Valutasmäll i dubbel bemärkelseSommaren är ofta en av de svagare perioderna under börsåret historiskt sett. Den här sommaren bjöd på ganska blandade börsrörelser. Medan börserna i USA och på tillväxtmarknader fortsatte uppåt föll Stockholmsbörsen efter vårens uppgång.

 

Högt ställda förväntningar
En anledning till den negativa utvecklingen är att de höga förväntningarna på många svenska bolagsrapporter inte infriades. Efter ett urstarkt första kvartal med en vinsttillväxt på 10 procent var såväl värderingar som förväntningar högt ställda. Att nå upp till prognoserna räckte inte – allt annat än en överträffad prognos straffades med kursnedgång.

Valutasmäll i dubbel bemärkelse
Det andra problemet är att kronan stärkts kraftigt, framför allt mot dollarn. Detta får effekt för svenska industribolag som ofta har majoriteten av sina intäkter i utländsk valuta. En svagare dollar betyder press på marginalerna, och när vinstprognoserna skruvas ner för det kommande året följer aktiekurserna med ner. Detta märks främst på storbolagsindex där de stora, exporttunga bolagen finns. Små bolag har ofta mer exponering mot hemmamarknaden och är inte lika känsliga för valutakursrörelser.

Svenska sparare har inte bara fått känna av hur kronförstärkningen påverkar Stockholmsbörsen, utan valutasmällen har blivit dubbel då även sparande i utländska fonder påverkas negativt av kronförstärkningen. Medan den amerikanska börsen stigit knappt 10 procent sedan årsskiftet har kronan stärkts lika mycket mot dollarn, vilket betyder att svenska fondsparare i de flesta fall har fått en låg eller negativ avkastning på sina USA-fonder. Den som tycker detta känns surt, får tänka på att vi under flera år faktiskt fått en positiv skjuts av valutan tack vare att Riksbanken gjort sitt yttersta för att försvaga svenska kronan. Över tid rör sig valutor både uppåt och neråt. För den långsiktiga spararen blir det oftast ett nollsummespel i slutänden.

Dessutom i marknadsbrevet:
• Alltmer skevt förhållande mellan avkastning och risk. VIX-index på rekordlåga nivåer = förestående börsnedgång?
• Den bästa tiden är nu. Ekonomin fortsätter att förbättras och centralbankerna förbereder nästa steg i reträtten.
• Dollarn har rasat i år – men trots nedgången är dollarn knappast billig.

Läs hela marknadsbrevet här.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @MariaLandeborn

 
Kraftigt börsras i Brasilien

Taggar: valuta börs Maria


På torsdagen rasade den brasilianska börsen nästan 9 procent efter att president Michel Temer anklagats för korruption och nu uppmanas av allt fler brasilianska politiker att avgå. Men inte bara börsen föll, även valutan tog rejält stryk till följd av sjunkande förtroende för att landet är på väg åt rätt håll vad gäller ekonomiska reformer och minskad korruption. Valutasmällen raderade ut ytterligare 7 procent av avkastningen för en svensk sparare.

Facit för brasilianska börsen: -5 procent på 5 år
Att börsfallet blir så kraftigt beror på att Brasilien är i skriande behov av ekonomiska reformer. Till exempel kan nämnas att landets nuvarande pensionssystem kostar motsvarande 13 procent av BNP och dessutom äter upp en allt större del av statsbudgeten i takt med att många fler pensioneras än träder in i arbetskraften. Med tillsättandet av president Michel Temer följde förhoppningar om att statsbudgeten skulle bantas vilket har lyft den brasilianska börsen. Fram till raset igår hade brasilienbörsen stigit med över 60 procent i svenska kronor på tolv månader. Det låter mycket, men är en relativt liten återhämtning i det längre perspektivet. Faktum är att brasilianska index gett en negativ avkastning på -5 procent på fem år i svenska kronor, vilket kan jämföras med ett globalt aktieindex som gett närmare 115 procent. 

Det senaste årets kraftiga börsuppgång beror dock inte bara på förhoppningar om stundade ekonomiska reformer. En annan viktig bidragande faktor är återhämtningen för råvarupriser som gynnar den råvarutunga brasilianska börsen. Stigande råvarupriser har även stöttat industrin som nu är på god väg att visa positiv tillväxt igen. Samtidigt har den skenande inflationen halverats från toppnivåerna på över 10 procent 2015. Styrräntan har därför kunnat sänkas och det stimulerar ekonomin ytterligare.

Få skäl till optimism redan innan gårdagen
Trots förbättrad realekonomi och vinstrekyl i brasilianska bolag var det redan innan gårdagens korruptionsskandal svårt att vara särskilt optimistisk. Något lyft till följd av fortsatt stigande råvarupriser är inte att vänta. Recessionen är visserligen på väg att ta slut, men behovet av ekonomiska reformer och produktiva investeringar är enormt. Korruptionen har ett fast grepp om politiken och gårdagens händelse bekräftar bara att så är fallet. Om Michel Temer lyckas sitta kvar på presidentposten väntar ändå val i Brasilien nästa år, och utgången av det är osäker.

Sparande i Brasilienfonder
De lågt hängande frukterna i Brasilien är sannolikt redan plockade. Risken är hög och brasilianska eller latinamerikanska fonder bör inte utgöra mer än en mycket liten del av sparandet. Den som tror på landet och regionen långsiktigt kan satsa på ett månadssparande som minskar risken att köpa eller sälja vid helt fel tillfälle. Att femårsavkastningen faktiskt är negativ visar tydligt hur långsiktig man behöver vara när man satsar på ett högriskland. En sparhorisont på 5 år är ett absolut minimum – att vara inställd på att avvara pengarna i 10 år är mer rimligt.

Maria Landeborn
Sparekonom
Twitter: @marialandeborn
Valuta för pengarna?Euro och dollar är två av världens största valutor som vi bland annat kommer i kontakt med när vi ger oss ut och reser, eller när vi placerar pengar i vissa utländska fonder.

Många faktorer påverkar priset på en valuta. Allt från förväntningar på ett lands ekonomi och politiska situation, till hur räntan och inflationen utvecklas spelar roll. Men helt andra saker påverkar också, som valutans roll i världsekonomin. Under finanskrisen blev till exempel den amerikanska dollarn, som sågs som en relativt säker placering när världens börser föll, en tillflyktsort för många placerare. Det gjorde att dollarn en period steg kraftigt i värde. För oss med svenska kronor som hemvaluta innebar det att en dollar gick från att kosta knappt 6 kronor på våren 2008, till över 9 kronor ett år senare.

Sverige har under de senaste 40-50 åren sett en gradvis försvagning, och även aktivt devalverat kronan, relativt många andra valutor även om trenden inte varit lika tydlig de senaste 20 åren.

Dollarn fortsätter att spänna musklerna

USA ligger längst fram i återhämtningen efter finanskrisen. Arbetslösheten är låg och ekonomin växer i god fart. Den amerikanska centralbanken är därmed den centralbank som ligger närmast en första räntehöjning. Den goda ekonomiska utvecklingen har gjort att dollarn stärkts mot de flesta andra valutor i världen det senaste året.

I förhållande till den svenska kronan har dollarn ökat med över 15 procent i värde på tolv månader. Det beror både på att USAs ekonomi går bra, men också på att svenska Riksbanken bedriver en expansiv penningpolitik med minusränta och obligationsköp, med det uttalade målet att försvaga eller behålla svenska kronans värde mot euron.

En risk med Riksbankens agerande är att det skapar obalanser, exempelvis på bostadsmarknaden. Bopriserna i Sverige har fördubblats de senaste tio åren och hushållens skuldsättning har aldrig tidigare varit så hög.
Amerikansk ekonomi kommer sannolikt att fortsätta visa styrka, och penningpolitiken i Sverige kommer att förbli expansiv under en överskådlig framtid. Därför finns det fortsatt potential för dollarn att stärkas framöver.

ECB sätter press på euron

I början av året började den europeiska centralbanken, ECB, att stödköpa obligationer för motsvarande 60 miljarder euro i månaden för att stimulera ekonomin. Det har satt press på euron. Vid det senaste räntebeskedet i september flaggade man för att mer stimulanser kan komma, eftersom osäkerheten i omvärlden är stor och tillväxten skör. Det är gynnsamt för den europeiska ekonomin men sätter press på euron.

Eftersom både ECB och Riksbanken har bedrivit expansiv penningpolitik det senaste året, har båda valutorna varit svaga. Euron har bara stärkts med några få procentenheter mot kronan de senaste tolv månaderna. Givet att stimulanserna fortsätter är det rimligt att tro att förhållandet kommer att vara ungefär detsamma en tid framöver. Det som skulle kunna få euron att stärkas är om den europeiska ekonomin går bättre än väntat och ECB flaggar för minskade stimulanser.

Varför placera i valuta?

Valutor är ett bra sätt att sprida risken i en portfölj, vilket inte minst är bra vid en oväntad händelse på marknaden. Under finanskrisen var det exempelvis lyckosamt att äga dollar, som steg när börserna kraschade.

Den som tror att svensk ekonomi kommer att gå sämre, eller att vi på sikt står inför en kris på bostadsmarknaden, kan också få ett visst skydd mot det genom att köpa utländsk valuta eftersom en sådan kris skulle sänka värdet på kronan.

Exponering mot valuta går att få på olika sätt. Genom att äga aktiefonder som placerar i aktier noterade i andra valutor än svenska kronor, får du automatiskt en valutaexponering. Om du huvudsakligen äger fonder noterade i svenska kronor kan en euro- eller dollarfond istället vara ett sätt att komplettera portföljen och sprida risken över tid.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om våra erbjudanen

Lån och boräntor

Läs mer om vårt bästa bolån/bostadslån/bostadslån

Läs om bolåneräntor/boräntor/räntor på bolån

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurserDollar, olja och en räntehöjningBåde börser och valutor har fallit de senaste dagarna och finns flera orsaker till att marknaden gungar.

Devalveringen i Kina

En sak som skakade om marknaden var devalveringen i Kina förra veckan. Det är osäkert hur stora effekterna blir, men i grunden ökar den Kinas konkurrenskraft och det slår mot andra tillväxtländer. Devalveringen i sig var liten, knappt 4 procent, men den är ändå ett tecken på att något nytt är på gång. Om det handlar om att stötta exporten eller om att Kina försöker ta ett steg närmare att få sin yuan upptagen som en femte reservvaluta i världen återstår att se. För att sätta Kinas devalvering i proportion kan – kanske mest som kuriosa – nämnas att Kazakstan för några dagar sedan devalverade sin valuta med 35 procent. DET kan man kalla devalvering. Klart är ändå att Kinas agerande skapat ringar på vattnet.

Frågan om när USA ska höja räntan

En annan källa till osäkerhet är räntehöjningen i USA, som varit ett ämne för diskussion och spekulation ända sedan förra året. Den ständigt närvarande frågan är när den ska ske, och vad den kommer innebära. Kanske skapar osäkerheten mer turbulens än själva räntehöjningen när den väl kommer. Möjligen drar hela marknaden en lättnadens suck den dag FED äntligen fått den överstökad.

Stark dollar – tufft för många tillväxtländer

Många tillväxtmarknader har haft en dålig börsutveckling i år, och för många av dem kommer en amerikansk räntehöjning att lägga mer sten på en redan tung börda. Ett exempel på ett land som redan har det tufft och kommer att få det tuffare är Brasilien. Både den brasilianska regeringen och många företag har tagit upp stora lån i dollar. De lånen kommer att bli dyrare när räntan höjs. Lånen har dessutom blivit större i lokal valuta på grund av att dollarn stärkts kraftigt, medan den brasilianska realen är rekordsvag.

Oljepris i fritt fall

En annan tydlig vattendelare när det handlar om börsutveckling i år är oljepriset, som mer än halverats det senaste året. Länder som exporterar olja, som Ryssland, Brasilien, Malaysia och Indonesien, drabbas hårt av prisnedgången. För länder som importerar all sin olja är effekten positiv. Dit hör bland annat Japan, Indien och majoriteten av de europeiska länderna.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

 

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs mer om kapitalförsäkring fond
Så påverkas du av GreklandskrisenUtvecklingen i Grekland är ingen komedi, utan en tragedi för det grekiska folket. Vad som händer den närmaste veckan är ännu för tidigt att säga. Det som kan konstateras är att börsen är stängd, bankerna har stängt och att uttagen i bankomater begränsats till 60 euro per person och dag – turister undantaget, än så länge.

Till helgen väntar en folkomröstning om huruvida man ska säga ja eller nej till de villkor som ställts upp av Trojkan, bestående av ECB, EU och IMF. Det här är inte en fråga ett folk ska behöva ta ställning till. Även om svaret blir ja är frågan fortfarande vad det innebär. Sittande regering är emot sparprogrammet och incitamentet för att genomdriva de nödvändiga åtgärderna är därmed låg. Vid ett ja får regeringen svårt att sitta kvar, och ett nyval kan sannolikt komma. Efter folkomröstningen är det dessutom inte ens säkert att erbjudandet från EU-kommissionen, ECB och IMF står kvar.

Men vad innebär det här för svenska turister, och svenska sparare?

Semester i Grekland

Jag är nyss hemkommen från en vecka på den grekiska semesterön Kreta, och som boende på ett barnvänligt charterhotell i en liten semesterort märks väldigt lite av krisen. Många andra har säkert också bokat en resa till Grekland och det kan vara bra att tänka på några saker.

Den första är att ta med kontanter. Även om det just nu är sagt att uttag inte ska begränsas för turister så kan man inte räkna med att det finns tillgång på pengar. Ta det säkra före det osäkra och ta med dig en del kontanter. Se bara till att förvara dem säkert.

Att betala med kort på stora hotell och i butiker kommer att fungera, men på mindre ställen accepteras ofta bara kontanter.

Ekonomisk kris, stängda banker och en stundande folkomröstning kan göra att det blir demonstrationer och oro. Ska du åka till en större stad, håll koll på nyhetsrapporteringen så du vet vad som händer.

Sparande i aktier och fonder

Sverige är inte en del av euroområdet och de flesta av oss har varken grekiska aktier eller någon greklandsfond i portföljen. Däremot är vi exponerade mot Grekland via sparande i europafonder och genom svenska bolag som exporterar dit. Värt att ha i åtanke är dock att den grekiska ekonomin utgör mindre än 2 procent av euroområdets BNP och spelar en liten roll för svensk export. Trots det är det rimligt att vänta sig att börsen kommer att vara skakig under en period, och det gäller även Stockholmsbörsen. Att det kan bli turbulent syntes tydligt idag på de stora europeiska börserna som föll på bred front.

Om du har pengar placerade på börsen som du behöver i närtid kan det vara en idé att sälja av en del av det, eftersom marknaden sannolikt kommer att fortsätta vara stökig. Värt att nämna är dock att de stora europeiska ekonomierna ser starka ut, och de långsiktiga utsikterna har egentligen inte förändrats.

Som långsiktig sparare kan du därför sitta lugnt i båten i sommar.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Läs mer om våra erbjudanen

Investera i aktier

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investerar i och handlar med aktier, skaffar och följer aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

Fonder

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och våra svenska och bästa fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs mer om kapitalförsäkring fond
Ingveseffekten på din semesterSedan årsskiftet har Riksbanken sänkt reporäntan två gånger, och man är i gott sällskap. Totalt har centralbanker världen över gjort över 40 räntesänkningar bara sedan årsskiftet, och fler lär komma innan året är slut.

Vad centralbankerna gör med sina styrräntor påverkar i högsta grad vår privatekonomi, bland annat genom prislappen på semestern. Den som har tänkt åka utomlands kan få mer eller mindre för pengarna jämfört med för ett år sedan, beroende på var man åker. Den amerikanska dollarn har exempelvis blivit 25 procent dyrare jämfört med den svenska kronan sedan förra sommaren, vilket betyder att om du åkte till USA med 10 000 kronor på fickan förra året, så behöver du ha 12 500 kronor med dig idag för att kunna uppleva samma saker igen.

Både Riksbanken och den amerikanska centralbanken, FED, har dragit sitt strå till stacken i utvecklingen. Riksbanken har sänkt reporäntan och köpt obligationer för 90 miljarder kronor, och det gör att värdet på svenska kronan minskar och att vi får mindre för pengarna när vi åker utomlands. FED har däremot slutat köpa obligationer och nästa ränteändring blir med största sannolikhet en höjning. Det stärker dollarn, och det gör vår semester dyr om vi väljer att åka till USA. Andra länder som också blivit dyrare att åka till för oss är Thailand (+23%) och Schweiz (+20%).

Den som vill få mer valuta för pengarna kan istället åka till något av euroländerna. Den europeiska centralbanken har precis som Riksbanken sänkt räntan och köper för närvarande obligationer för närmast ofattbara summor varje månad. Det håller nere värdet på euron, och för oss svenskar innebär det att en europasemester fortfarande kostar ungefär lika mycket som förra året.

Två länder som blivit billigare att åka till än förra året är Ryssland och Brasilien, vilket beror på en kombination av trög ekonomisk utveckling och att centralbankerna dessutom har höjt räntorna.

Länderna som blivit dyrare att resa till jämfört med för ett år sedan

  • USA   +25%
  • Thailand  +22%
  • Schweiz  +20%
  • Storbritannien  +17%
  • Euroländerna  +3%

 

Och hit har det blivit billigare att åka

  • Ryssland   -12%
  • Brasilien  -7%

 

Dyr eller billig svensk krona?

Diagrammet visar KIX-index, som är Konjunkturinstitutets växelkursindex för svenska kronan. När KIX-index står högt är svenska kronan billig (svag) och då är det dyrt för oss att åka utomlands. När KIX-index står lågt är svenska kronan dyr (stark) och vi får mer för pengarna när vi reser.

Mer om KIX-index finns att läsa på http://www.konj.se/kix

 

Läs mer om våra erbjudanen

Lån och boräntor

Läs mer om vårt bästa bolån/bostadslån/bostadslån

Läs om bolåneräntor/boräntor/räntor på bolån

Läs mer om lånelöfte
SemestertipsNu står sommaren för dörren och semestrarna drar igång på allvar. Det gäller också för mitt bloggande där jag kommer att ta blogg-sommarlov.

Men innan dess vill jag passa på att dela med mig av några semestertips och saker som kan vara bra att tänka på.

För egen del är jag försiktig med att teckna onödiga reseförsäkringar. Många köper i bara farten extraförsäkringar hos resebolagen för att få avbeställningsskydd och ekonomiskt stöd ifall det skulle ske obehagliga överraskningar på semesterresan. Ofta är det helt i onödan eftersom det många gånger ingår en försäkring i andra försäkringslösningar som du redan har. Om du till exempel köper resan med Skandiabankens Visa-kort ingår automatiskt en reseförsäkring med avbeställningsskydd. Kolla därför en extra gång och se om det inte är några hundralappar som hellre kan läggas på en god middag istället för i en onödig extra försäkring.

Tänk på valutakursen när du är utomlands. När du semestershoppar i något annat land och ska betala för dig kan du få frågan om du vill att man ska dra summan på kortet i SEK eller lokal valuta. Tänk då på att du oftast får en bättre kurs genom VISA (som vi använder) än att göra en extra växling via butiken efter den kurs som butiker och restauranger sätter om du väljer SEK. Det kan helt enkelt löna sig att välja euro om du till exempel är i Spanien.

Använd ditt kort säkert. Här kommer ett tips som du alldeles säkert har hört förut - men det tål att upprepas. Håll ditt kort under uppsikt och förvara det väl. Om du har din kod nerskriven, tänk på att aldrig förvara den på ett sådant sätt att kortet och koden kopplas samman. Bäst är förstås att memorera din kod. Var extra uppmärksam i till exempel tunnelbanor, flygplatser och marknader där det kan finnas ficktjuvar.

Kom ihåg att låsa upp regionspärren om du reser utanför Europa och har Skandiabankens Visakort. För att låsa upp spärren loggar du in på banken, väljer "Kort" och sedan "Säkra kortbetalningar". Om du inte låser upp regionspärren kommer inte kortet att fungera utanför Europa. (Om du ska semestra i Europa behöver du inte göra något).

Till sist vill jag önska er en skön och härlig sommar!

Hilsen
ØyvindVän av ordning|2011-07-10 11:02:05

Tillägg i sann konsumentupplysningsanda: Tänk på valutaväxlingspåslaget när du är utomlands: När du använder ditt Skandiabankenkort utomlands betalar du 1,65% extra - flera konkurrenter erbjuder kort utan valutaväxlingspåslag. Sen ett tips till Skandiabankens utvecklingsavdelning: Regionspärren är vansinnigt krånglig för de som reser ofta och oregelbundet. Ett sätt att lösa det skulle vara att samarbeta med mobiloperatörerna: De vet var min telefon roamar, och om min telefon är uppkopplad i Brasilien eller Thailand kan kortet låsas upp just där tills telefonen är hemma igen.
Anmäl


Hej vän av ordning|2011-07-11 18:10:44

Hittade det här på hemsidan: Nu kan du även ändra regionspärr i vår mobila plånbok för iPhone. Du kan även ändra regionspärr via SMS. Skicka ett SMS med texten R till 71001 så öpnnar du alla utlandsregioner under en månad. Om du vill stänga ned alla regioner utanför Europa skickar du igen ett SMS med texten R till 71001. Inom en minut kommer en bekräftelse på utförd tjänst via SMS. Tjänsten gäller för alla dina kort. Låter smidigt
Anmäl


Hajk|2011-07-12 11:10:29

Vissa kort betalar valutaväxlingsavgift + en fast avgift ca 30 kr/uttag ex Nordea, Swedbank. Vissa kort har bara valutaväxlingsavgift ex Skandiabanken, Vissa kort påstår sig inte ha någon avgit överhuvudtaget ex Ica Banken. Jag har haft kort i alla dessa banker. När man använder Ica bankens kort, så använder dom Mastercards växlingskurs
Anmäl


Mikael|2011-07-14 20:10:35

Ja, att skaffa ett ICA kort är ett umärkt råd, då slipper man ju skandiabankens höga valutaväxlingsavgifter, men tyvärr har både ICA banken och skandiabanken sänkt räntan rejält på lönekontot, så att man måste flytta pengarna till ett separat sparkonto om man vill ha en hyfsad ränta, ICA banken ger dock även en bättre ränta än skandiabanken.
Anmäl


Bengt|2011-07-14 22:00:29

Har oxo gått över till köttbanken
Anmäl


HYPER!|2011-07-16 01:46:07

Stresstestet, vart kom ni?
Anmäl


Till Mikael...|2011-07-18 09:54:11

...men Hajk säger ju att trots ICA-banken säger att de inte tar ut någon valutaväxlingsavgift så gör dom ju det iaf. Så det lät ju inte som en motiverande anledning att byta till dom!?
Anmäl


Lisa|2011-07-24 16:23:49

En fördel bland många andra med ICA-kortet är att om man saknar kontanter och det inte finns någon bankomat i närheten så finns det alltid en ICA-butik och då är det bara att ta ut pengar. Detta är mycket bra om man bor på liten ort och måste ha cash money. Därför lämnade jag Skandalbanken för ICA! Det har jag ej ångrat. Servicen hos ICA är det inte många som slår.
Anmäl


Åke|2011-07-25 09:39:51

Lisa, du må ha lämnat Skandiabanken men det verkar som att du fortfarande tar dig tid att besöka sidan och göra ett blogginlägg om "skandalbanken", märkligt... Kanske längtar du efter att bli kund igen? Jag håller med dig om fördelen med kontantuttag i ICA-affärer men det behöver du ju inte ha ett icakort för? Det går väl med de flesta bankkort, rätta mig om jag har fel.
Anmäl


Mikael igen|2011-07-25 22:16:43

Med ICA får du Mastercards växlingskurser vilket innebär att du betalar i storleks ordningen 0,1 % (ICA banken lägger inte på några egna avgifter). Med Skandiabanken får du VISAs växlingskurser vilka är ungefär samma som mastercards växlingskurser, men dessutom lägger Skandiabanken på en egen valutaväxlingsavgift på 1,65 % vilket innebär att om man tar ut eller betalar med utländsk valuta som motsvara tex 2000 kronor så tar Skandiabanken cirka 33 kronor mer än ICA banken, så använder man kortet mycket utomlands så rekommenderar jag verkligen ICA banken.
Anmäl


Nyfiken |2011-07-25 23:11:01

@ Lisa Så du står fast vid att det finns fler ICA-butiker än bankautomater i Sverige? Hur gör du när du är utomlands och behöver "cash money" vad är då fördelen med ICA-kortet?
Anmäl


hmm|2011-07-26 09:21:20

Kan man inte bara få tycka att Skandiabanken faktiskt stod för något betydligt mera unikt för några år sedan än vad man gör nu utan att bli betraktad som bitter wannabekund enligt de anställda som stödkommenterar här? Är fortfarande delvis kund men har skaffat alternativ för en del produkter som ej längre klarar konkurrensen. Må så vara att jag endast sparar mindre belopp på dessa byten, men för mig är det mitt enda sätt att skicka en signal till min leverantör om att jag inte är helt nöjd. Tänk om fler självgoda besserwissrar kunde göra detsamma. Då skulle rörelsemarginalerna och ersättningsnivåerna i en väldigt konservativ och "okomplicerad" bransch snart hamna på rimliga nivåer samt att vi som är kunder skulle få bättre priser. En bank är inte något annat än en flott variant av tex. 7-11, varför kundfkollektivet inte borde vara så förbannat "lojalt".
Anmäl


Eva S|2011-07-28 00:11:31

Funkar faktiskt riktigt bra med ICA-banken. Har flyttat min lön dit. Skandiabanken har jag kvar, men bara som "vilande" bank. Kommer nog lämna den nu när jag ej nyttjar den längre.
Anmäl


Thomas|2011-07-31 17:28:15

När man har semester så får man ibland lite tid över. Då kan man, som jag, roa sig med att läsa Skbs VD blogg och då reflektera över att VD har skrivit samma blogg i juli varje år sedan starten... Och då har det ändå varit ett VD byte... Återvinning i all ära men är inte det lite väl löjligt?
Anmäl


Kund som har tröttnat.|2011-08-01 11:19:25

Dags att börja jobba nu igen, Öyvind. Det är ny säkerhetslösning (med koddosa) och fungerande internetbank/mobilbank som torde stå högt på schemat. Ni har hållit på med detta i flera år nu och bara stått och stampat. Vad är det som händer?
Anmäl


Thomas|2011-08-02 12:22:21

Öyvind, det här arbetet med att byta plattform som, förutom ett läckert gränssnitt, skulle ge bättre driftstabilitet och svarstider för oss kunder. Tycker du det går bra? Under sommaren har åtminstone jag upplevt att banken inte gått att nå, korten inte gått att använda och att kundtjänst till råga på allt uppträder både fyrkantigt och oförskämt. Jag skulle till och med kunna sträcka mig så långt att kundservice börjat uppträda med samma arrogans och byråkrati som ett statligt verk på sjuttiotalet. Något som vi kunder verkligen inte är vana vid eller känner igen. Jag valde Skandiabanken av en anledning. Jag tror dessutom inte att jag är ensam om att ha gjort det. Det vill säga ett medvetet val bort från storbankerna eftersom jag just var trött på den typen av behandling som jag nu upplever att Skandiabanken utsätter sina kunder för. Var det inte öppen, enkel och engagerad som du sa att Skandiabanken skulle stå för? Just nu så är det mer av Sluten, byråkratisk och ointresserad som karaktäriserar Skandiabanken. Det är som Skandias övertagande av Skandiabanken till slut slagit igenom... Vad tänker du göra åt saken.
Anmäl


Anna|2011-08-04 12:33:42

Vad gör skandiabanken för att hjälpa svältkatastrofen i Afrika???
Anmäl


Herren|2011-08-04 16:11:46

Anna: Jag tror och hoppas på att de fokuserar på sina åtaganden som bank, dvs fortsatt förbättringsarbete med internetbank och mobilbank, lägre kostnader än storbankerna osv. Vill du hjälpa Afrika finns det säkert bättre forum för det.
Anmäl


Dags igen|2011-08-05 17:10:25

Inga uppdateringar i depån. Personalen har gått hem efter 16 på fredag! Jävla skitbank!
Anmäl


Poke'em|2011-08-10 18:34:29

Regnet öser ner, 9 grader varmt och semestern slut... dags att sluta prata om sommaren för vintern kom fort i år. Dags för en uppdatering kanske?
Anmäl


Bettan|2011-08-11 14:23:03

Thomas skrev något om att Skandia övertagit Skandiabanken. Är det så????? Hur kommer den sydafrikanska banken Old Mutual in i bilden? Har vi nu åter fått en svensk Skandiabank? Tacksam om VD kan REDOGÖRA FÖR ÄGARBILDEN!
Anmäl


Herr A:son Johnson|2011-08-11 16:34:56

Old Mutual är sedan år ägare av Skandia och Skandiabanken. Skandia och Skandiabanken ingår i Old Mutual-gruppen som är en sydafrikansk koncern. Skandiabanken har säte i Stockholm och bedriver primärt verksamhet i Sverige och Norge. Det är fullt möjligt att läsa sig till ägarförhållandena och det behövs knappast något blogginlägg om det.
AnmälDen andra sidan av myntetKronan är riktigt stark just nu. Du som följer den här bloggen kanske kommer ihåg att jag har skrivit ett par inlägg om hur kronkursen påverkar avkastningen i t ex USA-fonder. Men det finns en annan sida av myntet som är lika viktig att komma ihåg, som berör svenska företag, och därmed dina aktieinvesteringar indirekt.

Många av de svenska företagen har en stor del av sin försäljning i utlandet och därmed intäkter i utländsk valuta. Den starka kronan gör att företagens intäkter blir mindre när man redovisar dem i svenska kronor. Många företag har förvisso löst detta genom att lägga produktion och andra kostnader utanför Sverige, vilket gör att kostnaderna gynnas när kronan förstärks. Men i och med att försäljningen (helst) ska vara större än kostnaderna, blir nettoeffekten av växelkursen fortfarande negativ.

Det här märks i företagens bokslut nu. SKF räknar t ex med att valutaeffekter kommer att påverka resultatet negativt med 900 miljoner kronor under 2011. Samtidigt finns andra företag som gynnas av den starka kronan, t ex H&M som har det mesta av sina inköp i dollar.

När jag jobbade som aktieanalytiker var valutan en viktig del i analysen. För dig som spekulerar i aktier kan det vara bra att hålla koll på hur företagen och därmed dina aktier påverkas av valutan. Om du inte vill fundera på valutan bör du välja ett stort antal aktier i olika branscher eller välja en aktivt förvaltad fond. I det senare fallet är det förvaltaren som får bekymra sig över kronkursen och du slippa tänka på det själv - så gör jag idag.

Hälsningar
Jim Rotsman, chef investeringserbjudandetThomas Åhlin|2011-02-18 01:25:21

Jag undrar bara om förvaltaren är så värst bekymrad. Det är ju inte vederbörandes egna pengar som förvaltas.
Anmäl


Aage|2011-02-19 10:22:34

Det är väl ändå att underskatta en yrkesman! Skäms!!!
AnmälDollarn slår till på nyttJag skrev för någon månad sedan om att dollarförsvagningen (eller kronförstärkningen om man så vill) påverkar avkastningen i svenska USA-fonder negativt. Vad har hänt sedan dess? Jo, dollar har fortsatt ned, med andra ord, den negativa effekten på USA-fonderna har blivit ännu större.

Dollarn är riktigt billig just nu. Både DN och SvD uppmärksammade det här i helgen, med all rätt, för det blir ju ett rejält slag mot fonderna. T.ex. har vår egen USA-fond, Skandia USA, gått ned 4,5 procent hittills i år, medan USA-börsens Dow Jones-index har stigit drygt 6 procent.

Även om dollarn inte är till mycket hjälp just nu, vill jag passa på att påminna om när den har hjälpt till. Mitt under finanskrisen (hösten -08 fram till i mars -09), t ex, steg dollarn i värde samtidigt som USA-börserna sjönk. Det gjorde att börsraset dämpades för oss som svenska sparare, vilket var mycket välkommet mitt i allt elände då.

Historiskt har dollarn gått åt två håll - upp och ned. Den som tittar till sin portfölj nu och ser minussiffror på sina USA-fonder bör alltså komma ihåg att så småningom bör dollarn gå upp igen, och om börsen stiger samtidigt, kan avkastningen bli riktigt bra!

Och för er som är på väg till USA på shopping resa, grattis, det har bara blivit billigare! 

Du kan även läsa en artikel i DN: Dollarraset slår mot fonderna.

Hälsningar
Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 Vän av ordning|2010-10-20 10:08:56

Du skrev i ditt förra inlägg att "Alla våra utländska räntefonder är valutasäkrade i svenska kronor". Visst gäller det bara för Skandia-fonder och inte övriga räntefonder i ert fondtorg? D.v.s. om jag sätter in pengar i en USD penningmarknadsfond hos er som inte heter något med Skandia, visst får jag då i praktiken en lågriskinvestering i USD?
Anmäl


Helena Bengtsson|2010-10-20 16:38:42

De flesta så kallade experter tror att dollarn kommer att fortsätta ner till en nivå runt fem kronor. Tror man på det så bör man sälja av sin USA fond och köpa tillbaka dessa när man tror att dollarn stabiliserat sig.
Anmäl


Nolle|2010-10-20 18:52:03

En penningmarknadsfond er inte nödvendigvis lågrisk då det beror på vilke värdepapper fonden köper.
Anmäl


Nolle|2010-10-20 18:55:21

Helena, åt spå valutarörelser er oehört svårt och då lyssna på "experter" spådommer er inte klokt.
Anmäl


|Jim Rotsman

Anmäl


Jim Rotsman|

Hej "Vän av ordning"!

Samtliga räntefonder i Skandias utvärderade fondsortiment (läs Skandia Link) är valutasäkrade i svenska kronor, inte bara Skandias egna fonder. Dessa är:

  • Nordea European High Yield Bond
  • SGF Stone Harbor Emerging Markets Debt
  • SGF Wellington Investment Grade Corporate Bond Fund.

 
Men du har helt rätt i att på Skandiabankens fondtorg erbjuder vi fonder som inte är valutasäkrade. Detta är ett öppet fondtorg och vi har inte samma möjlighet att påverka utformning av dem. Men ovan nämnda fonder finns naturligtvis på båda fondtorg.

Jim

Anmäl


Jon|2010-10-22 00:01:55

När slår Ni till med en ny värdepapperstjänst? Den nuvarande är ju väldigt förlegad på många sätt och vis...
AnmälKronan och dollarnTidigare i veckan skrev Fredrik på sin blogg om att svenska kronan har försvagats under året. För semestrande svenskar är kronförsvagningen negativ eftersom våra pengar blir mindre värda i utlandet, men för svenskar med USA-fonder i portföljen är det desto bättre.

I genomsnitt har USA-fonderna i Skandias sortiment gått upp omkring 8-9 procent hittills i år (jag tittade i onsdags). Samtidigt har det amerikanska S&P 500-indexet gått ned 1,5 procent. Förklaringen är försvagningen av den svenska kronan. 

En USA-fond är faktiskt en dollartillgång. När du köper andelar i en USA-fond så växlas dina pengar till amerikanska dollar och dessa investeras i amerikanska företag. Om värdet på dollarn ökar, så ökar värdet på din USA-fond i svenska kronor.

När det stormar på finansmarknaderna brukar investerare sälja svenska kronor och köpa amerikanska dollar. Följden blir att dollarn stärks mot kronan och våra USA-fonder blir mer värda, vilket blir lite av en "stötdämpare" för svenska sparare. Ganska skönt att det fungerar så, eller hur?

Avkastningen i en USA-fond kan alltså påverkas lika mycket av dollarkursen som av utvecklingen på de amerikanska börserna, men det tror inte jag att många tänker på.

Tänker du på valutans betydelse när du handlar fonder?

Hälsningar
Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonder

 Macke|2010-06-04 17:42:58

I perioder tyckte jag at den svenske kronan var panikartad försvagad, men det betydde tyvärr at köp av utenlandske aktier ble för dyrt, och nyköp ble då svenske aktier för en period. Numera er det köp av utenlandska aktier, med mindre koran forsvages ytterligere. Notera at jag enbart köper billige aktieindexfonder.
Anmäl


Lars|2010-06-04 18:44:03

Efter läst ett antal inlägg av Jim Rotsman så kan man inte annat än blir skrämd. Om en person med så pinsamma kunskaper är chef investeringserbjudandet så ska man akta sig för allt vad gäller investeringar och Skandia. Och nej det handlar inte om att man måste "skriva" enkelt så alla kan förstå utan skriva korrekt och enkelt.
Anmäl


|2010-06-04 20:18:56

Anmäl


igl|2010-06-04 22:11:18

Vad menar du Lars?
Anmäl


M|2010-06-05 17:27:56

ja vad menar du egentligen Lars?
AnmälPåverkar valutan din semester?mynt

Om någon månad är det åter dags för den stora semesterperioden i Sverige. En av årets höjdpunkter för de flesta oavsett om det innebär lata dagar i hängmattan eller aktiva vandringar i bergen. Många semestrar här hemma medan andra beger sig till sydligare breddgrader. För den som väljer det senare kan valutaförändringar göra stor skillnad för vad utlandsresan kostar från år till år. Hur brukar du resonera, är det favoritlandet som gäller oavsett om det t ex skulle ha blivit 10-15% dyrare sedan året innan? Är valutan och kostnadsläget i allmänhet något du tänker på när du börjar planera resan och hur pass mycket påverkar det dig?

Bästa hälsningar
Fredrik Sauter, vdANNA|2010-06-01 13:42:56

Vill bara säga att bloggen blivit så mycket bättre, inte för att den var så dålig innan men... Det bästa är att du börjat svar på inläggen Fredrik. Tack för det!
Anmäl


aa|2010-06-01 13:51:26

Ert valutaväxlingspåslag om 1,65% påverkar! :-)
Anmäl


Andres|2010-06-01 21:50:12

Trots växlingspåslag är kursen förmånligare vid uttag i bankomat utomlands än vid valutaköp hos tex Exchange/Forex
Anmäl


Mikael|2010-06-02 00:09:13

Lite svårt att planera efter valutakurserna eftersom de svänger så snabbt, men man sparar ju en hel del pengar på att skaffa sig ett ICA kort utan valutapåslag ifall man tänkt semestra utomlands.
Anmäl


Janne|2010-06-02 11:00:43

Absolut, har jag två likvärdiga semestemål att välja mellan så avgör kostnadsläget.
Anmäl


aa|2010-06-02 11:03:50

#andres Den dagen Skandiabanken visar siffror på det slutar jag växla innan avresa!
Anmäl


Andres|2010-06-02 11:26:05

# aa Detta är verkligheten. Prova får du se!
Anmäl


asdf|2010-06-02 12:30:36

Fick denna länk från kundservice http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp
Anmäl


rocky|2010-06-02 19:25:24

Under de senaste 2 åren har det blivit ca 20% dyrare att vistas i Thailand pga kronans fall mot bathen. Nåt att tänka på innan man bokar biljetterna.
Anmäl


aa|2010-06-03 12:35:59

Tack för länken! Det var verkligen billigare! Jag har alltid växlat innan avresa eftersom främst Forex alltid gått ut med att det är billigast att växla hemma (kanske då bara avses än att växla kontanter utomlands).
Anmäl


Macke|2010-06-03 19:15:19

Kommer Skandiabanken erbjuda at vi automatisk kan betala av hela kreditkorts AVI'en varje månad?
Anmäl


Fredrik Sauter|2010-06-07

Det är något jag efterfrågat själv. Vi har ett projekt som pågår där flera förbättringar för korten är på gång- där ligger just denna puck med. Men exakt när du kan välja att hela avin kommer att betalas automatiskt vet jag inte, det är en av flera åtgärder som det arbetas intensivt med. Jag får återkomma när jag fått en mer precis tidpunkt.

//Fredrik

Anmäl


hf|2010-06-05 12:13:49

Vid uttag med Skandiabanken så är MasterCard påslaget ca 0,3% och sedan lägger Skandiabanken på 1,65 %. Detta är från den sk Interbank kursen. Normalt brukar Forex ligga runt 3-4% påslag på interbank. Lite sämre på frd 11:00- mån 11:00. Just nu ligger Forex på 5,5 % av interbank.
Anmäl


hf|2010-06-05 12:22:48

Skulle varit Visa som lägger på 0,3% men det är samma mellan dom 2.
AnmälMer Skandia hittar du på: