Sparande och geopolitiska riskerAlmedalsveckan är i full gång och som vanligt slår antalet seminarier rekord – över 4000 stycken finns att välja på under åtta intensiva dagar. Även i Skandias trädgård är hålls ett antal seminarier och debatter under veckan, men det finns också möjlighet att testa sin hälsa i hälsokollen eller få koll på pensionen i pensionskollen. På onsdag morgon går också Almedalsloppet på 4,2 kilometer av stapeln för tredje gången.

På måndag morgon hölls ett välbesökt seminarium hos Max Matthiessen som handlade om hur man hanterar geopolitiska risker. Med var bland annat Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, och Fredrik Reinfeldt, före detta statsminister. Det konstaterades att de geopolitiska riskerna i världen är många idag, och att de är svåra att förhålla sig till eftersom de inte går att räkna på. För svensk del är den största risken någon form av global chock som resulterar i lågkonjunktur och att människor förlorar jobben. Det skulle kunna få förödande konsekvenser på svensk bostadsmarknad och på människors – och Sveriges – ekonomi. Eftersom centralbankernas stimulanser i såväl Sverige som stora delar av världen redan är uppskruvade till nära max skulle de ha svårt att agera med kraft. Då ställs istället högre krav på politiker och stater, men också på företagen och näringslivet enligt Annika Winsth. Bolagen måste själva ha en plan för hur de ska agera om det blir lågkonjunktur eller om en finansiell chock till exempel skulle göra att likviditeten stryps.

Som svenska sparare påverkas vi i extremt hög grad av vad som händer i världen eftersom Sverige är en liten öppen ekonomi. Det bästa man kan göra att vara långsiktig och att vara medveten om att det finns risker i världen som är svåra att förhålla sig till, men som i högsta grad påverkar våra liv och våra pengar. Vad gäller sparandet gäller det därför att ha en långsiktig strategi och hålla fast vid den över tid.

När det gäller sparande är det stora temat PPM i år, till följd av turerna kring Falcon Funds och Allra. Ska PPM-systemet avvecklas eller utvecklas, det är frågan. En sak som både fondbranschen och politikerna tycks vara överrens om är att kontrollen av fondbolag och produkter inom PPM måste öka. Exakt hur regelverket ska se ut finns det däremot olika åsikter om. De VD:ar för fondbolag som var på plats under en debatt arrangerad av Spiltan fonder och Skagen Fonder ansåg att de regler som kräver att minst hälften av kapitalet i en fond ska finnas utanför PPM-systemet och kravet på tre års historik är för tuffa och kommer att få negativa konsekvenser för konkurrensen. Solveig Zander, Centerpartiets ledamot i Pensionsgruppen, ansåg att det är priset man får betala för ordning och reda i pensionssystemet. I morgon fortsätter diskussionen, då i Skandias trädgård kl. 12.45. Med är bland andra Skandias VD Frans Lindelöw.
Nytt räntebesked från Riksbanken kl. 9:30

I morgon tisdag kommer också Riksbanken med ett nytt räntebesked. Vid senaste räntemötet valde man att utöka obligationsköpen med ytterligare 15 miljarder och flytta fram tidpunkten för den första räntehöjningen. Räntebanan avspeglade att sannolikheten fortfarande var högre för en räntesänkning än en räntehöjning. De stora obligationsköpen innebär att Riksbanken nu har köpt runt 40 procent av alla svenska statsobligationer. Marknaden tycks överrens om att obligationsköpen bör upphöra när det pågående programmet löper ut vid årsskiftet. Med tanke på att stimulanserna nu ser ut att ha toppat i världen och att en försiktig nedtrappning ligger i korten, bör Riksbanken överväga att gå samma väg istället för att ösa på med mer stimulanser i en ekonomi som redan är stark. Om inte annat för att bygga upp ammunition inför nästa lågkonjunktur.

Räntebeskedet kommer kl. 9.30 och vi bevakar det från Almedalen via blogg och sociala medier.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @marialandeborn
Ropen skalla - traditionell förvaltning åt allaIdag kan man demonstrera för eller emot det mesta på första maj. Oavsett partitillhörighet. Jag skulle vilja väcka en fråga som rör oss alla och det är hur våra premiepensionspengar förvaltas. Idag hamnar det mesta i det statliga förvalet Ap7 Såfan, en högriskfond med global inriktning.
Utöver det finns 800 fonder att välja mellan och debatten fokuserar mest på hur många olika varumärken med snarlika innehåll, dvs. investeringsfonder, det ska finnas. Det pågår just nu en utredning på Finansdepartementet om hur premiepensionen bör reformeras. Jag menar att det bör finnas plats för ytterligare en sparform, nämligen traditionell förvaltning. Jag tycker att det faktum att över en halv miljon svenskar köper dyra förvaltningstjänster för sin premiepension är den tydligaste indikationen på att många känner sig osäkra och behöver mer hjälp. För individen handlar traditionell förvaltning då om en bekväm sparform med garantier och där man får hjälp med hur pengarna ska placeras. Garantier innebär samtidigt att kapitalförvaltningen över tid i princip inte får förlora pengar. Det är ett närmast unikt och långsiktigt uppdrag på en sparmarknad där man oftast mäts på hur man presterar relativt ett jämförelseindex över kortare tidsperioder. Dessutom är det en väl beprövad sparform för just pension. Skandia har exempelvis levererat privat pensionsförsäkring i den formen sedan 1919.

Låt pensionspengarna jobba
För samhällets del så skulle dessutom mer kapital på det här sättet också kunna göras tillgängligt för långsiktiga investeringar i bland annat infrastruktur. Dessutom är det lättare att inom traditionell förvaltning bidra till Sveriges nästa Spotify , iZettle, eller Klarna som i sin tur skapar arbetstillfällen, driver tillväxt och därmed stärker hela pensionssystemet. Skandia är idag störst i Sverige på den typen av investeringar i nya onoterade bolag som inte handlas på börsen. Behovet av långsiktigt riskkapital för exempelvis infrastrukturinvesteringar är stort och växande. Rapporter talar om att infrastrukturen är eftersatt med 300 miljarder - bara i Sverige. En siffra som beräknas stiga till svindlande 700 miljarder kronor till 2025 om inget görs. Samtidigt innebär en åldrande befolkning att konkurrensen om offentliga medel hårdnar. Mer privat kapital kommer alltså att behövas framöver och de här investeringarna är svåra att få till inom ramen för en vanlig fond som man kan köpa och sälja varje dag.

Långsiktigt sparande
Det är egentligen galet att ha daglig likviditet i ett system som är så långsiktigt. Pengarna och sparhorisonten blir som regel inte längre än om de stavas pension. Likviditet, dvs. snabb tillgång till pengarna, kostar avkastning. Genom att avvara pengar under en längre tid så kan avkastningen istället höjas.
Idag kan man under den tid som premiepensionen betalas ut välja traditionell förvaltning med garanterade utbetalningar i statens egen regi. Men det blev så populärt att man för ett antal år sedan var tvungen att formulera om valblanketten inför utbetalning för att minska inflödet. Efterfrågan är det alltså inget fel på.
 
Låt oss därför göra det möjligt för den långsiktige spararen att göra sitt kapital tillgängligt för riktigt långsiktiga investeringar som kan ge bra avkastning och bygga samhället på kuppen. Det tjänar alla på, idag och i framtiden. Finns det plats för 800 fonder i premiepensionssystemet så borde det finnas plats för några olika alternativ av traditionell förvaltning imorgon.

Ropen skalla – traditionell förvaltning åt alla!
Vad demonstrerar du för på första maj?

Mattias Munter
Pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

Läs mer om pension

Läs om pensionssparande, pensionsförsäkring, inkomstpension och hur du gör för att gå i pension vid 61. Dessutom kan du räkna ut din pension.

Samla dina pensioner på samma ställe

Läs om privat pensionssparande och ålderspension och folkpension

Läs om löneväxling till pension

Läs om utbetalning av pension

 Peter|2016-05-04 18:02:55

Samhällsinvesteringar till infrastruktur, bostäder, vård och omsorg med privata pengar tycker jag är sunt och nödvändigt. Avkastningskrav över tid och beskattning av " vinsten " har du inte berört. Det är här att slaget kommer att utkämpas. ( Staten vs privatkapitalet. )
Anmäl


Peter|2016-05-04 18:06:02

Skulle har skrivit " det eviga slaget "
AnmälÖver 800 fonder - hjälp oss!Läste en artikel i DN nyligen om missnöje och kritik mot PPM. Det handlar bland annat om att det skulle vara för många fonder att välja bland för spararna. Och flera röster har höjts kring antalet valbara fonder i PPM.

Idag finns det nästan 800 fonder att välja mellan för pensionsspararna i PPM. Det är lite färre än vadvi erbjuder i vårt öppna fondtorg. Vi ser för närvarande över vårt utbud av fonder och ställer oss själva frågan: Vad är optimalt och framförallt hur hjälper vi er kunder på bäst sätt?

Motsatsen till detta resonemang kommer från Gustav Rentzhog, vd på Söderberg & Partners som absolut inte vill minska antalet fonder i PPM utan snarare öka antalet men samtidigt möjliggöra för rådgivning. Han gjorde en intressant jämförelse. ”Ingen skulle drömma om att skicka ut FASS-katalogen med en beskrivning av alla läkemedel till svenska folket och sedan uppmana dem att själva välja läkemedel. Men precis så har vi gjort med PPM-systemet.” Gustavs poäng är att spararna kan behöva hjälp med är just urvalet av fonder.

I vårt eget fall kan vi konstatera att alla fonder naturligtvis inte är lika populära. Till exempel ligger 70 % av kapitalet i endast 50 fonder av totalt 842. Och en hel del fonder har inte en endaste krona!

Min filosofi är generellt att det är bra med valmöjlighet men att majoriteten av spararna vill ha hjälp. För några år sedan deltog Skandia i en upphandling och jag lyfte vid det fallet upp att vi har gjort det enkelt i vårt utvärderade utbud. Våra fondanalytiker träffar förvaltarna, gör en första gallring och väljer ut ett 70-tal fonder (istället för 3 500). Kommentaren jag fick – ni har för många, ge mig den jag ska ha så är jag nöjd sen. Vi utvecklade då Skalafamiljen. Fem blandfonder som investerar i aktier, räntor och alternativa investeringar men med olika risknivåer.

Sammanfattningsvis kan man nog konstatera att valmöjlighet är bra. När en fond stiger kraftigt vill vi ha möjlighet att investera i den. Däremot måste det vägas mot administrationskostnaden. Denna stiger ofrånkomligen om vi har många fonder. Men viktigast av allt i denna diskussion är rådgivningen och spararens strategiska allokering, dvs. fördelning mellan aktier och räntor.

Jag skulle uppskatta dina synpunkter i den här frågan. Hur ser du på valmöjligheter när det kommer till fonder? Är det bättre eller sämre att ha tillgång till 800 fonder än, säg, 300? Och vilken vägledning vill du ha?

Hälsningar
Jim Rotsman, chef investeringserbjudandetPierre|2012-03-09 19:25:25

Hej, Ni har aldrig funderat över att ta bort köpavgiften som finns på många av era fonder. Ur den aspekten är ni inte speciellt konkurrenskraftiga vilket också kan vara en förklaring till att folk inte väljer att köpa dessa utan håller sig till ett fåtal fonder.
Anmäl


Peter|2012-03-10 07:59:09

Ta inte bort urvalet av fonder. Försök däremot minska alt ta bort köpavgifter på fonderna.
Anmäl


Mikael|2012-03-10 19:18:42

Jag håller med de andra, förstår inte varför man ska betala 2% i köpavgift för massa fonder på Skandia när man inte betalar någon köpavgift som kund hos Nordnet. Tror inte att höga avgifter och låga räntor lockar så många nya kunder till Skandiabanken. Jag tycker att inloggningen på Skandiabanken är smidig och att det fungerar bra att betala räkningar men för fonder, aktier och sparande så finns det många bättre alternativ.
Anmäl


Mats|2012-03-10 20:21:26

En sak som jag tänkte kommentera tidigare, skulle gärna vilja hantera mina depåer via min IPAD, är det något ni har en plan för ?
Anmäl


Patrik|2012-03-11 21:16:44

Följande utbud är tillräckligt: *Indexfonder med mycket låg avgift, kan Avanza ha en aktieindexfond med 0% i avgift så kan ni: Sverige, Europa, USA, Japan, Ryssland, Kina, Indien, Brasilien, Afrika, dvs 9-10 st * Ett fåtal fonder som verkligen över åren 5-10-15 visat att de kan ge överavkastning, som Skagen fonder. Säg ca 5-10 fonder här Totalt 20 fonder maximalt Sen kan ni erbjuda det inga andra erbjuder: att kunden får göra egna aktieköp, kan eventuellt ordnas genom att svepa en fondkappa runt den. Här finns riktigt potential som kunderna kommer garanterat att ta till sig, och som kommer göra att ni får tiotusentals nya kunder. Om avgifterna hålls nere. Japp, implementera detta och ni kommer att bli den största aktören i Sverige. Och ni kommer att tjäna mer pengar än ni gör nu.
Anmäl


RJ|2012-03-12 12:43:13

Jag vill kunna bygga upp min egen fond med enskilda värdepapper. Varför kan jag inte köpa aktier i min tjänstepensionslösning hos er? Det funkar ju hos Avanza och Nordnet. Och det funkar ju i er egen IPS-lösning. Mina tjp-inbetalningar före 2006 är låsta i en fondförsäkring hos er, med ett fåtal fonder att välja mellan. I stället för att diskutera hur många hundra fonder ni ska ha, hade det varit betydligt bättre om ni hade fixat till detta.
Anmäl


mats2|2012-03-12 13:04:43

800 eller 100 spelar ingen roll. Jag tror inte era kunder besväras av att det finns många fonder att välja emellan. Viktigast är att ni erbjuder indexfonder på alla marknader + dom fonder som tillför något utöver indexfonder tex brummer, skagen, vissa småbolagsfonder och vissa emerging markets fonder där indexlösning antingen saknas eller i de fall det faktiskt går att slå index, varaktigt. Allt annat, dvs. "aktiva" förvaltare som investerar på marknader där det finns indexalternativ är bara onödigt.
Anmäl


Bengt Antonsson|2012-03-13 09:22:14

Håller med mats2, fler INDEXFONDER.
Anmäl


Karl Halén|2012-03-13 16:04:48

Det känns bra om banken har gjort ett urval av dom bästa fonderna. Då ska man inte kunna gå på en riktig nit även om man är okunnig. Men ibland har jag saknat någon fond i sortimentet. Allra värst är ändå att som PPM begränsa till max 5, vilket gör det oerhört svårt att balansera portföljen. Det borde vara straffbart att ha dessa begränsningar och samtidigt prata om andra pseudoproblem!!
Anmäl


Jan swerup|2012-03-14 12:35:49

- Inte färre, men mer spridda. T ex saknas Tysklandsfonder. - Bättre info om fonderna. Många saknar basal info - Bättre access till info: Jag skulle kunna ladda ner ALL info för ALLA fonder i en enda Excel-fil.
Anmäl


aliquis|2012-03-14 13:23:06

Jag vill ha så stort utbud som möjligt eftersom det är skit om det jag vill ha inte är tillgängligt. Dock är ju långtifrån allt bra / motiverat. Ett alternativ är ju att ni listar de där fonderna som har 70% av ert kapital / de fonder som har över ett visst kapital eller antal placerare, eller som har en ranking på morningstar över fyra säg de senaste eller två senaste tidsperioderna, eller efter avgift inom kategorin.
Anmäl


Jon|2012-03-14 14:20:58

Tycker det vore trevligare att kunna handla utländska aktier än endast fonder. Varför kan ni inte erbjuda handel i åtminstone kanadensiska bolag + norska aktier via nätet? Bra fondutbud finns lite varstans numera (Avanza, Nordnet m.fl.) så det är nog inget som ni får några nya kunder på. Men satsa på att ha kvalitetsfonder utan köpavgift så går det nog bra.
Anmäl


Ingvar|2012-03-14 20:20:45

Ibland får man en känsla att ni bara plockar in fonder där ni kan tjäna pengar och inte era kunder, men i det långa loppet kan ni Skandia inte tjäna pengar om inte kunderna gör det.
Anmäl


Totte|2012-03-14 22:52:16

Fler fonder i Skandia Link, det är alldeles för få fonder!!!
Anmäl


Anders |2012-03-14 23:10:15

Varför har ni kvar Carnegie Strategi som har underpresterat å det grövsta?! Ta istället in t ex Cliens Absolut Aktier Sverige som slår index typ varje år...
Anmäl


Sten|2012-03-14 23:24:31

Som man kan se av kommentarerna finns det många kunder som är mycket kunniga och vill ha ett stort antal fonder att välja bland. Därför måste ni ha ett stort utbud. Sen finns det kunder som är mindre kunniga och baxnar när de ser 800 fonder. De behöver hjälp att välja. Ett sätt är att minska urvalet av fonder på ett intelligent vis, t.ex. genom att ni väljer ut ett antal fonder som presenteras. Detta kan göras i flera steg: Ett val som kunden gör visar alla fonder, ett annat visar kanske 100 fonder och ett tredje visar 20 fonder. På detta sätt kan alla kundkategorier få sitt behov tillgodosett. Självklart kan ni också ge rådgivning på olika sätt på hemsidan.
Anmäl


Mats i Malmö|2012-03-15 10:25:46

Generellt sett uppskattar jag valfrihet och möjlighet att sätta samman en välavvägd, effektiv portfölj som står sig väl i olika marknadsförutsättningar. Alla fakta talar för att val av marknader och låga avgifter är viktigare för långsiktigt bra resultat än förvaltare som är duktiga det ena eller andra kvartalet. Därför föredrar jag för mina privata investeringar effektiva ETF:er med låga avgifter (till exempel Vanguard VTI och PowerShares SPLV). Men jag uppskattar stort möjligheten i PPM att välja duktiga, stabila förvaltare som till exempel Banque de Luxembourg som annars inte är lättillgängliga för svenska småsparare.
Anmäl


Lars|2012-03-15 10:25:56

re: Sten|2012-03-14 23:24:31 Du har missförstått, det är de mycket kunniga kunderna som vill ha några få lågkostnadsfonder och några få fonder som överpresterar. Dyra mediokra fonder som det finns i överflöd av här på Skandia är inte till för kundernas skull utan för Skandias skull. Av någon anledning har rådgivare och andra lyckats trumma in budskapet att ju fler fonder i utbudet desto bättre. Naturligtvis är anledningen uppenbar: att ta 2-3-4 procent i avgift per år gör att HALVA värdet försvinner i avgifter efter 25 år, eller kortare tid. 25 år är mycket vanlig tid som kunderna låser in pensionspengarna, ja vi talar om tidsperioder om 35 år. Vi talar alltså om att du har då betalat hundratusentals kronor eller miljontals kronor till Skandia för, ja vadå? Något du kan få för totalt några tiotusen hos andra.
Anmäl


Skandia köpavgift|2012-03-15 15:26:44

Finns ju ingen köpavgift på _Skandias_ fonder... isf är det externa ni tittar på.
Anmäl


Mikael igen|2012-03-16 17:55:07

Jag tror att de flesta skulle uppskatta 20-30 olika indexfonder med låga årsavgifter och utan köp och sälj avgifter. Aktiva fonder slår ju mycket sällan index så de tillför ju inte kunderna så mycket. Ifall ni tycker att det är ett problem med 800 fonder så föreslår jag att ni börjar med att ta bort de fonder som har köp eller säljavgift eller en årsavgift på mer än 1,5%.
Anmäl


Lars|2012-03-18 22:07:03

Re Mikalen 2012-03-16 Men själva affären hos Skandia kommer att att bli väsentligt sämre om sådana fonder med dessa avgifter du nämner, då Skandia får del av avgifterna - det kallas för kick-back på säljspråk. Ska vi gissa på att antalet billiga indexfonder kommer att bli färre till antalet och antalet mediokra fonder med avgifter på 1.5% per år kommer att bli fler? DET gynnar nämligen Skandia. OM det blir en lagstadgad flytträtt som gäller samtliga avtal kommer det att hända saker, givet att kunderna börjar flytta sina pengar. Iannat fall kommer vi nog att få se mer av sådana här inlägg - typ "vad ska vi göra" vilket betyder att "vi kommer inte att göra något men kunderna får gärna tro att vi kommer att göra något"
Anmäl


Mikael|2012-03-18 22:50:42

Re Lars 2012-03-18. Ja Skandia verkar ju inte förstå att dåliga fonder och extra köp och sälj avgifter får dess kunder att flytta sina affärer till tex Nordnet (som jag har gjort) så att intäkterna minskar. Jag måste väl medge att jag gett upp hoppet om Skandiabanken som än gång i tiden var min favoritbank.
Anmäl


Jim Rotsman|

Stort tack för alla kommentarer. Vi kommer att väga in era synpunkter när vi går vidare med att utforma fonderbjudandet. Detta arbete löper på under våren, och jag hoppas kunna återkomma inom en månad här på bloggen och berätta mer. //Jim

AnmälMer om risk i SåfaJag skrev för några veckor sedan om den ökade risken i premiepensionens ickevals-alternativ, dvs där du hamnar om du inte aktivt väljer PPM-fonder. Soffliggare är många: 2,5 miljoner svenskar är placerade i ickevalsfonden, eller Såfa som den nu kallas. Risken har nu dragits upp rätt rejält, fram till dess att du är 55 år ligger du placerad i en aktiefond med hävstång. Risknivån motsvarar risken i en tillväxtmarknadsfond, man kan som sparare förvänta sig rejäla svängningar.

Hur smart är det här då? Förvaltaren av Såfa, 7:e AP-fonden, har sett över den diversifiering man behöver i sitt sparande, vilket jag tycker är klokt. När man är ung har man en stor del av sina tillgångar bundna i sitt humankapital. Det är framtida löner som kommer att ge upphov till framtida sparande. Jag sa att det var klokt. Klokskapen bygger på att ditt finansiella sparande - i det här fallet PPM-pengarna - dels är en så liten del av dina tillgångar (framför allt när du är ung) och dels att det har låg korrelation med utvecklingen i ditt humankapital.

Ser man bara på värdet i slutet av perioden kan man således säga att ja, det är rätt klokt att ta den här typen av ökad risk. PPM-sparande för soffliggare i klass med en tillväxtmarknadsfond - tja, varför inte... Frågan är bara vad som händer under resans gång. Är ni som sparare opåverkade av vad som sker fram till dess att ni är 65 och skall gå i pension? Kanske ändå inte...

Jag kan tycka att 7:e AP-fonden resonerat klokt utifrån sin utgångspunkt. De pengar som finns där kommer med stor sannolikhet inte att röras förrän spararen fyllt 65. I det perspektivet kan det kännas klokt att som fond agera rationellt - enligt skolboken - och dra upp risken i Såfa; allt för att maximera pensionen på pensionsdagen. Jag kan samtidigt se att vi på Skandia befinner oss i ett annat läge. Vi har inte Såfas totala fokus på slutdagen. Vi ser att rörelser på börsen påverkar människor. Vi kan tycka att långsiktigt sparande skall vara just långsiktigt och att oro i Grekland inte borde synas i kraftiga rörelser bland fonderna - men lik förbaskat ser vi att det byts fonder. Det funderas över risk. Spararna har koll på hur mycket man förlorat och hur mycket man tjänat - långt före sparhorisonten är slut.

Vad är långsiktighet för dig? Och hur mycket påverkar ekonomiska händelser din inställning till risk - här och nu?

Hälsningar
Jeanette Hauff, sparekonom

Läs om pensionssparande, pensionsförsäkring, inkomstpension och hur du gör för att gå i pension vid 61. Dessutom kan du räkna ut din pension.

Samla dina pensioner på samma ställe

Läs om privat pensionssparande och ålderspension och folkpension

Läs om löneväxling till pension

Läs om utbetalning av pension

 Nurk|2010-06-19 19:01:49

Inget ord från deg at Såfa har 50% leverage via swap kontrakter med deras specifike risker och problem. Uselt!
AnmälDet spelar roll!Det här är ett inlägg i den stormande debatten om ickevalsalternativet i PPM-valet. Vad pratar hon om tänker du? Du har väl inte missat de arga artiklarna och de vassa argumenten när nu Sjunde AP-fonden strukturerat om placeringsalternativet för de som inte gör ett aktivt val av PPM-fonder? Nej, just det. Det blev ingen debatt. Det blev inte ens ett trött jaså.

Varför borde det ha blivit en debatt? Eller ännu bättre: varför är det så förgrymmat viktigt hur ickevalsalternativen är utformade? Jo, för att vi som individer inte alltid gör som rationella varelser borde göra i den mest perfekta av världar. Vi borde fundera över vad vi vill, fatta ett informerat beslut och agera därefter. Skrämmande ofta gör vi ingenting, vi hamnar i ickevalsalternativet just därför att vi inte orkar agera. Det är som när man flyttar. Den där kartongen skall jag sortera in på sin rätta plats senare. Längre fram. Jag låter den stå här i källaren ett tag bara, tills allt annat är upplockat och... Sju år senare står den fortfarande kvar. 

Det kan ju vara så att alla - och det är många - som är placerade i PPM-valets ickevalsalternativ faktiskt vill vara placerade där. Låt mig ta ett rätt känt exempel från forskning avseende hur ickevalsalternativ styr vårt beteende. I USA är en stor del av pensionssparandet knutet till din anställning. Du börjar jobba någonstans och får då möjligheten att gå med i en pensionsplan där du sparar till pensionen (och där ofta även företaget pytsar in pengar). Två forskare, Brigitte Madrian och Dennis Shea, observerade vad som såg ut att vara ett rätt generellt mönster. Var det så att individen själv måste göra ett aktivt val för att gå med i sparplanen (dvs företagets ickevalsalternativ var inget sparande alls) gick lite knappt 50% med. Så ändrade Madrian och Shea förutsättningarna: i ett visst företag hamnade nu de anställda i en sparplan om de inte fattade ett beslut att avstå - dvs gjorde de inget startades automatiskt ett sparande där 3% av lönen sattes av till pensionen. Och ta-daa: 85% av individerna i det utvalda företaget hamnade nu i ickevalsalternativets sparplan! Från knappa 50% till 85%. Det är svårt att argumentera för att just det här företagets anställda plötsligt ville börja spara. Det är lättare att tolka det som att det här, liksom på många andra områden, råder en förkärlek för det passiva alternativet, för ickevalsalternativet.

Människor styrs av sammanhang. Vi styrs av hur alternativ presenteras för oss. Och vi styrs i vårt beslutsfattande av förekomsten av ett ickevalsalternativ. Därför är det så fruktansvärt viktigt att utforma ickevalsalternativ på ett intelligent och sunt sätt. Just därför att vi vet att en mängd individer kommer att hamna där på grund av att de inte vill, orkar eller förmår fatta ett aktivt beslut.

Till er som hade förväntat en beskrivning av hur det nya ickevalsalternativet i PPM-valet nu är utformat, till alla er som också funderat över det vettiga i att ge en fond med risk i klass med en tillväxtmarknadsfond till svenska soffliggare - till er säger jag lugn, bara lugn. Vi skall snacka mycket risk här på bloggen framöver! 

Hälsningar

Jeanette Hauff, sparekonom

Ps. För den som vill läsa mer om hur vi som individer styrs (och kanske t o m behöver styras) i sparbeslut och andra beslut finns en alldeles utomordentlig bok av Richard Thaler och Cass Sunstein: "Nudge". Titeln anspelar på den hint eller vink, den nudge, vi behöver för att hamna rätt i våra beslut - allt enligt författarna.

Läs om pensionssparande, pensionsförsäkring, inkomstpension och hur du gör för att gå i pension vid 61. Dessutom kan du räkna ut din pension.

Samla dina pensioner på samma ställe

Läs om privat pensionssparande och ålderspension och folkpension

Läs om löneväxling till pension

Läs om utbetalning av pension

 Erik|2010-05-21 08:43:05

Skall det vara så svårt att förstå varför folk inte orkar engagera sig i PPM. PPM är en produkt av finansmarknadens intensiva lobbying, man ville helt enkelt få provision på en större del av kakan utan att tillföra någonting annat än sina redan existerande fonder, dvs större intäkter utan minsta insats (en del av intäkterna förnöjer naturligtvis allsköns PR bolag också). För att lyckas med snacket gällde det att sprida en känlsla av att detta faktiskt är något som vanligt folk kommer att ha glädje av och borde engagera sig i. Vem har orkat engagera sig och vara aktiv för att avvika från det redan givna utfallet. Knappast mediansvensken utan endast en mycket liten minoritet entusiaster. Lika korkat som den s.k. avregleringen av elmarknaden eller avskaffandet av apoteksmonopolet som inte heller gynnar medborgarna, snarast tvärs om genom höjda konsumentpriser och vinsterna i privata fickor. Nej, jag är inte vänster, men jag värjer mig mot den sk. marknadens överdrivna girighet och falska förespeglingar.
AnmälAtt byta eller inte bytaVi pratar ofta om vikten av att se över sitt sparande. Så är det: en årlig ekonomisk hälsokontroll är bra. Som tandläkaren eller bilprovningen ungefär.

Vad vi ser är att om man gör förändringar i sitt sparande alltför ofta så blir det inte bra. En artikel i Privata Affärer, http://www.privataaffarer.se/fonder/201004/storbytarna-ppm-forlorare/ tar upp fenomenet att ickebytarnas PPM-portfölj gått bättre än de som bytt ofta. Allra sämst har det gått för dem som bytt fler än 20 gånger under 2009.

Man kan fundera över varför det ser ut så här. En teori som är rätt vanlig är att det är en övertro på den egna kunskapen som ofta driver transaktioner - och att den där övertron ofta straffar sig. Individer är helt enkelt inte så duktiga på att förutse framtida aktiekurser som de själva tror. 

Som artikeln i Privata Affärer tar upp är en stor del av fondbyten drivna av rådgivningsföretag. Ett rätt dåligt facit för PPM-rådgivning, eller hur? Värt att komma ihåg är att den övertro som ofta straffar de enskilda spararna slår nästan lika hårt på experterna. Det är ruskigt svårt att alltid ligga rätt!

Kikar du på vårt erbjudande med våra olika SKALA-fonder har vi valt en annan linje. Det är din riskaptit och din sparhorisont som styr hur du skall spara. Tänk först, välj sedan - och slipp hoppa från tuva till tuva och dessutom förlora pengar på det!   

Vill du är det självklart helt ok att själv botanisera bland våra fonder. Vi har jobbat med modellportföljer för att ge dig som själv vill vara aktiv lite guidning på vägen.

Hälsingar

Jeanette Hauff, sparekonom

PS. Vi fick en del kommentarer på förra blogginlägget om SKB Trader. Vi tar till oss av era synpunkter och ska se över möjligheterna när vi kan erbjuda framför allt utländska aktier via Tradern.

Fonder              

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 

 

Pension

Läs om pensionssparande, pensionsförsäkring, inkomstpension och hur du gör för att gå i pension vid 61. Dessutom kan du räkna ut din pension.

Samla dina pensioner på samma ställe

Läs om privat pensionssparande och ålderspension och folkpension

Läs om löneväxling till pension

 Uppåt|2010-04-20 01:42:04

Du nämner 2009 men jag har läst om att under hela tiden PPM funnits är det de som bytt ofta som är vinnare. Egentligen handlar det om att när det är bra tider skall man ligga i aktiefonder och när det är dåliga tider i räntefonder. Eller hur? Själv har jag varit med i PPM sedan det startade och är en s.k. oftabytare. Mina pengar har ökat med 11% per år sedan start. För att inte tala om hur min tjänstepension också ökat fast ännu mer. Men det är en annan historia. Tack för ordet.
Anmäl


asdf|2010-04-17 11:54:44

En annan teori är att finansbranschen tjänar på transaktioner och därmed uppmuntrar kunderna att vara så aktiva som möjligt.
AnmälLåt kuvertet bli en påminnareVissa har redan fått det, andra får det vilken dag som helst. Det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten alltså. Personligen tycker jag att de lyckats göra pensionsbeskeden bättre och bättre för varje år. Jag tror det orange kuvertet har ett större syfte än att bara ge dig och mig en pensionsprognos, det bidrar också till att göra hela pensionssystemet tydligare och tillgängligt för alla. För pension är inte svårt, även om många tycker att det är förbaskat tråkigt att fundera över årtionden i förväg. Men om du tidigt förstår vad det handlar om kan du göra bättre val. Vissa delar av pensionen kan du påverka själv, inte bara PPM-valet utan framför allt din tjänstepension och det egna sparandet. En bra sparstrategi kan få stor påverkan på din inkomst som pensionär.

Mitt förslag är att åtminstone en gång om året se över hela sitt pensionssparande. Boka av ett par timmar och sätt dig in i hela ditt pensionssparande (den allmänna pensionen, eventuell tjänstepension och privat pensionssparande). Det orange kuvertet är en bra påminnnare för att göra en sån genomgång. Antingen gör du det själv och tar hjälp av de olika hjälpmedel som finns på internet (t ex vår pensionsberäknare innanför inloggningen) eller så bokar du tid med en av våra rådgivare på Skandia.

Bästa hälsningar
Fredrik Sauter, VD

Läs om pensionssparande, pensionsförsäkring, inkomstpension och hur du gör för att gå i pension vid 61. Dessutom kan du räkna ut din pension.

Samla dina pensioner på samma ställe

Läs om privat pensionssparande och ålderspension och folkpension

Läs om löneväxling till pension

Läs om utbetalning av pension

 Håkan|2010-02-10 20:57:40

Man borde lägga ner experimentet med premiepensionen. Folk spelar med sina pensionspengar och de enda som verkligen tjänar pengar på dem är bankerna. Man kan ju också fråga sig vilken påverkan på aktiemarknaden denna "injektion" får en gång per år? Risken är väl överhängande att den blir överhettad under ett par veckor vilket resulterar i dyra fondköp för oss? Lägg ner skiten.
Anmäl


asdf|2010-02-10 22:32:09

#1 Svensk räntefond är precis vad du efterfrågar. Men kom inte och gnäll sedan om trettio år när börsen har varit en överlägsen placering och gett övriga sparare högre pension. #4 Premiepensionen är inget experiment. Det går ut på att folk själva får ta ansvar för sina framtida inkomster. Svenska folket kan inte stå under förvaltning hela sitt liv och tro att allt ordnar sig om bara staten får bestämma. Om bara bankerna tjänar pengar måste betyda att du förlorat pengar varje år. Det är sannerligen en bedrift må jag lova. Du måste ha sådan otur som ingen på denna planet haft! Och nej, det finns inga bevis för att marknaden blivit överhettad. Flera undersökningar har gjorts i frågan.
Anmäl


Aleta|2010-02-10 17:02:05

Jag räknar med att det bara är tält och soppkök kvar när det är min tur att bli pensionär.
Anmäl


Lollo|2010-02-10 13:31:55

Jag önskar att det fanns ett pensionssparkonto där man inte behöver spela med pengarna i fonder, men får bättre ränta eftersom man låser pengarna under så lång tid....
Anmäl


Markus|2010-02-10 14:31:28

Eftersom man sätter av pengarna på så pass lång tid så är det i princip ingen risk med att placera pengarna i fonder. Börsen kommer alltid att gå upp på sikt.
Anmäl


Mattias|2010-02-14 00:59:16

Har precis bytt till Skandiabanken och planerar att vara kvar här ett tag. Dock är det vissa saker som jag inte väntar längre än max ett år på innan jag byter bank igen: 1. Mobilbank för (i mitt fall i första hand) Android, samt även Iphone, Windows Mobile mm 2. Virtuella VISA-kort som gäller för endast ett köp. Swedbank har ett mkt bra program som ni bör ta efter.
Anmäl


Raul|2010-02-15 20:09:42

Hej! Önskar att ni kommenterar uppgifterna om att dom "säkra" chipkorten är "knäckta" och hur ni avser att hantera detta.
Anmäl


Andreas|2010-02-12 16:59:42

@petnoga: Naeh. Det är talspråk att lägga till ett a efter vokalen. Det heter även "blå kuvertet".
Anmäl


Andreas|2010-02-12 09:54:14

Det vore jättebra om man kunde få det orange kuvertet rakt in i er nya Internetbank istället. Eller just ja, till och med utvecklingsbloggen togs bort.
Anmäl


Petnoga|2010-02-12 12:23:01

Heter det inte "orangA kuvertet"?
AnmälMer Skandia hittar du på: