Europa fortsatt i toppMed Emmanuel Macron som segrare i gårdagens franska presidentval kan vi lägga en av de stora politiska riskerna i Europa till handlingarna. Hotet om en splittrad union och ett upplöst eurosamarbete hänger inte längre över oss. Istället finns möjligheter till ett fördjupat samarbete mellan Europas jättar och bättre förutsättningar för politisk stabilitet och tillväxt.
 
Med det sagt kommer Macron inte att få det lätt. I juni väntar det franska parlamentsvalet, och med tanke på det splittrade politiska läget i landet kommer Macron sannolikt att behöva söka stöd från flera olika håll för att få majoritet för sina förslag framöver. Risken finns att det blir svårt. Men – om han skulle lyckas sjösätta reformer som gynnar jobb och tillväxt i Frankrike är det bra även för Europa.
 
De kortsiktiga marknadsreaktionerna på segern var dämpade under måndagen, men det beror på att marknaden gärna tar ut nyheter i förskott, och Macrons seger var redan inprisad. Långsiktigt stärks dock tron på euron och vår positiva syn på europeiska aktier, som vi redan tidigare valt att placera överst på listan över vilka marknader som har högst potential att ge en god långsiktig avkastning.
 
Fortsatt fördel Europa
Som vi konstaterade i Placeringsutsikter förra veckan står den europeiska konjunkturen på allt stadigare ben. Tillväxten ökar, om än sakta, och den får stöd av den europeiska centralbankens låga ränta och obligationsköp som stöttar europeiska bolag. Förr eller senare kommer ECB att påbörja en stimulansnedtrappning, men vi är inte där ännu och man kommer att vilja undvika att göra något som riskerar att skada tillväxten.
 
Till skillnad från i USA där konjunkturcykeln redan kommit en bra bit på väg, är konjunkturen i euroområdet fortfarande i ett inledningsskede. Det innebär att den resa som den amerikanska ekonomin har gjort under senare år fortfarande ligger framför Europa.
 
Allra viktigast för aktiemarknaden är dock bolagsvinsterna, och de har rekylerat upp efter en svacka under förra året. I takt med att konjunkturen stärks i såväl Europa som andra delar av världen har den utvecklingen potential att hålla i sig. Som grädde på moset är den europeiska aktiemarknaden mer attraktivt värderad än exempelvis den amerikanska, där börsen och värderingarna stigit ytterligare efter president Donald Trumps löften om kraftiga finansplitiska stimulanser.
 
Europa förblir en av de mest intressanta placeringarna på lång sikt.
Placeringsutsikter: Ett outtröttligt börsrallyDet pågår ett närmast outtröttligt börsrally i brist på andra alternativ – det konstaterar vi i nya numret av Skandias Placeringsutsikter. Bara det senaste året har världsindex stigit med 25 procent – en närmast ofattbar siffra med tanke på att börsuppgången tog sin början redan för åtta år sedan.

Visst finns det konkreta anledningar till uppgången. Världskonjunkturen står på stadigare ben och nedrevideringar av bolagsvinster har äntligen förbytts till upprevideringar. Dessutom svämmar marknaden över av likviditet till följd av centralbankernas låga räntor och obligationsköp, och de pengarna jagar avkastning. I brist på andra alternativ med avkastningspotential flödar kapital in på aktiemarknaden och ger uppgången bränsle.

Värderingar viktigare än vanligt
Den starka utvecklingen på aktiemarknaden har gjort att många marknader nu ser dyra ut jämfört med hur de varit värderade historiskt. Allra dyrast är USA, där höga förväntningar är inprisade i börskurserna. Amerikanska aktier är ”priced for perfection”.

Som alltid i Placeringsutsikter rankar vi potentialen på världens aktiemarknader med hjälp av Skandias värdeindikator, som bygger på värdering, vinsttillväxt och historisk börsutveckling. Den här gången får värdeindikatorn nöja sig med att vara en bricka i det stora investeringspusslet eftersom vi inte instämmer i rankingen av aktiemarknaderna. USA rankas som tredje bästa placering, men är inte köpvärt på grund av för höga värderingar. Europa å andra sidan rankas lågt, men är en av de mest intressanta marknaderna på lång sikt.

Drabbas inte av börseufori
Med växande bolagsvinster och starkare konjunktur kan börsuppgången mycket väl fortsätta. Men trots att aktier går bra och alternativen ger låg förväntad avkastning ska man inte drabbas av börseufori, och lockas att placera pengar på börsen som ska utgöra en krockkudde eller buffert. Aktieandelen i sparandet växer ändå i takt med att börsen stiger. Kommer det en tvåsiffrig rekyl kan det däremot vara ett bra köptillfälle för den som har pengar placerade på sidlinjen.

Säg inte upp brandförsäkringen för att det inte brunnit på länge
Historiskt har räntedelen av en portfölj både kunnat ge avkastning och skydda portföljen vid börsfall. Idag gäller bara det sistnämnda, men att sälja sina räntefonder när börsen stigit under åtta år och värderingen på aktier är hög är som att säga upp sin brandförsäkring bara för att det inte brunnit på senare år.

Hela numret av Skandias Placeringsutsikter kan du läsa här (PDF)

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @marialandeborn
Skandias värdeindikator guidar till långsiktig potentialI senaste numret av Placeringsutsikter (november 2016) pratar vi om att stimulansfesten nått sin kulmen och att det kan vara läge att våga ta hem delar av årets vinst och behålla korta räntor som krockkudde. Stigande börser och försvagad krona har gett god avkastning på aktier i år. Men de underliggande förutsättningarna har inte förbättrats i samma utsträckning. När kronan väl börjar stärkas igen kommer dessutom utländska aktiefonder drabbas negativt.

För att få en uppfattning om den långsiktiga potentialen på olika aktiemarknader använder vi oss av Skandias Värdeindikator. Modellen som ligger till grund för indikatorn bygger på de tre faktorer som vi anser har störst betydelse för långsiktig avkastningspotential – aktievärderingar, vinsttillväxt och faktisk börsutveckling.

Det finns dock gott om andra aspekter att ta hänsyn till. Till exempel behöver en låg värdering inte automatiskt innebära en fördel. Vissa aktiemarknader är ständigt lågt värderade. Det kan bero på allt ifrån förhöjd politisk risk till ineffektiv bolagsstyrning. I ett sådant fall vill vi veta om den aktuella ”värderingsrabatten” är större eller mindre än historiskt.

För att få en så rättvis bild som möjligt av avkastningspotentialen analyserar vi därför de tre faktorerna i såväl absoluta som relativa termer på både kort och lång sikt. Resultatet blir en objektiv ranking av sju aktieregionerna där högst ranking antyder högst långsiktig avkastningspotential och vice versa. Det är dock viktigt att komma ihåg att det handlar om lång sikt. Indikatorn säger alltså ingenting om vilken marknad som förväntas gå bäst nästa månad eller ens nästa år.


Återigen är det regionen Japan och Pacific som rankas högst. Den främsta förklaringen är värderingarna. Av de sju aktieregioner som ingår i indikatorn är det endast Japan som värderas lägre än det långsiktiga genomsnittet. Under större delen av 2000-talet har Japan och Pacific värderats högre än snittet av de globala aktiemarknaderna, men i dagsläget ser vi det omvända. Låga värderingar är särskilt välkommet i rådande miljö där aktievärderingarna börjar se ansträngda ut på många håll.

En begränsning med modellen är förstås att det finns många faktorer som den inte fångar upp. Det kan till exempel finnas viktiga orsaker till att en region är billig. I andra fall kan en börsuppgång bygga på förväntningar som vi inte bedömer som rimliga, vilket ökar risken för bakslag. Det kan även handla om regionspecifika risker eller förutsättningar som vi anser motiverar en högre eller lägre ranking än vad indikatorn visar.

Som alltid kompletterar vi därför värdeindikatorns ranking av de olika marknaderna med våra egna bedömningar av andra viktiga faktorer. I fallet Japan ser vi t ex en trög inhemsk konjunktur, som har visat sig vara svår att väcka liv i, och som dämpar potentialen. Även valutan är en viktig faktor att väga in eftersom den har stor påverkan både på den faktiska börsutvecklingen och på avkastningen i svenska kronor.

Här kan du läsa senaste numret av Placeringsutsikter.

Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparande
Stimulansfesten mot sitt slutEfter åtta år med ständigt mer expansiv penningpolitik räknar vi nu med att stimulansfesten har nått sin kulmen. Det innebär ökad risk för börsturbulens.

Som svenska sparare har vi fått bra avkastning i år - tack vare stigande börser och försvagad krona. För den som vill vara aktiv i sitt sparande kan det nu vara ett bra tillfälle att ta hem delar av årets vinst.

I Placeringsutsikter rankar vi potentialen på sju aktiemarknader där Japan och Asien hamnar i topp. Samtidigt fortsätter korta räntor vara bästa krockkudden i portföljen.
 
Se mer om rapporten i filmklippet nedan och ladda ner hela rapporten här. 


Johan Lundqvist, ekonom, bloggar om makroekonomi och sparandeMagnus|2016-11-19 08:43:33

Hej, Rätt länk för att läsa hela rapporten är https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/marknadsbrev/placeringsutsikter_2016_november.pdf Hälsningar Magnus
AnmälFördel aktier trots svag tillväxtIdag släpper vi årets första nummer av Placeringsutsikter och det finns mycket på agendan. Det senaste året har börsen rört sig kraftigt och ett globalt aktieindex står idag cirka 10 procent lägre i svenska kronor än för ett år sedan. Oro för tillväxt och politiska risker är några av de faktorer som skapat turbulens.

Tillväxten fortsätter att vara svag trots att centralbankerna hela tiden gräver djupare i verktygslådan. Den största risken för börsen är en lågkonjunktur, och marknaden är på tårna och tycks hela tiden vänta sig att det värsta lurar bakom hörnet. Fördelen med det är att mycket av de utmaningar som ligger framför oss redan bör vara reflekterat i kurserna.

Det är värt att fortsätta äga aktier trots svag tillväxt. Däremot är det inte läge att öka aktieandelen i portföljen i jakten på avkastning. Den potentiella uppsidan är helt enkelt inte tillräckligt stor i förhållande till risken.

Välj aktiemarknader där vinsterna växer. Med hjälp av Skandias värdeindikator, som bygger på börsutveckling, värderingar och vinsttillväxt, rankar vi den långsiktiga potentialen på sju av världens aktiemarknader och finner att Japan ligger i topp, följt av USA och Asien. 

Korta räntor ger en låg avkastning, men är den bästa krockkudden i portföljen idag. Den som vill öka risken och den potentiella avkastningen kan spetsa portföljen med en företagsobligationsfond istället. I valet mellan USA och Europa väger det idag jämnare än i höstas.

Dessutom fördjupar vi oss den här gången i politik, centralbanker och de negativa sidorna av negativa räntor.

Se mer om rapporten i filmklippet nedan, och ladda ner hela rapporten här.

Läs mer om aktier och fonder

Aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

 

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder


 
Det är köpläge efter börsrekylenIdag publicerar vi andra numret av Skandias Placeringsutsikter, en rapport där vi tar tempen på marknaden och ger konkreta spartips.

Jakten på tillväxt går vidare. Världens centralbanker fortsätter att stimulera marknaderna med hjälp av låga räntor och sedelpressar, vilket gör att vi kommer att fortsätta få se stora rörelser i aktier och valutor även framöver. Det ställer krav på att ha en bra balans mellan aktier och räntor i sparandet.

Börsrekylen har skapat köpläge. Efter vårens börsrally har rekylen gjort att aktievärderingarna ser mer lockande ut igen, och det är ett bra tillfälle att öka lite i aktier för den som har möjlighet.

Välj aktiemarknader med omsorg. Med hjälp av Skandias värdeindikator har vi rankat potentialen på världens aktiemarknader. I topp hamnar Japan och Pacific. Japanska företag gör rekordvinster och värderingarna är historiskt låga. På andra plats hamnar Sverige, som har hög tillväxt och gynnas av Riksbankens generösa stimulanser. Längst ner hamnar de forna tillväxtregionerna Latinamerika och Ryssland.

Skandias Värdeindikator väger samman börsutveckling, värdering och företagens vinsttillväxt. 

 

Ränteplaceringarna som lockar mest. I en värld med räntor nära noll känns räntesparande kanske inte så lockande. Men en bra portfölj behöver innehålla en krockkudde som bevarar värde när det blir skakigt på börsen. Vi reder ut vilka räntefonder som fyller det syftet bäst.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Se mer om rapporten i filmklippet nedan, och ladda ner hela rapporten här.

Klicka på bilden för att se filmklippet.

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Sök bland våra fonder och se fondkurser

Läs mer om kapitalförsäkring fond
Mer Skandia hittar du på: