Tillväxtmarknader riskerar baksmällaUnder hösten förväntas den amerikanska centralbanken Fed att börja lätta på den penningpolitiska gasen och dra ned på sina köp av obligationer. Vetskapen om att Fed framöver kommer att förse marknaderna med mindre smörjmedel har skapat nervositet och dämpat riskaptiten. Den största smällen har flertalet tillväxtmarknader fått ta, som de senaste veckorna har fått se sina valutor falla kraftigt i värde. Värst drabbade är Brasilien, Indien, Indonesien, Turkiet och Sydafrika. Första bokstaven i dessa länder har gett upphov till en ny akronym att lägga på minnet: BIITS.

Vad är det som ligger bakom den ökade volatiliteten? De senaste åren har ultralätt global penningpolitik med okonventionella åtgärder gjort att stora mängder överskottslikviditet sköljt över de finansiella marknaderna. Det har bidragit till att utländskt kapital strömmat in i tillväxtländer i jakt på högre avkastning. IMF-chefen Christine Lagarde har vid upprepade tillfällen höjt ett varningens finger: när lättflyktigt kapital börjar dra sig tillbaka från tillväxtmarknaderna, så kan det leda till ökade risker för den finansiella stabiliteten.

Betyder det här att BIITS-länderna står inför en valutakris? Nja, det finns förmildrande omständigheter. I dagsläget har dessa länder rörliga växelkurser och det reducerar kraftigt risken för förödande valutaspekulationer. Flera tillväxtländer har också byggt upp biffiga valutareserver som man åtminstone temporärt kan använda för att stabilisera sin växelkurs. Flera av dessa centralbanker har också höjt styrräntorna som försvar.

Det är uppenbart att många tillväxtländer står inför stora utmaningar den närmaste tiden. Riskbilden är komplex. Det är mycket svårt att i förväg överblicka den kedja av marknadsreaktioner som kan utlösas när kapitalströmmar vänder och likviditeten minskar. De långsiktiga konsekvenserna för kapitalmarknaderna av en flera år lång period med ultralätt penningpolitik är ännu inte kända. Den underliggande långsiktiga tillväxtpotentialen för tillväxtmarknader finns dock fortfarande kvar. Men det finns anledning att räkna med att det bitvis kommer att bli en stökig resa med abstinensbesvär, när man ska bryta vanan med nästan oändlig tillgång till billiga pengar.

I vårt nya marknadsbrev kan du läsa mer om detta.

Hälsningar
Heidi Elmér, chefekonom

Ps. Jag finns även på Twitter @Heidi_Elmer


Tillbaka till bloggen


Mer Skandia hittar du på: