Ett år med Trump: "Dags att hålla koll på inflationen"

Taggar: Johan


Frågan är om någon tidigare president skapat så många tidningsrubriker i och utanför USA som Donald Trump. För att inte tala om antal Twitterinlägg. Men har presidentskiftet haft någon betydelse för börsen? – Svaret är ja, men effekten är ganska marginell, säger Skandias makroekonom Johan Lundqvist, som menar att vi 2018 bör hålla koll på inflationen.

Få våra bästa spar- och placeringstips först - Läs mer här!

Den 20 januari är det ett år sedan den ständigt lika kontroversielle Donald Trump svor presidenteden vid Kapitolium i Washington DC. Sedan valsegern i november 2016 har såväl den amerikanska som de globala aktiemarknaderna stigit omkring 30 procent mätt i USA-dollar.

Det positiva börshumöret har spridit sig över världen, även om uppgången för svenska sparare tyngts av kronans förstärkning mot dollarn. 

Men är det senaste årets rally verkligen Trumps förtjänst?

– Hans kommande ekonomiska reformer har bidragit till börsuppgången, men de har inte varit den främsta drivkraften. Den starka börsutvecklingen under det gångna året förklaras till största del av andra faktorer som inte har särskilt stark koppling till Donald Trump, säger Johan Lundqvist.

I själva verket är det enligt makroekonomen starkare konjunktur och högre bolagsvinster som drivit börsen till nya höjder. Och dessa förbättringar beror inte på att USA har fått ny president.

”Fel tidpunkt”

Trumps första år vid makten har varit minst sagt turbulent. Och ingenting pekar på att 2018 blir annorlunda. De utlovade skattesänkningarna som införs under nya året är naturligtvis en stor triumf för Trump-administrationen, men enligt Johan Lundqvist riskerar de snarare att bli en björntjänst än raketbränsle för ekonomin.

– Skattesänkningarna införs vid fel tidpunkt. Den amerikanska ekonomin har redan kommit långt i konjunkturcykeln och behöver ingen ytterligare stimulans, säger han.

Tillväxten i USA:s ekonomi är hög, arbetslösheten den lägsta på 17 år och inflationen visar försiktiga tecken på att stiga. Samtidigt håller den amerikanska centralbanken Federal Reserve sedan två år på att höja räntan för att förhindra en överhettning.

– Att införa ofinansierade skattesänkningar i den miljön är som att spruta tändvätska på en brasa som inte bara brinner för full låga utan där även brandkåren har ryckt ut för att förhindra att branden sprider sig, säger Johan Lundqvist.

– Om inflationen ökar snabbare och driver upp räntorna, riskerar kostnaden för skattesänkningarna bli att högkonjunkturen tar slut snabbare än den hade gjort utan skattesänkningarna, säger Johan Lundqvist.

Påverkar sparandet

Trots risken att inflationen och räntorna börjar stiga framöver bedöms risken för lågkonjunktur som låg. Tvärtom talar prognoserna för att den amerikanska konjunkturen stärks ytterligare i år, något som gynnar svenska exportbolag.

Svenska sparare påverkas som bekant stort av vad som sker på utländska börser, inte minst de amerikanska. Dels för att amerikanska aktier ofta utgör de största innehaven i globala aktiefonder, men också indirekt via svenska företags koppling till den amerikanska marknaden. Dessutom är den amerikanska aktiemarknaden inte sällan vägledande för hur andra börser utvecklas.  

– I det korta perspektivet räknar vi med att skattesänkningarna lyfter tillväxten med några tiondelar i USA i år, säger Johan Lundqvist.

– Det gäller bara att inflationen hålls i schack. Annars kommer högre räntor sätta stopp för festen när det är som roligast.

En långsiktig sparportfölj bör vara balanserad med god riskspridning av tillgångsslag och regioner. Med höga aktievärderingar följer två potentiella risker. Dels att den långsiktiga avkastningen blir lägre framöver, men också att fallhöjden är högre om något går fel.

– Amerikanska aktier fortsätter att vara historiskt dyra vilket begränsar potentialen på längre sikt. Kortsiktigt är dock trenden på den amerikanska börsen stark, säger Johan Lundqvist.

Johan Lundqvist
Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1
Då höjer Riksbanken reporäntan

Taggar: Johan


Varför höjs räntan i USA men inte i Sverige? Och när är det dags för Riksbanken att höja?

I går höjde den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed) sin styrränta för femte gången sedan finanskrisen. Beskedet var som vanligt odramatiskt eftersom Fed ser till att marknaden är med på noterna i god tid före sina höjningar för att undvika onödig marknadsoro.

Det är dock inte bara amerikanska Fed som kommer med räntebesked – i eftermiddag står ECB, Bank of England och ytterligare några på tur och nästa vecka är det så dags för Riksbanken. För vår del är det dock inte tal om någon räntehöjning än på ett tag. Men hur kommer det sig egentligen att USA började strama åt penningpolitiken redan för två år sedan, medan Sverige och Riksbanken fortsätter ösa på med stimulanser?

Två orsaker

I grund och botten finns det två orsaker. Den ena, som ofta lyfts fram, är att Riksbanken inte kan avvika allt för mycket från vad den europeiska centralbanken, ECB, gör. Om den svenska räntan skulle vara betydligt högre än den europeiska skulle svenska kronan stärkas, vilket skulle hålla nere inflationen till följd av billigare import.

Den andra orsaken är de faktiska ekonomiska skillnaderna mellan Sverige och USA där USA kan beskrivas som litet längre fram i konjunkturcykeln. Men mer viktigt är att det också har varit skillnad i inflation mellan Sverige och USA under de senaste åren där USA har haft konsekvent högre inflation än Sverige fram till i år. Att Fed började höja räntan när inflationen parkerade sig över 2 procent i slutet av 2015 är ingen tillfällighet, men svenska inflationen har bara varit uppe och ”touchat” på 2-procentsnivån, och har alltså ännu inte parkerat där – och det gör hela skillnaden.

Grafen visar ländernas inflation exklusive energipriser. 

Vi har ofta kritiserat Riksbankens lågräntepolitik. Kritiken kan sammanfattas som att Riksbanken gasar mer än vad som är motiverat, vilket ökar obalanserna i ekonomin och driver upp skuldsättningen samt försämrar möjligheterna att parera en framtida inbromsning. Att räntan har behövt vara låg under åren efter krisen är en sak, men vi menar att Riksbanken borde ha stannat tidigare. I sådana fall hade förvisso konjunkturen inte varit lika stark som har varit fallet under de gångna 2-3 åren och inflationstakten hade varit något lägre, men vår bedömning är att det hade varit värt att avstå lite tillväxt för att slippa de risker som nuvarande penningpolitik leder till.

Året då prognosen håller?

Så när kommer den svenska räntan börja höjas? Riksbankens egen prognos är i mitten på nästa år. Dessa prognoser har vi dock lärt oss att ta med en tilltagen nypa salt eftersom de alltid har varit fel. Men frågan är om de inte faktiskt får rätt den här gången – till slut. För trenden uppåt i inflation sedan 2014 är av allt att döma på riktigt. Och vad som är än mer viktigt är att uppgången i inflation även den här gången har en tydlig koppling till resursutnyttjandet i ekonomin. Det tar dock ett tag (omkring 1-2 år) innan ökat resursutnyttjande visar sig i form av högre priser. Det innebär att om de historiska sambanden håller även framöver, så ska inflationen fortsätta att stiga nästa år och parkera sig över Riksbankens tvåprocentsmål. Och då kommer Riksbanken att höja räntan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Lundqvist
Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1
Två steg fram – ett och ett halvt tillbakaGårdagens statistik var knappast särskilt munter läsning för Riksbanken. Nedgången på bostadsmarknaden accelererade och inflationstakten (mätt som KPIF) mattades av till 1,8 procent från förra månadens 2,3.

Totalt sjönk priserna på bostäder 3 procent under oktober, enligt Valueguard, och störst var nedgångarna i Stockholm. Priserna är fortfarande ett par procent högre än under oktober förra året, men kurvan pekar brant nedåt, och jag skulle inte bli förvånad om vi får se sjunkande priser även på årsbasis framöver. Det skulle i så fall vara första gången sedan 2012. Men som min kollega Maria skrev igår, så fattas (tack och lov) de faktorer som verkligen skulle kunna utlösa dramatik – lågkonjunktur, stigande arbetslöshet och hög ränta. Så även om det säkerligen kan vara oroligt på bostadsmarknaden ett tag till, så har vi fortsatt svårt att se ett regelrätt prisras framför oss.

Naturligtvis påverkar gårdagens statistik Riksbanken. Senast det begav sig passade direktionen på att köpa tid genom att skjuta fram beslutet om huruvida obligationsköpen ska förlängas eller avvecklas till mötet den 20 december. På så sätt kan de väga in både gårdagens statistik och motsvarande siffror för november samt senaste och ytterligare ett ECB-besked innan de bestämmer sig. Min tes vid förra räntebeskedet var att om inflationen skulle visa styrka under återstående månader, så skulle Riksbanken våga avveckla obligationsköpprogramet efter årsskiftet eftersom ECB då ska halvera sitt.

Det har inte skett. Inflationstakten toppade i juli och har därefter mattats av. Den har dessutom varit lägre än förväntat de senaste två månaderna samtidigt som situationen på bostadsmarknaden alltså har förvärrats. Det är inte en miljö som Riksbanken vill ta ett steg tillbaka i.

Nästa sak att fundera på är vilka effekter en ihållande oro på bostadsmarknaden skulle få på tillväxten, via effekterna på bostadsinvesteringar och vår konsumtion. Dessa två faktorer har varit viktiga för den starka tillväxt som svensk ekonomi har presterat de gångna åren och har sannolikt bidragit till trenden uppåt för inflationen. Istället för att utveckla det resonemanget vidare nöjer jag mig med att hänvisa till grafen nedan. Återigen: Inte en miljö som Riksbanken vill ta ett steg tillbaka i. Nästa månads prisstatistik blir viktig, men jag är tveksam till att en hög siffra räcker. Riksbanken vill se att 1) avmattningen i inflationen bryts och att 2) bostadsmarknaden stabiliseras, och för det räcker knappast ett enskilt månadsutfall. Än en gång blir vi påminda om hur svårt det är för centralbankerna att ta sig ur lågränteträsket.

Fler aktuella inlägg från mig hittar du här.

Johan Lundqvist
Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1
Nedräkningen pågår?

Taggar: Johan


Det blev som väntat ingen ränteförändring i USA när centralbanken Fed släppte sitt räntebesked. Sannolikheten för en höjning var 0,0 procent inför mötet, så gårdagens räntebesked var något av en ickehändelse. Fokus ligger istället på att Donald Trump redan idag ska meddela vem som tar över efter Janet Yellen när hennes förordnande går ut i början av nästa år. Det blir med största sannolikhet en herre vid namn Jerome Powell, men någon större omläggning av penningpolitiken ska vi nog inte vänta oss till följd av chefsbytet.

USA och Fed är som bekant inne i en räntehöjningscykel. Räntan har redan höjts fyra gånger och i december är det förmodligen dags för en femte höjning. Prissättningen på marknaden indikerar över 90 % sannolikhet för en decemberhöjning, enligt Bloomberg. Hur många det blir därefter är mer osäkert.

Men oavsett om Fed fortsätter att höja i rask takt eller får ta det lite långsammare nästa år kan det vara relevant att fundera på hur de pågående räntehöjningarna påverkar utsikterna för börsen. Det blev lite stökigt efter den första höjningen i december 2015, men därefter har börsen som bekant ångat på i stark fart i såväl USA som på andra håll. Naturligtvis inte tack vare räntehöjningarna utan trots dem. Bränsle har kommit från förbättrad konjunktur och stigande bolagsvinster.

Om vi tittar på historiken finns det dock skäl att vara på sin vakt. Stigande räntor är generellt sett negativt för aktier. Ser vi till de två senaste räntehöjningscyklerna så har femårsavkastningen varit negativ för den som investerade på börsen i samband med den första räntehöjningen. Den blåa kurvan i grafen nedan visar hur börsen (amerikanska S&P 500) gick efter att Fed började höja räntan sommaren 1999 och den röda hur börsen gick efter att räntan började höjas sommaren 2004. Den gröna kurvan visar var vi är nu. Vi kan konstatera att börsen redan har stigit mer, så här knappt två år efter första höjningen, jämfört med vid de två tidigare höjningscyklerna.Naturligtvis är det så att den här typen av historiska jämförelser främst ska ses som kuriosa. Det är ingen prognos. Bara för att börsen har stått på minus fem år efter första höjningen de två senaste gångerna, betyder det såklart inte att den behöver göra det den här gången. Men helt ointressant är det ju inte. Just nu går allt som på räls för konjunkturen och börsen. Tillväxt och bolagsvinster ökar, börserna noterar rekord av allehanda slag på löpande band – det verkar inte finnas någon ände på optimismen. Kanske är det just denna utbredda optimism som gör att jag känner att vi bör hålla lite extra koll på de hot som marknaden av allt att döma bortser ifrån. Huruvida framtida räntehöjningar är ett hot eller ej kommer i hög grad styras av inflationen. I år har den mattats av. Den är närmast uträknad och allt oftare hör jag resonemang om att inflation är ett förlegat fenomen. Jag är inte lika övertygad. Jag skulle inte räkna ut inflationen. Och om - eller när - den dyker upp – då stiger räntorna, och då får vi nog anledning att plocka fram den här grafen igen.


Johan Lundqvist

Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1
Världsekonomin uppe i marschfart

Taggar: Johan


Det har nu gått ungefär ett år sedan den globala konjunkturen visade bottenkänning. Trots några farthinder på vägen och en förhöjd politisk osäkerhet har världsekonomin lagt i en högre växel. Vi är nu uppe i vad som får betraktas som marschfart för den globala ekonomin. Mycket högre hastighet blir det förmodligen inte i närtid. Det kan låta lite trist, men är i själva verket goda nyheter.

Världsekonomin lägger i högre växel
På senare tid har den ekonomiska statistiken bekräftat bilden av det pågående uppsvinget för den globala konjunkturen. Särskilt positivt är att förbättringen sker på bred front. I USA kommer ekonomin allt längre in i konjunkturcykeln och i euroområdet är tillväxten den starkaste på sex år. Även ett sorgebarn som Grekland, vars ekonomi har harvat kring nollstrecket de senaste åren, tycks börja växa i år. Vidare har recessionerna i Brasilien och Ryssland tagit slut, vilket innebär att ytterligare två stora ekonomier börjar bidra till den globala tillväxten istället för att trycka ned den. Dessutom ångar den kinesiska motorn på i något högre takt än vad som var väntat, även om lite lägre tillväxt är att vänta framöver. Ytterligare ett tecken på att den globala konjunkturen verkligen håller på att få upp farten ser vi i prognoserna. Under de gångna åren har vi sett ett mönster där BNP-prognoserna gradvis skruvas ned i takt med att året går. I år har vi sett det omvända där de istället har höjts ett par snäpp under året.

Hastighetsbegränsningen har sänkts
Storleken på förbättringen ska dock inte överskattas – sammantaget rör det sig om ett tillväxtlyft på omkring en halv procentenhet. Och blickar vi in
i nästa år handlar det kanske om ytterligare någon tiondel eller två. Mycket högre tillväxt än vad vi har just nu får vi förmodligen inte – åtminstone inte under överskådlig tid. Jämför vi med åren före finanskrisen kan det tyckas lite klent, men mycket har förändrats på de tio år som har gått. Dels har e effekten av faktorer som stöttade tillväxten i början av 2000-talet – såsom kraftig ökning i världshandeln, IT- och telekom-revolutionen samt strukturella reformer i tillväxtländer – klingat av. Vidare har den demografiska situationen förändrats med en åldrande befolkning och långsammare tillväxt i arbetskraften. Dessutom har skuldbördan i världsekonomin svällt ytterligare. Tillsammans bidrar de här faktorerna till att den potentiella tillväxten, som kan liknas vid en hastighetsgräns, i världsekonomin har minskat. Det innebär inte att hastighetsgränsen har sänkts för all framtid – via smarta investeringar och sunda reformer kan gränsen höjas i framtiden.

Sweet spot för ekonomin, knivigt
för centralbankerna

Sammantaget befinner sig världsekonomin i en sweet spot, där tillväxten ökar utan att inflationen tar nämnvärd fart. Det innebär fortsatt besvärliga förutsättningar för penningpolitiken. I USA har Fed kunnat höja räntan totalt fyra gånger och i euroområdet har ECB minskat storleken på obligationsköpen med en fjärdedel. Samtidigt har retoriken kring riskbilden ljusnat något, vilket har skingrat ”krisstämningen” på obligationsmarknaden där räntorna har klättrat upp från bottennivåerna från i fjol. Nu tas nästa steg när Fed ska minska storleken på balansräkningen. Litet längre fram i vinter väntas dessutom ECB påbörja en nedtrappning av obligationsköpen, vilket även möjliggör för Riksbanken att avsluta det svenska stödköpsprogrammet. Hökaktiga signaler har även kommit från Bank of England. Men inflationstrycket fortsätter alltså att lysa med sin frånvaro och långräntorna befinner sig i närheten av nivåerna vid årsskiftet. Om inte centralbankerna har marknaden med sig kommer det bli svårt att minska på stimulanserna. Att bekämpa inflation är en sak, men att strama åt i frånvaro av inflationshot är sannolikt inte lika uppskattat. Centralbankerna kommer därför tvingas fortsätta gå balansgång. Så medan konjunkturen har kommit upp i marschfart kör centralbankerna vidare i full fart med raketbränsle i tanken. Vi kan bara hoppas att de hinner lätta lite på gasen framöver, så att de inte behöver tvärnita eller ännu värre att bränslet är förbrukat när det kommer att behövas på riktigt.

Johan Lundqvist
Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1
Världsekonomin växlar upp

Taggar: Johan


Sommarmånadernas ekonomiska statistik har visat på ihållande styrka, och bekräftar bilden av det pågående uppsvinget för den globala konjunkturen. I USA accelererade tillväxten på bred front under vår- och sommarmånaderna. Industrins orderingång och investeringsplaner ökade i likhet med hushållens konsumtion. Förbättringen sammanfaller visserligen med att Donald Trump har funnit sig tillrätta i Vita Huset, men är knappast hans förtjänst. Istället handlar det om en rekyl efter svackan i början av året.

Även i euroområdet fortsatte den ekonomiska återhämtningen och tillväxten är nu den starkaste sedan 2011. Den kanske främsta överraskningen dök dock upp i Sverige när SCB meddelade att den svenska ekonomin växte med hela 4 procent i årstakt under andra kvartalet. Det är omkring dubbelt så mycket som i USA, euroområdet och Storbritannien.

Att konjunkturerna i både USA och Europa skulle förbättras var dock väntat. För Kinas del förväntades däremot de mycket starka siffrorna som visades upp i början av året visa tecken på försiktig avmattning. Men tillväxten visade sig ligga kvar strax under 7 procent även under årets andra kvartal. Framöver kvarstår bedömningen att ekonomin kommer sakta in något, men fortsätta växa i hög takt. Det är välkommet och kan liknas vid en bil som sänker hastigheten ett snäpp för att undvika en hastigare inbromsning längre fram.

Parallellt med de ljusare konjunktursignalerna ser vi nu hur den amerikanska centralbanken Fed skiftar från gaspedalen till bromsen, medan ECB och Riksbanken ser ut att göra sig redo för att lätta på gasen lite längre fram.

Centralbankerna har doppat tårna – vågar de hoppa i?

Läs mer i senaste Marknadsbrevet.
Zombieföretag – en risk om räntan stiger

Taggar: ränta Johan


I en färsk rapport från BIS (ibland kallad ”bankernas bank”) konstateras att antalet olönsamma företag ”zombieföretag” har ökat i västvärlden. Det handlar om bolag vars ränteutgifter är högre än rörelsevinsten.  Dessa företag har ökat från omkring 5 procent före finanskrisen till omkring 10 procent idag. Samtidigt har räntan som bekant fallit påtagligt. Så trots att räntorna på bolagens skulder har minskat rejält, har ränteutgifterna i relation till vinsterna stigit. Det påminner oss om de risker vi har framför oss.

I ett mer normalt ekonomiskt läge, med högre räntor, hade de flesta av dessa zombieföretag sannolikt slagits ut. Nu hålls de istället vid liv av ultralåga räntor. Det kan tyckas oproblematiskt, men följden är att de ockuperar kapital och arbetskraft som annars hade kunnat användas i mer produktiva delar av ekonomin. Zombieföretagen bidrar på så sätt till den låga produktivitetstillväxt vi har haft i världen de senaste åren. Zombieföretagen påminner oss också om den prekära situation som ultralåga räntor har försatt oss i. För eftersom dessa företags överlevnad hänger på att räntorna är extremt låga, kan vi förstå att de inte kommer klara sig när räntorna väl stiger. Här kan man förvisso invända att alla företag har en smärtgräns – skulle räntorna sticka upp till, säg, 10 procent över en natt är det inte bara zombieföretagen som skulle slås ut. Men problemen med zombieföretagen är dels att smärttröskeln är så låg och dels att de är så många.

Om inflationen tar fart – antingen genom att konjunkturförstärkningen (till slut) pressar upp priserna eller genom en chock – och räntorna stiger, så riskerar vi få ett läge där uppåt 10 procent av företagen hotas av konkurs. Och detta bara på grund av något som får betraktas som en normalisering…

På kort sikt är därmed stigande räntor ett orosmoment. Om eller när räntorna börjar röra sig uppåt på allvar bör man vara inställd på att det stundtals kan bli stökigt på börser och andra marknader när de obalanser som har byggts upp under gångna år ska rättas till. Men i ett långsiktigt perspektiv är litet högre räntor förmodligen precis det våra ekonomier behöver eftersom det bör förbättra ekonomins funktionssätt genom att resurserna används på ett mer effektivt sätt än idag. Det skulle innebära att vi skulle arbeta i starkare, mer konkurrenskraftiga företag som är bättre rustade att klara av faktorer som högre räntor och konjunktursvängningar. Det skulle också innebära att våra pengar i högre grad investerades i starkare företag som i förlängningen borde ge både högre avkastning och lägre risk.

Johan Lundqvist
Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1
Billig olja här för att stannaPriset på råolja har som bekant svängt påtagligt de senaste tre åren. Jämfört med bottennivåerna förra året har priset stigit med nästan 90 procent. Samtidigt har priset mer än halverats från topparna under sommaren 2014. Om det är något vi har lärt oss under de här åren, så är det att det är mycket svårt att prognostisera oljepriset. Med det sagt har ”taket” för hur högt oljepriset kan bli sjunkit betydligt. Det finns därmed goda skäl att anta att oljepriset inte blir så mycket högre framöver.

Den främsta anledningen är att det helt enkelt produceras för mycket olja i världen. Under åren efter finanskrisen har den amerikanska oljeproduktionen nära nog fördubblats tack vare ny teknik för okonventionell oljeutvinning. Det var också denna produktionsökning som var huvudorsaken till att oljepriset föll från omkring 110 dollar per fat sommaren 2014 till som lägst under 30 dollar per fat i början av 2016. Prisfallet ledde visserligen till litet lägre amerikansk produktion, men tappet blev kortvarigt och USA producerar nu återigen i närheten av toppnivåerna från 2015.


 

Från OPEC har strategin varit att låta priset falla för att slå ut de amerikanska konkurrenterna och därigenom behålla sina marknadsandelar. Men när den strategin inte lyckades och priset på nytt började sjunka i höstas tog oljekartellen till slut beslutet att minska sin egen produktion. Det hjälpte ett par månader, men var inte tillräckligt för att balansera den ökande amerikanska produktionen.

Att oljeproduktionen överstiger efterfrågan märks tydligt på att lagren av olja har svällt. I dagsläget är oljelagren i USA nästan 70 procent större än genomsnittet fram till 2014. Det innebär att om oljepriset ska kunna ta sig upp till varaktigt högre nivåer måste först lagernivåerna avverkas. Och för att det ska ske krävs betydande produktionsminskningar.

I början av veckan meddelade Saudiarabien och Ryssland att de vill förlänga produktionsminskningarna till nästa år. Det är ett steg på vägen, men kommer inte att vara tillräckligt om prognoserna för den amerikanska produktionen står sig. Dessutom är det inte säkert att övriga OPEC-länder är villiga att dra sitt strå till stacken. Hittills har delar av produktionsminskningen inom kartellen kunnat samordnas med att oljefält har stängts av för underhållsarbete. Längre fram kommer det istället handla om direkta uppoffringar i form av uteblivna oljeintäkter, vilket inte brukar vara lika populärt.

Uttalandena om förlängda produktionsminskningar har fått upp priset de senaste dagarna. Det påminner om hur det såg ut under förra året när OPEC ”snackade upp” priset med jämna mellanrum. Den här typen av utspel lär styra prisutvecklingen även under kommande månader, men om vi lyfter blicken litet längre fram är dock OPEC, av allt att döma, chanslösa mot den teknologiska utvecklingen.

De tekniska framstegen med fracking, som har möjliggjort okonventionell oljeutvinning till lägre kostnader, har ändrat förutsättningarna för oljemarknaden radikalt. OPEC:s inflytande på priset har minskat. Istället har prisets självreglerande egenskap blivit starkare: Högre oljepris innebär att fler fält blir lönsamma, vilket ökar produktionen som trycker ned priset igen. Lägre oljepris innebär på motsvarande sätt att färre fält blir lönsamma, vilket minskar produktionen och driver upp priserna igen. Denna mekanism har förvisso alltid funnits med i spelet, men blir betydligt starkare i och med att OPEC:s konkurrenter blir allt fler. Det innebär också att taket för hur dyr oljan kan bli har sjunkit avsevärt. I takt med att tekniken förbättras kommer dessutom fler och fler fält bli lönsamma till ett lägre oljepris, vilket ytterligare sänker pristaket. 

Naturligtvis kommer oljepriset att pendla upp och ned även i framtiden, men det är svårt att se att priset ska komma upp till de nivåer omkring 110 dollar per fat vi hade för så sent som tre år sedan. De dagarna är över. 

Johan Lundqvist
Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1
Höjda vinstprognoser driver börsenI månadens marknadsbrev har vi tema Sverige. Du kan läsa en intervju med Stephanie Gabrielsson, portföljförvaltare på Skandia, som berättar om utsikterna för Stockholmsbörsen. Det är inte bara förväntningar på Donald Trump som göder börshumöret. Även höjda vinstprognoser driver på uppgången. Vi går också igenom förutsättningarna för den svenska konjunkturen. Efter två starka år mattas tillväxttalen av något framöver. Men så länge den internationella konjunkturen håller ångan uppe, fortsätter det att gå bra för Sverige. Men trots högkonjunktur och att inflationen, rensat för ränteutgifter, faktiskt har kommit upp i den efterlängtade nivån 2 procent, så ligger minusräntan kvar året ut. 

Läs mer i april månads marknadsbrev och se filmen:

Johan Lundqvist
Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1
Höga värderingar - men bättre förutsättningarI mars är det åtta år sedan aktiemarknaderna bottnade efter finanskrisen. De gångna åren har skapat hög avkastning för sparare. Med en ljusning i konjunkturen och vändning upp för vinsterna finns förutsättningar för stigande börser även 2017. Men höga värderingar, växande osäkerhet kring penningpolitiken och politiska risker är potentiella krokben för uppgången. 

 Läs mer i mars månads marknadsbrev (pdf) och se filmen:

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparandeBosse|2017-03-01 09:36:54

Hej! Har just läst marknadsbrevet som avslutas med bif text. Ser den ibland och undrar om lite varför den finns med. Lagkrav? "Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad."
Anmäl


Johan Lundqvist|

Hej Bosse,
Tack för din fråga. Ber om ursäkt för sent svar men här kommer det. Precis som du skriver är det ett lagkrav. Anledningen till att texten finns med är att Skandia inte har tillstånd för att verka i vissa länder, inte minst USA. Därför måste vi informera kunderna om att brevet inte riktar sig till alla. Hälsningar, Johan

Anmäl


Daniel|2017-03-08 08:09:02

Svarar ni någonsin på kommentarer i bloggen eller är denna tänkt endast som envägskommunikation?
Anmäl


Bosse |2017-03-10 11:44:45

Mmm...!
AnmälMarknaderna bortser från riskernaStarten på det nya året har varit betydligt ljusare än inledningen på 2016. Börserna är på gott humör och konjunkturen vädrar morgonluft. Vi räknar med att de senaste årens trend med avtagande global tillväxt och låg inflation bryts i år. Samtidigt tillkommer politiska utmaningar som på olika sätt kan ändra spelplanen. Och det tycks som att marknaderna har prisat in en lite väl positiv framtidsbild och bortsett från riskerna.

Läs mer i januari månads marknadsbrev (pdf) och se filmen:

 

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Räkna med ett turbulent börsår 2017Under de gångna åren har vi vant oss vid att det skakar till på världens börser med jämna mellanrum. Under senhösten i år har det dock varit förhållandevis lugnt. Faktum är att även sådant som vi trodde skulle utlösa nedgångar snarare har mötts med optimism. I kulisserna finns dock gott om utmaningar. Vi räknar därför med att oron åter gör sig påmind nästa år.

I årets sista marknadsbrev blickar vi in i 2017. Det ett år med politiska utmaningar och penningpolitisk osäkerhet som står för dörren. Osäkerhet har dock varit något av ett normaltillstånd för världsekonomin under åren efter finanskrisen. Och medan nya orosmoln tillkommer har samtidigt andra risker minskat eller försvunnit. Vi räknar med att de största fallgroparna undviks även nästa år och att konjunkturen stärks på marginalen. Men oron kommer finnas med under hela året och det är politiken som blir 2017 års tema.

Läs mer i december månads marknadsbrev (pdf) och se filmen:

 

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparandeSkandias värdeindikator guidar till långsiktig potentialI senaste numret av Placeringsutsikter (november 2016) pratar vi om att stimulansfesten nått sin kulmen och att det kan vara läge att våga ta hem delar av årets vinst och behålla korta räntor som krockkudde. Stigande börser och försvagad krona har gett god avkastning på aktier i år. Men de underliggande förutsättningarna har inte förbättrats i samma utsträckning. När kronan väl börjar stärkas igen kommer dessutom utländska aktiefonder drabbas negativt.

För att få en uppfattning om den långsiktiga potentialen på olika aktiemarknader använder vi oss av Skandias Värdeindikator. Modellen som ligger till grund för indikatorn bygger på de tre faktorer som vi anser har störst betydelse för långsiktig avkastningspotential – aktievärderingar, vinsttillväxt och faktisk börsutveckling.

Det finns dock gott om andra aspekter att ta hänsyn till. Till exempel behöver en låg värdering inte automatiskt innebära en fördel. Vissa aktiemarknader är ständigt lågt värderade. Det kan bero på allt ifrån förhöjd politisk risk till ineffektiv bolagsstyrning. I ett sådant fall vill vi veta om den aktuella ”värderingsrabatten” är större eller mindre än historiskt.

För att få en så rättvis bild som möjligt av avkastningspotentialen analyserar vi därför de tre faktorerna i såväl absoluta som relativa termer på både kort och lång sikt. Resultatet blir en objektiv ranking av sju aktieregionerna där högst ranking antyder högst långsiktig avkastningspotential och vice versa. Det är dock viktigt att komma ihåg att det handlar om lång sikt. Indikatorn säger alltså ingenting om vilken marknad som förväntas gå bäst nästa månad eller ens nästa år.


Återigen är det regionen Japan och Pacific som rankas högst. Den främsta förklaringen är värderingarna. Av de sju aktieregioner som ingår i indikatorn är det endast Japan som värderas lägre än det långsiktiga genomsnittet. Under större delen av 2000-talet har Japan och Pacific värderats högre än snittet av de globala aktiemarknaderna, men i dagsläget ser vi det omvända. Låga värderingar är särskilt välkommet i rådande miljö där aktievärderingarna börjar se ansträngda ut på många håll.

En begränsning med modellen är förstås att det finns många faktorer som den inte fångar upp. Det kan till exempel finnas viktiga orsaker till att en region är billig. I andra fall kan en börsuppgång bygga på förväntningar som vi inte bedömer som rimliga, vilket ökar risken för bakslag. Det kan även handla om regionspecifika risker eller förutsättningar som vi anser motiverar en högre eller lägre ranking än vad indikatorn visar.

Som alltid kompletterar vi därför värdeindikatorns ranking av de olika marknaderna med våra egna bedömningar av andra viktiga faktorer. I fallet Japan ser vi t ex en trög inhemsk konjunktur, som har visat sig vara svår att väcka liv i, och som dämpar potentialen. Även valutan är en viktig faktor att väga in eftersom den har stor påverkan både på den faktiska börsutvecklingen och på avkastningen i svenska kronor.

Här kan du läsa senaste numret av Placeringsutsikter.

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Stimulansfesten mot sitt slutEfter åtta år med ständigt mer expansiv penningpolitik räknar vi nu med att stimulansfesten har nått sin kulmen. Det innebär ökad risk för börsturbulens.

Som svenska sparare har vi fått bra avkastning i år - tack vare stigande börser och försvagad krona. För den som vill vara aktiv i sitt sparande kan det nu vara ett bra tillfälle att ta hem delar av årets vinst.

I Placeringsutsikter rankar vi potentialen på sju aktiemarknader där Japan och Asien hamnar i topp. Samtidigt fortsätter korta räntor vara bästa krockkudden i portföljen.
 
Se mer om rapporten i filmklippet nedan och ladda ner hela rapporten här. 


Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparandeMagnus|2016-11-19 08:43:33

Hej, Rätt länk för att läsa hela rapporten är https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/marknadsbrev/placeringsutsikter_2016_november.pdf Hälsningar Magnus
AnmälRiksbanken borde passa på att backa

Taggar: Riksbanken Johan


Vi ska förbereda oss på att räntan ligger kvar på -0,50 procent ända in i 2018 och blir positiv först någon gång 2019. Och med stor sannolikhet förlängs även köpen av obligationer efter årsskiftet. Det var beskedet från Riksbanken när de släppte sitt räntebesked i morse. Anledningen till dessa, mer duvaktiga, signaler är dels den fortsatt tröga inflationen, och dels osäkerhet hur andra centralbanker kommer agera senare i vinter. Läs: Om ECB går vidare med nya åtgärder i december, så hakar Riksbanken på. Om ECB väljer att vara passiv, så ska vi förvänta oss detsamma även av Riksbanken.

Att räntan nu avses hållas under noll bortåt två år till samtidigt som köpen av obligationer med stor sannolikhet också förlängs är inte problemfritt, som vi har skrivit om många gånger tidigare (läs t ex fördjupning i förra upplagan av Placeringsutsikter). Gällande köpen av obligationer börjar de dessutom bli allt mer kännbara på marknaderna. Vid årsskiftet beräknas Riksbanken äga omkring 40 procent av den utestående stocken av obligationer, och den nivån är man alltså beredd att öka. Dessutom ser det ut som att Riksgälden kommer ge ut färre statsobligationer framöver, till följd av ökade skatteintäkter och minskade migrationskostnader. Det riskerar att leda till regelrätt obligationsbrist som sätter marknadskrafterna ur spel och urholkar värdet på svenskarnas sparande.

”Men inflationen ligger ju fortfarande under målet och den senaste siffran var ju dessutom ett bakslag”, kanske någon invänder. Och det stämmer. Men vi är skeptiska till att det är ytterligare obligationsköp och längre tid med minusränta som ska ändra den bilden. För efter omkring åtta år av penningpolitiskt experimenterande med noll- och minusräntor samt massiva köp av obligationer från centralbankerna i USA, euroområdet, Japan, Storbritannien och Sverige med flera, fortsätter inflation att vara en bristvara i större delen av, för att inte säga hela, västvärlden. Jag säger inte att penningpolitiken inte har haft effekt – för det har den – men den har inte lyckats lösa problemet med utebliven inflation. Och i och med biverkningarna som insatserna för med sig är följden att riskerna och kostnaderna för att skapa inflation blir allt högre ju mer expansiv politiken blir och ju längre den bedrivs. 

Faktum är även att nu är ett bra tillfälle att ta ett första, försiktigt kliv tillbaka. Arbetsmarknaden är stark, kronan är svag och Konjunkturinstitutets senaste barometer visar att tillväxten är starkare än normalt. Att i ett första steg välja att inte göra mer – dvs. att inte förlänga obligationsköpsprogrammet eller åtminstone trappa ned det under ett par månaders tid kunde vara lämpligt. Att därefter ta sig ur den situation som man sitter i kommer dock bli svårt och ta lång tid, och kommer förmodligen även kräva att andra centralbanker börjar backa samtidigt. Där är vi inte än. Men så småningom kommer vi att komma dit, och jag tror att det vore bra om vi förbereder oss redan nu. 

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Högre vinster behövs för fortsatt uppgångEfter den turbulenta inledningen på året har vi haft en kontinuerlig återhämtning på de globala aktiemarknaderna. Varken Brexit eller fortsatt trög konjunktur har lyckats stoppa börserna annat än tillfälligt, och i september nåddes nya årshögstanivåer. Blickar vi framåt, så fortsätter vi dock att räkna med en osäker höst. För uppgången i år går knappast att koppla till ljusare framtidsutsikter. Istället är det värderingarna som har stigit. Och den enda följden av höga värderingar är att om de inte följs av växande bolagsvinster, så framstår de efter hand som dyra. Därför kommer bolagens delårsrapporter för det tredje kvartalet, som trillar in under oktober, att hårdgranskas.

I månadens marknadsbrev granskar vi förutsättningarna för bolagsvinsterna. Prognoserna pekar på att globala företagsvinster är på väg att bottna ur mot slutet av året efter omkring två år med sjunkande vinster. Det borde dock helt eller till största del vara inprisad i nuvarande aktiekurser. Vi räknar därför med att det krävs positiva överraskningar för att vinsterna ska kunna driva aktiekurserna vidare. Blickar vi in i nästa år tror vi dessutom att prognoserna är för höga. Till exempel förväntas amerikanska bolagsvinster att växa med cirka 13 procent under 2017. Mer troligt är förmodligen en tillväxttakt i närheten av, säg, hälften av det. För mot bakgrund av fortsatt trög global tillväxt och dämpad inflation är det svårt för företagen att få till ökade försäljningsvolymer samtidigt som möjligheterna att höja priserna är små. 

Men även om vinsttillväxten blir trög, så är det positivt att de börjar växa igen efter de senaste årens nedgångar. För det innebär att bolagsvinsterna tar igen förlorad mark och gör att värderingsläget blir mindre ansträngt. Dessutom är förmodligen acceptansen för en möjlig amerikansk räntehöjning i december större om bolagsvinsterna växer än om de krymper. Men vi kommer behöva se tecken på att vändningen är på väg redan nu i höst för att prognoserna ska stå sig.

Läs hela oktober månads marknadsbrev (pdf) och hör Johan berätta mer om månadens marknadsbrev i filmklippet nedan. Medverkar i filmen gör även Cecilia Sköld, portföljförvaltare och fondanalytiker på Skandia.  


Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Marknaderna på tåIkväll meddelar den amerikanska centralbanken, Fed, sitt räntebesked. Få saker skapar så stor uppmärksamhet på de finansiella marknaderna som amerikanska räntebesked. Och även om de flesta bedömare räknar med att Fed låter räntan ligga still och prissättningen på marknaderna indikerar låg sannolikhet för höjning, så går det inte att komma ifrån att marknaderna kommer vara på helspänn ikväll. För även det som på förhand kan ses som osannolikt, inträffar ju trots allt med jämna mellanrum.

Men oavsett om Fed överraskar eller inte ikväll – är en räntehöjning verkligen ett så stort hot? Att det kommer bli oroligt inför eller i samband med nästa höjning är nog ofrånkomligt, men blickar vi bortom den kortsiktiga bilden så kanske en snar amerikansk räntehöjning till och med precis är det som marknaderna skulle behöva. En försiktig åtstramning redan nu skulle knappast knäcka konjunkturen, men kan motverka tidiga inflationssignaler och göra att inflationen stiger i långsammare takt, med följden att framtida räntehöjningar också kan ske långsamt. Därmed förlängs den ekonomiska cykeln, vilket skapar mer tid för företagen att få fart på sina vinster i lågräntemiljö (för jo, det krävs ytterligare ett par höjningar innan vi har lämnat lågränteterritoriet).

Den motsatta strategin skulle vara att lägga allt vad räntehöjningar heter på hyllan tills inflationen har tagit sig över, säg, 3 procent, och därmed tillåta en overshoot. Och nog skulle man kunna låta inflationen vara lite högre ett tag när den nu har legat under målet under en längre tid. Men risken med en sådan strategi är att det kan bli svårt att kontrollera inflationen när den väl fått ordentligt fäste utan att samtidigt knäcka konjunkturen. Tänk på hur svårt det har varit att skapa inflation under de senaste åren. Vad är det då som säger att det kommer bli enklare att bekämpa inflationen när den väl tar fart – återigen utan att samtidigt knäcka konjunkturen? Och i en ekonomi som är i full sysselsättning och där tidigare desinflationistiska impulser från energipriser och valutan nu avtar, går det inte att utesluta att inflationen tar fart tidigare än vad de flesta av oss tror idag.

Dags för centralbankerna att frigöra sig
Ytterligare en fördel med att höja räntan i USA, och avstå ytterligare stimulanser i Japan, euroområdet och Sverige, är att centralbankerna sparar på det lilla krut som återstår i arsenalen inför framtiden. Dessutom vore en självrannsakan önskvärd – vissa stimulanser har varit både nödvändiga och effektiva, andra är betydligt mer tveksamma. De tveksamma åtgärderna har dock fyllt ett annat syfte – att hålla marknaderna vid gott mod. Det kan vara befogat med jämna mellanrum, men på senare tid har detta gått så långt att man kan argumentera för att det är marknaderna som styr penningpolitiken. Gång på gång har vi sett hur börsoro har fått centralbankerna att backa från tidigare retorik. Det är inte sunt. I förlängningen hotar denna beroendeställning det grundläggande förtroendet för penningpolitikens utövning. Centralbankerna måste därför påbörja ett arbete med att skicka marknaderna på stimulans-avvänjning. För som det är nu är det marknaderna som sitter i förarsätet och det är inte hållbart.

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande

Riksbanken nästan färdigDet blev som förväntat inga förändringar av penningpolitiken när Riksbanken släppte sitt räntebesked i förmiddags. Reporäntan blir kvar på -0,5 procent och tillgångsköpen fortsätter i samma takt som förut och ska löpa året ut. Frågan som många ställer sig nu är om det kommer komma något mer från Riksbanken. Vår bedömning är att Riksbanken är nästintill färdig vid det här laget, men att de kommer behöva förlänga sina åtgärder ytterligare ett tag. Anledningen till det är inte att ekonomin behöver mera stimulanser utan att europeiska centralbanken, ECB, kommer göra mer.

Frågan är dock hur mycket mer ECB faktiskt kan göra. Det pågående europeiska programmet för köp av obligationer ska löpa till mars 2017. Men eftersom vare sig inflation, konjunktur eller förtroendemätningar har förbättrats sedan ECB sjösatte sitt program i fjol, får vi anta att det förlängs. Besked om det kan komma redan imorgon. Här börjar dock ett problem att uppenbara sig (vid sidan av den uteblivna effekten). Och det är att det börjar bli brist på obligationer att köpa. För allt fler obligationer handlas i dagsläget till nivåer under centralbankens inlåningsränta om -0,40 procent, vilket förhindrar ECB från att köpa dem. Och eftersom köpen måste fördelas mellan de olika medlemsländerna går det inte att fortsätta att köpa t ex italienska obligationer om de tyska inte går att köpa. Även på företagsobligationsmarknaden är tillgången begränsad. Det krävs alltså att ECB ändrar på regelverket för att kunna förlänga obligationsköpen. Det lär inte bli friktionsfritt, men är knappast omöjligt.

Men om inflationen eller konjunkturen i euroområdet stöter på nya bakslag, så kommer ECB inte att nöja sig med att förlänga befintligt program. Då handlar det istället om att åtgärderna trappas upp. Och i och med obligationsbristen betyder det sannolikt än mer okonventionella metoder.  Här går det att spekulera i allt från direkta köp av aktier till den berömda helikoptern – dvs. att på ett eller annat sätt förmedla reda pengar direkt till hushållen. Men då börjar vi komma in på finanspolitiskt territorium. Och det leder till implikationen att penningpolitiken nu i praktiken är framme vid vägs ände. 

Om vi återvänder till Sverige, så får vi konstatera att Riksbankens sits är betydligt bättre än ECB:s. Den svenska inflationen är högre än i euroområdet och konjunktur och arbetsmarknad är också starkare. Än mer okonventionella åtgärder i likhet med de som nämns ovan är därför uteslutna för svensk del. Åtminstone i frånvaro av en påtaglig försämring. Och även i Sverige börjar det bli obligationsbrist. Hittills har utländska investerare sålt stora mängder räntepapper, men på senare tid har detta minskat. Detta märks inte minst på de branta räntefallen på svenska marknaden sedan i våras. Förvisso finns andra typer av obligationer att köpa – bostadsobligationer t ex. Men att elda på bostadsmarknaden ytterligare i det här skedet vill Riksbanken knappast bidra till.

Det vi landar i är att Riksbanken nu ”nästan” är klar för den här gången. Det som återstår är förmodligen att det befintliga programmet för obligationsköp förlängs ytterligare några månader för att förhindra kronförstärkning efter att ECB har gjort detsamma. Men därefter får vi anta att Riksbanken har stimulerat färdigt – inte minst mot bakgrund av den begränsade tillgången på obligationer och en förmodad ovilja att vidta mer okonventionella åtgärder. Men när Riksbanken väl är klar dyker den verkligt svåra frågan upp – hur tar man sig ur den situation man har skapat? Det är det nog ingen som vet i dagsläget. 

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Brexit gav skjuts till marknadernaDet har varit en stark sommar för världens börser. De flesta aktiemarknader har passerat nivåerna från före Brexit och mer därtill. Inräknat utdelningar befinner sig flertalet börser på årshögsta nivåer. Det är dock inte det faktum att britterna ska lämna EU som har gett marknaderna glädjefnatt. Istället handlar det om förväntningar på, och resultatet av, att centralbanker möter Brexit-oron med utökade eller förlängda stimulanser, vilket har pressat ned obligationsräntor världen över ytterligare. Marknadsutvecklingen har även stöttats av den ekonomiska statistiken som har visat på en ljusning under sommaren. Det rör sig inte om drastiska förbättringar, men sammantaget gör det att vi ser förutsättningar för något högre tillväxt framöver. Och att ekonomisk förbättring sker samtidigt som räntorna sjunker får beskrivas som jackpott för marknaderna.

Framöver finns dock skäl att anta att riskaptiten utmanas. Värderingarna har stigit och stimulanser kan inte stötta marknaderna i all evighet. Även det faktum att amerikanska Fed går på tvärs med nära nog alla andra centralbanker och närmar sig en räntehöjning har potential att skapa oro längs vägen. 

I månadens marknadsbrev går vi igenom förutsättningarna för aktiemarknaderna och konjunkturen. Vi tittar även lite extra på den amerikanska börsen som är inne i den näst längsta uppgångsfasen någonsin. Vi konstaterar att värderingarna är höga, men att risken för recession och medföljande börsfall är begränsad. Och nyckeln till nya uppgångar är vinsttillväxten som måste ta fart.

Se mer i filmklippet nedan och läs hela september månads marknadsbrev (pdf)

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
 
Detta styr börshumöret i sommarUnder den senaste veckan har Brexit orsakat tvära kast på börser och andra marknader. För svensk del noterade Stockholmsbörsen nytt årslägsta i början av veckan, men i skrivande stund har nästan halva nedgången tagits igen. Följderna av Brexit lär dock fortsätta att sätta prägel på börsutvecklingen under den närmaste tiden, men det är inte den enda frågan att hålla koll på i sommar. I månadens marknadsbrev går vi igenom agendan för den närmaste tiden och listar de tre frågor som har störst potential att påverka sommarbörsen.

Vi gör även en djupdykning på den svenska konjunkturen. De flesta kurvor pekar uppåt – tillväxten är hög, sysselsättningen växer och prognoserna pekar på hyggliga tider även framöver – men bakom de starka siffrorna finns även utmaningar som riskerar att försvaga ekonomin längre fram.

Dessutom har vi med ett placeringsförslag för dig som söker ett alternativ till traditionellt räntesparande i rådande lågräntemiljö.

Här hittar du juli månads Marknadsbrev.

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Brexit och ditt sparandeDet blev kraftfulla reaktioner på de finansiella marknaderna efter att britterna överraskande röstat för att lämna den europeiska unionen. Ett europeiskt börsindex rasade med över 7 procent, pundet föll till de lägsta nivåerna på 30 år och även oljepriset backade påtagligt. När Stockholmsbörsen öppnade på måndagen efter midsommar anpassade sig kurserna efter den europeiska utvecklingen. Det är lätt att få skrämselhicka av sådana nedgångar, under en enskild handelsdag, men det gäller att komma ihåg att marknaderna hade stigit påtagligt under veckan inför omröstningen i takt med Brexit sågs som allt mer osannolikt. Och ser vi till utvecklingen under förra veckan som helhet blev nedgången i det europeiska börsindexet drygt en procent.

Brexit öppnar för risker och möjligheter
Att britterna nu har valt att lämna EU skapar stor osäkerhet och öppnar upp för olika färdriktningar. I ett dystert scenario leder osäkerheten till att hushåll och företag senarelägger konsumtion och investeringsplaner med konjunkturförsvagning som följd. Detta blir särskilt besvärligt eftersom möjligheterna att stötta konjunkturen via penningpolitiken är begränsade i utgångsläget. Dessutom tillkommer risken med politiska spridningseffekter i andra EU-länder som kan späda på och förlänga oron.

I ett mer optimistiskt scenario förmår konstruktiv politisk hantering under den närmaste tiden att dämpa osäkerheten och därmed de ekonomiska följderna. Det kan även bli startskottet för en reformering av EU i mer positiv riktning som har större stöd hos befolkningen och därmed banar väg för en mer effektiv och stabil europeisk union. Riskerna som Brexit skapar ska inte underskattas, men mitt i all marknadsturbulens och tidningarnas skräckrubriker kan det alltså vara värt att påminna om att utfallet inte nödvändigtvis behöver bli till det sämre.

Hur bör du som sparare förhålla dig?
På kort sikt kommer vi inte ifrån det faktum att osäkerheten är stor, och om det är något som de finansiella marknaderna avskyr, så är det just osäkerhet. Det innebär att vi räknar med att det kommer vara stökigt på börser och andra marknader under den närmaste tiden till dess att följderna av Brexit blir mer klara. Och den politiska hanteringen av frågan kommer ha stor inverkan på kurserna.

Vår bedömning är dock att Brexit inte är ett nytt Lehman Brothers. Även om ytterligare nedgångar kan följa framöver, så är vår generella rekommendation för den som har haft en balanserad portfölj i utgångsläget att avstå från spekulation i det här läget. Att ta investeringsbeslut efter att det har varit stora rörelser på marknaderna och när osäkerheten är förhöjd är alltid ett stort risktagande. Den främsta risken är att man hakar på en överreaktion som kan ta lång tid att ta igen.

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande

JPG image, 548 x 326nehro|2016-06-29 17:37:31

att ni orkar hålla kommentarer om brexit inom ett år är detta borta. ungefär som när Putin var elak i Ukraina.. vore det inte bättre att fundera på varför och kostnads läget det är ju inte otur att ö borna plötsligt drar. varför inte göra en kostnad jämförelse . ta den egna ankdammen vem har hissat alla skatter utan att fundera på vad det innebär för industri och produktion . kan det vara så att det faktiskt är bättre rent ekonomiskt prioritera den egna ekonomin
AnmälBolagsvinster, Fed och BrexitEfter den turbulenta inledningen på året har utvecklingen varit mer måttlig på senare månader. Många aktieindex befinner sig fortfarande i närheten av samma nivåer som i mitten av mars och då är även utdelningarna inräknade i kurserna. I början av året styrdes aktiemarknaderna till stor del av olika orosmoln. Svaghetstecken från Kina, fallande oljepris och osäkerhet kring tillståndet i den europeiska banksektorn skapade stor nervositet och följde dessutom på den första räntehöjningen i USA på nästan 10 år. I takt med att många av dessa orosmoln har skingrats börjar det bli dags att fokusera på bolagens vinster som knappast har rosat marknaderna under den senaste tiden. Och utsikterna är fortsatt  dämpade till följd av grumliga konjunkturutsikter. Men vissa ljusglimtar finns trots allt att ta fasta på.

I månadens marknadsbrev går vi igenom förutsättningarna för globala bolagsvinster. Vi konstaterar också att det börjar dra ihop sig till nästa räntehöjning i USA, men vi räknar ändå med att den amerikanska centralbanken fortsätter navigera försiktigt framöver. Dessutom kan du läsa om den stundande brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap – hur ser riskerna ut och hur bör man som sparare förhålla sig till risken för ett Brexit? Slutligen presenterar vi nya uppdaterade fondmodellportföljer inför sommaren.

Månadens marknadsbrev hittar du här.

Johan Lundqvist, bloggar om makroekonomi och sparandeKarl|2016-05-29 11:20:02

I erat marknadsbrev bör det ju självklart stå hur era modellportföljer har utvecklats sedan senast. Varför har ni inte med det? Man ska inte behöva gå in någon annanstans för att se det.
Anmäl


Johan Lundqvist|2016-05-30

Hej Karl,

Jag håller helt med dig, och vi kommer att ha med avkastningsjämförelser för portföljerna framöver – både i absoluta och relativa termer samt över olika tidsperioder.
Anledningen till att den informationen inte har funnits med hittills är att vi startade upp portföljerna för mindre än ett år sedan, och vi tycker att portföljerna bör ha minst något års historik för att utvecklingen ska kunna jämföras på ett rimligt sätt.

/Johan

AnmälBrexit – en mångfacetterad risk

Taggar: makro spara Johan


Det pratas mycket om Brexit just nu. Och det med all rätt – omröstningen rycker allt närmare och ett brittiskt utträde ur EU skulle vara en enorm händelse. I nuläget är opinionsläget mycket jämnt. Enligt den senaste så kallade ”poll of polls” som Financial Times sammanställer leder ”stanna kvar-sidan” med ett par procentenheter. Men andelen osäkra väljare är stor. Valets utgång hänger därmed på vad dessa väljare bestämmer sig för till slut. Och osäkra väljare tenderar att vara osäkra in i det sista, vilket öppnar upp för en rysare.

De flesta bedömare är eniga om att ett brittiskt utträde ur EU skulle medföra betydande ekonomiska följder. IMF har till exempel varnat för ”allvarlig regional och global skada” av effekterna ett brittiskt utträde skulle ha, framför allt på handelsförbindelser. På hemmaplan har den brittiske premiärministern David Cameron tagit kampanjen ett steg längre och varnat för att freden i Europa skulle äventyras av ett utträde.

Än så länge har de finansiella marknaderna tagit den stundande omröstningen med ro med undantag för det brittiska pundet som har försvagats påtagligt (även om en viss återhämtning har skett på senare tid). Men ett skifte i opinionen där ”lämna-sidan” går fram skulle med stor sannolikhet följas av ökad osäkerhet på börser och andra marknader. 

Den kanske enskilt största risken är om ett brittiskt utträde ur EU skulle utlösa en dominoeffekt där andra länder hakar på det brittiska exemplet. Detta är en risk att beakta oavsett om man är för eller emot EU-medlemskap. En utveckling där ett Brexit följs av Frexit, Italexit och Swexit skulle onekligen utmana själva fundamentet i det europeiska samarbetet med följder som är svåra att överblicka. På senare år har EU-skeptiska partier vunnit mark i många länder och en färsk opinionsundersökning från Ipsos visar att stödet för medlemsomröstningar är stort i många EU-länder. I ett dystert scenario riskerar därmed Brexit att bli startskottet för en utdragen period med förhöjd ekonomisk och politisk osäkerhet. Ett sådant scenario skulle bli särskilt besvärligt i nuvarande utgångsläge där den penningpolitiska arsenalen börjar bli allt mer uttömd eftersom möjligheten att motverka ekonomisk försvagning med penningpolitiska stimulanser får betraktas som låg.

Ur ett sparperspektiv är alltså Brexit-omröstningen definitivt en politisk risk att förhålla sig till i år. Under åren efter finanskrisen har dock politiska risker och utmaningar duggat tätt. Och erfarenheten visar att dess påverkan på ett balanserat sparande tenderar att vara kortvariga. För den som har haft god riskspridning i portföljen har Greklandskris, sänkt amerikanskt kreditbetyg och andra oroshärdar varit övergående. I vår förvaltning är riskspridning ett av de främsta verktygen för att hantera politiska risker, och vi gör heller inga förändringar i portföljsammansättningen med anledning av Brexit-omröstningen. Men riskerna ska trots det inte underskattas. Hur det blir med Brexit får vi svar på den 23 juni.

Johan Lundqvist, bloggar om makroekonomi och sparande

 mikael frängqvist|2016-05-25 10:37:33

Hej Engelska bostadsfinansiella ftg och kreditinstitut. Skulle tjäna på Brexit och och därefter tjäna på att träda in på den svenska bostadsmarknaden. Ett scenario som troligtvis blir av eftersom regeringen inte redan nu gjort det attraktivt för dem. Och blir inte Brexit av dessto större skäl att om regering och Riksbanken gör det attraktivt för engelsmännen att äga på svensk bostadsmarknad. Den svenska fastighetsbubblan behöver heller inte bli avskräckande om SEB och Swedbank försöker att låta bli och återupprepa baltikumkrisen. Där de helt klart var med och påverkade! Svenskt Näringsliv trycker på M och M trycker på Sossarna. Och att regeringen dessutom försöker underlätta för alla på bostadsmarknaden mha ECB och hålla tillbaka fastighetsskatten och byggmomsen och få Riksbanken att erbjuda gynnsamma lån med fortsatt bra stabil inflation och ränteläge samt kreditprövning av köpare. Mvh Mikael Frängqvist
AnmälBörsen tillbaka kring nollanEfter den turbulenta inledningen på 2016 har världens börser återhämtat sig rejält på senare tid. Tittar vi på ett så kallat världsindex, som är ett genomsnitt av världens samlade börser, så är det tillbaka på ungefär samma nivå som vid årsskiftet. I mitten av februari hade samma index sjunkit omkring 10 procent. Men det är stora skillnader mellan olika aktiemarknader, och tittar vi på t ex Stockholmsbörsen, så är det fortfarande en bit kvar till nollstrecket även om avståndet har krympt påtagligt sedan i februari.

Det går att peka på olika orsaker till det förbättrade börshumöret, men stigande råvarupriser och en utebliven försämring i den makroekonomiska statistiken spelar nyckelroller. Just detta att den ekonomiska bilden inte har försämrats är viktigt. Sedan en tid tillbaka har det funnits en oro för ett recessionsscenario med ursprung i den amerikanska ekonomin. Sannolikheten för en lågkonjunktur står i direkt relation med priserna på aktiemarknaden. Om sannolikheten för en recession ökar, är det rimligt att börsen går ned och vice versa. Och när den makroekonomiska statistiken på senare tid inte har bekräftat recessionsfarhågorna och på marginalen minskat risken för att det inträffar – är en logisk följd att aktiemarknaderna reagerar med en återhämtning.

I månadens marknadsbrev kan du läsa mer om börsutvecklingen där vi även resonerar kring vilken konjunkturmiljö som är att föredra framöver. Vi följer även upp den senaste tidens centralbanksåtgärder där vi nu är av uppfattningen att penningpolitiken börjar närma sig vägs ände. 

Johan Lundqvist, bloggar om makroekonomi och sparande

Läs mer om sparande och investeringar

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 

 
Långsiktigt sparande vs spekulationPå Skandia betonar vi ofta vikten av långsiktigt sparande. Att ha ett långsiktigt perspektiv på sin investering är raka motsatsen till spekulation. Nog för att spekulanter med jämna mellanrum träffar rätt, och att belöningen för en lyckad aktieaffär kan vara stor, men för varje lyckad spekulationsaffär finns alla de som misslyckas.

Det är svårt att pricka toppar och bottnar på aktiemarknaden, och den som försöker tajma svängningarna riskerar att hamna ”bakom kurvan”. Inte sällan reagerar man för sent – man säljer i slutet av en nedgång och köper i slutet av en uppgång. Ofta hänger ett starkt börsår på ett fåtal dagar. Mindre dagsrörelser upp och ned kan ta ut varandra, men de där riktigt bra dagarna är de som sätter avtryck i den slutliga avkastningen. Och den som missar dem kan gå miste om en stor del av en börsuppgång.

Hög avkastning trots kriser och börsfall
Låt oss illustrera hur det kan se ut över en längre tidsperiod med ett hypotetiskt räkneexempel. För 13 år sedan, i mars 2003, bottnade Stockholmsbörsen efter raset som följde i It-bubblans spår. Uppgången sedan dess har varit imponerande. Räknat sedan årsskiftet 2002/2003 har börsens breda index stigit drygt 360 procent inklusive återinvesterade utdelningar, vilket motsvarar en genomsnittlig årsavkastning på drygt 12 procent. Det har dock varit en fartfyllt period. Under finanskrisen tappade börsen mer än halva sitt värde från toppen 2007 till botten 2008. Och under de senaste sju årens uppgång har vi haft ett antal större sättningar. Men trots kriser och börsfall längs vägen summerar det alltså till en imponerande avkastning för den som suttit still i båten och behållit sin investering.

Risken med tajming
Om vi går igenom börsutvecklingen under den här trettonårsperioden visar det sig att endast ett fåtal dagar har varit avgörande för utvecklingen. Och för den som har klivit in och ut på börsen och missat de bästa dagarna har avkastningen blivit betydligt lägre. För den som endast missade de fem bästa dagarna skulle avkastningen ha blivit 205 procent – förvisso en bra siffra, men betydligt svagare än de 360 procent som börsen steg under perioden. Om man hade missat de 10 bästa dagarna sjunker avkastningen till 130 procent och om man hade missat de 20 bästa dagarna stannar avkastningen på blygsamma 45 procent. Nu är detta räkneexempel högst hypotetiskt.

Den som har missat de bästa dagarna har sannolikt även missat ett antal dåliga dagar, vilket i så fall mildrar de negativa effekterna på portföljen. Det går naturligtvis även att vända på resonemanget och konstatera att den som istället lyckades undvika de sämsta dagarna på motsvarande sätt fick en betydligt högre avkastning än börsutvecklingen. Men det visar trots allt på faran med att försöka tajma marknaden – det krävs inte många felsteg för att gå bort sig rejält.

Välj passande strategi och sitt still
Merparten av sparare är bäst betjänta av att avstå från spekulation. En klokare strategi är att fokusera på att sätta ihop en portfölj som passar den egna riskbenägenheten. Denna påverkas av såväl personlighet (hur bekväm man är med att se sitt sparkapital svänga i värde under perioder) som sparhorisont (hur länge man planerar att ha sitt kapital placerat). Därefter bör man med jämna mellanrum – i synnerhet efter att det har varit stora rörelser på marknaderna – återställa balansen mellan aktier, obligationer och eventuellt andra tillgångsslag i portföljen. En sådan strategi innebär att man automatiskt säljer aktier när de har gått upp och köper aktier när de har gått ner, och detta utan att man behöver fundera på vad nästa steg för börsen kan tänkas bli.

Johan Lundqvist, bloggar om makroekonomi och sparande

Läs mer om sparande och investeringar

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 

 Emil Nilvander|2016-03-17 12:35:33

Hej, vilket bra inlägg och bra motivering för riskbenägna och långsiktiga kunder att månadsspara i Skandia Sverige Exponering (risk 6 av 7). Hur ser jämförelsen med Skandias tradförvaltning ut för samma period? Ligger den genomsnittlig årsavkastningen för perioden på drygt 6,5 procent %? Med vänliga hälsningar, Emil
Anmäl


Johan Lundqvist|

Hej Emil!

Tack för din kommentar! Den genomsnittliga årsavkastningen för Skandias traditionella förvaltning var 7,0 procent per år under perioden. Den traditionella livportföljen består dock av en stor andel obligationer och andra tillgångar och är därför inte direkt jämförbar med ett börsindex.

Hälsningar, Johan

Anmäl


Henrik|2016-03-18 23:40:46

Hej! Intressant läsning! Men du plockar inte russinen ur kakan nu? Självklart går det att hitta en period om 13 år med extremt god utveckling. Att man sedan skulle missa just de 5 bästa dagarna under den perioden får ses som fullständigt osannolikt om man endast missar 5 dagar totalt. Går man ur börsen bara några dagar så är det helt slumpmässigt om man vinner eller förlorar på det. Visst, en liten uppgång missar man i snitt, men då har man å andra sidan tagit lägre risk än de som var investerade. Oavsett vilken sparhorisont man har så är en investering på börsen alltid spekulativ. Man kan med lång horisont få en "snygg" genomsnittlig årlig avkastning, men investerare bryr sig inte om genomsnittlig avkastning, de bryr sig om kumulativ avkastning, och den risken kan inte diversifieras bort med hjälp av en lång sparhorisont. Sedan är inte ens en lång sparhorisont en garanti för en positiv avkastning. Investerade man på toppen 2000 och sålde exakt 12 år senare så sålde man med förlust (om man återinvesterade utdelningarna och justerar för inflationen)! Under den perioden fick man dessutom genomlida perioder då investeringen tappat över 70 %. Själv spara jag till pensionen. Bara 40 år kvar.. Om mina 100.000 kr blir en miljon eller fem miljoner vet jag inte, jag kan bara spekulera. En miljon förutsätter 6 % årlig avkastning, fem miljoner förutsätter 10 %. Båda avkastningssiffrorna är helt rimliga, och till synes är skillnaden relativt modest, men slutpensionen skiljer sig trots det med faktor 5, eller fyra miljoner kronor. Trots min extremt långa sparhorisont på 40 år så är min investering ändå högst spekulativ, inte huruvida min avkastning blir positiv eller inte, men huruvida jag blir rik eller inte. Men börsen betalar bra för att ta risk, så det gör jag villigt! Med vänlig hälsning, Henrik
Anmäl


Johan Lundqvist|

Hej Henrik och tack för din kommentar!
Du har helt rätt i att det är mycket liten risk att den som skulle ha missat fem dagar under 13 år just skulle ha missat de bästa. Därför försökte jag vara så tydlig som möjlig med att räkneexemplet endast var hypotetiskt samt att den som missar ett antal bra dagar sannolikt även missar ett antal dåliga, vilket i så fall skulle minska den negativa effekten på portföljen. Jag tycker dock att exemplet på ett enkelt sätt visar på riskerna med att försöka tajma marknaden även om sannolikheten att det skulle gå fullt så illa som i exemplet är låg. 

Hälsningar Johan

AnmälFärdigsänkt från ECBGårdagens räntebesked från den europeiska centralbanken ECB blev ytterligare ett kliv i mer expansiv riktning. Styrräntorna sänktes mer än förväntat, programmet för obligationsköp både utökades och vidgades och dessutom sjösattes riktade banklån. De initialt positiva marknadsreaktionerna kom dock av sig efter att centralbankschefen Mario Draghi signalerat att ytterligare räntesänkningar inte bedöms aktuella. En av anledningarna till ECBs ovilja att göra räntorna ännu lägre (mer negativa) är risken för att regionens redan utsatta banker riskerar att drabbas negativt. En fördjupad osäkerhet kring banksektorns hälsotillstånd skulle vara förödande för den bräckliga euroekonomin.

Penningpolitiken börjar närma sig vägs ände
Att räntan nu ser ut att ha nått sin botten i euroområdet innebär att penningpolitiken börjar närma sig vägs ände. Det ökar sårbarheten om ekonomin skulle utsättas för en chock och tillväxten försvagas ytterligare. Det ställer i sin tur ökade krav på övriga beslutsfattare i euroområdet (något som Mario Draghi också har efterlyst under lång tid). ECB är nämligen ensam på sin planhalva. Och de behöver sällskap. Högst på önskelistan står att valutaunionens politiker ansluter sig och kompletterar den expansiva penningpolitiken med finanspolitiskt stöd genom lånefinansierade investeringar (till dagens rekordlåga räntor), kapitaliserar upp banksektorn samt andra typer av strukturella reformer. Här lyser dock den politiska viljan och initiativförmågan med sin frånvaro. Så länge ECB fortsätter vara ensam spelare på sin planhalva är det svårt att se att mer av det som inte har fungerat hittills ska vara lösningen på regionens problem.

Fortfarande finns dock möjlighet för centralbanken att trappa upp de okonventionella insatserna ytterligare. Men sådana åtgärder medför även betydande risker, som vi skrev om i senaste marknadsbrevet. Dessutom går det att ifrågasätta hur verksamma dessa åtgärder är. Ganska exakt ett år efter att ECB påbörjade programmet med köp av obligationer är facit än så länge inte imponerande. Under året som gått har börsen sjunkit, euron stärkts och ränteskillnaderna mellan Tyskland och de skuldtyngda sydeuropeiska länderna ökat. Vidare har förtroendet bland konsumenter och företag försvagats och tillväxten har inte tagit fart. Dessutom är inflationen återigen negativ och de långsiktiga inflationsförväntningarna är lägre nu än för ett år sedan. Visserligen är det möjligt att läget hade sett värre ut utan insatserna, men någon mirakelkur är de definitivt inte.

Johan Lundqvist, bloggar om makroekonomi och sparande

 

Läs mer om investeringar och sparande

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 
Tvära kast på februaribörsen

Taggar: börs spara Johan


Få har nog missat att det har stormat på börsen i år. Januari blev en svag börsmånad och februari började i samma dystra tongångar. Men på senare tid har stämningen förbättrats rejält och faktum är att de flesta börser ligger på plus så här långt i februari och nedgången sedan årsskiftet har krympt påtagligt.

Det går dock inte att komma ifrån att det är oroliga tider – det märks inte minst på att rörelserna är så stora oavsett om riktningen är upp eller ned. Och det finns ett antal orosmoln som ligger bakom den här nervösa stämningen. Det handlar bland annat om utvecklingen i Kinas ekonomi, nedgången i oljepriset och frågetecken kring den europeiska banksektorn. Men det som ofta glöms bort är att det samtidigt finns en del positivt att ta fasta på. Sammanfattningsvis kan starten på 2016 beskrivas som en uppväxlad dragkamp mellan positiva och negativa faktorer med blixtsnabba humörskiftningar.

I månadens marknadsbrev (som du kan läsa här) resonerar vi om börsläget. Vi räknar med att de tvära kasten består och det gör att tidpunkten för en investering eller försäljning kan spela stor roll för avkastningen. Det gör att behovet av en balanserad portfölj är särskilt viktigt. Vi tittar även närmare på centralbankerna som i början av året har rört sig i en allt mer expansiv riktning. Trots att år av låg-, noll-, eller minusränta inte har fått fart på inflationen hittills, tycks receptet vara på temat ”mer av samma”. Men är det verkligen rätt väg att gå? Slutligen ger vi även fem tips på hur du kan lägga upp ditt privata pensionsparande efter att avdragsrätten har slopats.

Johan Lundqvist, bloggar om makroekonomi och sparande

 Läs mer om investeringar

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 

Kapitalförsäkring

Läs mer om kapitalförsäkring

 

Spara till barn

Läs om hur du sparar till barn

 
Mer Skandia hittar du på: