I topp när svenskarna googlar…Google sammanställer varje år vilka ord och fenomen som ligger i topp i svenskarnas sökningar på internet. För 2016 är Hållbar utveckling på den absoluta topp-listan för våra googlingar på temat ”Vad är…”. Det är bara årets stora mediehändelser Brexit och Trump som ligger högre rankat än hållbarhet.

Det säger något om att vi är många i Sverige och världen som tillsammans vill förändra världen till något bättre där vi använder de begränsade resurserna klokt. För den som undrar vad hållbarhet är för oss som bolag så är det något som vi jobbar med som en del i vår affärsverksamhet. En viktig del är hur Skandia tar hänsyn till hållbarhet utifrån de cirka 600 miljarder kronor som vi har under förvaltning. Vi har ett uppdrag att maximera värdet för våra kunders investeringar samtidigt som vi tar hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vår koncernchef Frans Lindelöw skrev om detta i en debattartikel i Dagens industri tillsammans med andra stora investerare där verksamheten i bolagen anpassas efter FNs Globala Hållbarhetsmål.

Vi bidrar också till en hållbar utveckling i samhället på andra vis. Skandias verksamhet ”Idéer för livet” har i nästan 30 år arbetat för ett tryggare och mer välmående samhälle. Det gör vi genom att stötta forskning, utveckling och stöd till lokala ideella projekt som arbetar förebyggande för barn och unga. På så sätt kan vi vara en katalysator för socialt hållbara lösningar till de utmaningar som Sverige står inför, som psykisk ohälsa, ungdomsarbetslöshet, sjukskrivningar samt missbruksproblem.

Hållbar utveckling handlar om just detta att vi tillsammans kan göra en bestående samhällsförändring och detta känns ännu mer aktuellt så här i juletider och när vi ska sammafatta året som gått.

God Jul och Gott Nytt år!

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok
Förebygga ohälsa ger dubbel avkastningSkandia anordnar varje år ett hälsoforum för att visa värdet av att undvika ohälsa och sjukdom. Syftet är att samla och dela kunskap från politik, myndigheter, företag och Skandias egen verksamhet. Skandias aktiva arbete med att tidigt förebygga ohälsa och sjukdom har sänkt sjukskrivningarna bland Skandias sjukförsäkringskunder med 56 procent mellan 2006 och 2015. Detta är förstås en stor framgång, inte minst i tider där ohälsan ökar.

Att både kunna skapa kundnytta och samtidigt avlasta de offentliga välfärdsystemen är därmed bra för våra kunder, våra ägare men också för samhället i övrigt. För oss är det logiskt att det alltid lönar sig att förebygga. När Skandia grundades handlade det om att förebygga bränder, nu handlar det om att förebygga bland annat utbrändhet. Det är både mänskligt och ekonomiskt lönsamt att satsa förebyggande.

Det finns ett stort intresse från politik och andra samhällsaktörer att veta mer om hur vi jobbar utifrån denna försäkringslogik och vårt förebyggande arbete. Därför har vi skapat Skandias Hälsoforum. I år deltog socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Företagarnas vd Günther Mårder och flera forskare inom hälsoekonomi. Vi diskuterade bland annat stillasittande som den nya stora hälsoutmaningen med professor Mai-Lis Hellénius från Karolinska Institutet.

Skandias forskarsamarbete med Uppsala universitet presenterades också med hur många fall av allvarliga sjukdomstillstånd som stroke, diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar som kan undvikas genom att minska riskfyllda levnadsvanor som övervikt, rökning, stillasittande och riskbruk av alkohol. Du ser mer om värdet av förebyggande hälsoinsatser i Skandias Friskvårdskalkylator eller i Idéer för livet-modellen som vi nu har börjat utbilda kommuner i.

För Skandia är frågor som rör förebyggande arbete en viktig grund i verksamheten och vi har som ett kundägt bolag en särskild möjlighet att skapa långsiktig samhällsnytta. Det är därför roligt för oss att se att det finns ett så stort engagemang bland andra avgörande aktörer, för att tillsammans minska ohälsan i hela Sverige.

Flera av gästerna skrev om dagen på olika sociala forum och AP-7 publicerade ett blogginlägg om deras närvaro.
 
Hela sändningen och alla presentationer som visades under dagen går att se i efterhand via den här länken.
 
Det stora intresset och de viktiga frågor som kom fram under dagen skapar ännu mer energi och vilja att fortsätta att arbeta för att sänka sjukskrivningarna hos våra kunder och att bidra med dessa kunskaper till resten av samhället. Det ger en dubbel avkastning med både mänskliga och ekonomiska värden.

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

Hur vi bidrar till bättre klimatAtt bromsa växthuseffekten blir mer och mer angeläget. Skandia har som målsättning att minska vår verksamhets ekologiska fotavtryck. Klimatfrågan är en av de viktiga hållbarhetsfrågorna som vi jobbar med och innebär att vi så långt det går i de länder vi verkar bara köper grön el, ersätter resande med videomöten och har en mängd andra initiativ för att minska utsläppen från vår verksamhet. För de koldioxidutsläpp som kontorsverksamheten trots det skapar ser vi till att klimatkompensera fullt ut.  Vi har nu i fyra år till 100 procent klimatkompenserat för våra utsläpp.

Klimatavtalet i Paris i december och FN:s hållbarhetsmål visar tydligt att både stater och företag behöver bidra till att minska koldioxidutsläppen. Hur ska vi då få fler företag att dra sitt strå till stacken? Att klimatkompensera är ett sätt som både vi och andra bolag väljer, däribland familjeägda hamburgerkedjan Max. De har även prövat möjligheten att som företag få skatteavdrag för sin klimatkompensation (liknande möjligheten att göra skatteavdrag om man köper utsläppsrätter). Frågan har varit uppe i Förvaltningsrätten som i somras fattade beslut att neka skatteavdrag för klimatkompensation. Frågan kommer eventuellt att prövas i Kammarrätten.

Hur detta går är en viktig fråga för oss alla att hålla koll på. I nuläget finns ett antal engagerade bolag som, helt frivilligt, väljer att ta ett samhällsansvar genom att klimatkompensera. Både familjeägda Max och Skandia som kundägt är bolag med tydliga direktiv från ägarna om att ha en hög nivå på hållbarhetsarbetet. Men klimatproblematiken är så omfattande att det krävs att få långt fler bolag att agera.

Jag undrar hur många fler företag som skulle välja samma väg om det fanns starkare incitament, som t.ex. möjlighet till skatteavdrag. Tanken svindlar och jag kommer följa utvecklingen med spänning. 

Allt gott,

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

P.S. Är du nyfiken på hur Skandia klimatkompenserar? Vår klimatkompensation går till ett kvalitetscertifierat projekt (med Gold standard) som bidrar till att fler hushåll i Ghana kan använda en energieffektiv spis för matlagning. Den minskar behovet av att hugga ner träd och skogen kan därmed fortsätta ”andas in” koldioxid från luften och bidra som kolsänka.  Utöver att spisen är en klimatvinst så är det även en hälsovinst då den skapar mindre rök än matlagning över vanlig vedeldad spis. Detta är ett exempel på hur vi som företag kan vara med och bidra till lösningar enligt FN:s hållbarhetsmål.

Mer om klimatkompensation och hamburgerkedjan Max på deras hemsida.

Företag som förändrar världenAtt läsa tidningen känns ibland som att läsa en rysare av Stephen King. Klimatförändringar, människor på flykt, ökad ohälsa och otrygghet i samhället. Samhällsutmaningarna är så stora att det kan kännas övermäktigt. Men det finns också hopp. Det visar idag internationella affärstidningen Fortune Magazine. De listar världens 50 främsta bolag som genom sin vinstdrivande verksamhet även skapar viktig samhällspåverkan (miljömässigt eller socialt). Skandia finns med som enda svenska bolag och rankas på 20:e plats. I världen. Det känns fantastiskt.

Skandia har länge arbetat med att integrera hållbarhet i vår affär – i alltifrån våra investeringar, fastigheter till våra försäkringar. Det var det sistnämnda, Skandias framgångsrika arbete med att minska ohälsa som avgjorde toppnoteringen på Fortunes Change the world list.

Jag har tidigare bloggat om hur vi vågat stå upp mot kortsiktigheten och vår modell där försäkringskunderna får både riktigt bra rehab samtidigt som vi gör vårt yttersta att fånga upp kunderna redan innan de blir sjuka. Det har gett resultat – både mänskligt och finansiellt. Vi har mer än halverat kundernas sjukskrivningar samtidigt kommer vinsten många till godo. Vi har sänkt kundernas kostnad för försäkringspremier, ökat vinsten både för Skandia och våra kunder, samt undvikit personligt lidande och offentliga välfärdskostnader som uppstår när en person blir sjukskriven. 

Världen står inför stora samhällsutmaningar, något som FN har samlat i 17 hållbarhetsmål (nummer tre är God Hälsa). För att rå på utmaningarna krävs också näringslivets drivkraft och engagemang. Företag har en fantastisk förmåga till innovation och finna lösningar på problem.  Och om företag i stor skala ska vara med och finna lösningar på samhällsutmaningar så är det avgörande att de också samtidigt kan tjäna pengar på att göra det. Så det blir ekonomiskt hållbart i längden. Det vinner vi alla på.

Allt gott!

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

PS – vill du veta mer om hur vi jobbar på för att bidra till både god avkastning till våra sparare och ett bättre samhälle (alltifrån klimatkompensation, gröna investeringar eller byggande av Sveriges största solenergianläggning) så kan du spana in vår hållbarhetsredovisning.
Annie westin|2016-08-30 14:29:07

jag har inte fått hyran
Anmäl


Bo Wennström|2016-08-31 23:17:28

Jag anser att fortsätta på den storindustriella vägen medborgarfientligt och här skriver du om Sveriges största solenergianläggning som något bra. Det är som att kissa i byxan, först blir det väldigt varmt sen kallt och kladdigt. Solenergi och vindenergi skall utvecklas småskaligt, på mikronivå så att alla medborgare och industrier blir så nära självförsörjande som möjligt på el. Idag skapas nonsens anställningar för att upprätthålla en förlegad arbetslinje med rötter i slaveritänkandet. Urbaniseringen skall upphöra genom en gemensam samhällsmålsättning om ruralisering, småskalighet med självförsörjande entreprenörer på familjenivå, återskapande av våra rötter med automatiserade familjejordbruk utan djurhållning. Därför driver jag idén med ett Svenskt Medborgarliv se här; https://docs.google.com/document/d/1Z8S8pDLIvXZEOofmBf8J6zpOPl8Jno_sxLiZNRKh-OQ/edit
AnmälProfit with purpose

Taggar: hållbarhet LenaDen kallhamrade finansmannen Gordon Gekko i filmen Wall Street blev känd för uttrycket ”greed is good”. Idag finns en förväntan på att bolag inte enkom kan fokusera på att skapa aktieägarvärde på kort sikt - utan företag måste samtidigt också bidra till samhällsnytta. Helt enkelt ”greed must do good”. Detta är i fokus i en ny internationell fallstudie, med koppling till Harvard, som fokuserar på hur Skandia bidrar till ett hållbart samhälle.

Fallstudien används av universitet, bland annat Harvard Business School, för att lära mer om hur företag både skapar affärsnytta och hållbar samhällsnytta.  Det kallas för ”shared value” som en utveckling av att det krävs mer för företag idag att lyckas vara konkurrenskraftiga än att enkom fokusera på ”shareholder value”. Som kundägt bolag finns det en särskild förväntan på att Skandia ska klara av att leverera både en god avkastning till våra kunder som är ägare och samtidigt bidra till samhället. Något som Sophie Nachemson-Ekwall i styrelsen för ägarföreningen ProSkandia bloggar om.

Ett exempel som fallstudien lyfter fram är hur den ökande ohälsan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Det innebär både ett tapp i mänsklig livskvalitet och även enorma kostnader för arbetsgivare och de offentliga och privata trygghetssystemen. Det är ett samhällsproblem att ta på allvar. Här har Skandia bidragit; genom en effektiv metodik att förebygga ohälsa har vi lyckats få ner sjuktalen hos våra kunder med hälsoförsäkring med 56% på tio år. Mer än 9 av 10 som använder vår försäkring kommer tillbaka till jobbet igen. Det är fantastiska resultat, främst för individer som återfår hälsan men även för arbetsgivare och samhället som sparar stora belopp.  Det har även varit en god affär för oss att jobba för att få kunderna friska igen (och som kundägt bolag har den vinsten gått tillbaka till våra kunder som är ägare).

Hållbarhet handlar inte bara om riskminimering utan också om att hitta nya lösningar på de samhällsutmaningar där bolag har möjlighet att påverka positivt. För Skandias del handlar det exempelvis om att hur vi genom vår affärsverksamhet bidrar till att förebygga ohälsa, investeringar i förnyelsebar energi och nya metoder för cancervård eller hur vi genom forskning från Skandias stiftelse Idéer för livet kan bidra till mer långsiktigt hållbar, trygg och resurseffektiv välfärd.

När FN förra året gick ut med sina nya Hållbarhetsmål skickades en tydlig signal om att en viktig pusselbit är hur företag bidrar till både ekologisk, social och, inte minst, ekonomisk hållbarhet.

Helt enkelt, bolag drivs utifrån ett vinstsyfte – till det finns idag även förväntan på vinst MED ett syfte. Med de utmaningar som finns i samhället finns ingen tid att dra benen efter sig. Det gäller att redan idag tänka längre för att bidra till ett rikare liv för våra kunder och samhället.

Allt gott!
Lena Hök, hållbarhetschef
Twitter: @lenahok

(Själva konceptet kring ”shared value” är utvecklat av professor Michael Porter vid Harvard Business School och Mark Kramer som är knuten till Harvard Kennedy School. Mark har även varit delaktig i att ta fram fallstudien om Skandia tillsammans med en internationella stiftelse FSG. Fallstudien finns nu publicerad på FSG:s sajt där de lyfter internationella exempel på bolag som ligger i framkant och i sitt hållbarhetsarbete jobbar med att skapa både stärkt konkurrenskraft och samhällsnytta samtidigt.)Henrik|2016-04-18 00:43:50

Låter spännande. Länka gärna till studien. mvh
Anmäl


Henrik|2016-04-18 01:54:31

Låter spännande. Länka gärna till studien. mvh
AnmälSjukt dyrtKostnaden för sjukskrivning väntas öka med 7 miljarder bara i år och beräknas uppgå till 51 miljarder kronor år 2019. Det är betydligt mer än hela Sveriges försvarsbudget. Varken miljardtillskott till Försäkringskassan eller obestämda tidsgränser i sjukförsäkringen kommer att stoppa utvecklingen. Det är hög tid att styra om till det effektivaste sättet att bromsa utvecklingen, nämligen att se till att människor inte blir sjuka.

Alla verkar överens om att utvecklingen inte är hållbar och att kostnadsökningen innebär en stor påfrestning på Sveriges ekonomi. Framförallt innebär utvecklingen att tusentals människor sjukskrivs från sina arbetsplatser och drabbas såväl fysiskt som psykiskt och ekonomiskt av en tillvaro i en kortare men oftast längre sjukskrivningsprocess.

Det finns också en grav underskattning av vad det kostar för arbetsgivaren. Beräkningar i Skandias Friskvårdskalkylator visar att arbetsgivaren tar så mycket som hälften av de totala samhällskostnaderna när en anställd blir sjuk.

Nyckeln är förebyggande arbete
Det finns en rad förslag för att bryta utvecklingen, men fokus kretsar nästan alltid kring insatser då sjukskrivning redan är ett faktum. Lika mycket fokus som läggs på att hitta effektiva insatser för rehabilitering och återgång till arbetslivet bör läggas på att se till att människor inte blir sjukskrivna över huvud taget.

Skandia har 160 års erfarenhet av att förutse och förebygga skador, men vi har faktiskt varit i samma situation som Sverige befinner sig i nu. I början av 2000-talet skenade sjukskrivningstalen också hos oss och därmed också kostnaderna för oss som försäkringsbolag. Det fanns egentligen bara två alternativ: höja premierna eller hitta ett sätt att minska sjukligheten. Vi valde att införa en kostnadsfri hälsoförsäkring i vår sjukförsäkring och uppmuntrade kunderna att höra av sig innan sjukskrivningen var ett faktum.

En klassisk win-win
Det handlade om allt ifrån utslitna ryggar som behövde sjukgymnastik till KBT-behandlingar för att undvika stress, ångest och psykisk ohälsa. Med hjälp av bra rehabilitering och aktivt förebyggande arbete har vi vänt skenande sjukskrivningstal och i förlängningen till och med sänka premierna när färre blir sjuka. Förändringen är en klassisk win-win-situation, då både arbetsgivare och vi som försäkringsbolag sparar enorma summor på att människor inte blir sjuka. Men viktigast av allt, ett stort antal människor undviker sjukdom och allt vad det innebär för den enskilda individen både ekonomiskt och socialt.

Alla har att vinna på förebyggande arbetet, inte bara försäkringskassan, sjukvården och stat och kommun i uteblivna skatteintäkter, utan i allra högsta grad arbetsgivare. Mellan 2006 och 2015 sjönk sjuktalen bland Skandias sjukförsäkringskunder med över 50 procent och 94 procent av de som har använt hälsoförsäkringen är helt arbetsföra efter nyttjandet. Om endast en del av den framgången skulle överföras på ett nationellt plan så skulle det innebära att Sverige som helhet skulle kunna spara tusentals sjukfall.

Det är hög tid att lägga större fokus på tidigare insatser. Alla vinner på åtgärder som gör att sjukskrivning helt och hållet undviks.

Allt gott!

Lena Hök, hållbarhetschef
Twitter: @lenahok
Inte en dag för tidigtDet är sannerligen inte lätt att vara konsument idag. Att välja en tjänst eller en produkt från ett företag som har värderingar nära våra egna är viktigt för många av oss. När det gäller miljöhänsyn och socialt ansvar vill vi ofta att det ska gå hand i hand med det ekonomiska. Vi har vant oss att använda olika märkningar som verktyg för att välja till exempel mat och kläder – märken för ekologisk odling, schyssta arbetsvillkor och god djurhållning vägleder oss att hitta produkter när vi vill väga samman en hållbar produktion och vad vi är beredd att betala.

Ny rankning för den som vill spara hållbart
Nu introduceras en ny betygssättning för när du ska välja och jämföra fonder. Och det är inte en dag för tidigt! Vi har sett i kundundersökningar att 9 av 10 tycker att man bara bör investera i företag som agerar ansvarsfullt t.ex. respekterar miljölagar och mänskliga rättigheter. Med tusentals bolag att analysera är det en viktig förväntan att stå upp för.

Det oberoende analysföretaget Morningstar lanserar nu betygsättning av fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Skandia kommer att vara det första bolaget i Sverige som visar Morningstars betygsättning Sustainability Rating™ vilket planeras att kunna visas på våra hemsidor efter den 25 april. Fondernas betyg (1-5) kommer visas på Morningstars och Skandias hemsidor i form av jordglobar. Underlaget för betygsättningen sker utifrån kvalitativa hållbarhetsanalyser på bolagsnivå. Därefter aggregeras betygen från de enskilda aktieinnehaven i en fond till ett övergripande betyg på fondnivå.

För den som vill spara i fonder som investerat i bolag som redan är duktiga på hållbarhet ger hållbarhetsbetyget därför en bra vägledning. Hållbarhetsbetyget ger även en fond minuspoäng för om ett innehav i fonden brister vad gäller hållbarhetsfrågor, exempelvis om man upptäckts ha barnarbete i produktionen eller bryter mot miljölagar. Det gör det extra viktigt för fondbolagen att då kunna visa att man i dessa lägen har ett trovärdigt påverkansarbete.

För dig som vill veta mer om hur fondbolag jobbar med påverkan så kan du enkelt klicka på Hållbarhetsprofilen som också ligger uppe på vår hemsida där fondbolagen själva deklarerar hur de jobbar med hållbarhet och påverkansarbete när ett bolag brister.
 
För vi vill att du ska kunna göra ett val både utifrån hur fonden bidrar till en hållbar utveckling och hur den motsvarar dina ekonomiska förväntningar.

Allt gott!

Lena Hök, hållbarhetschef
Twitter: @lenahok

Vi fimpade för längesenFör ett sparbolag som Skandia, som tänker långsiktigt och har ett förebyggande förhållningssätt till ohälsa, faller det sig naturligt att inte investera i tobak. Varken vårt fondbolag eller livbolag investerar i tobaksproducerande bolag. Här ha vi valt en annan väg än de statliga AP-fonderna som investerar i tobak (se exempelvis dagens reportage i Dagens Industri som kritiserar de statliga fondernas investeringar). Vårt ställningstagande finns beskrivet både i vår ägarpolicy och i vårt ställningstagande kring tobak, som vägleds av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll och tobaksindustrin.

Vårt starka ställningstagande mot tobak grundar sig i att tobak är ett globalt folkhälsoproblem med vetenskapligt belagda hälsorisker. Lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är de mest uppmärksammade problemen och innebär såväl lidande för individen som stora kostnader för samhället genom sjukskrivningar och produktionsbortfall. Enligt Cancerfondens beräkningar dör ca 5000 personer i Sverige på grund av rökning.

Sedan länge stöttar vi Cancerfondens arbete genom vår fond Skandia Cancerfonden. Under 2015 samlades 7,7 miljoner kronor in till cancerforskning via fonden. Därtill har Skandia utmärkt sig genom att som första bolag i branschen vara tydlig med att införa prisdifferentiering för rökare i vårt hälsoerbjudande, samtidigt som vi erbjöd rökare stöd för rökavvänjning. Vårt ställningstagande mot tobak går som en röd tråd igenom vår verksamhet både i form av satsningar på forskning, hjälp att få kunder till ett friskare (och rökfritt) liv till ett avståndstagande för att investera i tobaksbolag.

Lena Hök, hållbarhetschef
Twitter: @lenahok
Önskan att bidra till ett tryggare samhälle

Taggar: hållbarhet Lena


I slutet av 1980-talet var det många som upplevde ökad otrygghet i samband med att ungdomsgäng skapade kravaller i flera av våra svenska städer. Det blev något av en kulmen med kravallerna i Kungsträdgården i Stockholm.

Som en stor försäkringsaktör var det många som vände sig till oss på Skandia och undrade hur vi engagerade oss i samhället. Vi frågade våra kunder om vad de hade för idéer. Responsen var enorm. Mer än tvåtusen brev flödande in från människor som både såg samhällsproblemen på sin ort och ville vara med och bidra. Det blev starskottet till Stiftelsen Skandia Idéer för Livet.

Fokus är att bidra till ett socialt hållbart samhälle genom konkreta ideella projekt och forskning i syfte att förebygga ohälsa och utanförskap. Projekten stöttar barn och unga i att få en bra start i livet. Särskilt viktigt är det för dem som har det tufft. Därför går våra insatser till alltifrån förebygga mobbning, kollo för barn i riskzon, stöd till tjejer med självskadebeteende eller något så enkelt (och viktigt) som fotbollsträffar för ensamkommande flyktingbarn. Det handlar om aktiviteter som får unga att utvecklas, får tro på sig själva igen och får en chans till livet.

De som driver de ideella projekten lokalt är riktiga hjältar som i vardagen gör skillnad för allas vår framtid.

Denna insatsen är viktigare än någonsin. En av de svåraste frågorna att svara på är hur vi, var och en, kan bidra till att bygga ett tryggt och socialt hållbart samhälle. Utmaningarna kan kännas så stora att det är svårt att ta in. Samtidigt är det så att varje insats räknas.

Förra veckan fick jag möjlighet att träffa några av de ideella projekt som fått stöd från Idéer för livet. De är riktiga vardagshjältar som gör de små och stora insatserna varje dag som ger riktiga resultat.

Så för dig som vill engagera dig så kan jag tipsa om att El Sistema behöver en volontär som hjälper till att ordna fika på sina onsdagsträffar i Bredäng. Har du fullt upp redan på onsdagar eller tycker Bredäng ligger långt bort kan du gå in på Skandias volontärportal för att hitta andra uppdrag.

Du kan även stötta stiftelsen Idéer för livet genom att spara i fonden Skandia Idéer för Livet. Upp till 2 procent går direkt till stiftelsen. Skandia står för stiftelsens administrativa kostnader så att spararna vet att varje peng från dem går direkt till något av de ca 200 ideella projekt som får stöd årligen eller forskning. Från och med december är fonden i dessutom helt avgiftsfri. I dagens allt tuffare samhällsklimat känner jag att det är ett viktigt beslut att vi som företag underlättar för de människor som vill bidra till allas vår framtid.

Allt gott

Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

P.S. Givetvis ska sparande innebära inte bara mänskliga vinster utan även ekonomiska dito. Därför är det glädjande att konstatera att fonden givit spararna 41 procent i avkastning under en femårsperiod från 29 oktober 2010 till 30 oktober 2015.

Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar.
Utanförskapets pris

Taggar: hållbarhet Lena


Just nu kryllar Sverige av förväntansfulla barn och unga som har börjat skolan för hösten. Framtiden ser tyvärr inte lika ljus ut för alla. Bara i Stockholm kommer ca 1 329 av de sexåringar som nu i höst börjar skolan att hamna i utanförskap senare i livet. Vi vet att det finns en koppling mellan skolmisslyckande och framtida utanförskap som långvarig arbetslöshet, psykisk ohälsa eller missbruk. Men det behöver inte vara så.

Viktigt att agera på de första varningssignalerna

Stiftelsen Skandia Idéer för livet har länge engagerat sig i tidiga satsningar som kan motverka framtida utanförskap. Mycket av vårt fokus ligger idag på program som syftar till att stärka motivationen i skolan. Många elever tappar motivationen vilket leder till stökigt beteende och sämre studieresultat.

Ett exempel är vårt samarbete med flera svenska skolor och Star for Life. Det är ett skolprogram som stärker ungas självkänsla och motiverar dem att satsa på skolan. Jag pratade i somras med rektorn på en av skolorna som berättade att både lärare och elever ser flera positiva resultat. Sånt är glädjande att höra!

Omfattande samarbete med Sveriges kommuner

Skandia har tagit fram forskning och utbildat var tredje svensk kommun i att räkna långsiktigt på samhällsvinsten med social hållbarhet. Bättre beräkningar ger också bättre beslutsunderlag för att beslutsfattare inom kommun och skola tidigt ska satsa på barn och unga.

Vi agerar även själva som bolag och låter våra medarbetare på en del av sin arbetstid engagera sig i ideella projekt med exempelvis läxläsning, mentorskap eller kollo. Allt med fokus på att stötta barn i riskzon. Det är ett engagemang som är viktigt inte minst för att hjälpa människor som flytt till Sverige att komma in i vårt samhälle.

Vill du engagera dig?

Om du vill engagera dig är du varmt välkommen att leta efter volontäruppdrag i Skandias Volontärportal eller välja att sätta av en del av ditt sparande i fonden Idéer för livet som stöttar lokala ideella projekt runt om i hela Sverige.

Utanförskap kostar samhället enormt mycket i både mänskligt lidande och pengar. Till slut får alla betala på ett eller annat sätt. Vi är övertygade om att förebyggande insatser bland unga är en investering som hela samhället tjänar på. Därför fortsätter vi att uppmärksamma att utanförskapets pris är alltför högt, i både mänskliga och ekonomiska termer, och jobbar för att fler ska engagera sig – www.skandia.se/ideerforlivet.

Allt gott
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

 
Ohälsans pris och rökningens kostnader svart på vittAtt minskad rökning sparar liv vet nog de flesta. Men vilka miljonbelopp som offentlig sektor och arbetsgivare sparar vid minskad rökning är det färre som har koll på. Vi har nu tagit fram siffror som svart på vitt visar ohälsans pris och kostnaden för rökning och andra riskfaktorer såsom kraftig övervikt, dåliga motionsvanor eller alkoholkonsumtion. Det gör vi för att öka motivationen genom att visa hur mycket det lönar sig att satsa på förändrade levnadsvanor. Vi vill skapa opinion och engagera arbetsgivare att ta ohälsans pris på allvar.

Om Sverige till exempel får ner andelen som röker dagligen till endast fem procent av befolkningen så får det på fem års sikt otrolig effekt. För att nämna några vinster så är det 2 137 personer som slipper drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och 6570 personer undviker KOL. Därtill skulle exempelvis Försäkringskassan spara 943 miljoner kronor och arbetsgivarna skulle spara 1,5 miljarder kronor. Det är svindlande summor.

Vissa tror att det är omöjligt att få ner andelen rökare till fem procent av befolkningen, men faktum är att vissa grupper (högutbildade) redan ligger på den nivån. Så möjligt är det i högsta grad, men det krävs krafttag. Därför väljer Skandia att svart på vitt lyfta både de mänskliga och ekonomiska kostnaderna för att visa på ohälsans pris.

Skandia har sedan länge tagit stark ställning mot tobak. Ett tydligt exempel är att vi inte investerar i tobaksbolag. Vi arbetar även aktivt för att våra kunder inom försäkringar ska få hjälp att sluta röka. Tillsammans med Cancerfonden har vi även en sparfond som specifikt stöttar cancerforskning. I reda pengar innebar det i år sju extra miljoner kronor till cancerforskning. Läs mer om Skandia Cancefonden

SVT lyfte häromdagen fram statistik från Skandias kalkylator som beräknar ohälsans pris och som vi tagit fram tillsammans med forskare på Uppsala universitet. Se klippet här Om du vill se vad rökning, alkohol, stillasittande eller övervikt kostar i hälsa och reda pengar i ditt län eller för din bransch kan du gå in här på Skandias kalkylator

 Genom våra investeringar, vårt försäkringserbjudande och den forskning vi tar fram om ohälsans och utanförskapets pris så har Skandia en bas att agera som aktivister för social hållbarhet. Ohälsans pris är högt, rent mänskligt, för var och en som drabbas. Genom att synliggöra ohälsans pris i ekonomiska termer visar vi även de svindlande kostnaderna för såväl individer, arbetsgivare som samhället. Det är hårda siffror som visar på vikten av att förebygga ohälsa.

Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
Investering för bättre cancervård

Taggar: hållbarhet Lena


Skandia som koncern förvaltar ett kapital på ca 600 miljarder svenska kronor. Avkastningen är stark och vi har två år på raken glädjande nog blivit utsedda till årets livbolag. Många undrar vad som skiljer ett livbolag ifrån andra finanskoncerner vad gäller investeringar. Jag skulle säga att det handlar om förmågan att agera långsiktigt.

Ett exempel på vad förmågan till långsiktighet innebär är  den nya Skandionkliniken utanför Uppsala. Det är Nordens första klinik för protonstrålbehandling som startar nu i dagarna sina första behandlingar med cancerpatienter. Protonterapi är en behandlingsmetod för cancer är både effektivare och skonsammare än traditionell strålning. Metoden erbjuder avgörande fördelar när man behandlar nära strålkänsliga vävnader samt minskar risken för att friska organ skadas. Detta är särskilt viktigt för behandling av exempelvis barn och unga.

För att bekosta kliniken krävdes en finansiering på 750 miljoner kronor där Skandia har gått in som enda finansiär i en s.k. social bond (obligation). Det är ett åtagande från vår sida som löper på 20 år sikt och som vi gör i samverkan med de sju landsting som står för driften av Skandionkliniken. För att få till finansieringen av kliniken var det avgörande att finna en finansaktör som var villig att gå in långsiktig. Här är Skandia en av få aktörer som ensam klarar av sådana stora och långsiktiga finansiella åtaganden. Det matchar långsiktigheten i vår livportfölj.

Investeringar för framtiden

Investeringen i Skandionkliniken är ett exempel på vad vår investeringsfilosofi innebär i praktiken. Därtill är en hög andel alternativa investeringar i vår portfölj ett unikt uttryck för Skandias portfölj. Något som tillsammans med traditionella tillgångsslag blir till en styrka på en volatil finansmarknad. Skandias förvaltare kan luta sig mot en tydlig filosofi som inte bara ger utrymme för flexibelt och snabbt agerande när något inträffar i omvärlden utan även anger ramarna för förvaltarnas risktagande.

Skandias investeringsfilosofi handlar i korthet om långsiktighet som vägen till högre avkastning. Detsamma gäller för riskfyllda tillgångar där det dock gäller att ha en diversifierad och balanserad portfölj. Viktigt är också förmågan att kunna värdera tillgångarna själv då marknaden inte alltid har rätt. Sist men inte minst krävs aktiva strategier för hur våra investeringar skapar högsta möjliga avkastning för våra kunder på lång sikt.

Långsiktiga investeringar är en viktig del av Skandias investeringsfilosofi. Att det i fallet med Skandionkliniken handlar om en investering i en livsavgörande behandlingsmetod gör att värdeskapandet inte bara kommer kunderna till del i form av avkastning utan skapar även viktiga sociala värden för samhället, svensk sjukvård och drabbade cancerpatienter. Det om något är en investering som tänker längre genom att bidra till ett rikare liv, både mänskligt och ekonomiskt.

Allt gott!

Lena Hök, hållbarhetschef SkandiaVän av ordning|2015-05-27 09:13:15

Ni skriver inte om att det är en kommersiellt beslut och att Skandia får en avkastning på 3,67% med 7 landsting som garant. Att jämföra med statsobligationen med 10-årig löptid som har en ränta på under 1%. Således låter det som en bra obligationsplacering för Skandia, men knappast en "social bond" att slå sig för bröstet för...
Anmäl


Jim J|2015-05-28 08:38:29

Jättebra initiativ, nu kom ju denna anläggning igång!
Anmäl


Bosse|2015-05-28 16:50:57

Helt rätt, en win/win-situation!
AnmälTre frågor till Sveriges bästa hållbarhetschef

Taggar: hållbarhet Kajsa


För några veckor sedan utsågs Lena Hök, Skandias hållbarhetschef till Sveriges bästa hållbarhetschef. Wow! Stolt Skandian och nyfiken som jag är ville jag ta reda på varför just hon fick den här utmärkelsen och hur viktiga hållbarhetsfrågor är för Skandia och Skandias kunder?

Vilka frågor har du drivit som gjort att du fick utmärkelsen Sveriges bästa hållbarhetschef?
Att arbeta med hållbarhet är alltid teamwork så detta är en utmärkelse som jag i högsta grad delar med flera andra på Skandia. Det finns flera delar i vårt hållbarhetsarbete som bidragit till utmärkelsen. Vi jobbar bland annat med att öka transparensen i frågor som är viktiga för kunderna. Skandia är till exempel den enda banken som öppet visar snitträntan på våra bolån och är transparenta med hur kunden själv kan påverka rabatterna på sitt lån. Vi tar även ett samhällsansvar genom stiftelsen Skandia Idéer för livet. Förra året fick mer än 200 lokala ideella projekt stöd från stiftelsen. Och våra kunder kan själva stötta projekten, antingen genom att ge av sin tid genom att söka ideella uppdrag i Skandias Volontärportal eller genom att spara i fonden Idéer för livet. Genom att visa vad det kostar när unga hamnar utanför samhället vill vi också uppmuntra kommuner att agera tidigt och förebyggande. Var tredje svensk kommun har tagit del av vår forskning och verktyg och det innebär att många fler nu väljer att satsa mer på att förebygga utanförskap – något som alla långsiktigt tjänar på.

Varför är hållbarhetsfrågor viktigt för Skandias kunder?
Hållbarhetsfrågan har blivit viktigare och kunderna förväntar sig att bolag tar hänsyn till miljö och samhälle. Vi ska bidra till att våra kunder får ett rikare liv och sträva efter god avkastning på kundernas sparande. Men ett rikt liv är mer än bara pengar, det handlar också om hur man själv mår och även vad som sker runt omkring oss i samhället och miljön. Det finns många tuffa samhällsutmaningar, både miljömässigt och socialt, så det gäller att också vi företag är med och bidrar till lösningar. Något som jag är riktigt stolt över är att Skandia tillsammans med Ecpat och Polisen bildade Finanskoalitionen mot barnpornografi för att förhindra betalningar för sexuella övergreppsbilder på barn. Ett annat exempel är att vi som nya kundstyrda Skandia tog bort bonusar. Två helt olika exempel men i båda fallen har vi varit först i branschen att ta ställning. Och i båda fallen har vi också fått stor uppskattning från kunderna för att vi banar väg. 

Vad sitter du med just nu?
Skandia förvaltar drygt 548 miljarder. Det är ett stort förtroende och vi vill bidra till en god avkastning till våra kunder samtidigt som vi tar miljömässig och etisk hänsyn. Just nu arbetar jag tillsammans med kapitalförvaltningen och fondbolaget med hur vi kan utveckla detta arbete ytterligare och även vara mer transparenta. Ett exempel är att Skandias fondbolag har tagit fram hållbarhetsprofiler för samtliga av våra fonder. Vi vill att bolag som vi investerar i på ett godtagbart sätt ska följa etablerade internationella riktlinjer och konventioner från bland annat FN, OECD och ILO. För att följa upp detta så granskar vi våra innehav kontinuerligt och om ett bolag bryter mot konventionerna så väljer vi att i första hand försöka påverka bolaget genom en dialog istället för att exkludera.

Kajsa Nordborg, kundinflytande Skandia

Lena Hök tar emot utmärkelsen Sveriges bästa hållbarhetschef

 

Läs mer om våra erbjudanen

Lån och boräntor

Läs mer om vårt bästa bolån/bostadslån/bostadslån

Läs om bolåneräntor/boräntor/räntor på bolån

Läs mer om lånelöfte

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Kapitalförsäkring

Läs mer om kapitalförsäkring

Spara till barn

Läs om hur du sparar till barn

 

Pension

Läs om pension, pensionssparande, pensionsförsäkring, inkomstpension, hur du gör för att gå i pension vid 61, och räkna ut din pension.

Samla dina pensioner på samma ställe

Läs om privat pensionssparande och ålderspension och folkpension

Läs om löneväxling till pension

Läs tipsen om våra bästa fonder

Läs om utbetalning av pension

 Daniel|2015-04-14 09:20:58

Grattis, jättekul! En fråga bara. Har ni vänt er till kunderna och frågat vad de efterfrågar vad gäller hållbarhet, dvs vad de har för krav på Skandia i denna fråga och hur de ställer detta krav i relation till andra krav som avkastning och låga avgifter? Bara som en intressant reflektion. Sedan kan det säkert vara så att de går hand i hand men vore ändå kul att se den "analysen"
Anmäl


Lena Hök|

Hej Daniel!

Som kundstyrt bolag är det extra viktigt för oss att utgå från våra kunders önskemål. Och vi har tillsammans med Sifo gjort en stor studie där vi frågat 4 000 kunder till bank och försäkringsbolag om deras prioriteringar vad gäller hållbarhet. Studien visar att hållbarhet rankas högt av både våra och andras kunder. Och senast nu i februari kom en undersökning från Cint och WWF där 7 av 10 svenskar svarar att de är intresserade av att ha sina pensionsbesparingar i en portfölj med fokus på hållbara investeringar och klimatsmarta fonder. Det gäller med andra ord för oss och andra i branschens att svara upp mot denna förväntan från kunderna.

Sedan kan det finnas en oro för att hållbarhet står i motsats till avkastning och låga avgifter. Det finns flera omfattande studier som visar att hållbara investeringar inte resulterar i lägre avkastning i jämförelse med andra investeringar. Vår utgångspunkt är att vi ska sträva efter att skapa en god avkastning till våra kunder samtidigt som vi tar hänsyn till etik och miljö i våra investeringar.

Allt gott, Lena

AnmälSkandia storsatsar på vindkraftSkandia gör en storsatsning på förnybar energi. Vi investerar nära två miljarder kronor tillsammans med Vattenfall för att kraftigt öka produktionen av vindkraft i Sverige. Vi kommer tillsammans driva fyra vindkraftsparker med en effekt på 141 MW. Och vad betyder då detta för andelen förnybar energi i Sverige? Det årliga byggandet av vindkraft i Sverige ligger på ca 700 MW per år. I en jämförelse är det vi nu tillför så mycket som en femtedel av detta.
 
Vad innebär då det här för dig som kund? Vår målsättning är att ge en stabil och långsiktig avkastning till våra sparare. Sedan ett antal år investerar vi alltmer i infrastruktur. Exempel på infrastrukturinvesteringar som vi har gjort de senaste åren är bygge av järnväg i Frankrike för höghastighetståg, en solenergianläggning i Spanien och en cancerklinik i Uppsala i syfte att möjliggöra en ny och effektivare cancerbehandling i Sverige.
 
Genom att investera i infrastruktur får våra kunder möjlighet till avkastning i form av framtida pensionsutbetalningar. Men investeringen bidrar också med en samhällsnytta genom att bygga hållbara värden i samhället. När vi nu investerar i vindkraft så innebär det ett kraftigt tillskott till förnybar energi för Sverige. Genom att vi går in som investerare kan Vattenfall mer än fördubbla sin tillväxt inom förnybar energi. 
 
Alla energislag har sina utmaningar. Att bidra till alternativ till olja och kol som energikälla gör att vindkraft är en viktig del i framtida energiomställning. Energiproduktion från förnybara källor som sol, vind och vatten är positiva ur ett hållbarhetsperspektiv. De har även en ekonomisk långsiktighet som passar Skandias investeringsfilosofi med många långsiktiga sparare som vill ha en stabil avkastning. Det är med andra ord en långsiktig investering från vår sida som ger både ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
 
Allt detta (och lite till) får spararna i vår traditionella livförsäkring del av.
 
Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
 
Ps. För den som också vill spara grönt i fonder kan Skandia Världsnaturfonden varmt rekommenderas. Tillsammans med WWF har vi satt upp investeringskriterierna. Det innebär bland annat att fonden inte investerar i fossila energislag och inte heller i gruvindustri. Som sparare i Skandia Världsnaturfonden bidrar du även till WWF:s verksamhet för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.
 X|2014-12-16 14:08:13

Finns det någon vindkraftssatsning som bär sig ekonomiskt utan statligt stöd?
Anmäl


Finansanalytiker|2014-12-16 17:31:57

Nej Det går inte att räkna hem en sådan investering. Det blir förlust för våra pensionärer.
Anmäl


Björne|2014-12-16 21:58:32

Det går inte att räkna hem vindkraft utan subventioner, dessutom så är totala effekten om 141 MW en ren nysning effektmässigt. Ap3 köpte aktier i Arise Power 2006 för ca 200 milj kr, aktievärdet idag är sa 50 milj. kr. Betydligt bättre att byta ut alla gamla pumpar och fläktar till moderna dito, denna investering är återbetald om ca 3 år, beroende på drifttider. Dessa nya har total verkningsgrad om ca 70 % istället för de gamla om ca 40-50%. Observera att enbart pumpdrift står för ca 10% av samhällets totala elförbrukningen, till detta skall då också läggas total fläktdrift.
Anmäl


Hasse|2014-12-16 22:44:43

Som fågelskådare, och är mycket ute i skog och mark, så vet jag att vindsnurror är många gånger veritabla fågeldödare.
Anmäl


Kul|2014-12-16 22:59:17

...att ni är med och investerar i Sverige och Sveriges framtid och utveckling!!
Anmäl


Lennart Lindberg|2014-12-17 17:19:58

Jag har som ägare krävt att få se kalkylen på denna investering. Eftersom jag själv är delägare i ett vindkraftverk vet jag att idag finns INGEN markandsekonomisk möjlighet att räkna hem det. Ett vindkraftverk har en HÖGSTA livstid på 20 år, i de flesta fall mindre. Idag finns INGA indikeringar på ett elpris inom denna period som bär denna investering. Hur kan jag flytta mina pengar, detta är ju kvalificerat vansinne.!!
Anmäl


Lena Hök|

Hej! Innan vi fattar beslut om en investering gör vi en omfattande analys av alla de variabler som kommer att påverka den framtida lönsamheten. Så har såklart gjorts även i detta fall. Vi kombinerar traditionella tillgångsslag med alternativa för att skapa en robust portfölj långsiktigt. Här är våra satsningar på infrastruktur, inklusive vindkraft en del i detta. Vi går inte ut med hur analysen ser ut för respektive av våra investeringar. Däremot kan du se resultatet av vår investeringar i den avkastning de leder till.  Våra infrastrukturinvesteringar har haft en avkastning om cirka 8-10% per år och vi förväntar oss samma sak från den här investeringen. //Lena

AnmälSatsning på stökiga unga bra investeringI så gott som varje klass finns ”stökiga” barn som behöver extra stöd. Allt för många gånger kommer det stödet först när problemen har vuxit sig stora och bitit sig fast. Många gånger eftersom kommunen eller skolan inte trott att man ”har råd” med en tidig insats.

Men att låta problem växa sig stora för att sedan satsa resurser på att ”släcka elden” är vådlig. För risken är uppenbar. Barn med utagerande beteendeproblem har tyvärr sex gånger högre risk för kriminalitet, risken för alkoholberoende är två gånger större och för psykisk sjukdom är risken 10 gånger större.

Det är helt enkelt livsviktigt att rektorer, kommuner och socialtjänsten runt om i landet har rätt underlag när man fattar beslut som kan vara livsavgörande för de familjer och de barn som behöver stöd. Jag är inte ensam om att känna hur hjärtat snörps åt när jag hör om de svårigheter familjer utan hjälp har. Men det behöver inte vara så. Argumentet att inte ha råd är förbaskat dyrt – i längden.

En satsad krona på att stötta stökiga barn ger två kronor tillbaka inom loppet av ett år. Det genom att erbjuda föräldrarna hjälp i sin kontakt med de utagerande barnen i tidig ålder och på så vis avvärja att problemen växer sig större. Detta visar en forskningsrapport som Skandia och Uppsala Universitet tagit fram och som många medier redan har rapporterat om, till exempel TV4 och Ekot.

Det är helt enkelt lönsamt med tidiga insatser – både mänskligt och ekonomiskt. Faktum är att denna enkla logik är grunden för hela försäkringstanken – att det är bättre att förebygga och förhindra att problem uppstår än att vänta och betala när de vuxit sig stora.

Som försäkrings- och sparbolag är vi ett komplement till de svenska välfärdsystemen. Vi ser konsekvenserna när människor drabbas av ohälsa, psykiska problem, missbruk eller andra former av utanförskap. När människor själva inte kan stå för sin egen försörjning och behöver stöd. Både vi och samhället har helt enkelt ett stort intresse av att jobba förebyggande.

Då gäller det att tänka längre och säkerställa att varje satsad krona ska ge ett resultat och minska riskerna för utanförskap och ohälsa. Allt annat är inte bara omänskligt, det är även ekonomiskt vansinne. För den som vill ha det svart på vitt kan läsa rapporten.

Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschef SkandiaThomas Rockmyr|2014-11-12 21:24:49

Väldigt kloka ord Lena! Förhoppningsvis vaknar ledande politiker och inser att tidiga insatser i form av en satsning på hela det tidiga utbildningsväsendet (förskola, grundskola) skulle ge fantastiska effekter. Tyvärr sitter beslutsfattarna på sina egna stolar och ser ofta inte längre än till nästa instans. Ett exempel på detta är beslutet att integrera alla barn med speciella behov i det gemensamma klassrummet, vilket skapar en orolig arbetsmiljö för alla barn. Kanske kan kommande lärarbrist skapa förutsättningar för att öka medvetenheten hos våra beslutsfattare.
Anmäl


Bank-kund sedan snart 40 år|2014-11-13 01:38:25

Ännu en som vill tala om hur det skall vara. Problemet är att det finns inte mycket att göra. Alla skall ha vård hit och dit men problemet att den låtsasvård som finns bara gynnar vårdgivarens plånbok. Alltså läkare, psykologer, kuratorer och annan, rent ut sagt dynga. Det enda som hjälper är den medicin som en läkare kan skriva ut men ger långsiktigt inget bra resultat heller i de flesta fall. Slutligen vill jag påstå att det största problemet Sverige har är att man överhuvud taget importerar folk som inte är kompatibla i ett svenskt samhälle. Dessa borde till en större del hjälpas i sina närområden. Vinst för alla på lite sikt förutom dem som parasiterar på dessa stackare i nuläget.
Anmäl


antar..|2014-11-17 15:07:51

..att du dock inte varit bankkund i denna bank så länge? inte svårt att gissa åt vilket håll du är politiskt lagd iaf...
Anmäl


Bank-kund sedan snart 40 år|2014-11-18 02:13:39

Då antar du helt fel. Har alltså varit kund så länge som jag beskrivit. Inte för att jag tycker att Skandiabanken är särskilt mycket bättre än andra banker utan för att jag ser ingen mening att byta till en annan lika dålig bank. Talar då om inlåningsräntor i första hand. Slutligen var din politiska hemvist finns bryr jag mig inte ett dugg men din insinuation att jag skulle tillhöra de ungefär 750 k som röstar på SD så har du helt rätt. Detta gör jag med stolthet då jag värnar om Sverige, som jag en gång kallade mitt fosterland, fastän jag bor utomlands.
Anmäl


Nenne|2014-11-18 09:33:47

Pssst! Skandiabanken startade 1994!!!
AnmälLönsamma sociala investeringarI en valrörelse vill politiker från höger till vänster övertyga oss väljare om bästa sätt att möta social och ekonomisk marginalisering. Men nästan allt fokus ligger på att hantera ohälsa och utanförskap när det väl har uppstått. Det är hög tid att tänka nytt och börja satsa på förebyggande insatser. Det handlar om att bättre ta tillvara på samhällets resurser, både de mänskliga och ekonomiska. 

I veckan lanserades boken Utanförskapets pris – en bok om förebyggande sociala investeringar, skriven av nationalekonomen Ingvar Nilsson, forskaren Nima Sanandaji och mig själv i egenskap av hållbarhetschef på Skandia med ansvar för stiftelsen Skandia Idéer för livet. Med boken belyser vi hur mycket samhället förlorar på varje medborgare som hamnar utanför i form av sjukskrivning, psykisk ohälsa, missbruk eller arbetslöshet. Kostnaden för marginalisering är skyhög – både i form av livskvalitet men också omfattande kostnader för samhället. Försiktigt räknat handlar det om tolv miljoner kronor per individ med ett livslångt utanförskap. Vid sidan av detta finns självklart omfattande mänskliga förluster, som är svåra att sätta pris på.

Boken hoppas jag inspirerar fler sociala entreprenörer, kommuner, landsting, ideella organisationer eller bolag att satsa på förebyggande insatser med bevisad effekt. Att förordet till boken skrivs av politiker som Miljöpartiets Gustav Fridolin och moderaten Anna König Jerlmyr pekar på att det finns en logik som går bortom partigränser.

Som pensions- och försäkringsbolag har vi produkter som är ett viktigt komplement till det som de offentliga systemen erbjuder, i alltifrån sjukförsäkringar till pension. Vi vet att det är lönsamt att satsa inte bara på rehab utan också på tidiga insatser i form av ”prehab”, åtgärder som sätts in INNAN det gått så långt som sjukskrivning eller psykisk ohälsa. Ju fler kunder som använder sig av prehab i ett tidigt skede, desto fler får tidig hjälp och kan slippa sjukskrivning. På så vis har sjukskrivning bland våra försäkringskunder kraftigt gått ner, i en tid då sjukskrivningarna har gått upp. Att satsa långsiktigt på tidiga insatser är med andra ord direkt lönsam, både för kunden och Skandia.

Ohälsa och utanförskap är tufft och något ingen av oss vill hamna i. Ändå gör folk just det. Just därför gäller det att få ut bäst effekt i alla insatser som syftar till att motverka utanförskap och ohälsa. Här har både näringslivet, offentlig sektor och ideell viktiga roller att spela. Hittills har var tredje kommun utbildats i den metodik som vi beskriver i boken Utanförskapets pris. Om några veckor har vi en utbildning för ideella organisationer och sociala entreprenörer. I nästa vecka lanserar vi metodiken i Danmark tillsammans med ett danskt forskningsteam. Vi vill bidra till utveckling, kunskap och stötta alla de som arbetar förebyggande med sociala investeringar.

Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia med ansvar för stiftelsen Skandia Idéer för livet

PS. Missa inte Tove Lifvendals krönika i Svenska Dagbladet om vår bok och sociala investeringar som en god affär!
Att investera i det som är riktigt viktigt

Taggar: hållbarhet Lena


Försäkringar ska handla om det som är viktigt i livet. En förmåga att inte bara förutse utan även förebygga sådant ingen vill vara med om, och i sista hand, om det värsta inträffar, stötta upp och ställa till rätta. När det gäller sakförsäkring är det lätt att förstå, en cykel kan ersättas och att förebygga stöld handlar om säkra lås. Även nedbrunna hus kan byggas upp igen, även om det är tungt, och risker med brand gör att det är än viktigare att satsa på att förebygga. Brandvarnare, brandsläckare eller brandfiltar finns därför i nästan varje hem.

Men när det handlar om det som är riktigt viktigt i livet: hälsa, social tillhörighet eller förmåga att försörja sig själv - då blir det mer komplext. Få saker är så svåra som när en människa hamnar utanför samhället. Desto viktigare att sätta alla klutar till att förebygga. För det går.

Vissa saker kan människor fixa på egen hand - men riktigt svåra situationer kan gå utöver individens egna förmåga. Då krävs förstärkning. Av släkt och vänner, eller samhället runt omkring. Som försäkringsbolag ser vi konsekvenser av såväl ohälsa som utanförskap och vet hur viktigt det är att förebygga.

För vår del handlar förebyggandet både om ideellt engagemang men också att stötta svenska kommuner att tidigt satsa på barn man ser är i en riskzon för utanförskap. Tove Lifvendahl skrev i söndagens Svenska Dagbladet om vårt arbete med kommunerna och de kalkyler vi tagit fram för att visa det kloka i att satsa på tidiga insatser, både rent mänskligt och ekonomiskt.

En riktigt god försäkring handlar just om att förebygga så att det värsta inte inträffar överhuvudtaget. Det handlar om säkra lås, brandlarm eller för den delen tidiga insatser för människor som visar att de är i en riskzon vad gäller ohälsa eller utanförskap. Självklart ska stöd finnas om det värsta inträffar men än bättre är att bygga vårt samhälles trygghet på hur många människor vi kan rädda från att alls hamna i utanförskap.

Skandias stiftelse Idéer för livet jobbar just med det förebyggandet. Under hela våren har 56 av mina kollegor på Skandia i Stockholm, Göteborg, Linköping och Sundsvall stöttat barn som inte får stöd hemifrån med läxläsning. Nu i dagarna är det ett antal andra kollegor som följer med som engagerade vuxna på dag-sommarkollo för barn i socioekonomiskt utsatta områden.

Och om du vill, liksom mina kollegor, göra en egen ideell insats kan jag varmt rekommendera dig att logga in på Volontärportalen. Där har vi samlat uppdrag från  ideella organisationer och projekt runt om i hela landet. Du hittar en hel del av våra Eldsjälar där. Välkommen att bli en du också!

Allt gott
Lena Hök, hållbarhetschef
(finns på Twitter som @lenahok)Sten|2014-06-27 10:24:46

Hej kan nån svara på hur jag avslutar smartbank? Jag vill inte längre ha den funktionen! Av vilken anledning kan jag inte bara avsluta den i inloggat läge?? Svar önskas snarast!
Anmäl


Skandia|

Hej Sten! För att avsluta smartbanken - ring till kundtjänst, 0771-55 55 00, så hjälper de dig. I dagsläget går det inte att göra i inloggat läge men jag för vidare din synpunkt till ansvariga. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


SH|2014-06-27 21:49:29

Har Skandiabanken någon kommentar till följande från Finansinspektionen om "rådgivning"? "Skandiabanken får anmärkning och straffavgift på tio miljoner kronor Skandiabanken Aktiebolag har haft brister i sin investeringsrådgivning genom anknutna ombud. Banken har inte följt de regler som gäller för att ta emot provisioner och inte heller hanterat intressekonflikter på rätt sätt. Därför får banken en anmärkning och ska betala en straffavgift på tio miljoner kronor. Skandiabanken har bedrivit investeringsrådgivning genom anknutna ombud. Banken har i samband med den rådgivningen tagit emot provisioner från tredje part som fondbolag och produktbolag, trots att detta inte har varit tillåtet eftersom banken inte har lämnat information om ersättningen till kunderna på det sätt som krävs. Skandiabanken har även haft brister i sin hantering av intressekonflikter. Banken har haft ett ersättningssystem som inneburit att flera av de anknutna ombuden fått högre ersättning när de förmedlat vissa produkter. Det har lett till incitament för ombuden att rekommendera finansiella produkter som gett högre ersättningar i stället för de som är bäst för kunden. Skandiabanken har inte identifierat och hanterat den intressekonflikt som därmed uppstått mellan de anknutna ombuden och kunderna. Finansinspektionen ger därför Skandiabanken en anmärkning och en straffavgift på tio miljoner kronor. "
Anmäl


Skandia|

Hej SH,

Självklart! Som ett kundstyrt bolag ser vi allvarligt på detta. Finansinspektionens granskning bygger på ett besök de gjorde hos oss i februari 2013. Då hade vi redan identifierat och börjat åtgärda dessa problem och har sedan dess bland annat förändrat ersättningarna till våra rådgivare, förtydligat informationen till våra kunder och ökat våra utbildningsinsatser. Vi kommer nu att gå igenom Finansinspektionens synpunkter i detalj för att säkerställa att det inte finns några återstående brister. Finansinspektionen har inte identifierat att någon enskild kund skulle ha lidit skada.
//Anna, bloggredaktör

Anmäl


SH|2014-06-27 21:53:32

Angående "Smartbank": Jag önskar å få en översikt (som innan) på mina konton på in/ut men önskar inte att dela detta med andra. Jag fick inget svar från kundservice på frågan.
Anmäl


John|2014-06-28 11:31:59

Exat smartbank känns obehagligt vill inte heller att andra ska ta del av min ekonomi!
Anmäl


Skandia|

Hej! Du kan vara lugn, ingen annan kan ta del av din ekonomi. /Anna, bloggredaktör

AnmälSlopade ledningsbonusar...… och mycket mer finns att läsa i Skandias nya hållbarhetsredovisning som du hittar här. Som kundstyrt bolag är det viktigt att agera ansvarsfullt och att vi även öppet och transparent redovisar hur vi arbetar.

Exempelvis att vi infört helt transparenta bolåneräntor och varför vi vill att alla i branschen, såsom vi gjorde i förra veckan, avskaffar upfront-provisioner för försäkringar med löpande inbetalningar (ersättningar som betalas ut direkt efter försäljningstillfället). Slopade ledningsbonusar på Skandia, ansvarsfulla investeringar och att vårt fastighetsbolag är först i Norden med att lyckas få en hel stadsdel miljöcertifierad (i Malmö) beskrivs också i redovisningen.

Du kan även läsa om hur vi som försäkringsbolag ser konsekvenserna av och samhällets kostnader för utanförskap (sjukskrivning, arbetslöshet, psykisk ohälsa och missbruk) och varför vi utbildat var tredje svensk kommun i att satsa på förebyggande sociala insatser för att motverka utanförskap.

Att Skandia har blivit en ömsesidig koncern, med det traditionella livbolagets kunder som ägare innebär också att vi utvecklat en styrmodell som bygger på verkligt kundinflytande. Och nu har kunderna röstat fram vilka kunder som sitter i Skandias fullmäktige och ytterst ska styra inriktningen för bolaget! Målet är att skapa en modern infrastruktur för dialog och kommunikation, så att alla kunder ska kunna påverka Skandias verksamhet i frågor som är viktiga för dem.

En del förändringar har vi redan gjort, annat återstår att göra. Tack vare dialogen med kunder och andra externa intressenter så kan vi bli mer hållbara på sikt. Kundinflytandet blir därmed en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Så just därför vill jag välkomna dig att läsa hållbarhetsredovisningen och höra av dig här så vi får höra dina förväntningar på oss som bolag.

Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschefAnders I|2014-05-31 13:15:12

Varför får jag ingen arvsvinst på min tjänstepension KAP-KL ? I andra tjänstepensioner ,ITP-K, SAF-LO, PA03 hos andra bolag får jag arvsvinster. Stjäl Skandia de från mig eller varför redovisas de inte ? Vad får jag för årsavgiften 90 kr och den %-avgiften ni tar ut månadsvis från min KAP-KL ?
Anmäl


Mattias Munter|

Hej Anders I!
Tack för dina frågor. Om du inte får arvsvinster beror det på att du har återbetalningsskydd till förmån för din familj kopplat till din försäkring. Har du inte behov av det så tar du bort skyddet genom att kontakta vår kundtjänst på 020-55 55 00. KAP-KL är den enda valcentral där du inte kan välja detta samtidigt som du väljer bolag och därför har de flesta valbara bolag valt att ha återbetalningsskydd som förval. Avgiften som tas ut ska täcka de kostnader som vi har för administration och förvaltning för just din grupp av försäkringar. //Mattias

Anmäl


NEJ TILL BONUSAR|2014-06-02 12:33:08

Slopade ledningsbonusar: TACK till Skandia och VD Fagerman som tagit beslutet att ta bort de osunda bonusarna till ledningen!!! Denna fråga initierades 2008 av finansminister Anders Borg redan innan Lehman-konkursen, men storbankerna ville inte lyssna..... (undantag som vanligt för rättrådiga Handelsbanken tror jag). En av de största svenska bankerna motiverar sina bonusar med att "bonus premierar sunda och långsiktigt utvecklande beteenden". Sunda beteenden - Haha! Bevis emotses! Den bankens VD avstod visserligen från 7 miljoner i bonus ett år, men kompenserade då sig själv via många ytterligare miljoner i lön! I bankbranschen är det ju räntenettot (alltså kundernas höga låneräntor) som skapar utrymme för HÖGA BONUSAR! Vi vanliga lånekunder får alltså slita för bankdirektörernas miljonbonusar!!! Nej, bonusar är ett otyg som tillkommit på senare år - det finns ingen forskning som tyder på att bonusar någonsin gjort något gott (annat än fyllt vissa giriga chefers plånböcker). Ledningsbonusarna triggar tyvärr till jämförelser, inte minst med USA. Och USA har väl tydligt nog visat åt vilket håll det landets ekonomiska utveckling går - nu är det dags att Sverige visar att det finns annat än pengar som MOTIVERAR till ett bra jobb! Därför kan nu Skandiabanken sänka sina låneräntor till en vettig nivå. - hoppas nu att övriga banker får sig en tankeställare!!! Tack för att ni är f FÖREGÅNGARE i Skandia! Som kund blir man stolt. (Och jag utgår från att det inte bara är Skandia utan även Skandiabanken som avses när det gäller borttagna bonusar) ?
Anmäl


En transparent värld...NOT|2014-06-02 15:37:49

Det finns ju en annan sida av myntet. Kan det vara så att man höjer samtidigt löner för dessa chefer och ökar på pensionsavsättningarna. Dessa kommer man kalla pensions/lönekostnader och ingen i ett ömsesidigt bolag kommer att märka skillnaden då dessa redovisas som en klump då i ett ömsesidigt bolag behöver man inte ha kostnadskontroll. Avgiften är så att säga inte särskild transparent .... Det svensson inte vet, det har inte svensson ont av. Nej du, tacka vet aktieägare och AB.
Anmäl


Anders Neander|2014-06-04 16:28:20

Det hedrar Skandias företagsledning att man tagit beslut om att slopa bonus- utdelningar. Bonusar har blivit som en epidemi som spritt sig bland företagsledningar och styrelser som förutom lön eller arvode kräver höga bonusersättningar bara för att de anser vara så särskilt skickliga att leda sina företag. Det är ju rena in- billningen. Se bara på Vattenfall och Handelsbankens fifflande direktörer. Det finns en mångfald av exempel att ta fram i detta sammanhang. Strongt Skandia. Jag är glad åt att Skandiabanken är min huvudbank.
Anmäl


NEJ TILL BONUSAR igen|2014-06-04 16:36:04

Bonus-exemplet har inget med Skandiabanken att göra, tvärtom!!! Skandia (och därmed -banken) belönar uppenbarligen inte cheferna med bonusar längre. Det är en svensk storbank som har policyn "bonus premierar sunda och långsiktigt utvecklande beteenden", som jag tycker är ett hån mot oss småsparare och lånekunder. Det är ju vi som får betala för de miljonbonusar som höga direktörer i vissa banker tar ut. Pensionsavsättningar kan givetvis vara ett annat sätt att gynna de redan lyckligt lottade..... Med en Skandia-styrelse som röstats fram av oss kunder har vi nu möjlighet att se till att styrelsen utgörs av personer med hög integritet från olika delar av samhället. Ett kundstyrt Skandia borde bli bra mycket bättre än det förra sydafrikanska Old Mutual!
Anmäl


BONUSAR - fråga till AN?|2014-06-04 16:45:23

Jag trodde Handelsbanken var den enda storbank som är prickfri, som INTE delar ut bonusar och som framför allt ALDRIG legat samhället och skattebetalarna till last. När SEB, Nordea och Swedbank 2008/9 hade miljardförluster bl a i Baltikum så behövde inte Handelsbanken ta emot något stöd. Eller...? AN kanske vet mer om detta?
Anmäl


Johan|2014-06-05 10:34:05

Börja inte med svåger politik bara som de andra ömsesidiga bolagen som tex LF.
Anmäl


NEJ TILL BONUSAR|2014-06-05 13:14:10

Kanske bäst att ställa en rak FRÅGA TILL SKANDIA: Gäller borttagandet av ledningsbonusar SAMTLIGA bolag i koncernen; inkl. SKANDIABANKEN???
Anmäl


Lena Hök|

Hej! Vi har tagit bort bonusar för samtliga ledningsgrupper inom både Skandias koncernledning och även för Skandias dottersbolags ledningsgrupper, inklusive Skandiabanken. //Lena

Anmäl


Johan|2014-06-05 19:06:40

När kan jag se eurobonusen? Reggade mig i maj för detta! Och kan ni höja till 10p per 100 lapp!? Det har ni väl råd med:)
Anmäl


Skandia|

Hej Johan! När du handlar med vårt betal- och kreditkort utan årsavgift får du dubbla poäng (10 poäng/100 kr) på dina köp.

När du som Skandiakund är ansluten till SAS EuroBonus kan du tjäna poäng på olika sätt – transaktionspoäng för kort och engagemangspoäng beroende på vilka produkter du har i Skandia. För alla kortköp som görs med bankkortet eller kreditkortet så får du som kund EuroBonus-poäng. För bankkort 5 poäng/100 kr och för betal- och kreditkort 10 poäng/100kr. Poängen delas ut till ditt poängkonto den 6:e eller 7:e varje månad och de delas ut i efterhand, d.v.s. poäng som du tjänat in i maj kommer alltså i juni. Dina poäng för sparande, försäkringar och bolån börjar du att samla från och med juli, och där sker poängutdelningen kvartalsvis istället. De första poängen för sparande, pensionsförsäkring och bolån kommer delas ut i början av 2015, men är då summerat från 2014. Du kan se alla dina poäng när du loggat in under ”min anslutning till EuroBonus”. Om tjänsten avsluts mitt i månaden så tilldelas inga poäng för den månaden. Hur mycket poäng som du kan tjäna är beroende på hur mycket som spenderas på kortet. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Johan|2014-06-05 19:08:02

Ömsesidigt betyder det att jag som kund får ta del av överskottet? Tex gratis visa kort?
Anmäl


Skandia|

Hej Johan! Ömsesidighet betyder att våra kunder är ägare och delar på vinster (och förluster) i företaget. Tyvärr kostar det fortfarande pengar att producera tex kort och därför kan de inte bli gratis. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Sven|2014-06-06 10:47:33

Betyder det att ni nu istället höjt deras löner till skyarna? Kan du redovisa vad ledningsgruppen, VD, HR Chef, mm har för månadslöner + andra förmåner? Eftersom ni nu är helt transparenta. Tack. "Hej! Vi har tagit bort bonusar för samtliga ledningsgrupper inom både Skandias koncernledning och även för Skandias dottersbolags ledningsgrupper, inklusive Skandiabanken. //Lena"
Anmäl


Skandia|

Hej Sven! Här kan du läsa mer om alla våra ersättningsformer i banken: http://www.skandiabanken.se/hem/Upload/pdf/IR/Ers%c3%a4ttningsrapport%202013.pdf //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Gun|2014-06-08 12:01:00

Ni är en internetbank, ni har inga kontor och därmed lägre kostnader, är det inte läge då att ta bort valutapåslaget vid köp med ert betalkort utomlands? Det har ni väl råd med? http://www.di.se/artiklar/2014/6/5/basta-kortet-for-semestern/
Anmäl


Skandia|

Hej Gun! Vi arbetar ständigt med att se över våra produktvillkor men har i dagsläget inga planer på att ta bort valutapåslaget. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Lön och BOSTADSBIDRAG|2014-06-12 10:41:19

@Sven Googla istället för att läsa länken, då får du veta att Skandiabankens VD har en lön i nivå med VD-arna i de största svenska bankerna! Han har dessutom ett "bostadsbidrag" på 93.000 kr per månad för att han inte längre bor utomlands (eller kanske har dubbla boenden?). Som kund kan man kanske få tycka "No more bostadsbidrag" !!! om han ska sitta som VD i Sverige i en bank utan kontor och med lägre kostnader, som Gun skriver. Han skulle kunna skänka dessa pengar till Idéer för Livet istället! Att jobba i bank är faktiskt inte så märkvärdigt att det motiverar MÅNGMILJONLÖN och DESSUTOM BOSTADSBIDRAG! (Tänk på Skandias historia!)
Anmäl


Skandia|

Skandias bankchef flyttade från Norge till Sverige, och under första perioden i Sverige fick han bostadsbidrag medan han hade kvar sitt boende i Norge och försökte komma in på den svenska bostadsmarknaden. Han har nu skaffat eget boende och bostadsbidraget är borttaget. Ingen höjning av grundlönen skedde när vi tog bort den extra ersättningen.

Lönejämförelsen med storbankerna tycks inte stämma. När jag snabbt tittade på årsredovisningarna för två av storbankerna fick deras koncernchefer ersättningar inklusive pension på ungefär 20 miljoner kronor, respektive 3 miljoner euro. Jag vill inte recensera lönenivåerna, och som ett konkurrensutsatt bolag behöver Skandia betala marknadsmässiga löner, men jag kan konstatera att de bankernas vd-ersättningar är mångdubbelt så stora som ersättningen till Skandias bankchef. //Anna, bloggredaktör

AnmälMer Skandia hittar du på: