borg har i ett par års tid uppmanat bankerna att se över sina marginaler. Troligen har dessa marginaler finansierat de osunda bonusarna. Om Skandiakoncernen nu är ägd och styrd av kunderna, som BÅF säger, så borde vi kunder kunna få säga NEJ TILL GIRIGHET OCH NEJ TILL BONUSAR! Lycka till med den nya banken! GOD JUL!
Anmäl


Bengt|2011-12-23 12:34:55

Trevligt med en bank som ser till andra värderingar än rent ekonomiska. Gratulerar till uppköpet, tror det blir en bättre lösning för alla inblandade, nu får ni bara se till att få igång aktie- och fonddelen i den nya banken också ;) God Jul på er.
Anmäl


Ingvar|2011-12-23 14:48:40

Låter OK, bara det inte blir samma girighets-soppa som tidigare, där ledningen roffade åt sig miljoner i egen ficka på försäkringstagarnas bekostnad! Ni får en chans till...... bara en...
Anmäl


Nämen halledudane då|2011-12-24 09:42:26

Vad kul att ni har några projekt som ni kan slå er för bröstet med... Det är väl inte mer än rätt med tanke på er girighet. CSR är ju en fråga på alla företags lista över buzzord som måste checkas av innan lömska kom människor försöker packa ett "smakligt" budskap. Å vilken tillfällighet att det är precis innan jul... Hmmfph, bah humbug! Skandias arbete med CSR är ju inte det som gör att vi kunder blir lyckligare. Det är mina pengar som ni skänker bort OCH som dessutom sedan helt skamlöst tar cred för. Dessutom har ni mage att be mig investera i er Ideer för livet fond så att ni kan skänka bort ännu mer av MINA pengar. Med tanke på inlåsningen i era pensionsprodukter vilket gör att man är kund oavsett om man vill eller inte* gör att det faktiskt blir stötande när ni tar cred för mina pengar. *å kom inte med att man kan flytta för de avgifter ni tar ut är det helt sanslösa. Ni ska inte syssla med sponsring eller CSR för det har inte era kunder råd med! GOD JUL!
Anmäl


Ylva|2011-12-25 12:34:18

Jag ser fram emot vad som nu händer när vi kunder äger hela Skandia. Själv tog jag för länge sedan och satte in en summa i Skandiaas fond för idéer för livet och kan bara konstatera att det är en av de fonder som verkar ha gått bäst när jag tittar på mina investeringar. Har inget emot att jag då skänker en del av avkastningen till en god sak. Tummen upp för att man nu kan se projekten via länken. Sån återkoppling vill man ändå ha. En liten undran har jag dock hur det ska gå att slita sig loss från gamla ägarna - se till att ni går helskinnade därifrån,...
Anmäl


Skandian|2011-12-26 19:02:12

Gratulerar Oss Skandianer! Nu blir det ett säkert och fullgott Skandia värt namnet igen. Snälla, rensa nu bort de chefer som är giriga, då handlar det om fondbolaget. Där råder ren svågerpolitik.
Anmäl


Nämen va f...|2011-12-26 19:26:17

Hördu Skandian. Det är tydligt att du jobbar på Skandia Liv och det är allmänt känt att Skandia Liv, Skandia Link och Skandia Fonder skyr varandra som pesten. Men. MEN! Du ska faktiskt inte anväda denhär kanalen för att ventilera ditt missnöje med de problem som din arbetsgivare dras med. Jag hoppas för din, min, skandias kunder och skandia som arbetsgivare att ni har tillräckligt högt i tak och forum för att kunna ventilera sådant internt. pissa inte i eget badvatten... Det är bara dumt.
Anmäl


abc|2011-12-30 21:49:41

@ Nämen halledudane då. Trots att du är så missnöjd så läser du uppenbarligen bloggen på självaste julafton och kommenterar dessutom. Något säger mig att du inte alls är så missnöjd. Annars hade du knappast bemödat dig med att läsa bloggen och kommentera en sådan dag :-). Kul för bloggerskan att du verkar tycka bloggen är så bra att du tom läser den på julafton.
AnmälMer Skandia hittar du på: