Valuta för pengarna?Euro och dollar är två av världens största valutor som vi bland annat kommer i kontakt med när vi ger oss ut och reser, eller när vi placerar pengar i vissa utländska fonder.

Många faktorer påverkar priset på en valuta. Allt från förväntningar på ett lands ekonomi och politiska situation, till hur räntan och inflationen utvecklas spelar roll. Men helt andra saker påverkar också, som valutans roll i världsekonomin. Under finanskrisen blev till exempel den amerikanska dollarn, som sågs som en relativt säker placering när världens börser föll, en tillflyktsort för många placerare. Det gjorde att dollarn en period steg kraftigt i värde. För oss med svenska kronor som hemvaluta innebar det att en dollar gick från att kosta knappt 6 kronor på våren 2008, till över 9 kronor ett år senare.

Sverige har under de senaste 40-50 åren sett en gradvis försvagning, och även aktivt devalverat kronan, relativt många andra valutor även om trenden inte varit lika tydlig de senaste 20 åren.

Dollarn fortsätter att spänna musklerna

USA ligger längst fram i återhämtningen efter finanskrisen. Arbetslösheten är låg och ekonomin växer i god fart. Den amerikanska centralbanken är därmed den centralbank som ligger närmast en första räntehöjning. Den goda ekonomiska utvecklingen har gjort att dollarn stärkts mot de flesta andra valutor i världen det senaste året.

I förhållande till den svenska kronan har dollarn ökat med över 15 procent i värde på tolv månader. Det beror både på att USAs ekonomi går bra, men också på att svenska Riksbanken bedriver en expansiv penningpolitik med minusränta och obligationsköp, med det uttalade målet att försvaga eller behålla svenska kronans värde mot euron.

En risk med Riksbankens agerande är att det skapar obalanser, exempelvis på bostadsmarknaden. Bopriserna i Sverige har fördubblats de senaste tio åren och hushållens skuldsättning har aldrig tidigare varit så hög.
Amerikansk ekonomi kommer sannolikt att fortsätta visa styrka, och penningpolitiken i Sverige kommer att förbli expansiv under en överskådlig framtid. Därför finns det fortsatt potential för dollarn att stärkas framöver.

ECB sätter press på euron

I början av året började den europeiska centralbanken, ECB, att stödköpa obligationer för motsvarande 60 miljarder euro i månaden för att stimulera ekonomin. Det har satt press på euron. Vid det senaste räntebeskedet i september flaggade man för att mer stimulanser kan komma, eftersom osäkerheten i omvärlden är stor och tillväxten skör. Det är gynnsamt för den europeiska ekonomin men sätter press på euron.

Eftersom både ECB och Riksbanken har bedrivit expansiv penningpolitik det senaste året, har båda valutorna varit svaga. Euron har bara stärkts med några få procentenheter mot kronan de senaste tolv månaderna. Givet att stimulanserna fortsätter är det rimligt att tro att förhållandet kommer att vara ungefär detsamma en tid framöver. Det som skulle kunna få euron att stärkas är om den europeiska ekonomin går bättre än väntat och ECB flaggar för minskade stimulanser.

Varför placera i valuta?

Valutor är ett bra sätt att sprida risken i en portfölj, vilket inte minst är bra vid en oväntad händelse på marknaden. Under finanskrisen var det exempelvis lyckosamt att äga dollar, som steg när börserna kraschade.

Den som tror att svensk ekonomi kommer att gå sämre, eller att vi på sikt står inför en kris på bostadsmarknaden, kan också få ett visst skydd mot det genom att köpa utländsk valuta eftersom en sådan kris skulle sänka värdet på kronan.

Exponering mot valuta går att få på olika sätt. Genom att äga aktiefonder som placerar i aktier noterade i andra valutor än svenska kronor, får du automatiskt en valutaexponering. Om du huvudsakligen äger fonder noterade i svenska kronor kan en euro- eller dollarfond istället vara ett sätt att komplettera portföljen och sprida risken över tid.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn
SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

En spännande börshöst väntarIdag publicerar vi nya Marknadsbrevet inför oktober. Här är några av höjdpunkterna:

I oktober börjar rapportsäsongen. Vad säger bolagen om tillväxten, efterfrågan och framtiden? I Sverige startar rapportsäsongen på allvar den 16 oktober när SKF släpper sin rapport.

Kö till börsnotering trots turbulens. Trots förnyad börsoro är det högtryck på marknaden – åtminstone när det gäller nyemissioner. Drygt 70 bolag står i kö för notering de närmsta tolv månaderna. Långt ifrån alla kommer att bli av.

Vi går mot högsäsong på börsen. Vi blickar tillbaka på börsuppgångar och krascher de senaste tre decennierna, och konstaterar att höst, vinter och vår historiskt varit högsäsong på börsen.

Feds räntebesked delar marknaden. Är inflation eller recession den största faran för ekonomin framöver? Åsikterna bland experterna går isär.

Euro och dollar. Så ser framtidsutsikterna ut för två av världens största valutor.

Nya bottennoteringar för räntan. Både bo- och sparräntor fortsätter sjunka enligt den senaste statistiken från SCB.

Här kan du läsa hela marknadsbrevet.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandebornSKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Europa och pensionerna

Taggar: pension Mattias


I söndags firades tjänstepensionens dag i Sverige. Likt kanelbullen så ska naturligtvis även tjänstepensionen ha en egen dag. Det är ändå den viktigaste förmånen en arbetsgivare kan ge dig utöver lönen. Möjligen gick firandet dig helt förbi, men ännu mer sannolikt har du missat vad som är på väg att hända med regleringen av pensionsbranschen. Vi riskerar nu att få ett pensionssystem där pensionssparare på grund av regelverksskillnader står olika rustade för framtidens prövningar, trots att riskerna i grund och botten är desamma.

Knäckfrågan är om en tjänstepensionsförsäkring skiljer sig från en privat tecknad pensionsförsäkring. Det finns nämligen regelverk som ska se till att pensionsbolagen har tillräckligt stora buffertar för att klara av pensionsutbetalningarna. Den lagstiftning och det EU-direktiv som syftar till att stärka dessa buffertar ska snart införas, men då ser det ut som att tjänstepensionsförsäkringar kommer att undantas från de nya reglerna. I mina ögon är det samma risker med en pensionsförsäkring, oavsett den är privat tecknad eller via en arbetsgivare.

Tillsammans med Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och fullmäktigeledamot i Skandia, har jag skrivit en debattartikel i frågan som du kan läsa här:
http://www.svd.se/sverige-riskerar-historiskt-pensionsmisstag/om/debatt

Hälsningar

Mattias Munter, pensionsekonom Skandia
Twitter: @mattiasmunterSKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Med rapportsäsongen i sikte

Taggar: spara ränta Maria


En intensiv och spännande period väntar på börsen nu när vi går in i årets fjärde kvartal. Hösten och vintern är ofta en stark period – åtminstone ur ett historiskt perspektiv – men det finns ett och annat orosmoln på himlen. Tillväxtekonomierna bromsar in och Fed vågade inte höja räntan i september av oro för tillväxten i världen.

Börsen har varit skakig den senaste tiden och det finns flera anledningar till det. En del handlar om skandalen kring Volkswagens fusk med miljötester, som fått hela bilindustrin i gungning. Men det är givetvis inte den enda anledningen. Det har även kommit ett antal vinstvarningar från utländska industri- och verkstadsbolag som även tyngt svenska konkurrenter som Sandvik, Volvo och SSAB för att nämna några. Ingen av dem har dock gått ut och sagt något negativt om sina egna vinster eller prognoser – åtminstone inte ännu.

Den 16 oktober går startskottet för rapporterna

Nu börjar det dock dra ihop sig. Den 16 oktober startar rapportsäsongen på allvar när SKF släpper sin rapport, vilken brukar vara en bra temperaturmätare för hela verkstadssektorn. Det blir viktigare än på länge att hålla ögonen på vad bolagen säger om framtiden, och vad exportbolagen säger om efterfrågan på utländska marknader.

Framför allt kan man gissa att bolag med stor exponering mot tillväxtländer kan få det tufft. Både Ryssland och Brasilien går på knäna, och i Kina går det trögare än på länge även om ekonomin fortfarande växer betydligt mer än de flesta andra ekonomier i världen.

Det finns andra frågetecken på ännu närmare håll än så. Det senaste årets prisfall på olja har satt spår i den norska ekonomin, och förra veckan sänkte norska centralbanken, Norges Bank, oväntat sin styrränta. Det har gjort att norska kronan nu kostar mindre än en svensk. Norge är vårt största exportland och därför är det givetvis inte bra för svensk ekonomi att grannlandet nu går knackigt.

Dubbelt räntebesked den 28 oktober

Det finns med andra ord en hel del som kan vara både intressant och avgörande för börsutvecklingen i sikte den närmsta tiden. Allt från konjunktursiffror, till bolagsrapporter och inte minst Feds och Riksbankens nästa räntebesked, som den här gången sammanfaller den 28 oktober. Båda är väl värda att anteckna i kalendern.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandebornSKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Att sprida sina risker - inte alltid så lätt

Taggar: Jeanette


Vi har diskuterat värdet av riskspridning många gånger här på bloggen. Marias krockkudde i form av räntebärande placeringar har återkommit vid ett flertal tillfällen, och jag har även funderat över hur diversifiering funkar när börsen är skakig och allt tycks röra sig åt samma håll. Så visst är det en gammal, kanske till och med utnött devis att man inte skall lägga alla ägg i en korg.

När vi ser på hur sparare faktiskt beter sig hittar vi dock många exempel på att det inte alltid tycks vara så lätt. Jag tänkte i ett par bloggar framöver lista en del exempel på svårigheter – främst psykologiska sådana – för oss sparare när det gäller att sprida våra risker.

Tillgång på information styr vår uppfattning om risknivå

Ta t ex detta med en stor svensk andel i portföljen, ofta kallat home bias. Litteraturen är full av underliggande orsaker till den överrepresentation av inhemska tillgångar man ser inte bara i Sverige utan över hela världen. Många av orsakerna rör sig kring investerarens faktiska tillgång till utländskt material. Vissa marknader är stängda medan andra marknader är tillgängliga men prohibitivt dyra, något som i båda fallen leder till mindre intresse från utländska investerare.

Något jag tycker är än mer intressant – speciellt med tanke på den goda tillgång avseende utländska fonder som finns på plattformar likt Skandia Link – rör psykologiska förklaringar till home bias. Information om utländska marknader kan vara svårare att hitta och ta till sig, något som kommer att leda till vad man kallar för assymetrisk information. Vi som sparare kommer helt enkelt att ha bättre koll på vår inhemska aktiemarknad, och den här känslan av bättre koll kommer att spilla över i en känsla av att den inhemska aktiemarknaden är mindre riskfylld än de utländska. Som parentes kan nämnas att det här gäller t o m inom ett land: en amerikansk studie visade att investerare hade bättre access till information om lokala bolag och därför investerade mer i dessa.

Så hur ser det ut just nu bland Skandias utvärderade fonder? Tittar man bara på den svenska andelen i våra aktie- och räntefonder (dvs tar bort våra blandfonder) är siffran över 40 procent. Fundera hur du själv ser på dina fondalternativ - ser du svenska tillgångar som mindre riskfyllda? Kanske extra viktigt att ta sig en funderare över brist på internationell diversifiering om du förutom en sparportfölj har en fastighet där kapital ackumuleras. Då blir den svenska andelen ännu högre!

Jeanette Hauff, beteendeekonom Skandia
Twitter: @jeanettehauff

 SKRIV KOMMENTAR


Bloggvett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer där innehållet är rasistiskt eller kränkande avseende ras kön, religion eller sexuell läggning. Personangrepp och svordomar accepteras inte heller utan kommer att raderas, liksom kommersiella budskap eller inlägg som innehåller länkar av något slag.

Hushållen ser dystert på ekonominSkandias Plånboksindex för tredje kvartalet visar ett kraftigt tapp för hushållens optimism. Så här pessimistiska har hushållen inte varit på snart ett år. Den skakiga börsen och frågetecknen kring Kinas ekonomi och vilka effekter det får för Sverige och världen är tänkbara förklaringar till tvärvändningen i september.

I september ser vi ett av de största tapp vi sett sedan indexets start 2008 när det gäller hushållens syn på den egna ekonomin – nästan 11 procentenheter. Så sent som i augusti var tonläget ett helt annat, då var hushållen istället mer optimistiska än vanligt. Den svenska ekonomin var stark, börsen gick bra och Riksbanken hade trots det sänkt reporäntan igen vilket gav ännu lägre boräntor. Men i början av september var alltså optimismen som bortblåst.

Sverige är ett litet omvärldsberoende land och förklaringen till tappet ligger bland annat i det som händer utanför våra gränser. Tillväxten i Kina mattas av och det väntas få effekter för såväl svenska som europeiska bolag. Det har inte minst märkts på Stockholmsbörsen, som tappade drygt 10 procent på några dagar i slutet av augusti. En annan förklaring är den pågående flyktingkrisen, som nu tagit plats i vår vardag.

Även om minusräntan är goda nyheter för hushållen just nu, så höjs allt fler röster för att den på sikt kan driva fram en krasch på bostadsmarknaden. Dessutom väntas trösklarna in på marknaden bli högre i och med det kommande amorteringskravet. När enkäten genomfördes hade regeringens nya budget ännu inte lagts, men många av förslagen, som exempelvis höjd skatt och minskad avdragsrätt för RUT och ROT, var redan kända. Det kan också bidra till pessimismen kring den egna plånboken.

Det går inte att utesluta att detta bara är början på en bredare nedgång i optimismen vilket skulle kunna få stora konsekvenser. Drar hushållen hårt i handbromsen får det inverkan på efterfrågan i svensk ekonomi och därmed också på konjunkturen. Det kan sätta Riksbanken i en besvärlig sits. Reporäntan är redan -0,35 procent och frågan är hur man ska agera om tillväxten saktar in och inflationen faller igen. 

Förhoppningsvis går vi inte mot ett sådant scenario. Svensk ekonomi går bra och de låga boräntorna gör att många hushåll har mer pengar över att röra sig med idag än för några år sedan. Om den akuta oron för Kina lugnar ner sig och börsen fortsätter att stiga kan trenden mycket väl vända upp igen. 

Om du vill läsa hela rapporten kan du ladda ner den här.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn

Skandias plånboksindex, 2009-2015

Skandias Plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, kombinerar hushållens optimism kring den egna ekonomin med sparviljan, det vill säga benägenheten att amortera, spara på banken, i fonder eller aktier.

 
Börsoro och miljardregn

Taggar: pension Mattias


Är du en av alla miljontals sparare som har traditionell försäkring i någon form? Då har du nog knappt känt av något av den senaste tidens börsoro ännu. För Skandias kunder har effekten på deras sparande hittills begränsats till att återbäringsräntan, som är verktyget som fördelar avkastningen till din försäkring, sänkts från 8 procent till en årstakt på 6 procent* från den 1 september. Dessutom kan kunderna se fram emot en extra fördelning av överskott på ca 18 miljarder senare under året.

En jämnare utveckling på sparandet

Att återbäringsräntan kan vara så hög trots börsoron beror på hur man fördelar avkastningen. Den ska jämnas ut över tid. Syftet med att använda återbäringsräntan är att ge en jämnare utveckling på sparandet och i förlängningen även pensionsutbetalningarna. De kortsiktiga svängningarna på världens finansmarknader blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund. Jag brukar likna metoden vid en gemensam lada som man fyller på i goda tider för att kunna leva av i sämre tider. Hur mycket som finns i ladan avgör hur hög återbäringsräntan kan vara för stunden.

De senaste åren har vår kapitalförvaltning lyckats oerhört väl med att leverera avkastning, vilket har lett till att ladan blivit sprängfylld. Förra året höjdes återbäringsräntan till som högst 12 procent och genomsnittet för året blev hela 8,3 procent - i kronor räknat 22 miljarder fördelat till kundernas försäkringar. Men ladan fortsatte trots den höga räntan att fyllas på och det innebär alltså att en extra fördelning på 18 miljarder ska göras. Detta utöver vad som fördelas den vanliga vägen via återbäringsränta.

Som långsiktig förvaltningsform är traditionell försäkring basen för väldigt många som sparar till sin pension. Pengarna är placerade på världens finansmarknader och naturligtvis inte helt skyddade från turbulens, men genom att fördela avkastningen på ett klokt sätt kan svängningarna jämnas ut. Något som passar särskilt bra för pensionsutbetalningar. För vem vill ha en inkomst som varierar upp och ned helt i takt med de nyckfulla finansmarknaderna?

Mattias Munter, pensionsekonom Skandia
Twitter: @mattiasmunter

PS. Är du nyfiken på hur du kan spara med garanti? På den här sidan hittar du allt du behöver för att komma igång. Hur mycket som finns i ladan, den kollektiva konsolideringsgraden, uppdateras månadsvis tillsammans med avkastning och andra nyckeltal. Här kan du även se hur pengarna är placerade.

*) Återbäringsräntan redovisas alltid före skatt och avgifter men efter kostnaden för kapitalförvaltningen som för närvarande uppgår till ca 0,06 procent.

 
Nollräntemiljön består ett tag till

Taggar: ränta Maria


Gårdagens räntebesked från den amerikanska centralbanken (Fed) blev något av ett antiklimax. Sällan har marknaden varit så kluven i frågan om det skulle bli en första räntehöjning eller inte i världens största ekonomi efter nästan ett decennium av nollränta.

Beskedet blev att räntan förblir oförändrad och att det dessutom kan dröja innan den första räntehöjningen kommer. Även om det finns en oro för hur marknaden och ekonomin kommer att reagera den dag en räntehöjning sker, så skulle det ändå ha inneburit en signal om att den amerikanska ekonomin är på väg åt rätt håll och nu går mot en normalisering. Det hade varit rätt skönt att höra.

Tillväxtländerna oroar

Beskedet igår talade snarare om motsatsen. Det blev ingen räntehöjning, istället sänkte man räntebanan och inflationsprognoserna för de kommande tre åren. Fed anser inte att ekonomin tål en höjning och kan inte svara på när den kommer vara det heller.

Osäkerheten handlar givetvis om det egna landets ekonomi, men även om den globala ekonomin och då särskilt om Kina och många av tillväxtländerna som går mycket trögt. Det är tydligt att Fed är oroliga för den globala ekonomin och att man inte på några villkor vill riskera att störa den bräckliga återhämtningen i världen.

Vad innebär det för Sverige?

Beskedet fick både räntorna och dollarn att falla. Idag går även Stockholmsbörsen ner och det är framför allt konjunkturkänsliga verkstadsbolag som tar stryk.

För oss svenskar blir frågan hur det här påverkar Riksbanken, som absolut inte vill ha en dyrare krona och som också oroar sig för utvecklingen i omvärlden eftersom den får stora effekter för exportberoende Sverige. Sannolikt ökar det här chansen att Riksbanken kommer att sänka reporäntan igen, för att stötta kronan, inflationen och den inhemska ekonomin ännu mer. Det betyder fortsatt superlåga boräntor och stöd för aktier.

Gårdagens räntebesked innebär att nollräntemiljön är här för att stanna ett tag till.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn
Spännande räntebesked från Fed ikväll

Taggar: ränta Maria


Ikväll klockan 20.00 svensk tid kommer den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, med ett av de mest spännande räntebeskeden på länge. Är det nu man ska börja höja styrräntan, eller får vi fortsätta att vänta och spekulera i när det ska ske?

Marknaden är kluven inför beskedet. Kortfattat finns det två läger – ett som anser att en räntehöjning är direkt skadlig för ekonomin, och ett annat som menar att det är betydligt farligare att vänta eftersom inflationsrisken är större och allvarligare än vad marknaden tror. 

En höjning?

Det som talar för en höjning är att den amerikanska ekonomin är stark och har varit det under en längre period. Arbetsmarknaden är god, lönerna stiger om än lite mindre än Fed skulle önska, husmarknaden är stabil och inflationen nära målet om man räknar bort energipriserna. Att genomföra höjningen skulle dessutom vara en positiv signal om att USA nu är på väg mot en normalisering. Är man världens största ekonomi, så är signalvärden ganska viktiga.

...eller inte?

Det som talar emot en höjning är att den breda inflationen fortfarande bara är låga 0,2 procent. Den globala ekonomin är dessutom relativt skör och världshandeln avtagande, vilket mycket väl kan vara faktorer som får Fed att avvakta. Efter sju år med noll-ränta så är det dessutom svårt att överblicka effekterna av en räntehöjning för såväl ekonomin som aktiemarknaden. Fed vill inte göra något som får stora negativa konsekvenser, och riskera att bli beskylld för att ha fattat beslutet som satte stopp för återhämtningen.

Den första räntehöjningen – om den kommer – är visserligen viktig, men ännu viktigare är kanske hur Fed presenterar sitt beslut och vad man säger om framtiden. Skulle en höjning bli av är det inte osannolikt att Fed kommer ha en mjuk framtoning och signalera att effekterna kommer utvärderas noga innan en ny höjning kan bli aktuell.

Ikväll klockan 20 har vi svaret.

Maria Landeborn, sparekonom Skandia
Twitter: @marialandeborn
Konsumtion till varje pris?

Taggar: Jeanette


Jag talade i EFN häromveckan om vår syn på pengar och om hur känslor påverkar oss när vi fattar finansiella beslut – det senare kanske mer än vi tror. Pengar är ju något vi inte kommer undan, och som kan skapa stor oro för oss som individer.

I en undersökning vi gjorde under 2014 så vi att just oro för pengar är något som definierar oss människor på så sätt att vi oroar oss för olika saker beroende på i vilket livsstadium vi befinner oss i. Är man äldre oroar man sig för sin hälsa i högre grad, är man småbarnsförälder med tidspussel och husköp oroar man sig kanske i många fall för att pengarna inte skall räcka till slutet av månaden.

Unga personers oro framstod som extra intressant i undersökningen, tyckte vi. Den faktor som oroade unga personer allra mest var risken att inte kunna konsumera lika mycket som andra unga i omgivningen. Att inte köpa tillräckligt var alltså betydligt mer oroande än att inte kunna betala räkningar eller att inte få ett jobb. Vill man fundera vidare på pengars betydelse kommer man osökt in på pengarnas roll som statusmarkör, eller signaleffekten av konsumtion.

Om man istället ställer denna oro i relation till Maria Landeborns senaste blogg om amorteringskrav, och situationen för unga med ökande trösklar på bostadsmarknaden, kan man göra några intressanta iakttagelser. Unga personers balansräkningar består till allra största del av humankapital, vilket grovt räknat är värdet av all framtida intjäning. Man har få finansiella tillgångar, och kan heller inte belåna sitt humankapital. Har vi en situation som dagens, där hyresmarknaden för många unga inte är ett realistiskt alternativ, kommer ett bostadsköp med lånade pengar att stuva om rätt rejält i balansräkningen. Ett stort fastighetsinnehav och en (nästan) lika stor skuld kommer att läggas till det stora humankapitalet.

Det är i detta ljus man kan se på de amorteringskrav som nu förs fram: unga personer bör hyfsa till den höga risken i sin balansräkning, och kanske se till att diversifiera den något mer än vad som blir följden av ett enskilt stort fastighetsinnehav. Men visst, amorteringar kommer att kosta och de kommer att tränga ut möjligheten till konsumtion. Hur funkar unga personer? Amortera ned och tänka längre – eller konsumera nu och slippa oro? Alla spaningar emottages tacksamt!

Jeanette Hauff, beteendeekonom Skandia
Twitter: @jeanettehauff
Mer Skandia hittar du på: