Valutasmäll i dubbel bemärkelseSommaren är ofta en av de svagare perioderna under börsåret historiskt sett. Den här sommaren bjöd på ganska blandade börsrörelser. Medan börserna i USA och på tillväxtmarknader fortsatte uppåt föll Stockholmsbörsen efter vårens uppgång.

 

Högt ställda förväntningar
En anledning till den negativa utvecklingen är att de höga förväntningarna på många svenska bolagsrapporter inte infriades. Efter ett urstarkt första kvartal med en vinsttillväxt på 10 procent var såväl värderingar som förväntningar högt ställda. Att nå upp till prognoserna räckte inte – allt annat än en överträffad prognos straffades med kursnedgång.

Valutasmäll i dubbel bemärkelse
Det andra problemet är att kronan stärkts kraftigt, framför allt mot dollarn. Detta får effekt för svenska industribolag som ofta har majoriteten av sina intäkter i utländsk valuta. En svagare dollar betyder press på marginalerna, och när vinstprognoserna skruvas ner för det kommande året följer aktiekurserna med ner. Detta märks främst på storbolagsindex där de stora, exporttunga bolagen finns. Små bolag har ofta mer exponering mot hemmamarknaden och är inte lika känsliga för valutakursrörelser.

Svenska sparare har inte bara fått känna av hur kronförstärkningen påverkar Stockholmsbörsen, utan valutasmällen har blivit dubbel då även sparande i utländska fonder påverkas negativt av kronförstärkningen. Medan den amerikanska börsen stigit knappt 10 procent sedan årsskiftet har kronan stärkts lika mycket mot dollarn, vilket betyder att svenska fondsparare i de flesta fall har fått en låg eller negativ avkastning på sina USA-fonder. Den som tycker detta känns surt, får tänka på att vi under flera år faktiskt fått en positiv skjuts av valutan tack vare att Riksbanken gjort sitt yttersta för att försvaga svenska kronan. Över tid rör sig valutor både uppåt och neråt. För den långsiktiga spararen blir det oftast ett nollsummespel i slutänden.

Dessutom i marknadsbrevet:
• Alltmer skevt förhållande mellan avkastning och risk. VIX-index på rekordlåga nivåer = förestående börsnedgång?
• Den bästa tiden är nu. Ekonomin fortsätter att förbättras och centralbankerna förbereder nästa steg i reträtten.
• Dollarn har rasat i år – men trots nedgången är dollarn knappast billig.

Läs hela marknadsbrevet här.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @MariaLandeborn

 
Vad händer med folkaktierna H&M och Ericsson?Vårens rapportflod har ebbat ut och den som har haft pengar placerade på börsen har all anledning att vara nöjd. Sedan årsskiftet har världsindex stigit 7 procent i svenska kronor tack vare bättre konjunktur, stigande bolagsvinster och minskad politisk risk. Inför sommaren kan det vara bra att se över hur portföljen ser ut efter det senaste årets uppgång. I vårens sista marknadsbrev tipsar vi om vad du kan göra för att kunna koppla av på semestern.

Dessutom i marknadsbrevet juni-juli:

  • Våra två stora svenska folkaktier, H&M och Ericsson, har inte hängt med i börsutvecklingen. Det är två helt olika bolag, men med en sak gemensamt – de står båda inför betydande utmaningar när respektive marknad förändras.
  • Den globala ekonomin är på väg att ta litet bättre fart, men inga tecken syns på att realräntorna har börjat stiga och mycket talar för att de kommer vara låga under lång tid. Det skapar en rad olika problem, och är en verklighet som inte är helt lätt att råda bot på. Frågan är dock om det är ett sjukdomstecken eller ett fullt naturligt tecken i tiden.
  • Priset på råolja har som bekant svängt kraftigt de senaste tre åren. Jämfört med topparna under sommaren 2014 har det mer än halverats. Även om priset lär fortsätta att svänga finns dock goda skäl att räkna med att dagarna med oljepris över 100 dollar per fat är över. ”Taket” för hur högt oljepriset kan bli har sjunkit betydligt.

Läs hela marknadsbrevet för juni här


Maria Landeborn

Sparekonom
Twitter: @marialandeborn
Kraftigt börsras i Brasilien

Taggar: valuta börs Maria


På torsdagen rasade den brasilianska börsen nästan 9 procent efter att president Michel Temer anklagats för korruption och nu uppmanas av allt fler brasilianska politiker att avgå. Men inte bara börsen föll, även valutan tog rejält stryk till följd av sjunkande förtroende för att landet är på väg åt rätt håll vad gäller ekonomiska reformer och minskad korruption. Valutasmällen raderade ut ytterligare 7 procent av avkastningen för en svensk sparare.

Facit för brasilianska börsen: -5 procent på 5 år
Att börsfallet blir så kraftigt beror på att Brasilien är i skriande behov av ekonomiska reformer. Till exempel kan nämnas att landets nuvarande pensionssystem kostar motsvarande 13 procent av BNP och dessutom äter upp en allt större del av statsbudgeten i takt med att många fler pensioneras än träder in i arbetskraften. Med tillsättandet av president Michel Temer följde förhoppningar om att statsbudgeten skulle bantas vilket har lyft den brasilianska börsen. Fram till raset igår hade brasilienbörsen stigit med över 60 procent i svenska kronor på tolv månader. Det låter mycket, men är en relativt liten återhämtning i det längre perspektivet. Faktum är att brasilianska index gett en negativ avkastning på -5 procent på fem år i svenska kronor, vilket kan jämföras med ett globalt aktieindex som gett närmare 115 procent. 

Det senaste årets kraftiga börsuppgång beror dock inte bara på förhoppningar om stundade ekonomiska reformer. En annan viktig bidragande faktor är återhämtningen för råvarupriser som gynnar den råvarutunga brasilianska börsen. Stigande råvarupriser har även stöttat industrin som nu är på god väg att visa positiv tillväxt igen. Samtidigt har den skenande inflationen halverats från toppnivåerna på över 10 procent 2015. Styrräntan har därför kunnat sänkas och det stimulerar ekonomin ytterligare.

Få skäl till optimism redan innan gårdagen
Trots förbättrad realekonomi och vinstrekyl i brasilianska bolag var det redan innan gårdagens korruptionsskandal svårt att vara särskilt optimistisk. Något lyft till följd av fortsatt stigande råvarupriser är inte att vänta. Recessionen är visserligen på väg att ta slut, men behovet av ekonomiska reformer och produktiva investeringar är enormt. Korruptionen har ett fast grepp om politiken och gårdagens händelse bekräftar bara att så är fallet. Om Michel Temer lyckas sitta kvar på presidentposten väntar ändå val i Brasilien nästa år, och utgången av det är osäker.

Sparande i Brasilienfonder
De lågt hängande frukterna i Brasilien är sannolikt redan plockade. Risken är hög och brasilianska eller latinamerikanska fonder bör inte utgöra mer än en mycket liten del av sparandet. Den som tror på landet och regionen långsiktigt kan satsa på ett månadssparande som minskar risken att köpa eller sälja vid helt fel tillfälle. Att femårsavkastningen faktiskt är negativ visar tydligt hur långsiktig man behöver vara när man satsar på ett högriskland. En sparhorisont på 5 år är ett absolut minimum – att vara inställd på att avvara pengarna i 10 år är mer rimligt.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @marialandeborn
Lättnadsrally efter franskt val

Taggar: marknad börs Maria


Europas börser steg kraftigt på måndag förmiddag efter att det franska valet slutat med att mittenkandidaten Emmanuel Macron och nationalistiska Marine Le Pen gått vidare till en andra valomgång. Uppgången på den franska börsen var över 4 procent och euron stärktes mot både dollar och yen.

Lättnadsrallyt beror på att det mesta talar för att Macron kommer att vinna val nummer två som hålls söndag den 7 maj. Han är den kandidat som anses ha störst chans att slå Le Pen då majoriteten av vänsterväljarna nu väntas rösta på honom istället. Det innebär att Frankrike med största sannolikhet inte kommer att lämna eurosamarbetet och att en av de största politiska riskerna i Europa därmed är minimerad. Än så länge är det dock för tidigt att säga att den är helt eliminerad – att opinionsmätningar kan svänga vet vi, och de kan dessutom visa fel in i det sista. Det blev tydligt i USA där Donald Trumps seger kom som en överraskning. Inför det andra franska valet ser det dock ut som om Macron kommer att vinna med god marginal och att risken för överraskningar är liten. 

För börserna är det här positivt. Att de nationalistiska partierna inte segrat i varken Holland eller Frankrike visar att populismen inte fått grepp om Europa och det stärker tron på samarbetet i eurozonen. Marknaden kan andas ut och blicka framåt. Fokus flyttas för tillfället till den pågående rapportsäsongen och om den starkare konjunkturen syns i bolagsrapporterna, framför allt inom cykliska sektorer som verkstad och industri. På torsdag kommer också nya räntebesked från både Riksbanken och ECB.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @marialandeborn
Brexit och ditt sparandeDet blev kraftfulla reaktioner på de finansiella marknaderna efter att britterna överraskande röstat för att lämna den europeiska unionen. Ett europeiskt börsindex rasade med över 7 procent, pundet föll till de lägsta nivåerna på 30 år och även oljepriset backade påtagligt. När Stockholmsbörsen öppnade på måndagen efter midsommar anpassade sig kurserna efter den europeiska utvecklingen. Det är lätt att få skrämselhicka av sådana nedgångar, under en enskild handelsdag, men det gäller att komma ihåg att marknaderna hade stigit påtagligt under veckan inför omröstningen i takt med Brexit sågs som allt mer osannolikt. Och ser vi till utvecklingen under förra veckan som helhet blev nedgången i det europeiska börsindexet drygt en procent.

Brexit öppnar för risker och möjligheter
Att britterna nu har valt att lämna EU skapar stor osäkerhet och öppnar upp för olika färdriktningar. I ett dystert scenario leder osäkerheten till att hushåll och företag senarelägger konsumtion och investeringsplaner med konjunkturförsvagning som följd. Detta blir särskilt besvärligt eftersom möjligheterna att stötta konjunkturen via penningpolitiken är begränsade i utgångsläget. Dessutom tillkommer risken med politiska spridningseffekter i andra EU-länder som kan späda på och förlänga oron.

I ett mer optimistiskt scenario förmår konstruktiv politisk hantering under den närmaste tiden att dämpa osäkerheten och därmed de ekonomiska följderna. Det kan även bli startskottet för en reformering av EU i mer positiv riktning som har större stöd hos befolkningen och därmed banar väg för en mer effektiv och stabil europeisk union. Riskerna som Brexit skapar ska inte underskattas, men mitt i all marknadsturbulens och tidningarnas skräckrubriker kan det alltså vara värt att påminna om att utfallet inte nödvändigtvis behöver bli till det sämre.

Hur bör du som sparare förhålla dig?
På kort sikt kommer vi inte ifrån det faktum att osäkerheten är stor, och om det är något som de finansiella marknaderna avskyr, så är det just osäkerhet. Det innebär att vi räknar med att det kommer vara stökigt på börser och andra marknader under den närmaste tiden till dess att följderna av Brexit blir mer klara. Och den politiska hanteringen av frågan kommer ha stor inverkan på kurserna.

Vår bedömning är dock att Brexit inte är ett nytt Lehman Brothers. Även om ytterligare nedgångar kan följa framöver, så är vår generella rekommendation för den som har haft en balanserad portfölj i utgångsläget att avstå från spekulation i det här läget. Att ta investeringsbeslut efter att det har varit stora rörelser på marknaderna och när osäkerheten är förhöjd är alltid ett stort risktagande. Den främsta risken är att man hakar på en överreaktion som kan ta lång tid att ta igen.

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande

JPG image, 548 x 326nehro|2016-06-29 17:37:31

att ni orkar hålla kommentarer om brexit inom ett år är detta borta. ungefär som när Putin var elak i Ukraina.. vore det inte bättre att fundera på varför och kostnads läget det är ju inte otur att ö borna plötsligt drar. varför inte göra en kostnad jämförelse . ta den egna ankdammen vem har hissat alla skatter utan att fundera på vad det innebär för industri och produktion . kan det vara så att det faktiskt är bättre rent ekonomiskt prioritera den egna ekonomin
AnmälBörsen tillbaka kring nollanEfter den turbulenta inledningen på 2016 har världens börser återhämtat sig rejält på senare tid. Tittar vi på ett så kallat världsindex, som är ett genomsnitt av världens samlade börser, så är det tillbaka på ungefär samma nivå som vid årsskiftet. I mitten av februari hade samma index sjunkit omkring 10 procent. Men det är stora skillnader mellan olika aktiemarknader, och tittar vi på t ex Stockholmsbörsen, så är det fortfarande en bit kvar till nollstrecket även om avståndet har krympt påtagligt sedan i februari.

Det går att peka på olika orsaker till det förbättrade börshumöret, men stigande råvarupriser och en utebliven försämring i den makroekonomiska statistiken spelar nyckelroller. Just detta att den ekonomiska bilden inte har försämrats är viktigt. Sedan en tid tillbaka har det funnits en oro för ett recessionsscenario med ursprung i den amerikanska ekonomin. Sannolikheten för en lågkonjunktur står i direkt relation med priserna på aktiemarknaden. Om sannolikheten för en recession ökar, är det rimligt att börsen går ned och vice versa. Och när den makroekonomiska statistiken på senare tid inte har bekräftat recessionsfarhågorna och på marginalen minskat risken för att det inträffar – är en logisk följd att aktiemarknaderna reagerar med en återhämtning.

I månadens marknadsbrev kan du läsa mer om börsutvecklingen där vi även resonerar kring vilken konjunkturmiljö som är att föredra framöver. Vi följer även upp den senaste tidens centralbanksåtgärder där vi nu är av uppfattningen att penningpolitiken börjar närma sig vägs ände. 

Johan Lundqvist, bloggar om makroekonomi och sparande

Läs mer om sparande och investeringar

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 

 
Långsiktigt sparande vs spekulationPå Skandia betonar vi ofta vikten av långsiktigt sparande. Att ha ett långsiktigt perspektiv på sin investering är raka motsatsen till spekulation. Nog för att spekulanter med jämna mellanrum träffar rätt, och att belöningen för en lyckad aktieaffär kan vara stor, men för varje lyckad spekulationsaffär finns alla de som misslyckas.

Det är svårt att pricka toppar och bottnar på aktiemarknaden, och den som försöker tajma svängningarna riskerar att hamna ”bakom kurvan”. Inte sällan reagerar man för sent – man säljer i slutet av en nedgång och köper i slutet av en uppgång. Ofta hänger ett starkt börsår på ett fåtal dagar. Mindre dagsrörelser upp och ned kan ta ut varandra, men de där riktigt bra dagarna är de som sätter avtryck i den slutliga avkastningen. Och den som missar dem kan gå miste om en stor del av en börsuppgång.

Hög avkastning trots kriser och börsfall
Låt oss illustrera hur det kan se ut över en längre tidsperiod med ett hypotetiskt räkneexempel. För 13 år sedan, i mars 2003, bottnade Stockholmsbörsen efter raset som följde i It-bubblans spår. Uppgången sedan dess har varit imponerande. Räknat sedan årsskiftet 2002/2003 har börsens breda index stigit drygt 360 procent inklusive återinvesterade utdelningar, vilket motsvarar en genomsnittlig årsavkastning på drygt 12 procent. Det har dock varit en fartfyllt period. Under finanskrisen tappade börsen mer än halva sitt värde från toppen 2007 till botten 2008. Och under de senaste sju årens uppgång har vi haft ett antal större sättningar. Men trots kriser och börsfall längs vägen summerar det alltså till en imponerande avkastning för den som suttit still i båten och behållit sin investering.

Risken med tajming
Om vi går igenom börsutvecklingen under den här trettonårsperioden visar det sig att endast ett fåtal dagar har varit avgörande för utvecklingen. Och för den som har klivit in och ut på börsen och missat de bästa dagarna har avkastningen blivit betydligt lägre. För den som endast missade de fem bästa dagarna skulle avkastningen ha blivit 205 procent – förvisso en bra siffra, men betydligt svagare än de 360 procent som börsen steg under perioden. Om man hade missat de 10 bästa dagarna sjunker avkastningen till 130 procent och om man hade missat de 20 bästa dagarna stannar avkastningen på blygsamma 45 procent. Nu är detta räkneexempel högst hypotetiskt.

Den som har missat de bästa dagarna har sannolikt även missat ett antal dåliga dagar, vilket i så fall mildrar de negativa effekterna på portföljen. Det går naturligtvis även att vända på resonemanget och konstatera att den som istället lyckades undvika de sämsta dagarna på motsvarande sätt fick en betydligt högre avkastning än börsutvecklingen. Men det visar trots allt på faran med att försöka tajma marknaden – det krävs inte många felsteg för att gå bort sig rejält.

Välj passande strategi och sitt still
Merparten av sparare är bäst betjänta av att avstå från spekulation. En klokare strategi är att fokusera på att sätta ihop en portfölj som passar den egna riskbenägenheten. Denna påverkas av såväl personlighet (hur bekväm man är med att se sitt sparkapital svänga i värde under perioder) som sparhorisont (hur länge man planerar att ha sitt kapital placerat). Därefter bör man med jämna mellanrum – i synnerhet efter att det har varit stora rörelser på marknaderna – återställa balansen mellan aktier, obligationer och eventuellt andra tillgångsslag i portföljen. En sådan strategi innebär att man automatiskt säljer aktier när de har gått upp och köper aktier när de har gått ner, och detta utan att man behöver fundera på vad nästa steg för börsen kan tänkas bli.

Johan Lundqvist, bloggar om makroekonomi och sparande

Läs mer om sparande och investeringar

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 

 Emil Nilvander|2016-03-17 12:35:33

Hej, vilket bra inlägg och bra motivering för riskbenägna och långsiktiga kunder att månadsspara i Skandia Sverige Exponering (risk 6 av 7). Hur ser jämförelsen med Skandias tradförvaltning ut för samma period? Ligger den genomsnittlig årsavkastningen för perioden på drygt 6,5 procent %? Med vänliga hälsningar, Emil
Anmäl


Johan Lundqvist|

Hej Emil!

Tack för din kommentar! Den genomsnittliga årsavkastningen för Skandias traditionella förvaltning var 7,0 procent per år under perioden. Den traditionella livportföljen består dock av en stor andel obligationer och andra tillgångar och är därför inte direkt jämförbar med ett börsindex.

Hälsningar, Johan

Anmäl


Henrik|2016-03-18 23:40:46

Hej! Intressant läsning! Men du plockar inte russinen ur kakan nu? Självklart går det att hitta en period om 13 år med extremt god utveckling. Att man sedan skulle missa just de 5 bästa dagarna under den perioden får ses som fullständigt osannolikt om man endast missar 5 dagar totalt. Går man ur börsen bara några dagar så är det helt slumpmässigt om man vinner eller förlorar på det. Visst, en liten uppgång missar man i snitt, men då har man å andra sidan tagit lägre risk än de som var investerade. Oavsett vilken sparhorisont man har så är en investering på börsen alltid spekulativ. Man kan med lång horisont få en "snygg" genomsnittlig årlig avkastning, men investerare bryr sig inte om genomsnittlig avkastning, de bryr sig om kumulativ avkastning, och den risken kan inte diversifieras bort med hjälp av en lång sparhorisont. Sedan är inte ens en lång sparhorisont en garanti för en positiv avkastning. Investerade man på toppen 2000 och sålde exakt 12 år senare så sålde man med förlust (om man återinvesterade utdelningarna och justerar för inflationen)! Under den perioden fick man dessutom genomlida perioder då investeringen tappat över 70 %. Själv spara jag till pensionen. Bara 40 år kvar.. Om mina 100.000 kr blir en miljon eller fem miljoner vet jag inte, jag kan bara spekulera. En miljon förutsätter 6 % årlig avkastning, fem miljoner förutsätter 10 %. Båda avkastningssiffrorna är helt rimliga, och till synes är skillnaden relativt modest, men slutpensionen skiljer sig trots det med faktor 5, eller fyra miljoner kronor. Trots min extremt långa sparhorisont på 40 år så är min investering ändå högst spekulativ, inte huruvida min avkastning blir positiv eller inte, men huruvida jag blir rik eller inte. Men börsen betalar bra för att ta risk, så det gör jag villigt! Med vänlig hälsning, Henrik
Anmäl


Johan Lundqvist|

Hej Henrik och tack för din kommentar!
Du har helt rätt i att det är mycket liten risk att den som skulle ha missat fem dagar under 13 år just skulle ha missat de bästa. Därför försökte jag vara så tydlig som möjlig med att räkneexemplet endast var hypotetiskt samt att den som missar ett antal bra dagar sannolikt även missar ett antal dåliga, vilket i så fall skulle minska den negativa effekten på portföljen. Jag tycker dock att exemplet på ett enkelt sätt visar på riskerna med att försöka tajma marknaden även om sannolikheten att det skulle gå fullt så illa som i exemplet är låg. 

Hälsningar Johan

AnmälFärdigsänkt från ECBGårdagens räntebesked från den europeiska centralbanken ECB blev ytterligare ett kliv i mer expansiv riktning. Styrräntorna sänktes mer än förväntat, programmet för obligationsköp både utökades och vidgades och dessutom sjösattes riktade banklån. De initialt positiva marknadsreaktionerna kom dock av sig efter att centralbankschefen Mario Draghi signalerat att ytterligare räntesänkningar inte bedöms aktuella. En av anledningarna till ECBs ovilja att göra räntorna ännu lägre (mer negativa) är risken för att regionens redan utsatta banker riskerar att drabbas negativt. En fördjupad osäkerhet kring banksektorns hälsotillstånd skulle vara förödande för den bräckliga euroekonomin.

Penningpolitiken börjar närma sig vägs ände
Att räntan nu ser ut att ha nått sin botten i euroområdet innebär att penningpolitiken börjar närma sig vägs ände. Det ökar sårbarheten om ekonomin skulle utsättas för en chock och tillväxten försvagas ytterligare. Det ställer i sin tur ökade krav på övriga beslutsfattare i euroområdet (något som Mario Draghi också har efterlyst under lång tid). ECB är nämligen ensam på sin planhalva. Och de behöver sällskap. Högst på önskelistan står att valutaunionens politiker ansluter sig och kompletterar den expansiva penningpolitiken med finanspolitiskt stöd genom lånefinansierade investeringar (till dagens rekordlåga räntor), kapitaliserar upp banksektorn samt andra typer av strukturella reformer. Här lyser dock den politiska viljan och initiativförmågan med sin frånvaro. Så länge ECB fortsätter vara ensam spelare på sin planhalva är det svårt att se att mer av det som inte har fungerat hittills ska vara lösningen på regionens problem.

Fortfarande finns dock möjlighet för centralbanken att trappa upp de okonventionella insatserna ytterligare. Men sådana åtgärder medför även betydande risker, som vi skrev om i senaste marknadsbrevet. Dessutom går det att ifrågasätta hur verksamma dessa åtgärder är. Ganska exakt ett år efter att ECB påbörjade programmet med köp av obligationer är facit än så länge inte imponerande. Under året som gått har börsen sjunkit, euron stärkts och ränteskillnaderna mellan Tyskland och de skuldtyngda sydeuropeiska länderna ökat. Vidare har förtroendet bland konsumenter och företag försvagats och tillväxten har inte tagit fart. Dessutom är inflationen återigen negativ och de långsiktiga inflationsförväntningarna är lägre nu än för ett år sedan. Visserligen är det möjligt att läget hade sett värre ut utan insatserna, men någon mirakelkur är de definitivt inte.

Johan Lundqvist, bloggar om makroekonomi och sparande

 

Läs mer om investeringar och sparande

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 
Tvära kast på februaribörsen

Taggar: börs spara Johan


Få har nog missat att det har stormat på börsen i år. Januari blev en svag börsmånad och februari började i samma dystra tongångar. Men på senare tid har stämningen förbättrats rejält och faktum är att de flesta börser ligger på plus så här långt i februari och nedgången sedan årsskiftet har krympt påtagligt.

Det går dock inte att komma ifrån att det är oroliga tider – det märks inte minst på att rörelserna är så stora oavsett om riktningen är upp eller ned. Och det finns ett antal orosmoln som ligger bakom den här nervösa stämningen. Det handlar bland annat om utvecklingen i Kinas ekonomi, nedgången i oljepriset och frågetecken kring den europeiska banksektorn. Men det som ofta glöms bort är att det samtidigt finns en del positivt att ta fasta på. Sammanfattningsvis kan starten på 2016 beskrivas som en uppväxlad dragkamp mellan positiva och negativa faktorer med blixtsnabba humörskiftningar.

I månadens marknadsbrev (som du kan läsa här) resonerar vi om börsläget. Vi räknar med att de tvära kasten består och det gör att tidpunkten för en investering eller försäljning kan spela stor roll för avkastningen. Det gör att behovet av en balanserad portfölj är särskilt viktigt. Vi tittar även närmare på centralbankerna som i början av året har rört sig i en allt mer expansiv riktning. Trots att år av låg-, noll-, eller minusränta inte har fått fart på inflationen hittills, tycks receptet vara på temat ”mer av samma”. Men är det verkligen rätt väg att gå? Slutligen ger vi även fem tips på hur du kan lägga upp ditt privata pensionsparande efter att avdragsrätten har slopats.

Johan Lundqvist, bloggar om makroekonomi och sparande

 Läs mer om investeringar

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 

Kapitalförsäkring

Läs mer om kapitalförsäkring

 

Spara till barn

Läs om hur du sparar till barn

 
Börsen skakar – men drabbas inte av panik

Taggar: börs Mattias aktie


Det fortsätter att vara stökigt med stor turbulens på världsmarknaderna. I går föll börsen i Stockholm med över 4 procent och raset fortsatte under tisdagsmorgonen med stora nedgångar i Asien.

Börsveckan inleddes med årets sämsta handelsdag, med samtliga storbolag på minus. Dagens Industri rapporterar om en ”blodröd avslutning på måndagshandeln” och en ”börschock”, med rubriker som kan få den mest hårdnackade optimisten att börja tvivla.

Deppigt värre och ganska så stökigt med andra ord.

Sedan länge finns en påtaglig oro kring vart konjunkturen och tillväxten är på väg. Framför allt vad gäller Kina, men även andra tillväxtmarknader som Ryssland och Brasilien har det tufft på grund av oljeprisfallet.

Den dystra stämningen på börsen går igen även i andra tillgångsslag. På obligationsmarknaden forsätter räntorna att falla i ”trygga” länder som USA, Tyskland, Japan och Sverige medan räntorna stiger i mer ”osäkra”, skuldtyngda länder som Spanien, Portugal och Italien.

Oljan fortsätter också att sätta tydliga avtryck på marknaden. I princip dagligen rör sig börsen och oljepriset åt samma håll. Vid dessa extrema prisrörelser är det svårt att bilda sig någon säker uppfattning om vart vi är på väg.

Men som min bloggkollega Maria också poängterade för några veckor sen så är det viktigt att ha en långsiktig strategi för sitt sparande. Det blir särskilt tydligt i turbulenta tider om man har mer risk än vad man tål i sitt sparande. De senaste årens uppgång och de låga räntorna har för många lett till en kraftig övervikt i aktier och då är det klart att såna här börsdagar då sätter sina spår i sparkapitalet.

Den som tänker långsiktigt i sitt sparande, och som har god spridning på sina innehav och tillgångsslag, bör sitta still i båten och hålla sig lugn. Ta tillfället i akt och se över dina risknivåer och fundera över när du har tänkt att använda pengarna. Ju längre tid du kan avvara pengarna, desto mindre orolig behöver du vara. Och kom ihåg att spara regelbundet för det är sannerligen inte enkelt att pricka in toppen eller botten i en konjunktur!

Mattias Munter, pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

Läs mer om att investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handlar med aktier och hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 
Vem tänder stjärnorna?Nya bolag på nya marknader är ett spännande investeringsalternativ och något som det pratas alltmer om i media. Det handlar oftast om bolag som inte handlas på börsen och är därför svåra för en privatperson att komma åt. Men via traditionell försäkring som sparform så är det möjligt.

I förra veckan rapporterade SvD om att svenska pensionsjättar vill investera i Spotify som enligt Wall Street Journal värderas till ca 8,5 miljarder dollar eller motsvarande omkring 72 miljarder svenska kronor. Det är intressant att det blir en stor nyhet idag när svenska pensionspengar från Skandias kunder funnits med i bilden för just Spotify i åtta år redan.

Skandia var genom den svenska förvaltaren Creandum med i den allra första finansieringsrundan för institutionella investerare av Spotify redan 2008. Redan året efter det, 2009, investerade vi på nytt i Spotify. Denna gång via en tysk förvaltare.

Skandia har idag Sveriges största portfölj med den här typen av investeringar och ca 5 miljarder har investerats i nya svenska teknikbolag.

Det är såklart glädjande att se att fler får upp ögonen för framgångsrika svenska entreprenörer och affärsidéer och bidrar med riskkapital. Skandia har varit beredd att satsa och investera tidigt i den här typen av nya bolag och det är klart att det också bidragit med en fantastisk avkastning för dig som kund. Ju tidigare man har möjlighet att investera, desto större är sannolikheten att det blir en bra affär och därmed bidrar till bättre pensioner för dig som valt traditionell förvaltning för ditt sparande!

Mattias Munter, pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

PS. Här kan du läsa en färsk intervju i Dagens Industri med Skandias Roger Johanson där han berättar mer om hur han tillsammans med sitt team byggt upp portföljen under 10 år.

Läs mer om investeringar

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handlar med aktier och hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder, våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 

Kapitalförsäkring

Läs mer om kapitalförsäkring

 

Spara till barn

Läs om hur du sparar till barn

 

 

Pension

Läs om pensionssparande, pensionsförsäkring, inkomstpension och hur du gör för att gå i pension vid 61. Dessutom kan du räkna ut din pension.

Samla dina pensioner på samma ställe

Läs om privat pensionssparande och ålderspension och folkpension

Läs om löneväxling till pension

Läs om utbetalning av pension

 
Det finns hopp trots börsrasMarknadsbrevet februari finns nu att ladda ner, och här är en del av innehållet:

Kina fällde börsen direkt på öppning efter årsskiftet, och risken finns att det kommer att fortsätta vara turbulent. Lyckligtvis är börs och realekonomi två olika saker, och därför finns det ljuspunkter som kanske kommer att bli tydligare senare i år.

Den här veckan börjar de svenska bolagsrapporterna för fjärde kvartalet att rulla in. Frågan alla ställer sig är återigen hur det står till med tillväxten. Med tanke på börsraset kommer marknaden att lyssna med stora öron när Vd:arna pratar framtidsutsikter för att försöka lista ut om nedgången är motiverad eller inte. I marknadsbrevet pekar vi på några sektorer att hålla extra koll på.

Oljepriset faller fritt och det pekas gärna ut som något negativt – men billig olja är inte alls bara av ondo. Snarare är det en påtaglig stimulans för världsekonomin på lite sikt. Mer om det på sidan 6.

Vi presenterar också årets första fondmodellportföljer där det skett en del förändringar sedan sist, bland annat har andelen räntor minskat medan andelen krediter och hedgefonder ökat. Vi lägger också ett tydligare fokus på attraktiva regioner i världen. Våra modellportföljer hittar du på sidan 7.

Här kan du läsa hela marknadsbrevet februari

Maria Landeborn, sparekonom
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om att spara och placera

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handlar med aktier och hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder, våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 
Börsläget kräver långsiktig strategiLite mer än halva januari har passerat och i stort sett alla världens börser har fallit brant. Oro för tillväxten i Kina, ett brant fallande oljepris och sjunkande räntor har präglat marknaden. I morse presenterade Kina BNP-statistik för fjärde kvartalet som visade att tillväxten är 6,8 procent på årsbasis, vilket lyckligtvis var i linje med förväntningarna. För helåret 2015 blev tillväxten 6,9 procent vilket prickar både målet och förväntningarna som låg på 7 procent. Det är dock den lägsta tillväxttakten i Kina på 25 år och frågan om hur avmattningen kommer att se ut framöver lär fortsätta stå högt på agendan.

Även Stockholmsbörsen har fallit brant under årets första veckor även om vi just idag har en kraftig rekyl uppåt på i skrivande stund cirka 2 procent. Tabellen nedan visar avkastningen i januari på OMXS30 de senaste 29 åren och den här månaden har potential att gå till historien som ett av de sämre. Allra värst var det under finanskrisen 2008 då index föll med drygt 12 procent. Som mest i januari i år har Stockholmsbörsen fallit med över 10 procent men sedan dess har den återhämtat sig något.

Trenden är tydlig – svängningarna är stora och snabba

Tittar vi på en börsgraf de senaste tolv månaderna är trenden tydlig – svängningarna har varit stora och snabba sedan börsen toppade i april. Risken finns att det kommer att fortsätta i samma anda, bland annat med tanke på oron för Kina, alla politiska frågor som finns på världsagendan och inte minst den amerikanska centralbankens planerade räntehöjningar under året. Under tiden kommer vi att fortsätta se panikrubriker i tidningarna som talar om för spararna huruvida det är dags att sälja allt eller bara ta det lugnt.

Börsutveckling i svenska kronor sedan 1 januari 2015, procent.

Det här börsläget kräver en långsiktig strategi

Det som hänt på marknaden sedan årsskiftet illustrerar tydligt det vi pekade på redan i Skandias marknadsbrev december-januari, nämligen att det är klokt att ha en långsiktig strategi för sitt sparande om man vill undvika magsår, och att det blir allt viktigare att sprida riskerna efter en lång börsuppgång. Det handlar inte bara om att hela tiden maximera avkastningen, utan också om att undvika att drabbas för hårt när det går sämre.

Det gäller till att börja med att ha klart för sig hur mycket risk man är villig att ta, och hur länge man har tänkt spara. Den som behöver pengarna om 3-5 år måste ha en helt annan strategi än den som sparar till pensionen om 15 år eller längre.

Därefter handlar det om att hitta en bra balans mellan aktier, räntor och andra tillgångar. Visst kan räntesparande kännas som en trist del av portföljen när det inte ger någon avkastning, men det bevarar åtminstone värdet på kapital.

I ett läge där börserna går ner så kommer det förr eller senare att uppstå intressanta köplägen och då kan den som har pengar att placera så småningom bli en vinnare.

Maria Landeborn, sparekonom
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om att spara och placera

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handlar med aktier och hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder, våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 Fredrik|2016-01-20 22:26:17

Hej Maria! Intressant skrivet. Jag har en fråga, hoppas du kan svara. Vilket datum släpper Skandia Liv sin Årsrapport?? Tack på förhand!
Anmäl


Maria Landeborn|

Hej Fredrik!

Koncernens bokslutskommuniké kommer ut den 24 februari. Årsredovisningen släpps i april.

Mvh, Maria

Anmäl


Lisa|2016-01-21 00:43:26

Hej Maria, kan du fortydliga vad du syftar till med "... förr eller senare att uppstå intressanta köplägen..."? Menar du, nar det vant och man har hamtat in en accepterad forlust ty vi/du tror val att det vander? Tack for ditt svar.
Anmäl


Maria Landeborn|

Hej Lisa!

Utöver det riktigt långsiktiga sparandet har de flesta ett sparande som är tänkt att vara mer flexibelt, där en del ska kunna användas till exempelvis en bostad eller andra större utgifter eller investeringar. I det sparandet är det klokt att både ha en del aktier och en del räntesparande. Vid ett börsfall så kommer aktiefonderna att falla medan räntesparandet behåller sitt värde. Det betyder att inte hela ditt sparande tar stryk samtidigt när börsen går dåligt. Det betyder också att om börsen går ner så har du friska pengar att köpa lite mer aktier eller fonder för om du vill.

Mvh, Maria

Anmäl


Investor|2016-01-26 22:03:19

Mycket kloka ord! Jag passar på att köpa mer. Gäller att tänka långsiktigt.
AnmälDärför gick småbolag som tågetTotalt sett blev börsåret 2015 ganska bra till slut, men vägen dit var långt ifrån spikrak. En av de tydligaste trenderna under andra halvan av 2015 när det var som mest turbulent, var att små bolag utklassade stora. Medan storbolagsindex inräknat utdelningar med knapp marginal till slut stängde över noll, steg småbolagsindex med över 30 procent. Inte illa.

Avkastning (%) på små och stora bolag på Stockholmsbörsen, jan-dec 2015

Varför gick småbolag så mycket bättre?

Förklaringen till skillnaden är bland annat geografisk. Många stora bolag har en verksamhet som spänner över hela världen vilket inkluderar länder och regioner som har problem med tillväxten, som exempelvis Kina och Latinamerika. Det är en anledning till att aktiekurserna tog stryk, men fallet blev ännu värre av flockbeteendet när många investerare samtidigt fick kalla fötter och sålde av, vilket gjorde raset större och snabbare. Många verkstads- och råvarubolag fick på kort tid se sina aktiekurser falla med en tredjedel eller mer när oron var som värst under hösten.

Små bolag å andra sidan, har ofta en stor del av sin verksamhet i Sverige eller Norden. Dels går Sverige väldigt bra, men dessutom gynnas företagen av Riksbankens låga ränta och den goda tillgången på pengar som gör det billigt att låna, investera och expandera. Det syns på aktiekurserna som fortsatte att lyfta under höstens turbulens.

Vad händer 2016?

Det är ovanligt att det är så stor skillnad mellan små och stora bolag som det var under hösten, men det är inte alls omöjligt att små bolag som grupp kan fortsätta gå bättre än stora även i år. Anledningarna är flera.

Fallande råvarupriser gör att det kommer vara fortsatt trögt i många tillväxtländer, och inbromsningen i Kina kan mycket väl fortsätta. Många stora bolag är dessutom verksamma inom verkstad och industri där det kommer att vara fortsatt tufft att hitta tillväxt.

Småbolagen har bättre förutsättningar. Dels är de exponerade mot hemmamarknaden i mycket högre grad, men dessutom är det vanligare att de är verksamma inom tjänstesektorn som växer betydligt snabbare än industrin där många stora bolag verkar.

Fondsparare tog rygg på småbolagstrenden i slutet av året. I december var den mest köpta fondkategorin Sverigefonder hos Skandia, och de allra flesta valde just småbolagsfonder.

Maria Landeborn, sparekonom
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om våra erbjudanden 

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder, våra svenska fonder och våra bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

 kaj Lönnqvist|2016-01-12 12:57:58

Kära Maria Landeborn! Du kan inte använda det gamla uttrycket " går som tåget " längre. Tågen går inte " som tåget". Håller inte tiderna, blir inställda, tekniska fel,personalbrist,( inga lokförare hos de privata entrepenörerna). o.s.v. Allt detta beroende på privatiseringen. Söker du jobb idag och säger att du ämnar åka kollektivt till jobbet, så tar arbetsgivaren en likvärdig sökande med egen bil. Många pendlare har blivit av med jobbet. Man kommer inte för sent 3-4 ggr i veckan. Du får övergå till andra uttryck! Har småbolagen " gått som tåget" har det varit väldigt illa. M.v.h. Kaj Lönnqvist
Anmäl


Peter|2016-01-12 15:45:37

Intressant, än större konkurrent till Skandia säger att större bolag kommer få en comeback under 2016. Det är något som jag också tror mest på. Småbolag överlag är inte billiga i nuläget.
Anmäl


Maria Landeborn|

Hej Peter!

Många indextunga storbolag på Stockholmsbörsen är exponerade mot industri och råvaror och risken finns att de får det tufft även i år. Vinsttillväxten i småbolagen är betydligt högre och de har mindre exponering mot de oroshärdar som finns i världsekonomin, vilket bidrar till att de är dyrare. Men mycket kan hända som gör att utvecklingen förändras. Svaret har vi om ett år!

Mvh, Maria

AnmälLäge att sälja Kinafonder?Oron för tillväxten i Kina kom som ett brev på posten direkt efter årsskiftet. Redan på måndagen föll börserna brant, och natten mot torsdag svensk tid fortsatte fallet. Efter en knapp halvtimmes handel var nedgången 7 procent vilket innebär att all handel i Kina stoppas. Det här är andra gången den här veckan det inträffar – inte direkt någon drömstart på året. Dessutom dras andra börser med i fallet, som Stockholmsbörsen som i skrivande stund är ner drygt 3 procent idag och 7 procent sedan årsskiftet.

Därför faller Kinabörsen

Bakgrunden till börsnedgången är svag kinesisk statistik som publicerades i början av januari. I december minskade Kinas export för sjätte månaden i rad och inköpschefsindex visade sig vara en besvikelse. Rädslan för avmattningen i ekonomin och vad den kan innebära för resten av världen har fått kapital att flöda ut ur Kina. Det har satt press på den kinesiska valutan som fortsätter att försvagas och det har fått börser över hela världen att falla.

Det automatiska handelsstoppet som gör att den kinesiska börsen stänger efter en nedgång på 7 procent är till för att stabilisera marknaden och förhindra alltför kraftiga nedgångar, men frågan är om inte effekten blir den motsatta. När en börsnedgång innebär att det finns en risk att börsen stänger kan det göra att ännu fler trycker på säljknappen vilket istället förvärrar raset.

Hur allvarligt är läget?

Svag statistik är givetvis inte bra, men att det går trögare i Kina är ingen överraskning. Oro för tillväxten präglade andra halvan av förra börsåret och kommer att vara närvarande även 2016, vilket jag och Peter Malmqvist pratade om i Ekonomiekot lördag i slutet av december.

Den stora frågan är inte om tillväxten bromsar in, utan hur fort det går. Det kommer att dröja innan vi vet svaret och innan vi kan se vilka spridningseffekter det får på resten av världsekonomin. Under tiden kan det vara värt att hålla i minnet att även om den kinesiska ekonomin saktar in, så är tillväxten fortfarande dubbelt så hög som i de flesta andra regioner i världen. Långsiktigt innebär det en enorm potential.

Ska man sälja sina Kina- och Asienfonder?

Svaret är nej för alla de som sparar långsiktigt, och som endast har en begränsad del av sparandet i Kina. Så ser det ut för de allra flesta. Dessutom sker de riktigt stora nedgångarna vi läser om i tidningarna på Shanghaibörsen – vilket inte är den börs svenska fondsparare har sina pengar placerade på eftersom fonder nästan uteslutande placerar i Hong Kong där börsen inte rör sig lika kraftigt. Den stora skillnaden i börsdramatik syns tydligt i diagrammet nedan.

Börsutveckling i Hong Kong och Shanghai sedan 1 januari 2014, %

Kina är en tillväxtmarknad och det hör till att såväl upp- som nedgångar kan vara både stora och snabba. Det känns förstås dramatiskt att se stora svarta tidningsrubriker om börsfall, men sparar man i aktier och aktiefonder så går det ner ibland. Det bästa sättet att slippa oroa sig är att spara riktigt långsiktigt, 10 år eller mer, och helst att spara regelbundet exempelvis genom ett månadssparande.

Rådet är alltså att inte drabbas av panik, utan sitt stilla i båten. I det långa perspektivet är både Kina och Asien superintressanta regioner med stor potential.

Sparar du på kortare sikt än 5-10 år är saken annorlunda. Då ska inte alla pengar stå på börsen, utan det är smartare att exempelvis välja en blandfond med låg risk, som placerar i både räntor och aktier.

Sparar du bara på 2-3 års sikt ska pengarna inte vara på börsen över huvud taget. Då är det räntefonder eller sparkonto som gäller.

Maria Landeborn, sparekonom
Twitter: @marialandeborn

Sök bland våra fonder och se fondkurser

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder, våra svenska fonder och våra bästa fonder

 

 
En liten räntehöjning med stort signalvärdeTill slut kom det, beskedet alla väntat på. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed), höjde igår kväll styrräntan för första gången på nio år och börserna steg på beskedet. Höjningen sker genom att spannet för styrräntan flyttas från 0-0,25 till 0,25-0,5 procent. Det är en närmast symbolisk första höjning som ser ut att följas av flera under nästa år.

Räntehöjningen är i grunden en positiv signal om att Fed bedömer att den amerikanska ekonomin är stabil och på rätt väg. Arbetslösheten sjunker och Fed bedömer att inflationen så småningom kommer att nå målet på 2 procent. Anledningen till att man höjer räntan innan inflationsmålet är uppnått är att det finns en fördröjning på 1-2 år innan en åtstramning får effekt på realekonomin.

Räntehöjningscykeln blir annorlunda än tidigare

Feds kommentarer till räntebeskedet och räntebanan framöver var mjuka i tonen. Räntepolitiken ska även fortsättningsvis vara expansiv och Fed kommer noggrant att följa ekonomisk data för att vara säker på att ekonomin utvecklas så väl att den tål fortsatta räntehöjningar. Efter åratal av nollränta går det heller inte att jämföra situationen med tidigare återhämtningar och räntehöjningscykler – man måste enkelt hålla ögonen på utvecklingen och se vad effekterna blir samtidigt som man agerar.

Den långa perioden med nollränta och extremt god tillgång på pengar har medfört att investerare har tagit mer risk än tidigare för att få högre avkastning. Det har drivit kapital till risktillgångar vilket fått aktiekurser och värderingar att stiga. Bankerna har samtidigt haft enorma överskott på likviditet som lånats ut till marknaden. När vi nu går mot en period med åtstramningar bör resultatet bli det motsatta. En del kapital flyttas från risktillgångar och det kommer att bli svårare och dyrare att låna pengar än det varit de senaste åren. Framför allt drabbar det företag med sämre kreditvärdighet. Redan före höjningen har det märkts på amerikansk high yield, det vill säga företagsobligationer med hög risk. I samband med att Fed slutade trycka pengar för drygt ett år sedan vände den amerikanska high yield-marknaden ner, och högre räntor kommer att förstärka den trenden.

Betyder högre räntor slutet på börsfesten?

Historiskt har det dröjt innan räntehöjningar har satt stopp för en pågående börsuppgång. Som vi har konstaterat är den här situationen annorlunda, men högre räntor måste inte betyda att aktiemarknaden vänder ner. Snarare handlar det om en normalisering, där alla inte kan låna pengar lika billigt och där aktier inte är det enda alternativet för den som söker avkastning. Det bör göra att avkastningen på börsen inte blir lika hög framöver även om den kan fortsätta att stiga tack vare den starka amerikanska ekonomin.

Nu hoppas vi att Fed varken är för sent eller för tidigt ute med räntehöjningen. Om de är för sent ute skulle det innebära att inflationstrycket är större än någon trott, och då kommer vi att få betydligt snabbare räntehöjningar framöver än marknaden väntar sig. Det kan få stora effekter på både börsen och ekonomin. Likaså hoppas vi att Fed inte agerar för tidigt och ofrivilligt sätter stopp för den återhämtning som pågår. Sannolikt dröjer det till 2017 innan vi har svaret.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om våra erbjudanen

Lån och boräntor

Läs mer om vårt bästa bolån/bostadslån/bostadslån

Läs om bolåneräntor/boräntor/räntor på bolån

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser
Girig marknad hade önskat merTvå saker blev uppenbara igår när den europeiska centralbanken, ECB, presenterade sitt räntebesked. Den ena är att centralbankerna fortfarande står i fokus och håller i taktpinnen för vad som händer på marknaden. Den andra är att marknaden är girig.

Precis som utlovat utökade ECB stimulanserna för att få fart på ekonomin. Inlåningsräntan sänktes till -0,3 procent och stödköpen förlängdes så att man nu ska fortsätta köpa obligationer ända fram till mars 2017, istället för till september 2016 som tidigare var sagt. Dessutom ska man köpa flera olika typer av obligationer och i takt med att de förfaller ska man också återinvestera pengarna.

Tidigare har ECB ofta lyckats överraskat positivt med mer stimulanser än marknaden väntat sig, men den här gången var förväntningarna högre ställda. Marknaden är girig och 60 miljarder euro i månaden i nästan ett och ett halvt år till räckte inte till. Börser över hela världen föll, räntorna steg och euron stärktes.

Tillfällig lättnad för Riksbanken

Det finns åtminstone en person som bör glädjas åt ECB:s besked, nämligen den svenska riksbankschefen Stefan Ingves. Riksbankens agerande är i hög grad beroende på vad ECB gör, och när ECB levererar mindre stimulanser än väntat kan Riksbanken också avvakta. Sannolikheten för att Riksbanken sänker räntan vid nästa möte i mitten av december sjönk efter ECB:s besked.

Om Riksbanken ”slipper” sänka räntan mer är det positivt. Svensk ekonomi är stark och stimulanserna är redan omfattande med en styrränta på -0,35 procent och omfattande obligationsköp. Ytterligare stimulanser riskerar snarare att blåsa upp mer obalanser än att ge några positiva effekter – förutom högre inflation förstås, vilket är vad Riksbanken fokuserar på.

Årets viktigaste räntebesked återstår

Om knappt två veckor väntar två räntebesked till och det ena kommer från Riksbanken. Även om ECB ökade stimulanserna mindre än väntat igår så var det fortfarande en ökning, och det bör öka pressen på Riksbanken. Men möjligen skjuts en eventuell räntesänkning fram till 2016 i väntan på vad ECB gör nästa gång. Riksbanken meddelar sitt beslut den 15:e december.

Det andra och absolut viktigaste räntebeskedet kommer från den amerikanska centralbanken, Fed. Just nu ut att bli ett av de mest spännande ögonblicken under 2015. Sannolikheten för att vi får den första amerikanska räntehöjningen på nästan ett decennium är över 70 procent. Om inget oväntat händer, till exempel att det kommer usel arbetsmarknadsstatistik i eftermiddag eller att börsen helt brakar ihop, så kommer räntehöjningen av allt att döma att bli av den här gången. Svaret får vi den 16:e december.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om våra erbjudanen

Lån och boräntor

Läs mer om vårt bästa bolån/bostadslån/bostadslån

Läs om bolåneräntor/boräntor/räntor på bolånSverige högst på köplistan i novemberNovember är säsongsmässigt en stark börsmånad. Sedan 1987 har de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen i genomsnitt stigit strax över två procent under månaden. Facit för november i år blev plus 4 procent.

Våra fondsparare satsade på hemmamarknaden och mer än vartannat fondköp gick till Sverigefonder under november. Den svenska marknaden går bra. Ekonomin växte med nästan fyra procent i årstakt under tredje kvartalet, men trots det eldar den svenska Riksbanken på med stimulanser i form av minusränta och obligationsköp. Det är gynnsamt för aktie- och fondsparande, men det har också medfört risker i form av stigande bostadspriser och ökad skuldsättning.

Näst högst på köplistan stod Japan, där börsen stigit med närmare 15 procent sedan årsskiftet. Här ligger förhoppningen i att vi står inför en ny era i den japanska ekonomin. Efter mer än två decennier av svag utveckling är vinsttillväxten i japanska bolag god samtidigt som värderingarna är rekordlåga. Dessutom görs en rad aktieägarvänliga reformer. Höjda utdelningar, aktieåterköpsprogram och fler utländska ledamöter i bolagen är några exempel, och planer finns också på att sänka bolagsskatten från drygt 32 procent till under 30 procent under 2016.

Japan: Börsutveckling och värdering i lokal valuta (JPY)

Räntefonder stod för största delen av alla försäljningar och det var både penningmarknadsfonder och obligationsfonder som kastades ur portföljerna. Även tillväxtmarknadsfonder och Asienfonder såldes av. Tillväxtmarknader har gått trögt under flera år jämfört med utvecklade marknader av flera olika anledningar. Dit hör fallande råvarupriser, strukturella problem och geopolitisk oro för att nämna några.

Börsutveckling i lokal valuta (%) december 2010 – november 2015

Mer om hur vi ser på potentialen på de olika marknaderna kan du läsa i vår rapport Placeringsutsikter

Mest köpta fondkategorier hos Skandia under november:
Aktiefonder – Sverige
Aktiefonder – Japan
Aktiefonder – Bransch

Mest sålda fondkategorier hos Skandia under november:
Räntefonder
Aktiefonder – Tillväxtmarknad
Aktiefonder – Asien

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

 

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Sök bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

Läs mer om kapitalförsäkring fond
Sex aktietips i nya BörsrådetMed drygt en månad kvar på året står Stockholmsbörsen på nästan 15 procent plus inräknat utdelningar. Det är en fin utveckling framför allt med tanke på höstens globala oro för tillväxten i Kina – en oro som för tillfället verkar vara överspelad och bortglömd. Än så länge har marknaden inte påverkats av de fruktansvärda terrordåden i Paris för drygt en vecka sedan. Frågan är dock vad som händer om oron håller i sig och det börjar sätta spår i den reala ekonomin.

Vilka aktier ska man äga i ett sådant läge?

Det och mycket mer diskuterar jag tillsammans med Ann Grevelius från GP Bullhound och Henrik Mitelman från Dagens Industri i senaste Börsrådet.

Som alltid tipsar vi också om sex aktier att köpa och två att avstå ifrån. Jag föreslår ett läkemedelsbolag, ett industribolag som går från mekanisk till digital teknik samt ett finansbolag i väntan på ny VD. Ann tipsar om sina tre favoriter bland de svenska investmentbolagen.

Alla aktietips hittar du 9 minuter in i programmet. Hela Börsrådet ser du här.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om våra erbjudanen

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISKDaniel|2015-11-24 08:46:40

Kan inte Skandia skapa eget börsråd med aktietips m.m. för era kunder där du och delar av förvaltningsteamet är med. Ni bör ju ha massa experter inom er stora kapitalförvaltning
Anmäl


Maria Landeborn|

Hej Daniel, tack för en god idé! Vi får se om vi kan få till detta, personligen skulle jag tycka det vore jätteintressant. Precis som du säger så har vi mycket samlad kunskap och erfarenhet, och ju mer vi kan dela med oss av det till våra kunder desto bättre. Mvh, Maria.

AnmälFler barn på väg i Kina

Taggar: börs Maria


För drygt 35 år sedan införde Kina den så kallade enbarnspolicyn som innebar att varje familj bara fick ha ett barn. Förra veckan kom nyheten att policyn ändras till två barn per familj. Ända sedan slutet av 80-talet har Kinas födelseantal varit fallande, fram till de senaste fem åren då trenden stabiliserats.

Den nya 2-barnspolicyn kan både innebära stora möjligheter och påfrestningar för den kinesiska ekonomin. Fler barn betyder att det behövs mer pengar till vård, skola och barnomsorg. På sikt innebär det en större arbetsför befolkning, och på ännu längre sikt fler äldre som också kommer att behöva mediciner och vård. Det är också troligt att den pågående urbaniseringen blir ännu tydligare och att de kinesiska storstäderna blir fler och större med allt vad det innebär i form av konsumtion och påfrestningar på miljön.

De omedelbara vinnarna på beskedet var bolag noterade på Hong Kong-börsen som producerar varor för barn, som hygienartiklar och barnvagnar. Börsen reagerar snabbt på nyheter som kommer att ta ett tag innan de är omsatta i praktiken. I verkligheten dröjer det lite innan förändringen slår igenom, men att många konsumentbolag som riktar sig till kinesiska barn och barnfamiljer applåderar nyheten är ingen högoddsare. Framför allt handlar det om kinesiska bolag, men även svenska konsumentbolaget SCA säljer varor i Kina liksom amerikanska Procter and Gamble och europeiska Nestlé.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Kina, födelsetal per tusen invånare 1949-2014

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Sök bland våra fonder och se fondkurser  

 

Läs mer om kapitalförsäkring fond 
Det är köpläge efter börsrekylenIdag publicerar vi andra numret av Skandias Placeringsutsikter, en rapport där vi tar tempen på marknaden och ger konkreta spartips.

Jakten på tillväxt går vidare. Världens centralbanker fortsätter att stimulera marknaderna med hjälp av låga räntor och sedelpressar, vilket gör att vi kommer att fortsätta få se stora rörelser i aktier och valutor även framöver. Det ställer krav på att ha en bra balans mellan aktier och räntor i sparandet.

Börsrekylen har skapat köpläge. Efter vårens börsrally har rekylen gjort att aktievärderingarna ser mer lockande ut igen, och det är ett bra tillfälle att öka lite i aktier för den som har möjlighet.

Välj aktiemarknader med omsorg. Med hjälp av Skandias värdeindikator har vi rankat potentialen på världens aktiemarknader. I topp hamnar Japan och Pacific. Japanska företag gör rekordvinster och värderingarna är historiskt låga. På andra plats hamnar Sverige, som har hög tillväxt och gynnas av Riksbankens generösa stimulanser. Längst ner hamnar de forna tillväxtregionerna Latinamerika och Ryssland.

Skandias Värdeindikator väger samman börsutveckling, värdering och företagens vinsttillväxt. 

 

Ränteplaceringarna som lockar mest. I en värld med räntor nära noll känns räntesparande kanske inte så lockande. Men en bra portfölj behöver innehålla en krockkudde som bevarar värde när det blir skakigt på börsen. Vi reder ut vilka räntefonder som fyller det syftet bäst.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Se mer om rapporten i filmklippet nedan, och ladda ner hela rapporten här.

Klicka på bilden för att se filmklippet.

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Sök bland våra fonder och se fondkurser

Läs mer om kapitalförsäkring fond
Mer minusränta att vänta?

Taggar: börs ränta Maria


Rapportsäsongen är i full gång och resultaten är minst sagt blandade. Storbankerna tyngs av minusräntan och de konjunkturkänsliga verkstadsbolagen kämpar med minskande orderingångar. Årets börsvinnare, spelbolagen, har än så länge lyckats nå de högt ställda förväntningarna.

Hårda tider för verkstadsbolagen

Precis som vi trott har flera av verkstadsbolagen problem. SKF rapporterade som väntat vikande efterfrågan i Kina, men dessutom i USA vilket tog marknaden med överraskning. Dagens rapport från gruvbolaget SSAB är heller ingen rolig läsning med minusresultat och en försäljning som bommade prognoserna, vilket innebär att ännu fler nedskärningar är att vänta. Frågan är om inte en nyemission snart står för dörren.

Det finns ljuspunkter även i verkstadssektorn. Både Atlas Copco och ABB rapporterade bra lönsamhet men vikande orderingång. Även om marknaden drog en lättnadens suck just nu så är en sämre orderingång inget bra tecken. Risken finns att det kommer att synas i resultaten längre fram.

Kursutveckling i år:
ABB -9 %
Atlas Copco +2 %
SKF -12 %
SSAB -25 %

Tungt för storbankerna…

Den största överraskningen hittills har varit storbankerna som oväntat presenterat betydligt sämre rapporter än väntat. Jämfört med samma period förra året minskade det totala resultatet för de fyra storbankerna med drygt 2,5 miljarder. Tre av aktierna straffades hårt på börsen och värst var det för Handelsbanken som föll nästan 7 procent. Problemen är flera – minusränta, minskad utlåning och färre affärer på grund av börsturbulensen.

Kursutveckling i år:
Handelsbanken -5 %
Nordea +4 %
SEB -11 %
Swedbank 0 %

… och mer minusränta att vänta?

Minusräntan är ett av bankernas stora problem. Eftersom ingen velat föra minusräntan vidare till kundernas bankkonton, så har inlåningen blivit lite dyrare varje gång Riksbanken sänkt reporäntan. Möjligen blir det ännu värre om en vecka. Marknaden bedömer just nu att sannolikheten är cirka 30 procent att räntan sänks till -0,45 procent när Riksbanken lämnar räntebesked på torsdag den 28 oktober. I eftermiddag kommer den europeiska centralbanken, ECB, med sitt räntebesked och det kommer att påverka vad Riksbanken gör. Mer stimulanser i Europa betyder mer stimulanser även i Sverige.

Men spelbolagen levererar

Spelbolagen har gått mycket bra på börsen i år, men så har spelbranschen också något som många andra branscher saknar – hög tillväxt och hög lönsamhet. Flera av de svenska spelbolagen är dessutom marknadsledande och tar marknadsandelar.

Kursuppgångarna betyder dock att förväntningarna är högt ställda. Ännu har inte alla spelbolag rapporterat, men Betsson presenterade i morse en rapport som slog prognoserna och NetEnt kom in i linje med förväntningarna. Ännu återstår att se hur det går för Unibet (4 november) och årets kursraket Evolution Gaming (imorgon 23 oktober).

Kursutveckling i år:
Betsson +44 %
Evolution Gaming +200 % (sedan notering i mars)
NetEnt +94 %
Unibet +46 %

Ny livesändning på Di.se om rapportfloden i morgon

I morgon bitti sänder DiTV ett nytt program som heter Rapportmorgon live via di.se. Jag kommer att delta runt kl. 9. Missa inte det!

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

 

Läs mer om våra erbjudanen

Lån och boräntor

Läs mer om vårt bästa bolån/bostadslån/bostadslån

Läs om bolåneräntor/boräntor/räntor på bolån

Läs mer om lånelöfteClaes Bergqvist|2015-10-22 09:56:10

Tack för en bra sammanställning. Högst troligt kommer spelbolagen att fortsätta leverera goda resultat. Betsson och Unibet är vinstmaskiner.
AnmälUppåt för börser och råvarorEfter en minst sagt trög höst har både aktier och råvaror vänt upp i oktober. Börserna i euroområdet och Japan har nu stigit närmare 10 procent sedan årsskiftet, och den Sverige ligger inte långt efter med en uppgång på runt 8 procent inräknat utdelningar. Plötsligt ser det inte så illa ut ändå. Börserna i USA och i tillväxtländerna som gått trögast i år, ligger nu strax under noll. Även i Kina har marknaden snabbt vänt uppåt på förhoppningar om nya stimulanser av ekonomin. Till och med råvarupriserna har fått lite luft under vingarna, vilket gjort att många pressade råvaruaktier stigit kraftigt de senaste dagarna.

Nu börjar rapportsäsongen

Den här veckan börjar rapportperioden. Vi håller särskilt ögonen på SKF som presenterar sitt resultat nu på fredag. Rapporten brukar vara en indikator för hur det ser ut i verkstadssektorn, och det här kvartalet är det mer spännande än vanligt. Många verkstadsbolag har en stor del av sin försäljning på de enorma marknaderna USA, Europa och Kina, och de kan ha intressanta saker att berätta om hur det ser ut med efterfrågan och tillväxt i världen.

Inflationssiffror att hålla ögonen på

På makrosidan finns också en del intressant på agendan, inte minst när det gäller inflation. SCB presenterar svensk inflation på tisdag förmiddag, en siffra Riksbanken kommer att studera noggrant inför sitt nästa räntebesked den 28 oktober. En svag siffra skulle öka sannolikheten för att Riksbanken sänker räntan en fjärde gång i år.

I USA kommer inflationssiffran på torsdag. Även den är intressant för den amerikanska centralbanken, Fed, som också kommer med ett räntebesked den 28 oktober. Det väntas dock bli ganska odramatiskt, marknaden har i princip uteslutit en räntehöjning vid det mötet.

Säsongsmässig formtopp vid årsskiftet?

Säsongsmässigt går vi nu in i en stark period på börsen. I genomsnitt har Stockholmsbörsen gett en positiv snittavkastning mellan oktober och maj de senaste tre decennierna, och kring årsskiftet brukar den formtoppa. Mer om säsongsmönster kan du läsa i vårt senaste marknadsbrev - klicka här för att ladda ner

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

 

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs mer om kapitalförsäkring fond
Aktietips i senaste BörsrådetI fredags var det inspelning av ett nytt Börsråd i DiTV, där jag tillsammans med Max Mitteregger, förvaltare av hedgefonden Gladiator, pratade om hur man bäst hanterar börsoron. Vi diskuterade också hur de bolagsaffärer som ser ut att vara på gång påverkar aktierna, exempelvis en försäljning av delar i Sandvik, en delning av NCC och en omorganisation av ABB.

I vanlig ordning fick vi även ge tre aktietips, och välja ut en aktie att avstå från på börsen.

Här hittar du:

Aktietipsen >> http://www.di.se/artiklar/2015/10/2/borsradet-har-ar-aktierna-att-halla-i-nar-det-blaser/

Bolagsaffärerna >> http://www.di.se/artiklar/2015/10/2/borsradet-sa-paverkar-borsnyheterna-aktien/

Så hanterar du börsoron >> http://www.di.se/artiklar/2015/10/2/borsradet-sa-hanterar-du-raset/

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISKVad kostar det att stoppa ett börsfall?

Taggar: börs spara Maria


Den frågan kan man ställa sig efter att Kina presenterat de senaste siffrorna för sin valutareserv. De kinesiska börserna befann sig i fritt fall under slutet av sommaren och Kina valde då – bland annat – att stödköpa aktier för att bromsa börsfallet. Hur framgångsrikt det var kan man fråga sig. Fortfarande är det nog för tidigt att säga om det har lyckats, men de okonventionella metoderna har åtminstone saktat ner rörelsen.

Valutareserven slut om 13 år?

Totalt har Kinas valutareserv minskat med närmare 300 miljarder dollar sedan årsskiftet, varav 100 miljarder bara under augusti. Det är första gången sedan 1996, när siffrorna började publiceras, som reserven minskar. Siffran innebär att den totala reserven har minskat med 7,5 procent, vilket är rätt mycket. Fortsätter det i samma tempo så är reserven slut om 13 år. Det är givetvis minst sagt osannolikt att det skulle hända, men minskningen är ändå så stor att man kan fundera på vad den innebär för den kinesiska ekonomin. Än så länge är det dock inte frågan om någon panik – de totala reserverna uppgår fortfarande till smått ofattbara 3 500 miljarder dollar.

Börsfallet – ingen katastrof för de flesta kinesiska småsparare

Frågan är också hur allvarligt själva börsfallet egentligen var. Shanghaibörsen, som är den börs som har fallit kraftigast, står fortfarande på samma nivå som vid årsskiftet och på två år har index stigit med nästan 50 procent. Det är ingen dålig uppgång på så kort tid, och kanske är det snarare så att den stora börsuppgången i början av året var alltför snabb och behövde följas av en rekyl.

För tre år sedan bestod 75 procent av kinesiska privatpersoners sparande av kontanter, antingen på sparkonton eller i madrasser. Även om den andelen säkert har minskat eftersom börsen stigit i värde, så är det fortfarande så att huvuddelen av de kinesiska småspararnas pengar inte påverkas av börsfallet. Det kan ge en fingervisning om att det kraftiga börsfallet inte har haft någon dramatiskt effekt på de flesta kinesiska hushålls ekonomi.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs mer om kapitalförsäkring fond
Säsongsmönster och svarta svanar

Taggar: börs Maria


Hur mycket historisk avkastning säger om framtiden kan diskuteras. Vi har ändå tagit en titt på hur de trettio största bolagen på Stockholmsbörsen (OMXS30-index) har presterat säsongsmässigt de senaste tio åren, från september 2005 till idag. Siffrorna visar att vi går mot en stark säsong på börsen, men att svarta svanar oftast dykt upp i oktober.

Backande börs i augusti följs sällan av nedgång i september

Vi kan börja med att konstatera att augusti 2015 var en deppig börsmånad. OMX30-index backade med drygt 7 procent, och det blev därmed den näst sämsta augustimånaden de senaste tio åren. Bara under 2011, när skuldkrisen i Europa bröt ut, backade Stockholmsbörsen med ännu mer under augusti (-10,4 procent).

Om man ska vända nedgången till något positivt, så kan vi se att en nedgång i augusti bara vid ett tillfälle har följts av nedgång även i september under den här perioden. Det var också 2011, som på det stora hela var ett riktigt uselt börsår med en total börsnedgång på drygt 14 procent.

Hösten säsongsmässigt stark…

Historiskt är hösten säsongsmässigt en stark period med en snittuppgång från september till december på 2,5 procent de senaste tio åren. December är den allra starkaste månaden med en genomsnittlig uppgång på 2,4 procent.

… men i oktober har det gömt sig svarta svanar

The black swan theory” är en teori för att beskriva oväntade händelser, som får väldigt stora effekter. Sett i backspegeln går det ofta att säga att den svarta svanen hade gått att förutspå, men i så fall hade det inte varit någon svart svan.

I oktober har det oftare än andra månader gömt sig svarta svanar på börsen. Det är den månad då flest börskrascher har ägt rum, bland annat Wall Street-kraschen 1929 när börsen föll över 40 procent på en månad. Även ”the black Monday” då amerikanska Dow Jones-index föll med 22 procent på en dag inföll i oktober 1987. Lite färskare i minne för de flesta av oss är kanske Finanskrisen, då börsen föll 20 procent under fem handelsdagar, också i början av oktober 2008. Då var det Lehmans Brothers konkurs som utlöste ftitt fall.

Och hösten 2015 då?

Hur troligt är det att den här hösten också kommer att bli en bra börshöst, trots den senaste tidens turbulens? Tar vi en titt på hur det ser ut i världen kan vi konstatera att det finns några saker att oroa sig för. Tillväxten i Kina är en, tillväxten i Europa en annan. Räntehöjningen i USA är en tredje. Samtidigt går det, åtminstone inte ännu, att jämföra dagens situation med turbulensen under hösten 2008 när Lehman Brothers gick omkull, eller med september 2011 när PIGS-länderna blev ett begrepp och det såg ut att finnas en reell risk att flera stora europeiska länder skulle ställa in sina betalningar.

Men det finns också positiva saker som talar för börsen i höst. Det låga oljepriset fungerar som en global skattesänkning för världens alla konsumenter som får mer pengar över att spendera. Centralbankernas nollräntor och sedelpressar stimulerar marknaden och har gjort aktier attraktivare än någonsin att placera i, eftersom de flesta andra alternativ knappt ger någon avkastning.

Men om en svart svan lurar i vassen i oktober så ser vi den förmodligen inte förrän det är för sent.

Så här har i alla fall avkastningen för OMXS30 sett ut de senaste tio åren:


Källa: Bloomberg

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

 

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISKRiksbanken – hellre generös än snål

Taggar: börs ränta Maria


På torsdag presenterar Riksbanken höstens första räntebesked. Direktionen befinner sig i ett svårt läge inför mötet. Reporäntan är redan sänkt till -0,35 och obligationsköpen pågår för fullt. Positivt för Riksbankens är att inflationen faktiskt har varit lite högre än väntat den senaste tiden och att svenska kronan är svag, särskilt mot euron, vilket är precis vad Riksbanken vill. Det talar för att man kommer att vila på hanen den här gången.

Något som komplicerar Riksbankens beslut är den kommande avtalsrörelsen, som påverkar runt tre miljoner svenskar. För att det ska bli några löneökningar krävs att både arbetsgivare och arbetstagare tror på att Riksbanken kommer att lyckas skapa inflation. Annars är risken stor att löneökningarna blir små, och då har Riksbanken verkligen ett problem att bita i. Att skapa inflation utan hjälp av högre löner kommer att bli väldigt svårt.

Löneförhandlingarna kommer inte att vara avslutade förrän i vår, vilket betyder att Riksbanken sannolikt hellre är generös än snål med stimulanserna fram till dess. Marknaden räknar just nu med att Riksbanken sänker räntan igen med 0,05-0,1 procent.

På torsdag kl 9.30 får vi facit.

Amerikanska Fed - mot en räntehöjning?

Medan Sverige väntar på Riksbanken, väntar resten av världen på vad världens mäktigaste centralbank, amerikanska Federal Reserve (Fed), ska göra på sitt nästa räntemöte den 16-17 september. Kommer det en räntehöjning, och vad innebär det i så fall? Om man ska ställa det på sin spets det finns det två saker som kommer att avgöra saken.

1. Börsen. Om marknaden skulle befinna sig i fritt fall när det är dags för Fed:s sammanträde blir det sannolikt ingen räntehöjning. Fed vill inte sätta sista spiken i börskistan.

2. Statistiken. Stark statistik närmaste veckorna – större chans att Fed höjer. Svag statistik – man väntar hellre och ser vad som händer i höst.

Är börsen lugn och statistiken bra är sannolikheten alltså hög att Fed höjer räntan i september. Det skulle i så fall bli den första räntehöjningen sedan sommaren 2006. Om börsen är skakig och statistiken är svag skjuts räntehöjningen med största sannolikhet upp till senare i höst eller till nästa år. Redan den här veckan kommer mycket av de siffror som blir avgörande.

Fed:s första räntehöjning är, vid sidan av Kina, en av de saker som oroat marknaden den senaste tiden. Aldrig tidigare har räntan varit så låg under så lång tid. Nu är den saken på väg att förändras och frågan är vad effekterna blir. Exempelvis har den extremt låga räntan agerat bränsle för börsen under många år. Kommer effekten att bli den motsatta om räntan höjs?

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

 

Läs mer om våra erbjudanen

Lån och boräntor

Läs mer om vårt bästa bolån/bostadslån/bostadslån

Läs om bolåneräntor/boräntor/räntor på bolån

Läs mer om lånelöfte
Betydelsen av Kina

Taggar: börs Maria


Den senaste dagarna har världens börser åkt berg och dalbana. Anledningen är oro för det stora landet Kina, världens näst största ekonomi och som stod för nästan 40 procent av den globala tillväxten förra året. En fråga som ställs är hur stor betydelse tillväxten i Kina har för svenska företag och svensk ekonomi, och vad händer om tillväxten saktar in.

Nästan hälften av alla varor och tjänster vi producerar i Sverige säljs till utlandet, och det betyder att vi i stor grad påverkas av vad som händer i omvärlden.  Sverige är med andra ord ett exportberoende land. Det finns tre regioner som är viktigare för oss än andra ur ett exportperspektiv. Den första är Europa, den andra USA och den tredje Kina.
 
Vi tar en titt på statistik från SCB över hur svensk export sett ut i år:


73 % av exporten går till Europa

Europa är superviktigt för Sverige. Allra viktigast är Tyskland (10,4 procent av exporten) där ekonomin går bra, och Norge (10,3 procent) där ekonomin går rätt dåligt just nu. Statistik över hela regionen Europa, dit alltså över 70 procent av vår export går, visar att det på det stora hela går bättre och bättre. Arbetslösheten sjunker och konsumenterna är försiktigt positiva, vilket syns på att de börjat låna pengar (ja, det är ett gott konjunkturtecken) och köper hus och bilar igen.

7,5 % av exporten går till USA

USA är också en stor exportmarknad för svenska företag. Dagens amerikanska BNP-siffra visar att den amerikanska ekonomin växte med 3,7 procent under andra kvartalet vilket var betydligt bättre än väntat. Att den amerikanska ekonomin tuffar på syns både på bostadspriserna som nu passerat gamla toppnivåer från 2006, och på arbetslösheten som även den är nere på samma nivå som innan finanskrisen. Ett väldigt konkret exempel på styrkan i ekonomin är snabbmatskedjan Chipotle Mexican Grill som igår fick rubriker när de annonserade att de ska anställa 4 000 personer – på en dag. Säkert är det delvis ett PR-trick, men så skulle man sannolikt inte göra om inte framtiden såg ljus ut.

”Bara” 4 % av exporten går till Kina

Kina är det tionde största exportlandet för Sverige, vilket gör Kina viktigt, men inte avgörande för svensk ekonomi. För vissa svenska bolag är Kina förstås viktigare än andra. Industri- och verkstadsbolag som Autoliv, SKF, ABB och Atlas Copco har alla 10-15 procent av sin försäljning på den kinesiska marknaden. Även om tillväxten i Kina mattas av, så är det än så länge alldeles för tidigt att säga hur fort det går. Förhoppningsvis blir det en mjuk inbromsning och inte en kraschlandning.

På samma sätt som Kina påverkar Sverige, påverkar det också andra regioner och länder i världen som Europa och USA, som i sin tur är desto viktigare för oss. Allt hänger med andra ord ihop, vilket gör effekterna svåra att förutse. De kommande månaderna blir det intressant att se hur den kinesiska ekonomin utvecklas, och vad Peking gör för att hålla ekonomin under armarna om det inte går så bra som man hoppas

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs mer om kapitalförsäkring fond
Börsras – så gör du med sparandet

Taggar: börs spara Maria


Världens börser faller och Kina pekas ut som den utlösande faktorn. Kina är världens näst största ekonomi, och när tillväxten saktar in påverkar det företag och länder över hela världen.

Eftersom insynen i den kinesiska ekonomin är begränsad är det svårt att bedöma hur allvarlig avmattningen är. Ett som är säkert är att Peking den senaste tiden vidtagit en rad olika åtgärder för att få bukt med både börsraset och för att hjälpa ekonomin på traven. För ett par veckor sedan devalverade man exempelvis sin valuta vilket stärker Kinas konkurrenskraft. Frågan många nu ställer sig är om det betyder att den kinesiska ekonomin är i sämre skick än vad man kommunicerat officiellt, och vad det i så fall innebär för tillväxten i världen.

Gott om resurser för att stimulera Kinas ekonomi

Än så länge är det för tidigt att dra några säkra slutsatser om vad som komma skall. Om avmattningen håller i sig och den kinesiska regeringens åtgärder misslyckas, ja då kan det finnas fog för att tro att börsen ska fortsätta ner en längre period. Men där är vi inte ännu. Kina har fortfarande gott om resurser för att stimulera ekonomin. Exempelvis är styrräntan fortfarande över 4 procent, så det är långt kvar ner till noll (eller minus för den delen).

Stockholmsbörsen fortfarande på plus inräknat utdelningar

Även efter de senaste dagarnas häftiga börsras har Stockholmsbörsen stigit med över 200 procent sedan botten efter finanskrisen. Efter en så lång uppgång kommer det att komma nedgångar då och då. Just nu är börsen i stort sett på plus minus noll sedan årsskiftet – om man inte räknar med utdelningar, för då står vi fortfarande upp cirka 5 procent.

Är det rätt beslut att sälja nu?

Idag verkar många fond- och aktiesparare trycka på säljknappen. Och visst är det lätt att bli orolig när börsen faller med – i skrivande stund – nära fyra procent under en dag. Men är det rätt beslut att kliva ur nu?

  • Om du sparar långsiktigt, det vill säga i 5, 10 eller 15 år, så tycker jag inte att du behöver göra någonting. Den stora fördelen med att vara långsiktig är att tillfälliga börsrörelser inte spelar någon roll.
  • Sparar du på kortare sikt än fem år så är saken annorlunda. Då ska inte alla pengar stå på börsen, utan det är smartare att exempelvis välja en blandfond med låg risk, som placerar i både räntor och aktier.
  • Sparar du bara på 2-3 års sikt ska pengarna inte vara på börsen över huvud taget, utan då är det räntefonder eller sparkonto som gäller.


Hur gör du?

Maria Landeborn, som sitter still i båten
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Kapitalförsäkring

Läs mer om kapitalförsäkring

Läs mer om kapitalförsäkring fondBull|2015-08-25 16:09:25

Köper mer aktier/aktiefonder. Tror det var en överdriven reaktion.
Anmäl


Farbror Joakim Anka|2015-08-26 10:47:33

Kommentar till grafen och nedersta raderna i skrivelsen. År 2008 är inte bra år som refernse punkt för börsindex då börsen hade gått ner krafitg och med det jämförelse punkt kan allt ser bra ut dvs gå up!! om man har inte avsikt att ge allt för optimistisk syn inför framtiden. i.o.m att låmgsiktig sparande, vissa oss en sånt index med inflation inräknad och avdragen eventuella avgifter på fonder under 40-50 år. så får man en ärlig chans att jämföra. ärligheten varar längst brukar man säga men kanske inte i finnas bransen.
Anmäl


Maria Landeborn|

Hej!

Det är alltid intressant att se det från båda perspektiven tycker jag, det vill säga det långa perspektivet och det lite kortare. Det är de facto så att många människor har fått en väldigt bra avkastning på sitt sparande de senaste åren, men det glöms snabbt bort när det kommer en rekyl. Men visst är det viktigt att också se det i ett långt perspektiv!

Mvh Maria

Anmäl


Alvar Gnocci Nyrén|2015-08-26 11:33:33

Alla index och aktier går ner minst 60% och till slut minst 90 % enl de teorier jag följer och tror på. Således är det helt vansinnigt att tro att sk långsiktigt sparande är skyddat för korrektioner. Har man tur kommer dessa korrektioner av större dignitet inte under din livstid, men jag är själv rädd att den tiden är förbi för nuvarande unga generation. Mitt råd är att mycket enkelt kika på kurvor likt ovanstående och ex med hjälp av enkla linjer i ca bottentrender (linje som ung förbinder bottennoteringar efter rekyler i långa perspektiv alt olika långa medelvärden som du rel enkelt kan hitta på nätet, och ta beslut på att jag säljer när kursen under hel månad stannat under denna trendlinje ellr medelvärde. Då är du skyddad i ditt sparande och kan alltid köpa tillbaka om kursen ex gör en ny högsta notering eller bryter tillbaka över en längre fallande trendlinje. Låter kanske svårt men är mycket enkelt med bara bevakning några gånger om året. Ingen kommer att be om ursäkt eller hjälpa dig den månad eller år när börserna kraschar "på riktigt", och inte bara som år 2000 eller 2008.
Anmäl


Maria Landeborn|

Hej Alvar,

Om du hittat ett sätt att handla som fungerar för dig är det jättebra. De flesta människor har tyvärr inte så mycket tid eller intresse att lägga på sitt sparande, och då är ett regelbundet månadssparande det enklaste sättet att få bra förutsättningar att lyckas. Den som månadssparade i en Sverige- eller globalfond genom It-bubblan och finanskrisen låg i stort sett aldrig på minus.

Mvh
Maria

AnmälDollar, olja och en räntehöjningBåde börser och valutor har fallit de senaste dagarna och finns flera orsaker till att marknaden gungar.

Devalveringen i Kina

En sak som skakade om marknaden var devalveringen i Kina förra veckan. Det är osäkert hur stora effekterna blir, men i grunden ökar den Kinas konkurrenskraft och det slår mot andra tillväxtländer. Devalveringen i sig var liten, knappt 4 procent, men den är ändå ett tecken på att något nytt är på gång. Om det handlar om att stötta exporten eller om att Kina försöker ta ett steg närmare att få sin yuan upptagen som en femte reservvaluta i världen återstår att se. För att sätta Kinas devalvering i proportion kan – kanske mest som kuriosa – nämnas att Kazakstan för några dagar sedan devalverade sin valuta med 35 procent. DET kan man kalla devalvering. Klart är ändå att Kinas agerande skapat ringar på vattnet.

Frågan om när USA ska höja räntan

En annan källa till osäkerhet är räntehöjningen i USA, som varit ett ämne för diskussion och spekulation ända sedan förra året. Den ständigt närvarande frågan är när den ska ske, och vad den kommer innebära. Kanske skapar osäkerheten mer turbulens än själva räntehöjningen när den väl kommer. Möjligen drar hela marknaden en lättnadens suck den dag FED äntligen fått den överstökad.

Stark dollar – tufft för många tillväxtländer

Många tillväxtmarknader har haft en dålig börsutveckling i år, och för många av dem kommer en amerikansk räntehöjning att lägga mer sten på en redan tung börda. Ett exempel på ett land som redan har det tufft och kommer att få det tuffare är Brasilien. Både den brasilianska regeringen och många företag har tagit upp stora lån i dollar. De lånen kommer att bli dyrare när räntan höjs. Lånen har dessutom blivit större i lokal valuta på grund av att dollarn stärkts kraftigt, medan den brasilianska realen är rekordsvag.

Oljepris i fritt fall

En annan tydlig vattendelare när det handlar om börsutveckling i år är oljepriset, som mer än halverats det senaste året. Länder som exporterar olja, som Ryssland, Brasilien, Malaysia och Indonesien, drabbas hårt av prisnedgången. För länder som importerar all sin olja är effekten positiv. Dit hör bland annat Japan, Indien och majoriteten av de europeiska länderna.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

 

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs mer om kapitalförsäkring fond
Stor börsdramatik i sommarSommarens svarta rubriker om krisen i Grekland och börsfallet i Kina har varit dramatiska, men för de flesta svenska sparare är effekterna mindre än man kan tro. För stora delar av världsekonomin ser läget rätt bra ut.

Greklandskrisen

Idag öppnade den grekiska börsen igen för första gången efter att ha varit stängd sedan slutet av juni. Börsnedgången kom som ett brev på posten. Grekiska aktier föll med 23 procent direkt vid öppningen. Bland de hårdast drabbade bolagen var grekiska banker. Det är lätt att bli orolig av de stora svarta rubrikerna, men de flesta svenska sparare är i stort sett opåverkade av krisen. En vanlig europeisk aktiefond innehåller mycket få grekiska aktier, om ens några. Den som sparar i Balkanfonder påverkas något mer. I Skandias fondutbud finns exempelvis East Capital Balkanfonden, där ungefär 6 procent av fonden utgörs av grekiska aktier. I juli märktes inte krisen av på fondkursen eftersom Atenbörsen var stängd, men nu kommer kursfallet att synas.

Börsfall i Kina

Sommarens andra rysare är börsfallet i Kina, som kommer efter en lång period av kraftig uppgång. Juli blev den sämsta börsmånaden på sex år med en nedgång på 14 procent för Shanghai Composite-index. Detta trots att kinesiska myndigheter tagit till okonventionella åtgärder för att begränsa nedgången. Exempelvis har man förbjudit storägare att sälja sina innehav och statskontrollerade institutioner har beordrats att stödköpa aktier. Dessutom handelsstoppas bolag om de faller mer än 10 procent. Trots det har nedgången fortsatt vilket visar att inte ens den kinesiska regeringen kan rå på marknadens krafter. Något som inte alltid framgår är att det framför allt är kinesiska fastlandsaktier som faller kraftigt. Vanliga kinafonder placerar huvudsakligen i aktier som handlas på Hong Kong-börsen där nedgången inte alls varit lika stor. I snitt har kinafonderna, enligt fondsajten Morningstars statistik, stigit med drygt 12 procent i år och kursutvecklingen har inte varit så turbulent som man lätt kan tro.

Mycket ser ändå rätt bra ut

I det stora perspektivet ser det ganska bra ut för stora delar av världsekonomin. Bortsett från Grekland så ser läget sakta ljusare ut i Europa. Inflationen ser ut att ha bottnat, ECB fortsätter att stödköpa obligationer, räntan är låg och oljepriset har kommit ner ytterligare under sommaren vilket ger stöd. I USA har svag BNP-statistik i början av året oroat marknaden, men BNP-siffran för första kvartalet har nu reviderats upp och statistiken för andra kvartalet visade att ekonomin tuffar på. Arbetsmarknaden har överraskat positivt, och om det håller i sig ökar sannolikheten för att FED höjer räntan innan årsskiftet, möjligen redan i september. Även svensk ekonomi går bra, trots att Riksbankens styrränta på -0,35 signalerar kris. En region som haft det tuffare är Latinamerika på grund av en trög utveckling för Brasilien som dras med hög inflation, låg tillväxt och svag valuta.

Glöm inte krockkudden!

Börsdramatiken i sommar fick många svenska sparare att bli oroliga vilket märktes tydligt på vilka fonder som köptes och såldes. Aktiefonder kastades ut och istället köpte spararna ränte- och blandfonder med lägre risk. Just när börsen faller kan det kännas extra lockande att snabbt växla över till räntefonder, men det är klokt att alltid ha en del fonder med lägre risk i portföljen, även när börsen stiger. Då är du förberedd och har krockkudden på plats, så att du kan ta det hela med ro när det händer något oväntat. Kortsiktigt kan det kännas ”tråkigt” att äga räntefonder när de ger runt noll procent i avkastning, men över tid så kommer börsen att både gå upp och ner, och räntorna kommer att vara både höga och låga. I perioder kommer du med andra ord vara glad att räntefonderna finns där som en krockkudde som dämpar svängningarna.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

 

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Kapitalförsäkring

Läs mer om kapitalförsäkring

Läs mer om kapitalförsäkring fond
Stigande ränta gav börsrekylI april utlöstes årets första börsrekyl när räntorna plötsligt steg på bred front. Sannolikt blir det inte den sista gången i år börsen plötsligt ändrar riktning. Uppenbarligen behövs det ganska lite för att marknaden ska skaka till, när uppgången varit lång och aktiekurserna står högt. En tänkbar utlösande faktor för mer turbulens är när världens mäktigaste centralbank, amerikanska Federal Reserve, höjer räntan för första gången på nästan ett decennium. När det blir återstår att se, men mycket talar för att det sker innan året är slut.

Trots de breda nedgångarna i maj så står fortfarande de flesta börsindex på tvåsiffriga plus. Stockholmsbörsen har stigit närmare 15 procent sedan årsskiftet inklusive utdelningar, och detsamma gäller börserna i euroområdet. Ännu starkare har den japanska börsen gått med en uppgång på cirka 20 procent i lokal valuta. I slutet av maj stängde Tokyobörsen på plus tio handelsdagar i rad, något som inte hänt på 27 år.

Det finns dock en börs som får alla de andra att blekna, nämligen den kinesiska. Börsuppgången i Shanghai är 60 procent bara sedan årsskiftet. Det är svårt att inte tycka att det liknar en bubbla, men det betyder inte att toppen är nådd ännu. Den kinesiska regeringen är fast besluten att stötta tillväxten och stimulanserna av ekonomin fortsätter med oförminskad styrka.

Den globala börsuppgången börjar få många år på nacken. Trots det talar mer för att den ska fortsätta, om än i lugnare takt, än för att vi har nått toppen för den här gången. Några av anledningarna är en bättre världskonjunktur, fortsatta stimulanser från mäktiga centralbanker och gynnsamma valutakurser. Men oavsett vad man tror om börsen framöver, så är det bra att använda några timmar i sommar till att se över portföljen.

Mer om vad det innebär och mycket annat kan du läsa i juni månads marknadsbrev

Trevlig läsning!

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

 

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs mer om kapitalförsäkring fond

Kapitalförsäkring

Läs mer om kapitalförsäkring

 
Billig valuta bingo för börsen

Taggar: aktier börs Maria


ECB:s brandslang och Riksbankens lilla vattenkanna (det vill säga stimulanserna i form av låg ränta och obligationsköp) har båda fått samma effekt. Euron och svenska kronan har försvagats i år och det i kombination med den extremt låga räntan har skickat upp börserna i Sverige och euroområdet på nya rekordnivåer. Men det är inte bara börserna som har stigit. Även värderingarna har ökat kraftigt. Frågan är nu om det är börserna som har stigit för mycket, eller om marknaden helt enkelt inte hunnit justera upp vinstprognoserna ännu. Även om börsåret sannolikt kommer att bjuda på en del turbulens så tror vi att det finns en chans att vinstprognoserna ska upp.

Starkt, starkare, euroområdet
Stockholmsbörsen har stigit drygt 16 procent sedan årsskiftet och den handlas idag till cirka 17 gånger nästa års vinst. Det är en anmärkningsvärd uppgång, men vi får ändå se oss slagna av börserna i euroområdet som har stigit närmare 20 procent under samma period. Bränsle för uppgången i Europa är framför allt ECB:s enorma obligationsköp som har skickat ner euron i källaren, men också det låga oljepriset och att vi äntligen ser positiva konjunktursignaler, ger en bra draghjälp.  Vi tror därför att Europa är en av de regioner som kan ha mest att ge de närmaste åren.

Svårt att bortse från att alternativen till aktier är direkt dåliga
Börsen är dyr, och det går inte att bortse från att en anledning till att aktier stigit så mycket är att alternativen helt enkelt är för dåliga. Ett riktigt bra sparkonto ger idag drygt 1 procent i ränta. Korta räntefonder ger i bästa fall en avkastning strax över noll och när det gäller obligationsfonder är det stora frågetecknet när räntan kommer att börja stiga igen. Även om det dröjer så kommer det att hända, förr eller senare, och då tar obligationsfonderna stryk. Men hur oattraktivt räntesparande än framstår när börsen går som tåget så bör ingen ha alla sina pengar i aktier.

Dessutom i Skandias marknadsbrev
Bortsett från Asien så gör tillväxtmarknaderna inte längre skäl för sina namn utan får se sig slagna av andra regioner som Europa och USA. Dessutom ger vi dig fyra förslag på alternativa placeringar om du tycker att börsen blivit för dyr, och vi gör en djupdykning i hur nollräntemiljön påverkar vårt sparande och vår konsumtion.

Här kan du läsa hela marknadsbrevet

Här kan du prenumerera på Skandias marknadsbrev

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

 

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs mer om kapitalförsäkring fond 
Mumma för både börs och bopriser

Taggar: börs ränta Maria


Minus 0,15 procent. Det är ingen stor räntesänkning, men likväl en sänkning. Beslutet är unikt på flera sätt. Till att börja med betyder det att räntan sjunker ännu längre under nollstrecket vilket för inte så länge sedan mest var en intressant teoretisk möjlighet. Dessutom togs beslutet inte på ett av de ordinarie penningpolitiska möten då räntan brukar ändras, utan vid ett sammanträde bara en dryg månad efter den förra sänkningen. Förutom att sänka räntan köper man också statsobligationer för 30 miljarder kronor, en tredubbling av det program som genomfördes i februari. Målet med både räntesänkningen och obligationsköpen är att den svenska kronan inte ska fortsätta att stärkas mot euron. Det kan nämligen effektivt sätta krokben för de små tecken på inflation vi sett den senaste tiden och det är det sista Riksbanken vill.

Kommer jag få betala för att ha pengar på ett sparkonto nu?
Nej, knappast. Flera banker har redan en nollränta på sina sparkonton och den lär förbli just noll. De aktörer som har en sparränta över noll kommer sannolikt att sänka den något. Ingen lär dock införa en negativ sparränta. Det är betydligt enklare och mindre kontroversiellt att istället höja andra avgifter eller att ta ut en lite högre marginal på exempelvis bolån.

Vad händer med boräntan?
Sannolikt sjunker den lite till. Riksbankens räntesänkning kom oväntat och det betyder att den påverkar boräntorna mer än en sänkning som alla räknat med sedan tidigare. En förväntad sänkning brukar synas på boräntorna redan innan den kommer. Om boräntorna nu blir lägre så handlar det om en ganska liten förändring, men faktum kvarstår att det blir ännu billigare att låna och att vi knappast sett toppen av uppgången i bopriserna som redan stigit nära 14 procent de senaste tolv månaderna.

Vad händer med börsen?
Det är bara att titta på vad som hände på börsen idag när beskedet kom vid kvart i två för att få en indikation på vartåt det lutar. Index gick snabbt från att vara oförändrat till att stiga runt 1 procent. Stockholmsbörsen har nu stigit nära 16 procent i år och med tanke på förutsättningarna, det vill säga att Riksbanken är villig att ta i med storsläggan för att få fart på inflationen, så har vi nog inte sett toppen ännu. Att det kommer ett bakslag på en så snabb uppgång som vi har nu är troligt men det kan mycket väl vara en bit kvar till dess.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Stockholmsbörsen (OMXS30) den 18 mars. Kl 13:45 sänkte Riksbanken räntan.
Klicka på bilden för större format.

 

Källa: Bloomberg

 

Läs mer om våra erbjudanen

Lån och boräntor

Läs mer om vårt bästa bolån/bostadslån/bostadslån

Läs om bolåneräntor/boräntor/räntor på bolån

Läs mer om lånelöfte

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser


Buffett|2015-03-19 08:55:02

Tack för en bra sammanställning av läget!
Anmäl


Ludwig von Mises|2015-03-19 11:51:05

Jag tolkar din skrivelse som att du tycker det är bra att värdet på den statliga fiatvalutan urholkas ännu mer. Vi befinner oss på den snart-vertikala delen av den exponentiella kurvan när fiatvalutor dör. Prislappen på tillgångar mätt i något som i princip är värdelöst blir väldigt, väldigt hög. Kronan har tappat 19% i värde på ett år mot guld, 4,5% mot silver, och 25% mot OMXS30. "Central banking is a marxist idea"
Anmäl


Maria Landeborn|

Hej Ludwig!

Om det är rätt åtgärd eller inte återstår nog att se. Tydligt är i alla fall att Riksbanken är beredd att ta till alla medel för att få fart på inflationen, och då är det avgörande att inte kronan stärks för mycket. 

Anmäl


Svensk flykting|2015-03-20 00:03:37

Man läser ofta att det är så viktigt att ha en årsinflation på 2%. Ofta skrivs detta av folk som inte ens vet vad inflation är och varför det är så katastrofalt om den ligger något över noll. Av en händelse råkar dessa även ha höga bolån. Tycker därför att du, som kallar dig ekonom, förklarar detta för alla bolånetorskar. Självklart är även jag nyfiken på vad du har för åsikter om detta. Kom bara inte dragande med att folk skulle sluta att handla för att vänta på ännu lägre priser om inflationen understiger 2%.För det vet ju alla med lite kunskaper om det hela att det bara är lögn. Vill också tala om att jag har blivit av med 25% netto av min pension då jag bor i Thailand men det är väl bra enligt sådana som du. Tråkigt för många har jag så mycket baht i Thailand att jag inte behöver röra min pension ännu på tio år men inbilla er inte att de pengarna hamnar på någon av bankernas nollräntekonton.
Anmäl


Maria Landeborn|

Hej "Svensk flykting"

Inflationsmålet togs i bruk 1995 efter en mycket turbulent period framför allt på valutamarknaden (varför man valde just 2 procent som inflationsmål kan man läsa mer om här: http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Inflation/Inflationsmalet/)

Målet har fungerat väl i perioder men med rätta ifrågasatts under andra perioder. Just nu har vi exempelvis en situation med en svensk ekonomi som går ganska bra och där många människor fått mer i plånboken tack vare både låga räntor, skattesänkningar och höga reallöneökningar. Trots det ligger inflationen kring nollstrecket och det har gjort att vi har det ränteläge vi har idag. Vilka de långsiktiga effekterna blir av det återstår ännu att se.

En kortsiktig effekt är dock att svenska kronan är svag, vilket precis som du säger drabbar dig som är pensionär i ett annat land. Vilken tur att du redan växlat så mycket pengar att du klarar dig i tio år. Innan det är dags att använda dem kan mycket ha förändrats!
 
Mvh
Maria

Anmäl


Peter|2015-03-20 15:49:09

Att börsen går upp när tillväxt inom bolagen i många fall är obetydlig eller fallande visar att vi sannolikt är inne i en bubbla. Höga P/E tal kommer till slut ta ut sin rätt vad gäller fallande kurser.
Anmäl


Mats|2015-03-23 13:42:05

Till svensk flykting. Det är otroligt trist att du inte kan skriva på ett civiliserat sätt. Att angripa skribenten som på ett, enligt mig, lättförståeligt och intressant sätt förklarar händelseförloppet är inte OK. Om du inte kan skriva utan att gå till personangrepp och låta din bitterhet gå ut över andra så tycker du kan vara tyst.
Anmäl


Bosse|2015-03-23 15:31:17

Helt rätt Mats! Och vem är f.ö. avundsjuk på "svensk flykting"? Inte jag i varje fall!
Anmäl


Martin|2015-03-28 14:23:43

Tack Maria för en tydlig och välskriven artikel, och heder för att du hanterade det märkligt ohyfsade inlägget av "svensk flykting" på det professionella sätt du gjorde.
AnmälHöstens börsras bortblåst och spararna är tillbakaKommer ni ihåg augusti? Greklandskrisen tog fart, USA fick sitt kreditbetyg sänkt och börsen rasade. Ni sparare reagerade blixtsnabbt och sålde aktiefonder och köpte räntefonder för nästintill rekordbelopp. Den här trenden fortsatte under större delen av hösten i takt med att börsen envist fortsatte nedåt.

Men i vintras tog nedgången slut och under de senaste månaderna har vi haft en rejäl börsuppgång. Efter att varje månad ha gått igenom de fondtransaktioner som äger rum på våra fondplattformar har jag lärt mig att våra aktiva sparkunder är fenomenala på att snappa upp trendskiften på börsen. Och i samband med vändningen på börsen i vintras började ni byta räntefonderna mot aktiefonder igen.

Det intressanta just den här gången är att börsen har tagit igen hela höstens nedgång och ligger nu på ungefär samma nivå som i juli, innan raset. Och efter tre månader med inflöden i aktiefonder är den samlade fördelningen mellan aktie- och räntefonder tillbaka på samma nivå som i juli. Både börsen och spararnas portföljer har återhämtat sig med andra ord.

För att bli lite mer detaljerad kan jag berätta att i slutet av juli låg 53 procent av våra kunders samlade fondinnehav fördelat i aktiefonder och 16 procent i räntefonder (resten är blandfonder). I september var fördelningen nere på 46/21 procent och nu är den tillbaka på 53/16. Med tanke på att det samlade kapitalet är ungefär 100 miljarder kronor så är det mycket pengar som har flyttats runt. Och detta är bara bland Skandias sparare!

Hälsningar
Jim Rotsman, chef investeringserbjudandetThomas Tvivlaren|2012-04-01 06:20:05

Enligt min åsikt är hela börsen fejk numera genom robotar och liknande sattyg. Inget har ändrats i de internationella ekonomierna, men som en nyårshälsning var allt toppen igen. Detta är inte möjligt för oss vanliga handlare att styra men väl av dem som håller i de stora slantarna. Akta er naiva svennar. Snart är det Björnrike som härskar igen.
Anmäl


Mikael|2012-04-03 11:02:48

Jag saknar fortfarande Spiltan Aktiefond Investmentbolag i ert utbud. Ni skrev för snart en månad sedan att den skulle komma in "inom kort". Tacksam för en statusuppdatering kring detta.
Anmäl


Jim Rotsman|

Hej Mikael!
 
Spiltan Aktiefond Investmentbolag är på gång, och vi hoppas att den blir tillgänglig inom tre veckor.
 
//Jim

AnmälHar din portfölj gått upp 13 % i oktober?De flesta har nog lagt märke till att börsen inte har gått något vidare i år. Eller för att uttrycka sig på ett annat sätt: de flesta har nog inte kunnat undgå tidningarnas rubriker om ett börsras efter sommaren!

Men vad jag tror att de flesta har missat är att för mindre än en månad sedan var börsnedgången i år närmare 30 procent än 20. Börsen har nämligen rusat 13 procent under oktober. Denna månad ser ut att gå till historien som en av de bättre börsmånaderna.

Det är ofta så här det ser ut: tvära kast både upp och ned. Det fick mig att fundera på hur diskussionen såg ut för en månad sedan. Då pratade alla om tryggt sparande och gav gärna bort potential till kraftig kurstillväxt på bekostnad av säkerhet. 
Jag tror att det var en och annan sparare som övergav sina aktiefonder till förmån för mindre riskfyllda alternativ när de hade sett värdet på sina aktiefonder rasa under hösten. De som inte var aktiva har tyvärr missat en uppgång på hela 13 procent i oktober. Det är dessvärre inget ovanligt beteende. När värdet på ens placeringar rasar sätter obehaget in och då är det lätt att handla lite väl snabbt.

Tyvärr är det precis tvärtom man borde handla och faktum är att de sparare hos Skandia som varit aktiva har köpt aktiefonder i oktober och därmed tagit del av uppgången. Efter raset är det försent att sälja, det skulle man ha gjort innan. I somras skrev jag ett inlägg som handlade om att man inte ska sitta still i båten vid snabba kast på börsen. Tvärtom är det efter stora svängar som man bör se över sparandet och kanske öka innehavet i aktiefonder om dessa har rasat kraftigt.

Så vad drar vi för slutsatser av senaste tidens turbulens som innefattat både börskrasch och rally inom loppet av två månader? Jo, sitt inte still i båten varken när det rasar eller går upp kraftigt. Att investera i trygga placeringsalternativ betyder samtidigt att du inte får ta del av uppgångar i samma utsträckning. Så fastställ din risknivå och håll dig till den. Då blir det mindre jobbigt både när det stiger och sjunker!

PS. under dagen jag skrev denna blogg passade börsen på att falla tillbaka med 3,1%...

Hälsningar
Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 Varför bonusar?|2011-11-01 13:07:04

Ja vi kan knappast gardera oss mot oförutsedda händelser som att det grekiska folket nu ska folkomrösta om de ska ta emot kreditsaneringen som EU erbjuder !!! Men vi kan undvika fonder med höga avgifter. Ge oss gärna tips om några Skandiafonder med låga avgifter, som inte ska försörja en massa människor (som dessutom får bonus)! Sundare egentligen (tycker jag) att köpa egna aktier istf fonder; då har man sig själv att skylla om inte utdelningen blir den bästa. Och ingen bankanställd får bonus på mina dåliga beslut! SEBs BONUSAR uppgår till 1,6 miljarder; jag skulle inte drömma om att ha mina pengar i en sådan bank. NÄR började svenska banker kopiera det amerikanska mönstret med belöningar utöver lön? Hoppas på svar Jim!
Anmäl


Jim Rotsman|

Hej, Skandia erbjuder både aktivt förvaltade fonder och icke aktivt förvaltade fonder, så kallade indexfonder. Inom ramen för Skandias egna fonder så arbetar vi med en urvalsprocess där vi letar efter den bäst lämpade förvaltaren. Det vill säga, det är Skandias fond men förvaltningen sker av externa förvaltare. Dessa fonder är marknadsmässigt prissatta i linje med övriga marknaden för aktivt förvaltade fonder. Om det är priset du fokuserar på tycker jag att du ska leta efter indexfonder. //Jim

Anmäl


2008 is back?|2011-11-01 14:51:02

Nassim Nicholas Taleb: The banking system (betting AGAINST rare events) just lost > 1 Trillion dollars (so far) on a single error, more than was ever earned in the history of banking. Yet bankers kept their previous bonuses and it looks like citizens have to foot the bills. And one Professor Ben Bernanke pronounced right before the blowup that we live in an era of stability and "great moderation" (he is now piloting a plane and we all are passengers on it).
Anmäl


Varför bonusar?|2011-11-01 21:57:45

@2008 is back: Tack för en intellektuell aspekt på dagens finansiella elände! Och Taleb har rätt; det blir vi vanliga löneslavar som får betala bankernas risktagande och de bankanställdas bonusar. Vem vet - vi kanske får en BONUS-diskussion på den här sidan med antingen VD eller Jim Rotsman!!! Ser fram mot att få höra argumenten!
Anmäl


Skandia|

Hej, Skandiabanken har ett program för rörlig ersättning för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som är baserat på detaljerade och individuella målkontrakt. Här hittar ni all info om hur det ser ut: http://www.skandiabanken.se/HEM/Upload/pdf/annual%20reports/Redog%c3%b6relse%20ers%c3%a4ttningar%20Skandiabanken%202010.pdf

AnmälSitt inte still i båten!Jag själv och många med mig har haft en fantastisk sommar men den känns som bortblåst efter senaste veckans börsoro. Med nedgångar på 15 procent placerar sig rådande börsoro på tio-i-topplistan bland kraftiga ras.

Börsoron har också satt sina spår hos Skandias sparkunder. Under de senaste dagarna har aktiviteten varit superhög och beloppen på fondbyten har uppgått till ca 2,5 miljarder kronor. Det är högre aktivitet än vi såg när Lehman Brothers gick i konkurs!

Tiotusenkronorsfrågan är naturligtvis om jag ska köpa eller sälja aktier och aktiefonder nu?

Jag har själv fått frågan flera gånger och faktum är att det är omöjligt att ge ett bra svar idag (och nästan oseriöst i rådande osäkerhet skulle jag säga). Vi vet för lite om vad som kommer att hända den närmaste tiden och därför blir det ren spekulation.

Hur ska jag då resonera med mina sparpengar?

Detta är en fråga som är viktig att ställa sig i tider som dessa. Det är lätt att efter flera dagars börsfall sälja av sina aktiefonder och det är då klassiskt att marknaderna börjar vända upp. Att pricka in botten eller toppen på en börsnedgång/börsuppgång är nästan omöjligt.

Det klassiska uttrycket är att man ska sitta still i båten. Det tycker inte jag.

Vid sådana här tillfällen ska man se över sitt sparande. Det betyder dock absolut inte att man ska sälja alla sina aktier/aktiefonder bara för att det rasar på börsen. Tvärtom. Har du en liten del aktier som har minskat i relation till dina ränteinvesteringar kan det vara ett bra tillfälle att köpa aktier. Är det däremot så att du får panik över de senaste dagarnas fall behöver du nog se över risknivån i portföljen, dvs. i detta fall minska ner aktieexponeringen.

Helt enkelt: sitt inte still i båten. Passa på att se över dina placeringar, men för allt i världen - köp inte bara räntefonder för dina långsiktiga sparpengar. Du kommer med all säkerhet inte hinna köpa tillbaka dina aktier när det vänder och då kan det mycket väl vara för sent.

Hälsningar
Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet


PS. Som många av er vet beror rådande börsoro på den ökade turbulensen under förra veckan då dyster konjunkturstatistik presenterades och oron ökade för att Europas skuldkris skulle sprida sig till Italien och Spanien. Vissa har spekulerat i att svagheten i den amerikanska ekonomin, problemen i perifera Europa och politisk oförmåga kan leda till en kris likt den 2008.

Om ni vill läsa mer kan ni ta del av denna djupdykning.

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK


 Mikael|2011-08-11 14:01:15

Jaha, det här blev jag ju klokare på.
Anmäl


Micke Syd|2011-08-11 14:17:31

Faktiskt en mycket bra kommentar. De viktiga punkterna är att det inte går att ge ett väl underbyggt råd och att det snarast är oseriöst. UPPENBARLIGEN vet nästan ingen vad som egentligen händer på marknaden. Se över ditt sparande - också ett bra råd som alltid är relevant, men inte minst nu. DVS, känn efter, skapa dig DIN åsikt och handla därefter, men LITA INTE PÅ ANDRA för om de ger råd nu så är de OSERIÖSA. Micke, Futuris (Brummer & Partners)
Anmäl


Sören|2011-08-11 14:32:37

Jag skulle gärna sitta i min båt just nu istället för på jobbet.
Anmäl


Kent|2011-08-11 15:49:04

Nej det är inte lätt att göra en seriös prognos. Jims kommentarer är fullt rimliga. Men det verkligt stora problemet är om det blir en börsnedgång under tio, tjugu år. I så fall kan de som växlar över till räntepapper m.m. på sätt och vis få rätt. Men det vore trist.
Anmäl


Pengar som skuld|2011-08-11 15:54:03

Grundproblemet är det monetära systemet där pengar skapas som skuld ur tomma intet vid s k "utlåning". D v s banker lånar inte ut sina pengar, utan skapar pengarna (eller snarare krediterna) ex nihilo, ur tomma intet, vid kreditgivning i utbyte mot en skuldsedel. D v s penningmängden ökar. Med undantag av den monetära basen (mynt och sedlar) så är alla pengar skapade som skuld/krediter. På denna kreditgivning kräver banken ränta. Då kapitalet för denna ränta inte är skapat i systemet, måste ytterligare lån (skulder/krediter) tas upp för annars saknas pengar i systemet, som annars skulle krascha. Men evig skuldökning är omöjlig, till sist uppstår skuldmättnad då skulderna inte kan öka mer i realekonomin utan att skapa hyperinflation. Där någonstans står vi nu. Systemet med fraktionella reserver gör också att banksystemet kan låna ut samma belopp många gånger om, då de nyskapade krediterna fungerar som säkerhet för nya krediter. För bostadsköp 25 ggr (4% kapitaltäckning). Om alla skulle betala av sina skulder (vilket är en fullständig omöjlighet med detta monetära system) skulle det i stort sett heller inte finnas några pengar. Pengar = skuld. Det monetära systemet är bedrägligt och leder till att alla - såväl befolkningar, företag som hela nationer - blir gravt skuldsatta till banksystemet. Det leder till alla befolkningars förslavning under bankväldet. Kortsiktigt krävs ett återinförande av Glass-Steagall-lagen och dess motsvarigheter, en banklag som stabiliserade bankväsendet i 60 år men avskaffades i slutet på 90-talet. Lagen innebär att spekulationsdelen i bankerna separeras från den systemkritiska/realekonomiska verksamheten. Sedan så kan alla nationer ge ut sin egen skuldfria valuta, istället för att låna upp den från privata banker som skapar skuldkrediterna ur tomma intet mot ränta. De som försökt med detta har dock avtackats med varsitt skott i huvudet, som t ex Abraham Lincoln och John F Kennedy. F ö så är detta system bakgrunden till varför priset på guld ständigt ökar över tid, nominellt - i själva verket så är det värdet på fiat-valutorna som ständigt urholkas. Det är inbyggt i systemet, och det är också härifrån som inflationen i grunden skapas. ---> En mycket sevärd animerad video som introduktion till ämnet är ”Pengar som skuld” på YouTube <--- Som sammanfattning: vad vi nu ser är inledningen av kollapsen av hela det monetära systemet. Då är fysiskt guld och silver den enda flyktvägen. Vidare börsras är att vänta.
Anmäl


Hans Kjellman|2011-08-11 17:57:33

Kanske tycker jag att författaren har gjort det hela lite för enkelt för sig när hans skriver om svårigheten att "hinna köpa tillbaka dina aktier när det vänder..." Med risk för finansiell härdsmälta i såväl i EU som i USA kanske vändningen ligger 10-20 år framåt i tiden och för de flesta placerare är detsamma som ingen vändning alls. Hyperförsiktig
Anmäl


maestro|2011-08-11 23:56:49

Oj, vilka bra råd av chefen! Dem är verkligen konkreta, innovativa och värdefulla! Man ska inte sitta stilla i båten och dessutom ska man resonera om hur man gör med sina sparpengar. Det behöver man inte göra annars men just nu!! Revolution! Man är inte för intet så välbetald! Man får lust att omedelbart boka tid ett rådgivningsmöte och få höra det också, för säkerhets skull!
AnmälMer Skandia hittar du på: