Vad händer om du blir sjuk?Sjukdom drabbar de flesta av oss någon gång i livet. Ibland blir sjukdomen långvarig. Men vet du vad som händer med din ekonomi om du blir långtidssjuk? Om svaret är nej är du inte ensam. Var tredje person vet inte hur mycket pengar de skulle få varje månad om de blev sjukskrivna, visar en undersökning Skandia har gjort tillsammans med Novus*.

Vi har också frågat vems ansvar det är att människor har ett ekonomiskt skydd vid långvarig sjukdom. Mer än sju av tio anser att ansvaret ligger på samhället. Var fjärde person tycker att det är arbetsgivarens ansvar, och nästan lika många svarar att det är deras eget ansvar. Sanningen är ofta en kombination av alla tre. 

Vem tar ansvar för ditt ekonomiska skydd vid sjukdom?
Samhället erbjuder alla ett ekonomiskt skydd, men för många är det otillräckligt eftersom taket går vid en inkomst på 28 000 kronor i månaden. Den som har en högre lön och högre utgifter kan få svårt att klara sig på det och behöver ett utökat försäkringsskydd.

De flesta arbetsgivare tecknar ett kollektivavtal för sina anställda, och via kollektivavtalet ingår sjukförsäkring som ger högre ersättning vid långvarig sjukdom till den som tjänar över 28 000 kronor i månaden. Arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan ändå välja att teckna en sjukförsäkring för sina anställda, i regel som en del av en tjänstepensionslösning. Hör med din arbetsgivare hur det ser ut på din arbetsplats.

Den som både saknar kollektivavtal och sjukförsäkring via sin anställning måste själv ta ett större ansvar för vad som händer vid sjukdom. Det kan man antingen göra genom att ställa krav på arbetsgivaren att teckna en sjukförsäkring, eller genom att teckna en privat. Om fler ställer frågan till sin arbetsgivare, helst redan på anställningsintervjun, kommer fler arbetsgivare bli tvungna att erbjuda ett försäkringsskydd för att kunna rekrytera bra arbetskraft. Får du ingen sjukförsäkring via arbetsgivaren kan du alltså välja att teckna en själv.

Så vet du om du har en sjukförsäkring
Har du ett kollektivavtal via din arbetsgivare så ingår det en sjukförsäkring. Saknas kollektivavtal kan arbetsgivaren ha tecknat en sjukförsäkring för sina anställda ändå. Hör efter med din arbetsgivare om du är osäker. Är du medlem i facket finns också en chans att en sjukförsäkring ingår via ditt medlemskap, men den är oftast begränsad i sin omfattning och utformad för att komplettera kollektivavtalade försäkringar.

Sjukförsäkring som en del av tjänstepensionen
En sjukförsäkring bör vara en del av ditt tjänstepensionsavtal. Det är lätt att tro att tjänstepensionen bara är ett sparande till den dag du slutar jobba, men den kan också fylla andra viktiga funktioner. Via tjänstepensionen kan du få såväl en sjukförsäkring som en premiebefrielseförsäkring, vilket innebär att försäkringsbolaget tar över dina premieinbetalningar om du blir sjuk så att du inte dessutom förlorar framtida pension på grund av sjukdomen. Ta reda på försäkringsvillkoren för din tjänstepension genom att prata med din arbetsgivare eller med försäkringsbolaget.

Avslutningsvis vill jag tipsa om att du kan ta reda på hur stor din ersättning blir vid sjukdom eller olycksfall på www.ersattningskollen.se.

Du kan läsa artikeln om sjukförsäkring i DN här.

Här finns hela undersökningen om ekonomi vid sjukdom.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @marialandeborn
En dagIdag är det Världsspardagen (World Savings Day), en dag som instiftades redan 1924 vid ett internationellt bankmöte i Milano. Syftet med dagen är inte att vi ska spara mer än vi gör någon annan dag utan mer att vi ska tänka till kring hur vi faktiskt förvaltar våra pengar. När dagen uppmärksammades i svenska tidningar på 30-talet slog man fast att snålhet och girighet är sparsamhetens värsta fiender.

Det jag själv funderar på en dag som denna är de två stora utmaningarna som rör våra pensioner – nämligen avkastning och demografi. Med negativa räntor och en värld som inte växer lika snabbt som tidigare så blir avkastningen på allt sparande framöver lägre än vad vi vant oss vid. Du kanske är nöjd för att bolånekostnaderna hålls låga men effekterna på sparandet kan bli långt mer kännbara.

Lägg därtill att medellivslängden ökar med ungefär 3,5 timme per dygn eller ett år vart sjunde år i Sverige. Ska pensionspengarna räcka under fler antal år blir månadsbeloppet också lägre. Sverige har Europas, om inte världens, friskaste pensionärer. Enligt forskare på Göteborgs universitet motsvarar en 70-årings hälsa idag en 50-årings på 70-talet. 70 är det nya 50 alltså. Det här är i grunden något väldigt positivt men det ställer samtidigt krav på en högre och jämnare pension under längre tid. Och ska pensionen bli högre måste antingen sparandet, avkastningen eller antalet arbetade timmar öka.  

Tjänstepensionen är avgörande för en bra pension i framtiden men om du vill skapa dig extra frihet och sätta guldkant på tillvaron som pensionär behövs ett eget sparande som komplement.

Spara mer eller jobba längre, det är alternativen. Troligen behöver de flesta av oss göra både och.

Mattias Munter
Pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

PS. Har du inte kommit igång med ett långsiktigt sparande till pensionen ännu så kan du få en känsla för hur mycket du behöver spara här
Ska jag börja pensionsspara redan som student?Storleken på din framtida pension kommer främst att avgöras av hur många år du arbetat och om du har haft tjänstepension eller inte. Men på toppen av det så handlar det om hur mycket du sparat privat för att leva livet som pensionär. Och då får jag ofta frågan, när ska jag börja spara till pensionen?

Det är klart att ju tidigare man kan börja, desto bättre. Lite förenklat kan man säga att beloppet du sparar till pensionen behöver vara dubbelt så stort om du börjar som 45-åring jämfört med om du börjar som 25-åring. När jag pratar med dagens pensionärer så brukar jag fråga vad deras främsta råd är till dagens unga. Svaret blir oftast varianter på samma tema: pensionsspara mer själva! Men det handlar ju förstås också om när i livet man har störst möjlighet att spara.

Sparande ska inte behöva upplevas som en ansträngning som tränger ut allt det roliga i vardagen. Att spara till något större i framtiden ska vara roligt i sig. Sparutrymmet kommer däremot att variera genom olika stadier i livet. Som student är utrymmet vanligtvis mindre och då är det naturligt att just pensionssparandet inte står i fokus. Något regelbundet sparande bör man ändå försöka ha; i första hand för att säkra en buffert för oförutsedda utgifter som ett extra tandläkarbesök och sen med syfte boende efter studierna eller kanske en drömresa för att fira sin examen istället.

Sparar gör man idag för att konsumera imorgon, glöm inte det. De sparmål som ligger riktigt långt fram i tiden, som exempelvis pensionen, kan gott vänta tills studierna är klara och man börjar jobba.

Då gäller det först och främst att se till att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension, för utan den så blir pensionen i framtiden inget att leva på. När det är fixat kan du se över sparutrymmet och se hur mycket som kan öronmärkas till när du ska leva livet som pensionär, senior, åldersrik eller vad det nu kommer att heta i framtiden.

Hälsningar,

Mattias Munter
Pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

PS. Här hittar du en bra startplats, om du funderar på hur du ska göra för att komma igång. DS.

Läs mer om våra erbjudanen

Pension

Läs om pension, pensionssparande, pensionsförsäkring, inkomstpension, hur du gör för att gå i pension vid 61, och räkna ut din pension.

Samla dina pensioner på samma ställe

Läs om privat pensionssparande och ålderspension och folkpension

Läs om löneväxling till pension

Läs tipsen om våra bästa fonder

Läs om utbetalning av pension


Peter|2015-11-17 09:47:43

Håller helt med. Och se till att större lån är avbetalda när man närma sig pensionen.Man bör ha betalt av sin bostad då. Låga utgifter efter 65 är viktigt !
Anmäl


Fredrik|2015-11-17 20:44:17

Visst, det är viktigt att börja spara tidigt... Men jag tycker inte du har ett bra exempel, du behöver inte bara spara dubbelt så mycket om du väntar att börja spara till du fyller 45 år, du behöver spara mer än fyra gånger så mkt!! Räkneexempel nedan, med en antagen årlig avkastning på 6 %. Sparar du drygt 500 kr/mån, från 25 års ålder, så har du sparat ihop ca 1 000 000 kr till din 65 års dag. Börjar du istället att spara vid 45 års ålder, så behöver du spara ca 2200 kr/mån för att hinna att få ihop 1 000 000 kr till din 65 års dag. Det finns ju definitivt ingen garanti för den antagna avkastningen på 6 %, men pratar vi sparande på så lång sikt, så måste vi ta hänsyn till antagen avkastning. Desto tidigare du kommer igång med sparandet, desto mer nytta kommer du ha av den fantastiska "ränta-på-ränta-effekten". I ovan exempel, som jag tror kommer ligga närmare verkligheten än ditt exempel, så behöver alltså du spara mer än fyra gånger så mkt varje månad, inte bara dubbelt så mkt som du säger. I mitt exempel med sparande i 40 år (25 till 65 års ålder), så har du i praktiken bara själv sparat ca 250 000 kr (520*12*40), men värdet vid 65 års dagen är 1 000 000!!! Tack vara den fantastiska ränta-på-ränta! Så börja i tid!!! =) Ps. I övrigt har jag samsyn med Peter, låga utgifter efter 65 är viktigt!
AnmälSuccé eller fiasko – hur blir tjänstepensionen?Tillhör du de som tänker att det där med pension, det löser sig nog ändå? Det är så lång tid kvar att jag inte orkar ta tag i det där nu. Tänk om! Sannolikt har du mer eget ansvar än någonsin för hur stor pensionen ska bli.

Pensionen brukar ofta beskrivas som en tredelad pyramid med allmän pension som bas, därefter kommer tjänstepension och på toppen privat pensionssparande. Den allmänna pensionens betydelse för helheten har minskat i samband med att den gjorts om och det privata pensionssparandet sjunger på sista versen i och med det troliga slopandet av avdragsrätten. Oavsett vad det alternativa pensionssparandet blir så är risken stor att det egna långsiktiga sparandet bland svenskarna minskar i och med ändringen. Dessa båda förändringar gör att tjänstepensionen blir den absolut viktigaste delen av pyramiden, den som kommer att göra störst skillnad för hur hög din inkomst kommer att vara den dagen du slutar arbeta. 

Men tjänstepensionen är inte heller vad den har varit; stora förändringar på den marknaden har gjort storleken på den delen av pensionen mer osäker. Tidigare var huvuddelen av tjänstepensionen ofta en given procent av din sista lön. Med justering för hur många år du arbetat så visste du in princip hur stor andel av din sista lön som tjänstepensionen täckte upp. Ett väldigt tryggt system för dig som anställd men svåröverskådligt vad gäller kostnader för arbetsgivaren.

Idag är tjänstepensionen för de flesta istället en given procent av din lön idag som betalas in varje månad och som du får ansvar för att placera och förvalta själv. Pengar in i påsen idag och ett stort ”lycka till” att göra den så stor som möjligt kan man säga. Du behöver ta ställning till om du vill att pengarna ska placeras i fonder som du själv väljer, eller i traditionell förvaltning där försäkringsbolaget väljer investeringar och sparandet omfattas av garantier i någon form. Dessutom behöver du själv tänka till vilket skydd du behöver för din närmaste familj om livet skulle ta slut innan pensionen.

Är du då en sparare som är aktiv eller bekväm? Ansvaret för utfallet vilar alltid på dina egna axlar så se till att du alltid gör ett aktivt och informerat val. Och kom ihåg att du behöver se över de valen med jämna mellanrum, särskilt när du byter jobb eller får ändrade familjeförhållanden.

När du har gjort de valen, då först kan du glömma pensionsångesten och ägna dig åt allt annat som du tycker är roligt här och nu. För då kan du känna dig trygg i att du är på god kurs mot framtiden med den viktigaste delen av pyramiden - tjänstepensionen!

Mattias Munter, pensionsekonom
Twitter: @mattiasmunter

 

Pension

Läs om pensionssparande, pensionsförsäkring, inkomstpension och hur du gör för att gå i pension vid 61. Dessutom kan du räkna ut din pension.

Samla dina pensioner på samma ställe

Läs om privat pensionssparande och ålderspension och folkpension

Läs om löneväxling till pension

Läs om utbetalning av pensionaa|2014-09-27 10:51:19

Och ett aktivt medvetet val kan också vara tjänstepensionens och premiepensionens förval. Finansiellt rationellt för de flesta dessutom! Det är sällan det finns behov av någon specialfond för ens sparande som ska ligga i 40-50 år.
Anmäl


Mattias Munter|

Hej aa! Tack för din kommentar. Visst kan det vara ett aktivt val att inte välja. Men glöm inte att det finns fler saker att fundera på än det strikt finansiella, de flesta förval har exempelvis inget efterlevandeskydd så har man en familj som man vill trygga så krävs ett aktivt val även om man är nöjd med kapitalförvaltningen i förvalet. Specialfond vet jag inte riktigt vad du menar med i det här fallet, men det finns exempel på valbara alternativ som delvis investerar i onoterade bolag, infrastruktur och direktägda fastigheter och det skulle kunna vara intressant för många i ett långsiktigt sparande. Hälsningar Mattias

Anmäl


Anders|2014-09-27 21:57:43

Hej! När kommer jag att kunna köpa aktier på usa börserna? Det är 2014 nu känns som att ni som internetbank verkligen borde ligga i framkant och erbjuda detta!?
Anmäl


Skandia|

Hej Anders!
Du kan redan idag handla med amerikanska aktier via telefon under våra öppettider. Vi ser hela tiden över vårt erbjudande och har just nu som målsättning att först och främst erbjuda elektronisk handel på de nordiska marknaderna. Men om det finns en stor efterfrågan så kommer vi självklart även se över möjligheten att koppla på andra marknader. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


ss|2014-09-28 15:43:58

sökmotoroptimering Interesting to see ... thank you it's well done:)
Anmäl


Magnus|2014-10-01 09:40:19

Självklart är det stor efterfrågan på att handla elektroniskt på börserna utanför norden. Även att kunna belåna sin isk. Varför går det inte att ha belåning i den idag utan endast i vanlig depå?
AnmälEn siffra på vad du kan få i pension?Vissa sitter och gör avancerade excelark för att själva ta reda på hur mycket de behöver spara för att få ut den summa de vill ha den dagen de blir pensionär. Faktum är att ca. 37% av svenskarna har rätt bra koll på det här med statlig inkomstpension. Öppnar orange kuvertet och allt det där. 10% har ingen koll alls.

Samtidigt är den statliga pensionen bara en del. För dem med högre inkomster än genomsnittet betyder tjänstepensionen otroligt mycket för vad man får på kontot efter 65. Detta har tyvärr de flesta långt mycket mindre kunskap om. Så mycket som 68% av svenskarna har ingen aning om hur mycket de har i tjänstepension.

Faktum är att de flesta inte vill lägga så mycket tid på att ta reda på vad de har i pension, utan vill egentligen få det sammanställt på ett enkelt och lättbegripligt sätt – automatiskt så man själv inte behöver lägga så mycket tid på excell. Det har vi tagit fasta på!

Från och med i onsdags kan du nu via oss se alla dina pensionspengar - både statliga och tjänstepensionen hos olika försäkringsbolag. Det enda du behöver göra är att logga in som vanligt på skandia.se eller skandiabanken.se så har vi ordnat med en automatisk inloggning till dina egna sidor på pensionsportalen minpension.se. Det är vi första banken som gör!

Vi vet att våra kunder vill ha bra verktyg som ger möjlighet att via internet själva kunna organisera, hantera och få en överblick över ekonomin. Genom sömlös inloggning till minpension.se så kan du se hela din pension, hos oss och andra. Och när du har gjort det så vill jag höra – får du mer eller mindre i pension än du hade förväntat dig?

Hälsningar
Jeanette Hauff, sparekonom
 

Pension

Läs om pensionssparande, pensionsförsäkring, inkomstpension och hur du gör för att gå i pension vid 61. Dessutom kan du räkna ut din pension.

Samla dina pensioner på samma ställe

Läs om privat pensionssparande och ålderspension och folkpension

Läs om löneväxling till pension

Läs om utbetalning av pension


 aa|2011-05-06 18:49:37

Bra tjänst!
AnmälHur hanterar du tjänstepensionen?Om det dimper ned ett rött kuvert i brevlådan ska du öppna det och läsa! Det innehåller nämligen information om din tjänstepension - viktig information till dig!

Vi tar det från början. Det röda kuvertets avsändare är Collectum, en portal för alla privata tjänstemän. Är du anställd som tjänsteman i ett privat företag - och det är c:a 1,8 miljoner svenskar - sätter din arbetsgivare varje månad av 4,5% av din lön, förutsatt att du inte tjänar mer än 32.500 per månad (tjänar du mer sätts det av 30% av lönen ovanför brytpunkten). De här pengarna får du själv bestämma över! Hälften skall vara placerade i en traditionell försäkring, dvs med en garanti i botten. Den andra halvan kan du placera i olika fonder eller fylla på placeringarna i traditionell försäkring. Gör du ingenting kommer dina premier att placeras dina pengar i en traditionell försäkring i Alecta.

Låter det trist och oengagerande? Du är inte ensam om att tycka det! Vi på Skandia gjorde en undersökning under 2010 om hur mycket svensken i allmänhet visste om tjänstepension. Lite varierande resultat. Glädjande var att de allra flesta hade koll på om deras arbetsgivare hade kollektivavtal, dvs om de fick någon tjänstepension överhuvudtaget. Bara 7% visste inte. Det här är viktigt! Har du ingen tjänstepension alls bör du spara själv! Nu! Lite oroväckande tyckte vi att det vara när vi fokuserade på dem under 30. Här var det 20% som inte visste om det sattes av tjänstepension eller ej. För unga att bry sig om pension kan tyckas - men blir man kvar länge hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kan det bli bra mycket du själv skall kompensera för. Och framförallt skall du veta om att så är fallet!

Vi frågade också om personen i fråga visste hur stort belopp som sattes av i tjänstepension. Bara drygt 30% av dem vi frågade hade bra koll på detta - och bland tjugoåringarna var andelen med koll så låg som 19%! Inte bra! Tjänstepensionen kommer att utgöra en rätt betydande del av din pension den dagen du väljer att sluta jobba. Den statliga pensionen ger i de allra flesta fall max 40-50% av slutlönen - vill du ha mer är det antingen tjänstepension eller privat sparande som gäller.  

Så öppna kuvertet, det röda! Kolla in prognosen för den delen av din framtida tjänstepension som kommer från Collectum. Kanske till och med titta in på minpension.se och se om du kan få en mer övergripande bild.

Hälsningar
Jeanette Hauff, sparekonom

Pension

Läs om pensionssparande, pensionsförsäkring, inkomstpension och hur du gör för att gå i pension vid 61. Dessutom kan du räkna ut din pension.

Samla dina pensioner på samma ställe

Läs om privat pensionssparande och ålderspension och folkpension

Läs om löneväxling till pension

Läs om utbetalning av pension

 Lena B |2011-03-21 18:04:21

Hej Jeanette, det gäller de som har premiebestämd. Många av de 1,8 miljonerna har en förmånsbestämd tjänstepension, dvs man kan inte välja själv hur pengarna ska förvaltas och pensionen betalas ut som en procentsats av lönen man har när man går i pension. :-)
Anmäl


Sara|2011-03-21 20:34:53

Att ens arbetsgivare inte har kollektivavtal betyder inte nödvändigtvis att de inte betalar ut någon tjänstepension. På min arbetsplats har vi inte kollektivavtal men min arbetsgivare avsätter ca 4000 kr varje månad i tjänstepension. Jag tycker därför att inlägget ovan är lite missvisande.
Anmäl


Agneta Linder|2011-03-21 21:23:37

Varför talar ingen om att om man har tjänstepension (Alekta) och garantipension konfiskerar försäkringskassan tjänstepensionen. Det heter inte så men försäkringskassan reducerar garantipensionen med samma belopp som tjänstepensionen. Rådet från försäkringskassan var: du skulle ha bett att slippa avsättningen till tjänstepensionen mot lite högre lön som du kunde ha investerat i privat pensionsförsäkring som försäkringskassan inte får röra. Hur tänker politiker "har du haft låg lön tro inte att du kan få bättre pension genom avsättningar till tjänstepension".
Anmäl


aa|2011-03-22 19:13:31

Om jag kommer ihåg rätt så börjar man tjäna in pengar till tjänstepensionen först vid 28 års ålder?
Anmäl


aa|2011-03-22 19:15:25

#Agneta L Garantipension är pensionssystemets socialbidrag, för folk som inte jobbat alls, eller haft väldigt låg inkomst. Därav kvittas det bort eftersom man inte ens "tjänat in" tillräckligt med pension för en nivå över garantipensionen.
AnmälJag fick en frågaKundcenter fångade upp en fråga från några studenter angående hur mycket ett snitthushåll i Sverige har i sparade pengar. 10.000 kronor per person hade de hört av en föreläsare - förskräckligt lågt tyckte de.

SCB har som vanligt en siffra för varje fråga. För just denna fråga hade de flera... Och nja, precis 10.000 kom vi aldrig fram till. Räknade man bara banksparande och fonder var det högre siffror: upp till 200.000 per person. Men många har lån, hur ska man räkna då? Drog man ifrån lån hamnade vi på minus. Och hur skall man räkna huset? Och tjänstepensionen som ju finns där men inte kan användas förrän vid pensioneringen?

Jag tycker det finns all anledning att börja i andra änden. Se på vad just du behöver. För som SCB också beskriver i en klok skrift: ett genomsnitt säger ofta rätt lite om hur verkligheten faktiskt ser ut. Gammal skiljer sig från ung, kvinnor från män - och kvar finns ett genomsnitt som kanske ingen känner igen.

Vad behöver du för att kunna bo kvar om du skulle bli arbetslös? Vilken osäkerhet finns i din livssituation - och hur påverkar den osäkeheten storleken på din buffert? Vi på Skandiabanken tycker att tre till sex månadslöner är en bra buffert. Hur sparar du?

Hälsningar
Jeanette Hauff, sparekonom

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

                                      

Fonder              

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 

Kapitalförsäkring

Läs mer om kapitalförsäkring

 Bobby|2010-03-30 14:54:31

Jag sparar 2000kr i månaden som jag köper aktier för, sen 500kr för mitt privata pensionssparande (fonder) och 500kr för min dotter (aktier), har ca 130'000kr, som förhoppningsvis ska fortsätta öka genom både nya insättningar och att aktierna går upp. Jag har inte räknat med att min bostadsrätt minus skulder och vinstskatt är värt ca 1,5 miljon.
Anmäl


Lena|2010-03-30 19:56:27

Tänk till som kvinna, gå inte i fällan! Jag jobbade deltid under våra barns uppväxt. När vi skiljde oss för fem år sedan så är det inte så roligt när man förstår vad man ska klara sig på, tunt i oranga kuvertet.......
Anmäl


Hermann|2010-03-30 17:44:48

1) SCB har senaste tiden visat att kan räkna allvarligt fel. Inget att lita på mao. 2) Aktier, bostadsrätter etc är bara värda vad någon annan är villig att betala. Man kan därför inte räkna att BRF´n skulle vara värd si eller så. Endast det man har efter försäljningen. Aktier är ju dessutom kända för att svänga kraftigt. 3) Vad är pensionen i dagens pengar värda imorgon? Följdfråga: Om man har 20-30 år kvar innan pesionering, kommer man då fortfarande få "pension" ? För, hur ser världen ut om 20-30 år?
Anmäl


Pelle|2010-03-30 22:30:33

Wibble sa ju att man ska ha minst en årslön i buffert, så att man klarar det nödvändigaste under ett år om man blir av med jobbet eller liknande. Jag har c:a 2 årslöner i buffert (bank + fonder/aktier jag kan sälja vid behov) och det känns ganska lagom. Det är räknat efter dagens bostadsräntor, höjs de rejält så sjunker bufferten men är ändå över 1 år.
Anmäl


Krister|2010-03-31 20:50:29

Är inte mediansparande mer intressant än genomsnittssparande? Och när man räknar antal månadslöner i buffert, räknar man före eller efter skatt? @Lena - Värt att tänka på oavsett kön...
Anmäl


Jon|2010-03-31 13:25:36

jag tycker att denna blog är väldigt snuttifierad utan riktigt bra content. Titta gärna på IkanoBanken för ett exempel på bra innehållet. http://www.ikanobank.se/Familjeekonomi Nu har deras familjeekonom just gått i pension men de anställer nog en ny.
Anmäl


Farmor|2010-03-31 22:14:21

Kanske bör man ha en "husbuffert" också. Före jul la värmepannan av totalt. Inköp av ny gjorde ett stort hål i bufferten.
AnmälMer Skandia hittar du på: